21. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 5. 2003
Televize BBC natočila videomateriál, na němž se chlubí němečtí a holandští zpracovatelé potravin, že se jim podařilo vytvořit nezjistitelné metody, jak znehodnocovat kuřecí maso, určené pro nemocnice, školy a restaurace levnými odpadovými hovězími tkáněmi a vodou.
Sloupek

V ekonomice každého podniku je důležité, kolik má v dané chvíli k dispozici peněz na vlastním účtě. Říká se tomu platební schopnost. Co je vám platné, jestliže jste jako podnik provedli desítky zakázek, ale zatím jste za ně ještě nedostali zaplaceno. Nemáte-li nic na kontě, musíte si k splácení vlastních dluhů od bank půjčovat a úroky za půjčky vám vznikají další náklady.

Podmínkou slušného stavu hospodářství je tedy princip placení účtů za vykonanou práci relativně včas. (Pamatujete na rozsáhlou druhotnou platební neschopnost, kterou v první polovině devadesátých let, za vlády Václava Klause, v důsledku nevynutitelnosti práva a vysoké inflace trpělo mnoho firem?) Někdejší konzervativní britský premiér John Major dokonce zavedl před mnoha lety v Británii jakýsi zákon, podle něhož musejí podniky platit faktury do určité konkrétní doby, tuším, že je to jeden měsíc.

Vím, že dodnes v České republice nebývá lehké přimět některé podnikatelské partnery, aby platili účty včas, ale, zdá se, existuje jedna výjimka.

Podniky veřejných služeb takové problémy nemívají. Některé z nich zřejmě problémy s likviditou trpět nemusejí. Vybírají totiž mnohdy, světe, div se, od obyčejných lidí poplatky za služby dlouho předem, než zákazníkům byly tyto služby skutečně poskytnuty.

Podnik veřejných služeb si na základě vaší loňské průměrné spotřeby vody, plynu či energie určí tzv. "zálohu". Tu pak musíte zaplatit hned na začátku nového čtvrtletí, přestože bude trvat celé tři měsíce, než případně odhadované množství elektrické energie spotřebujete.

Princip je to, alespoň z britské zkušenosti, nepřijatelný. Zásadou přece je, že nejprve nějaké zboží odeberu a teprve pak, po vystavení faktury, za ně platím. Vyžaduje-li energetická společnost, aby její řadoví zákazníci za spotřebu elektrické energie platili až čtvrt roku předem, přesunuje vlastní problémy platební schopnosti na své řadové zákazníky. Proč máme my, velká firma, mít nedostatek peněz v pokladně, vždyť si je můžeme vybrat předem od zákazníků - oni tu prázdnou peněženku přece vydrží, jsou to malí páni.

A částky to nejsou bezvýznamné: pokud jste loni spotřebovali, jak jsem namátkou zjistil v jednom domku na venkově, elektřinu za 40 000 Kč, platíte začátkem každého nového čtvrtletí "zálohu" - za dosud nespotřebovanou energii 10 000 Kč. Správně byste ale přece měli mít ty peníze ve vlastní kapse až do doby, kdy energii skutečně spotřebujete a přijde vám za ni účet.

Nebo nemám pravdu a vnáším do "specifického českého prostředí" "britské podivnosti"?

Zeptal jsem se na to českého Sdružení na ochranu spotřebitelů v Praze Jana Luhanová mi odtamtud odpověděla:

"Placení služeb předem formou záloh není českými zákony zakázáno. Používá se v řadě případů, např. ve smlouvách o odběru vody, elektřiny, apod. V případě, že spotřebitel nevyužije služeb v zaplaceném rozsahu (např. odebere menší množství vody), je mu přeplatek vrácen. Spotřebitel tedy platí jen za to, co skutečně využije.

Ujednání o placení formou záloh je součástí smlouvy. Zjišťování naměřeného odběru vody nebo elektřiny se provádí jednou ročně. Pro řadu spotřebitelů je platba měsíčními zálohami přijatelnější, než jednorázová platba jednou za kalendářní rok. Pro případ, že by tento způsob platby byl pro spotřebitele nevyhovující, může usilovat o sjednání jiného typu smlouvy např. s měsíčním odečtem a fakturací; případně má-li v novém období významně odlišnou spotřebu (např. pro dlouhodobou nepřítomnost), tak usilovat o snížení zálohy."

Jenže problém je, že si podnik veřejných služeb nárokuje z kapsy spotřebitele peníze za elektřinu, plyn nebo vodu, které zákazník JEŠTĚ NESPOTŘEBOVAL. Může se stát, že podnik veřejných služeb si od zákazníka vybere pár tisíc na pár měsíců a pak mu je, po výročním odečtení reálného stavu, zase vrátí. Jakým právem je ale po celou tu dobu zadržoval? To snad bylo přijatelné za socialismu, kdy lidé (moc) neznali tržní hodnotu peněz. Ale zadržovat peníze za něco, jsem ještě nedodal, bezdůvodně dlouhé týdny předem? Z finančních půjček se přece normálně platí úroky? Proč mají obyčejní spotřebitelé svými půjčkami zdarma velké podniky veřejných služeb dotovat?

A také není pravda, že se zálohami platí dopředu vždycky jen na měsíc: mám v ruce účet Středočeské energetiky, která vyžaduje platbu zálohy na elektřinu dopředu na celý čtvrt roku. Jak výhodné, dostane-li podnik čtvrt roku předem od lidí operační kapitál...

Jana Luhanová ze Sdružení na ochranu spotřebitelů však pokračovala:

"V tomto případě (i v ostatních) vždy záleží na smluvním ujednání obou stran. S placením formou záloh musí souhlasit obě zúčastněné strany, tedy firma i spotřebitel. Máte pravdu, že v České republice je placení předem zřejmě využíváno častěji, než v ostatních zemích Evropy."

Takže vidíte - podle Sdružení na ochranu spotřebitelů předem horentní částky za nespotřebovanou vodu či elektřinu platit nemusíte.

I když - z telefonního rozhovoru s pracovnicí Středočeské energetiky jsem nenabyl dojmu, že by byla k dispozici jiná možnost než čtvrtletní zálohu zaplatit celou předem.

Možná však, že se ale mýlím. Za pokus to změnit by to asi stálo.

21. 5. 2003
Televize al Džazíra odvysílala audio nahrávku, o níž tvrdí, že je to výzva zástupce Osamy bin Ladina muslimům po světě, aby prováděli další sebevražedné útoky.
21. 5. 2003
Ve věku 74 let zemřel v pátek 2. května v kroměřížské nemocnici významný katolický aktivista Augustin Navrátil. V ČR je možná až příznačné, že nebýt katolického rádia Proglas, které tuto informaci zveřejnilo 6. května a až od něj to převzala i ČTK, další celostátní média se o tak vážné události skoro vůbec nezmínila. Přitom to byl právě tento člověk, který jen silou své víry a vůle dokázal například ke konci roku 1988 vyhotovit petici za všeobecnou náboženskou svobodu, toleranci a nezávislost na tuzemské totalitní moci, kterou vzápětí podepsalo přes 600 000 občanů tehdejšího Československa. Ačkoli to v té době byl vůbec nejrozsáhlejší projev občanského odporu a on se tím stal jednou z nejrespektovanějších osobností domácího disentu, ze světa živých nyní odešel všeobecně téměř neznámý.
21. 5. 2003

Když ospravedlňovali svou válku proti Iráku, Bushova vláda a její stoupenci argumentovali, že Spojené státy ohrožují irácké zbraně hromadného ničení a jeho styky s al Kajdou. Avšak dosud americké ani britské jednotky nenašly žádné důkazy o programu biologických, chemických či jaderných zbraní a jen minimální důkazy o stycích s al Kajdou. Posiluje to argumenty kritiků americké vlády, že bylo možno Saddámův režim zadržet, aniž by došlo k útoku na Irák. Zdá se tedy, že americká vláda učinila chybu, když argumentovala, že je nutno jít do války. Bush zřejmě lhal veřejnosti ohledně nebezpečí, které zosobňoval Irák. A od ukončení války americká vláda změnila svou argumentaci. Teď už nehovoří o tom, že by Spojené státy zlikvidovaly hrozbu zbraní hromadného ničení - zlikvidovaly odporný režim. Jenže lze posuzovat morálku našich činů prostě až jejich konečnými důsledky? Není to heslo Účel světí prostředky? ptá se v americkém měsíčníku Prospect John B. Judis a pokračuje:

Kompletní článek - v angličtině ZDE
20. 5. 2003

Mezinárodní úřad pro jadernou energii vydal vážné varování ohledně situace v poválečném Iráku. Úřad dohlíží z pověření OSN na jadernou bezpečnost po celém světě. Konstatuje, že rabování jaderných instalací v Iráku je vážnou hrozbou světu. Zdůrazňuje, že má morální odpovědnost se bezodkladně vrátit do Iráku. Bohužel, Američané s tím nesouhlasí, uvedl v úterý rozhlas BBC v poledním pořadu World at One a znovu v podvečer v pořadu PM. Je to proto, že by přítomnost inspektorů Úřadu pro jadernou energii mohlo být považováno za obnovení celého procesu OSN, který Bushova vláda zatím není ochotna schválit.

"Už čtyřicet dní dostáváme téměř každý den zprávy o ničení a plenění iráckých jaderných instalací. Dostali jsme zprávy, že stovky barelů jaderného materiálu byly rozhozeny po zemi, že jsou radioaktivní zdroje vyjímány z ochranných obalů a zřejmě se šíří mezi lidmi. Také dostáváme zprávy o onemocnění z radiace mezi civilisty v této oblasti," řekl v rozhlase BBC v úterý mluvčí Úřadu pro jadernou energii a dodal: "Nemáme možnost si tyto zprávy nezávisle ověřit. Musíme určit, jaká míra nebezpečí vládne, abychom mohli podniknout nápravné akce. Říkáme zcela otevřeně, že jako zbrojní inspektoři bychom měli znovu pracovat v Iráku a dokončovat práci, kterou nám uložila Rada bezpečnosti OSN. Také zdůrazňujeme, že máme povinnosti podle smlouvy o nešíření jaderných zbraní vrátit se do Iráku a ověřit, že materiál, uložený v tamější jaderné elektrárně, který prý byl vypleněn, je nalezen, řádně zevidován a vrácen na své místo pod naším dohledem."

I když je většina tohoto plenění zřejmě jen náhodné, není možno podle mluvčího Úřadu pro jadernou energii vyloučit, že by se některý tento jaderný materiál mohl dostat do rukou teroristů. Američané nechtějí pracovníky Úřadu do Iráku vpustit, protože tvrdí, že je situace v Iráku z vojenského hlediska "stále nebezpečná". Desítky humanitárních organizací tam však už normálně fungují. Je paradoxní, že útok proti Iráku se vedl údajně proto, aby se zbraně hromadného ničení nedostaly do rukou možných teroristů, nyní se po Iráku šíří jaderný materiál zcela nekontrolovaně.

21. 5. 2003
Přestože se v ČR stále tvrdí, že epidemie nemá explozivní charakter (a není tedy kam spěchat), případ Pekingu by nás měl přesvědčit spíše o opaku. Vždyť v prvním dubnovém týdnu bylo odsud hlášeno jedno podezření, ve druhém deset nakažených, pak náhle bylo 23 nemocnic - resp. jejich JIP - plných (v Německu se pak dělala sbírka plicních ventilátorů, aby tam alespoň něco měli), stavělo se izolační městečko nemocnice pro 1000 osob s rezidencemi pro personál, v karanténě náhle bylo 10 000 osob, pak už po ulicích pobíhalo 30 000 investigativních pracovníků (strážníků, techniků a organizátorů), karanténa byla zvětšena na 25 000 či dokonce 30 000 osob - a teď už je zde novelka, umožňující trest smrti za porušení karantény - bez projednání parlamentem...Někteří to komentují s velkými obavami: domnívají se, že v nejhorším případě by se v Číně mohli rozhodnout ty lidi (ty rodiny) rovnou postřílet...
21. 5. 2003

Americká telekomunikační firma WorldCom, která udělala bankrot (má se přejmenovat MCI) získala od amerického ministerstva obrany kontrakt na znovuvýstavbu iráckých telekomunikačních sítí v hodnotě asi 30 milionů dolarů. Má poskytnout mobilní telefonní služby asi 10 000 příslušníkům amerických jednotek a pomocných organizací v Bagdádu.

Americká vláda tvrdí, že daleko větší kontrakt na znovuvýstavbu celé irácké telekomunikační infrastruktury, podle některých analytiků v hodnotě až 900 milionů dolarů, bude udělovat až budoucí irácká vláda. Mluvčí firmy WorldComnevyloučil, že se bude ucházet i o ten kontrakt. Aktivisté a soupeřící firmy lobbovaly americkou vládu, aby přestala spolupracovat s firmou WorldCom, po jejím nedávném účetním skandálu, týkajícím se předstíraných zisků ve výši 11 miliard dolarů.

Firma dodávala telekomunikace americké armádě a federálním americkým úřadům pro Afghánistán během války v roce 2001 a po ní. Pak získala od afghánské prozatímní vlády jako součást zahraničního konsorcia licenci na provoz druhé sítě mobilních telefonů v Afghánistánu.

Tento týden souhlasila firma WorldCom/MCI, že zaplatí americkému dohledu nad kapitálovým trhem Securities and Exchange Commission rekordní pokutu ve výši 500 milionů dolarů. Firma loni oznámila bankrot poté, co vyšel najevo obří účetní skandál. Tvrdila totiž, že generovala zisky během tříletého období, kdy ve skutečnosti prodělávala. Na papíře měla zaplatit pokutu ve výši 1,51 miliard amerických dolarů, ale pokuta byla snížena v důsledku bankrotu.

Podrobnosti - v angličtině ZDE ZDE

20. 5. 2003

Spojené státy předložily přepsanou verzi svého návrhu rezoluce o poválečném Iráku Radě bezpečnosti OSN. Rada bezpečnosti by o něm měla jednat v úterý a ve středu by se o něm mělo hlasovat. Podle této nové verze rezoluce bude hrát OSN roli při vytváření nové vlády v Iráku a poprvé se rezoluce také zmiňuje o zbrojních inspektorech OSN.

Amerika učinila tyto ústupky:

  • Zvláštní zmocněnec OSN bude spolupracovat s okupačními mocnostmi v "pohybu směrem k nové irácké vládě". Rezoluce se zmiňuje o tom, že zbrojní inspektoři OSN mají mandát pro Irák, avšak nenavrhuje je znovu vyslat do Iráku, jak požadovaly Rusko a Francie.
  • Okupace americkými a britskými jednotkami bude pokračovat tak dlouho, "dokud občané Iráku nevytvoří mezinárodně uznávanou, reprezentativní vládu a dokud tato vláda nepřevezme svou odpovědnost". Předtím chtěly Spojené státy okupovat Irák rok s tím, že by okupace mohla být ještě prodloužena.
  • Humanitární program OSN "potraviny za ropu" bude zrušen během nadcházejících šesti měsíců, nikoliv během čtyř. Prodloužení tohoto programu je důležité pro Rusko, které má značnou část jeho kontraktů.
  • Obrovské dluhy Iráku budou řešit multilaterální systémy, jako je Pařížský klub - tím bude rozptýlena obava, že Spojené státy zlikvidují některé tyto dluhy, které má Irák u Ruska.
  • Irák nebude mít imunitu proti požadavkům, aby hradil ze svých ropných výdělků náklady na případné ekologické katastrofy - to je ústupek Francii a Španělsku.

Spojené státy zřejmě zahájily diplomatickou ofenzívu ve snaze zlepšit styky se svými evropskými spojenci. Velmi vstřícně hovořil v tomto smyslu v úterý ráno v britském rozhlase americký velvyslanec v Londýně, který zdůrazňoval obrovský význam mezinárodní spolupráce.

V úterý se v Bagdádu konaly společné demonstrace sunnitských i šiitských muslimů proti pokračující americké přítomnosti v Iráku.

Podrobnosti - v angličtině ZDE
21. 5. 2003
Mají mít generální ředitelé neprosperujících podniků právo na astronomické platy? Diskuse na toto téma v Británii pokračuje už dosti dlouho a tento týden se nápadně zintenzivnila, když v pondělí odmítli na valné hromadě akcionáři největší britské farmaceutické společnosti, obří firmy GlaxoSmithKline, poskytnout jejímu generálnímu řediteli záruku zlatého padáku ve výši 22 milionů liber (přibližně 1,1 miliardy korun) v případě, že by byl nucen ze své funkce odstoupit.

Téměř 51 procent akcionářů, přítomných na pondělní výroční valné hromadě této třetí největší britské společnosti vyvolalo rebelii, která byla daleko větší, než se předpokládalo. Investoři v londýnské City interpretují tuto rebelii jako varování, že příliš vysoká platová ujednání nebudou akcionáři tolerovat.

Rebelie akcionářů vyvolala živou diskusi v britských denících nejrůznějšího politického zaměření.

21. 5. 2003

Pět policistů je obviňováno z rasového útoku na Romy. V noci z 12. na 13. května po soukromé oslavě prý vtrhli ve vesnici Popovice u Jičína do jedné romské rodiny a zaútočili na její příslušníky.
Pozor na zásuvky: místo 220 hned 600 voltů. Pozoruhodným způsobem se v Brně dostalo napětí 600 voltů ze sítě, která dodává elektrickou energii tramvajím, do normální domácí sítě namísto 220 voltů. V Jugoslávské ulici to zničilo větší množství elektrospotřebičů. Je pozoruhodné, že nikdo nebyl zraněn...
Novým generálním ředitelem TV Nova byl jmenován Petr Dvořák ze společnosti PPF, která TV Nova vlastní spolu s MEF Holdingem. Programová ředitelka Líba Šmuclerová povýšila na výkonnou ředitelku, takže se ze zaměření Novy asi sotvaco změní. No uvidíme. Šéf zpravodajství Pavel Zuna se stává programovým ředitelem.

21. 5. 2003
Tisková zpráva společnosti CME

Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) oznámila, že včera obdržela na svůj účet 358 634 568 dolarů jako platbu od České republiky.

20. 5. 2003
tisková zpráva Greenpeace

Ekologická organizace Greenpeace dnes vyjádřila obavy z možných negativních dopadů na ekologické zemědělství v České republlice, pokud ministr životního prostředí Libor Ambrozek schválí komerční pěstování geneticky modifikované (GM) Bt kukuřice firmy Monsanto [1].

20. 5. 2003
Od včerejška probíhá v Českém Těšíně tzv.Knihovnický týden na kterém čtyřicet knihovníků z celé republiky jedná o přeshraniční spolupráci. Ústřední myšlenkou jejich čtyřdenního setkání je vzájemná spolupráce veřejných knihoven na obou stranách česko-polské hranice. Organizátory této akce, první svého druhu v ČR, je Městská knihovna v Českém Těšíně a Sdružení knihovnických pracovníků, regionální pobočka severní Morava.
21. 5. 2003

Heinrich-Böll-Stiftung v Praze ve spolupráci s Německým a Francouzským velvyslanectvím v Praze zve na přednášku a diskusi k tématu:

20. 5. 2003

Podle reportéra BBC v západní Ugandě tvrdí uprchlíci z Konga, že tam dochází ke kanibalismu. Ozbrojenci z kmene Lendu vyřezávají z těl svých obětí jejich srdce a pojídají je. Také jim vytrhávají střeva a nosí je na hlavě jako trofej. V rybářské vesnici Ntoroko na jižním cípu Albertova jezera přešlo prý přes hranici do Ugandy podle údajů úřadů asi 12 000 uprchlíků. Při útěku z Konga je ochraňovala ustupující ugandská armáda. "Byli bychom všichni zmasakrováni, kdyby nebylo velkého počtu ugandských vojáků," uvedla jedna žena z Konga. Podle jejího svědectví zabíjejí ozbrojenci z kmene Lendu v okolí města Bunia velké počty lidí z kmene Hema. Uprchlíci jako ona nyní nocují v Ugandě bez přístřeší, nemají přístup k potravinám ani lékům. V oblasti kolem vesnice Ntoroko hrozí cholera v důsledku nedostatečné hygienické infrastruktury pro množství lidí.

Informace v angličtině viz např. ZDE

Ministři obrany členských zemí EU učinili v pondělí "první krok" k vyslání mírových jednotek do Konga, aby tam zabránili masakrování obyvatelstva.

Podrobnosti o vraždění v Kongu - v češtině BL BL

Na Evropskou unii se obrátil generální tajemník OSN Kofi Annan s prosbou o vyslání jednotek do oblasti kolem konžského města Bunia, kde přišlo téměř 300 000 osob o přístřeší a jsou tam masakrováni lidé.

Francie uvedla, že je ochotna vyslat svá vojska a irský ministr obrany Michael Smith "šokoval" novináře, když řekl, že by nebyl překvapen, kdyby byla v blízké budoucnosti v Kongu i irská vojska. Ministr naznačil, že by Irsko mohlo vyslat své jednotky do Konga bez mandátu OSN, ale irský parlament by musel schválit změnu současného zákona, který vyslání irských jednotek bez mandátu OSN znemožňuje. Řecká vláda by byla také ochotna podpořit vyslání jednotek EU, avšak šéf zahraniční politiky EU Javier Solana nedokázal říci novinářům, kdy dostane Kofi Annan z Evropské unie nějakou odpověď. Nevyřešená zůstává i otázka, zda by mírové sbory EU směly na místní polovojenské jednotky střílet. :)

Podrobnosti o jednání EU - v angličtině ZDE
Francis Fukuyama
20. 5. 2003
Francis Fukuyama argumentoval začátkem devadesátých let, že v jednadvacátém století zvítězí liberální demokracie nad politickým totalitarismem. Avšak nyní argumentuje, že lidstvo čelí novým morálním nebezpečím a ta mohou svět destabilizovat.

Fukuyama v roce 1992 napsal ve svém článku a pak v knize The End of History and the Last Man, že globální boj mezi různými ideologiemi o to, že jsou nejlepším řešením pro potřeby moderního člověka, skončil rozhodným vítězstvím pro liberální demokracii. Během dvacátého století selhaly všechny soupeřící modely, ať byly fašistické, autoritářské, teokratické či komunistické. Přivodily lidem totiž jen bídu a nikoliv svobodu a komfort, jimž se těší lidé na Západě. Britský deník Times se Fukuyamy zeptal, jestli po dalším vítězství Západu, totiž v Iráku, tleská Georgi Bushovi a jeho neokonzervativním spojencům za to, že tak mocně v Iráku napomohli historii a demokracii. "Jako Marx Západu, neměl byste být potěšen leninskou rozhodností George Bushe zrevolucionizovat Blízký východ?"

Francis Fukuyama odpověděl: "Ve skutečnosti jsem trochu pesimistou. Dívám se skepticky na to, co udělal George Bush. Jsem skutečně přesvědčen, že existují základní ekonomické a politické imperativy, které způsobují, že se historie rozvíjí jedním směrem, směrem k větší demokracii. "

Kompletní článek - v angličtině ZDE
Další články obsahující myšlenky Francise Fukuyamy - v češtině BL BL BL
BL BL BL
20. 5. 2003
NEWTON ITmediální analýza společnosti NEWTON IT

Britské listy chtějí na této analýze ukázat postoj českých médií k cíleně interpretovaným "politickým" kauzám. Sledována byla medializace v letošním roce, kdy se sdělovací prostředky ode dne 14. 4. 2003 začaly o kauzu Diag Human opětně zajímat. Týdeník EURO tohoto dne zveřejnil informaci, že český stát "v tichosti" vyplatil této společnosti částku takřka 327 milionů Kč. Český stát byl vázán uhradit tuto částku poté, co byl v prosinci 2002 nárok firmy na odškodnění ušlého zisku potvrzen přezkumným rozhodčím senátem. Na svém zasedání 8.1.2003 se vláda rozhodla použít pro tento účel prostředky z rozpočtové rezervy.

Analýza sleduje medializaci kauzy do dne 9. 5. 2003, ovšem dění okolo společnosti Diag Human má další vývoj. Jak např. uvedla dne 12. 5. 2002 televize Nova, je vydán na majitele společnosti Diag Human Josefa Šťávu Interpolem mezinárodní zatykač.

20. 5. 2003

Euroskeptické protesty proti evropské ústavě

Conrad Black, kanadský majitel britských konzervativních deníků Daily Telegraph a Sunday Telegraph, se v pondělí vyjádřil, že jeho deníky budou ostře vyžadovat, aby se v Británii konalo referendum o tom, zda má země přijmout navrhovanou Ústavu EU. Touto otázkou je posedlý britský bulvární tisk už asi týden. Deníky Sun a Daily Mail hlučně požadují referendum o tom, zda by Británie měla přijmout ústavu, kterou vypracoval Konvent, v jehož čele stojí bývalý francouzský prezident Valéry Giscard D'Estaing.
V BL jsme o ní psali ZDE ZDE ZDE

Podrobnosti k tomuto tématu - v angličtině ZDE ZDE ZDE
ZDE ZDE ZDE

20. 5. 2003
POLEMIKA

Referendum, ako inštitút najvyššej formy priamej demokracie, je po víkendovom euroreferende definitívne a na dlhé roky na Slovensku dehonestované a obávam sa, že z toho dôvodu aj nepoužiteľné. Nie je to práve šťastná situácia v časoch, keď nadchádzajúce roky, žiaľ, prinesú dostatok dôvodov pre omnoho angažovanejšie postoje občanov, pretože na Slovensku sa v súlade celosvetovým trendom deje a bude diať istá forma globalizačno-hegemonistického bezprávia.

Prístup k referendu, aký predviedla táto vláda (vyjadrenie podpredsedu vlády Csákyho a po ňom i celej vlády, že ak referendum bude neplatné, vláda má pripravený iný scenár schválenia prístupu do EÚ) za výdatnej podpory drvivej väčšiny printových i elektronických médií, ktoré sa ani len náznakovo nepokúšali o vyvolanie zdania nezávislosti, objektivity a skutočnej diskusie, naznačuje, že celý druhý oddiel piatej hlavy Ústavy SR hovoriaci o referende možno pokojne zrušiť. Ušetrí sa tak aspoň čosi na nákladoch pri tlačení brožúrok s textom Ústavy SR.

20. 5. 2003
"Raumschiff Brüssel - Wie die Demokratie in Europa scheitert", Andreas Oldag a Hans-Martin Tillack, nakladatelství Argon, Berlín, 2003, 416 stran, EUR 19,90, ISBN 3-87024-578-6

Kniha Vesmírná loď Brusel - jak troskotá demokracie v Evropě, která vyšla německy v březnu 2003, referuje o neutěšeném stavu Evropské unie.

Kdybych mohl, zasadil bych o překlad této knihy do všech jazyků nové a staré Unie. Nejsem sice vůbec příznivcem povinné četby - v mládí jsem se jí vyhýbal, jak jsem jen mohl, a četl jen, co podle mého za čtení stálo - ale tato kniha by měla být za ni prohlášena, a to bez ohledu na věk. A čtena dříve, než občané nové Evropy hodí, nebo nehodí svůj hlasovací lístek v referendech či "referendech", a vyjádří svoje mínění k již padlému rozhodnutí vládnoucích kruhů do EU vstoupit.

Zajímavou - věcnou, avšak ostře kritickou diskusi, v dobré tradici západní novinářské práce, vyvolala kniha dvou známých německých novinářů.

Recenze v časopise EUObserver - v angličtině ZDE
20. 5. 2003
POLEMIKA

Jistě, je to velmi sugestivní otázka a všichni víme, že když se zadá úloha právě takto "nešťastně", dokáže lidské myšlení najít řadu variant, ke kterým teoreticky může dojít. Snad není na škodu, když tedy tuto možnost využijeme beze strachu, že takto se uvažovat nesmí, a že naopak právě tento způsob myšlení dokáže upozornit na to, co není zcela domyšlené, čemu bychom určitě měli věnovat svou pozornost. Vždyť schopnost nejvyšších míst reagovat pružně na faktické připomínky je tou vlastností, kterou se vyznačuje každá moudrá vláda.

800 200 200

"Dobrý den, dovolali jste se na informační číslo o Evropské unii..." -- Je správné, že vláda ČR poskytuje svým občanům "zdarma" tuto službu (samozřejmě na naše náklady), je tedy dobré této možnosti využít. Já jsem tak učinil a mohl jsem se velmi snadno dozvědět, že v EU v současné době není Švýcarsko (země je natolik bohatá a samostatná, že nepotřebuje podporu EU), Island, Lichtenštejnsko nebo třeba Norsko (to se zřejmě zase bojí omezení rybolovu).

Karel Marx
20. 5. 2003

Je vskutku ku podivu, oč víc si dříve kdekdo vyplachoval ústa marxismem, jak tím dramatičtěji po pádu komunismu v Evropě upadá Marxovo jméno v zapomenutí. Nicméně a nesporně spolu s Engelsem ti dva po počátečním neúspěchu roku 1848 s proklamací "Komunistického manifestu" nakonec vydupali z země úctyhodné hnutí, jehož význam posléze navíc nečekaně vzrostl do obludných a varovných rozměrů po první světové válce; o vpádu komunismu do Střední Evropy po druhé světové válce raději ani nemluvě. Marx napsal proslulou analýzu kapitalismu 19. století; Engels byl jeho přítelem a sponzorem a kromě jiného napsal také dvě knihy o filosofii přírody. Stěží jim dvěma lze připsat na vrub, že z marxismu se později také kromě dalších směrů vyvinul rovněž leninismus a obludná praxe gulagů.

Od Marxovy smrti uplynulo v březnu roku 2003 sto dvacet let. Nebudeme teď hodnotit jeho myšlenkový odkaz. Ve svém nadmíru stručném expozé nad Marxovým hrobem Engels ostatně pregnantně přirovnal Marxe k Darwinovi. V duchu tehdejších představ o funkci zákonů ve vědách Engels prohlásil, že jako Darwin objevil zákon evoluce v organické přírodě, právě tak Marx jej objevil v lidské společnosti.

(Článek, který ve dvou jiných médiích v ČR "neprošel")
2. 5. 2003
Děkujeme všem, kteří dále podporují provoz Britských listů finančními dary. Apelujeme na všechny čtenáře, aby si na provoz BL finančně přispěli. S minimálním rozpočtem je velmi obtížné udržet veřejnoprávní službu Britských listů. Všichni spolupracovníci BL pracují pro časopis zadarmo, mnozí s podstatným nasazením, po své normální práci.

Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník. Veškeré informace o tom, jak jsou darované peníze využívány, pravidelně zveřejňujeme. Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2. Finanční dary Občanskému sdružení jsou odečitatelné od základu daně z příjmu.

ZMĚNA BANKY: Prosíme ty čtenáře, kteří na provoz BL přispívají trvalým příkazem, aby ho z bývalého účtu OSBL v e-bance převedli na nový účet OSBL v Raiffeisen Bance. Číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500.
Hledáme další spolupracovníky-dobrovolníky pro mediální monitor - samostatné vyhledávání, analýza a shrnutí, překlady z jazyků: španělština, portugalština, italština, francouzština; obory: politika v daném jazykovém okruhu či zemi; problematika EU a jejích institucí; sociální vědy; makroekonomika; vizuální kultura; litaratura; technologie - přehled; armáda - technologický přehled, strategie, koncepce. Frekvence spolupráce: dle dohody, minimálně však jednou týdně. Požadovaná kvalifikace: naprosto suverénní ovládání jazyka či rodilý mluvčí, terminologický přehled v daném oboru, nezávislost na vlivových skupinách, exkluzivita.
Hledáme profesionální fotografy i fotoreportéry, vybavené vlastními digitálními fotoaparáty i vlastní konektivitou do internetu, kteří by byli schopni a ochotni přispět k rozšíření tématické pestrosti o reportáže ze zajímavých akcí či vzdálených míst, a přinášet tak prostřednictvím Britských listů aktuální zpravodajství či pohled do exotických míst. Podmínkou je pofesionalita zpracování snímků a jejich umístění v plném rozlišení ve formátu JPG na vlastní URL, jejíž odkaz nám spolu s náhledovým obrázkem a doprovodným textem zašlete.
Hledáme i nadané karikaturisty se smyslem pro komičnost politických i civilizačních souvislostí. Předpokladem spolupráce je pravidelnost, schopnost samostatné a rychlé reakce na aktuální témata. Samozřejmostí je zasílání karikatur v elektronické verzi (JPG, PNG, GIF, případně SWF) e-mailem.
5. 2. 2003
Byla zrušena stará mailová adresa Jana Čulíka z roku 1995, jcu2@cableol.co.uk, prosím, pište na adresu J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk, případně na adresu redakce@blisty.cz, nebo culik@blisty.cz.
Štěpán Kotrba má svou hlavní adresu stepan@kotrba.cz. Adresa kotrba@blisty.cz je dočasně nefunkční.
18. 6. 2004

Ceník reklamy na BL

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
21. 5. 2003 Intifáda byla odpovědí na neuskutečněný mírový proces   
21. 5. 2003 Zapomnění: Zemřel disident Augustin Navrátil Karel  Mašita
21. 5. 2003 Irák: Lze posuzovat morálku našich činů až jejich konečnými důsledky?   
21. 5. 2003 SARS: Peking a Tchajwan: Dvě silná epicentra epidemie v krátkém čase Kateřina  Amiourová
21. 5. 2003 Mají mít ředitelé velkých firem nárok na astronomické platy?   
21. 5. 2003 Taky dáváte své peníze velkým podnikům předem? Jan  Čulík
20. 5. 2003 V Iráku se rozkrádá jaderný materiál   
20. 5. 2003 V Kongu dochází ke kanibalismu; EU "možná" zasáhne   
20. 5. 2003 USA předložily "konečnou verzi" rezoluce o Iráku   
20. 5. 2003 ČR musí vstoupit do EU Jan  Čulík

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
21. 5. 2003 40 let Elysejské smlouvy, ústavní Konvent a budoucnost Evropy   
20. 5. 2003 Referendum? Ne, ČR ještě není tak daleko Vladimír  Rott
20. 5. 2003 ČR musí vstoupit do EU Jan  Čulík
20. 5. 2003 Kolaps Evropské unie za dveřmi - a jak z toho ven Vladimír  Rott
18. 5. 2003 Memento 10: aneb "O eurorealismu"? Miloš  Dokulil
16. 5. 2003 Teror z EU: Řidič, který jel rychlostí 250 km/h, byl odsouzen na pět měsíců nepodmíněně Jan  Čulík
14. 5. 2003 Teror z EU: Fízlování nebo služba veřejnosti? Jan  Čulík
14. 5. 2003 O spravování nemovitostí v Belgii Jaroslav  Pour
14. 5. 2003 EUrokraté, KOMUkraté a občané - tři procitnutí Vladimír  Rott
13. 5. 2003 Bude mít ČR ze vstupu do EU prospěch? Jan  Čulík

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
21. 5. 2003 Irák: Lze posuzovat morálku našich činů až jejich konečnými důsledky?   
21. 5. 2003 Al Kajdá vyzvala své stoupence k novým útokům   
21. 5. 2003 Bankrotářská americká firma WorldCom dostala telekomunikační kontrakt pro Irák   
20. 5. 2003 Fukuyama: na Irák se dívám skepticky   
20. 5. 2003 USA předložily "konečnou verzi" rezoluce o Iráku   
20. 5. 2003 V Iráku se rozkrádá jaderný materiál   
19. 5. 2003 Amerika a Británie zrušily plán na vytvoření domácí irácké vlády   
16. 5. 2003 Tak pane Strawe, proč jsme šli do války?   
16. 5. 2003 Znovu příběh Jessicy Lynchové - mýtus a realita   
15. 5. 2003 Ropa a stratégia: K politickej ekonómii ohlásenej vojny Michael  Ehrke

Americká strategie národní bezpečnosti RSS 2.0      Historie >
15. 5. 2003 Ropa a stratégia: K politickej ekonómii ohlásenej vojny Michael  Ehrke
12. 5. 2003 O motivaci útoku na Irák   
30. 4. 2003 Vyslanci virtuální reality v Iráku Mojmír  Babáček
30. 4. 2003 Konec NATO právě začal - začala vznikat evropská armáda Štěpán  Kotrba
25. 4. 2003 Válka v Iráku skončila - proboha, zapomeňte! Petr  Baubín, Štěpán Kotrba
4. 4. 2003 Jsou britští vojáci "civilizovanější" než Američané?   
28. 3. 2003 Ropa je príčinou, ekológia alternatívou Martin  Nevada
25. 3. 2003 Blesková válka s.r.o. Oskar  Krejčí
12. 3. 2003 Irák a invaze: Nevěrný manžel Hussein, euro a ropa Petr  Baubín

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
9. 5. 2003 Mezinárodní konference Hašek a Švejk -- humor tisíciletí   
9. 5. 2003 Hašek and Švejk -- Humor of the Millennium   
9. 5. 2003 Mušle vylovené z oceánu času Kathryn  Murphy
9. 5. 2003 Shells fished out of the ocean of time Kathryn  Murphy
7. 5. 2003 Včely Jaroslav  Hutka
30. 4. 2003 Nová kniha Michala Viewegha: Už absolutní rutina Jan  Čulík
24. 4. 2003 Zrazuji lidi, firmu nebo vlast? Jaroslav  Vejvoda
24. 4. 2003 Lidství na skřipci Jan  Čulík
24. 4. 2003 Verše z pohledu POHLEDU. Aneb "jarní připravenost sestry v Karviné k hubení plevele zahrady Světa" Jaroslav  Pour
18. 4. 2003 Stesk jako paměť domova Svatava  Urbanová

Milan Kundera RSS 2.0      Historie >
18. 4. 2003 Stesk jako paměť domova Svatava  Urbanová
3. 1. 2003 Milan Kundera a jeho Nevědomost: Láska a odpor k vlastnímu hnízdu Jan  Čulík
20. 12. 2002 Milan Kundera jako "didaktik komiky"?   
3. 12. 2002 O české exilové literatuře: Problém identity mezi domovem a cizinou Martin  Pilař
25. 10. 2002 Byla éra stalinismu dobou "naivní bezstarostnosti"? Jan  Čulík
23. 10. 2002 Neohrabaná nová Kunderova novela   
21. 10. 2002 Kundera, Nevědomost: Nikdy nevstoupíš dvakrát do téže země   
21. 10. 2002 Kundera zkoumá exil a návrat   

Názory a argumenty ze Slovenska RSS 2.0      Historie >
20. 5. 2003 Euroreferendum -- víťazstvo či fraška? Pavol  Fabian
16. 5. 2003 Neoimperializmus Ignacio  Ramonet
16. 5. 2003 Návrat ideológií Jean-Paul  Fitoussy
16. 5. 2003 Francois Voltaire - mysliteľ a bojovník za ľudské práva Ladislav  Hubenák
15. 5. 2003 MMM 2003 - Stojaté vody drogovej politiky na Slovensku Matúš  Ritomský
15. 5. 2003 Ropa a stratégia: K politickej ekonómii ohlásenej vojny Michael  Ehrke
15. 5. 2003 Na boj s nezamestnanosťou môžu z EÚ plynúť miliardy, podmienkou sú projekty Miroslav  Šipikal
15. 5. 2003 Dôchodková reforma, alebo dôchodková lúpež? Robert  Žanony
15. 5. 2003 V čom pramení europesimizmus? Radovan  Geist
15. 5. 2003 Mlčanie okolo Dubrovky: Bol teroristický útok na divadlo provokáciou ruských tajných služieb?   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
19. 5. 2003 O veřejnoprávní televizi, jejím řízení, kontrole kvality a financování Jan  Čulík
16. 5. 2003 Plachý Plachý a krotká mediální veřejnoprávnost Štěpán  Kotrba
9. 5. 2003 O slušnosti Jan  Čulík
9. 5. 2003 Podivný vývoj: zpravodajská rozhlasová stanice vítězí v Británii nad rockem a popem   
2. 5. 2003 Padesát let
Česk(oslovensk)é televize
Jan  Čulík
28. 4. 2003 SOS k promlčeným televizním poplatkům Karel  Pavlík
17. 4. 2003 Digitální média veřejné služby IV - Jak dál v roce 2003? Zdeněk  Duspiva
11. 4. 2003 Dramaturg televize veřejné služby, neposkvrněné početí a podrazy v public relations církví Štěpán  Kotrba
12. 3. 2003 O ČT a o Jiřím Balvínovi: Zdroje a "zdroje" Fabiano  Golgo
10. 3. 2003 Reakce: Ohrožuje ČT přípravou svého digitálního vysílání české komerční televize? Jan  Čulík