22. 10. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 10. 2002

Kundera, Nevědomost: Nikdy nevstoupíš dvakrát do téže země

Anglicky nyní vychází nejnovější román Milana Kundery Nevědomost (Ignorance), kniha o zkušenosti exilu a o návratech do rodné země, kterou Kundera publikoval nejprve ve Španělsku v roce 2001 - měl zřejmě pocit, že Španělsko, země s dědictvím frankistické diktatury, kam se po jejím pádu vraceli exulanti, kteří "své rodné zemi už nerozuměli", je místem, které na Západě nejpravděpodobněji porozumí jeho nového románu nejlépe. Kunderova Nevědomost je tedy nyní konečně k dispozici i v angličtině a v anglosaských zemích o ní vycházejí pochvalné kritiky. Vrátíme se k nejnovějšímu Kunderovu románu vlastní recenzí, dnes jen informujeme o názorech jiných. Tak spisovatel Allan Massie napsal v deníku Scotsman:

Milan Kundera žije ve Francii jako exulant ze svého rodného Československa (které už neexistuje) déle než třicet let. Před několika lety začal psát francouzsky a opustil češtinu, jíž napsal většinu svých románů.

Tento nový, obdivuhodný, elegantní a přemýšlivý román se zabývá zkušeností exilu a pokusy navrátit se do rodné země.

Kniha začíná debatou o slově "stesk" a o tom, jak se ten pojem vyjadřuje v různých jazycích. "V tomto etymologickém světle se zdá být stesk něčím jako bolestí nevědomosti, nevědění. Jste daleko a nevíte, co se s vámi stalo. Moje země je daleko a já nevím, co se tam děje..." Avšak "nevím" se pak může proměnit v "je mi to jedno" - stesk se promění v nezájem.

Kundera byl podle Massieho vždycky spíše reflexivní než dramatický autor. Většinou stimuluje čtenáře k tomu, aby přemýšlel, ne aby cítil. Ve veškeré jeho próze nalezneme pasáže, které je možno publikovat samostatně jako velmi dobré eseje. Například přemýšlení o nepřítomnosti doma a o možném návratu ho přivedlo k úvahám o Odysseovi: "Dvacet let nemyslel na nic jiného než na svůj návrat. Ale jakmile se vrátil, byl překvapen, že jeho život, samá podstata jeho života, jeho ohnisko, jeho poklad, leží mimo Ithaku, leží v dvaceti letech jeho putování. A o tento poklad přišel a mohl ho znovu nabýt pouze tím, že o něm začal vyprávět." Avšak nikdo to nechtěl poslouchat. Kundera má jistě pravdu: proč by se někdo na Ithace měl zajímat o Odysseovy fotografie z dovolené?

Nový Kunderův román ale také obsahuje příběh, příběh dvou Čechů, kteří dlouho žili v exilu a kteří se nakonec, bez velkého nadšení, vrátí několik let po pádu komunismu domů do vlasti. Žena, Irena, pozná muže, Josefa, na letišti v Paříži. Je to muž, s nímž se před lety potkala a velmi se jí líbil. Dal jí tehdy najevo, že o ni má zájem - pozná ji ale teď?

Oba pak mají v Praze rodiny a staré známé, s nimiž se musejí setkat, ne vždy je to uspokojující. Praha, do které se vrátili, už není místem, na které si pamatují. A co se týče jazyka - "co se stalo s češtinou během těch dvou ubohých desetiletí? Změnil se snad přízvuk... nakloněn nad talířem, Josef poslouchal neznámý jazyk, v němž rozuměl každému slovu."

Nejtraumatičtější je ale to, že Irena a Josef zjišťují, že se nikdo nezajímá o jejich život ve Francii a v Dánsku. Proč by se o to měli zajímat? Jejich život přece nemá vůbec nic společného s lidmi, kteří neemigrovali. A zároveň se oba musejí vyrovnat s vlastní minulostí a s důvody, proč z vlasti odešli - důvody, které byly politické, ale nikoliv jen politické. Irena se chtěla dostat pryč z vlivu své matky, Josef chtěl uniknout z neuspokojivého mileneckého vztahu.

Když pak navštíví svého bratra, dostane některé své věci, které za sebou zanechal; také svůj starý deník. Když se do něho začte, zjišťuje, že se mu nelíbí, jakým byl člověkem a je mu ze svého starého já trapně. Takže si Irena a Josef domluví schůzku, Mají mnoho společného: "Teprve, když se vrátíte po dlouhé době do vlastní země, zjistíte to, co je zjevné: že se lidi o sebe navzájem vůbec nezajímají, je to normální."

Avšak v knize není jen zklamání. Praha je v Kunderových líčeních pořád krásná (následuje citát).

Nevědomost je kniha, které se čte poprvé lehce a příjemně, podruhé pak pomalu - člověk si může vychutnat úvahy, inteligenci, tichý humor - a ano, také ten stesk.

                 
Obsah vydání       22. 10. 2002
22. 10. 2002 ČR: Náběh k policejnímu státu?
21. 10. 2002 Kundera, Nevědomost: Nikdy nevstoupíš dvakrát do téže země
21. 10. 2002 Kundera zkoumá exil a návrat
22. 10. 2002 Michel Houellebecq nevinen
22. 10. 2002 Britští poskytovatelé internetových služeb odmítli tlak ministra vnitra Blunketta
22. 10. 2002 Slovensko: "Zostavovač vlády" vo väzení! Lubomír  Sedláčik
21. 10. 2002 Ulehčení v Irsku
22. 10. 2002 Irským referendem zvítězily elity
22. 10. 2002 Rozšiřování EU na východ je stále ještě ohroženo
22. 10. 2002 Výsledek irského referenda neznamená, že Evropa může ignorovat důvody pro odmítání smlouvy z Nice
22. 10. 2002 Vyhlásme vojnu rasizmu na Slovensku! Ladislav  Ďurkovič
21. 10. 2002 Média v postmoderním světě
21. 10. 2002 Amsterodamský soud: Železný musí platit
21. 10. 2002 Kdy vyšetří Policie ČR nezákonnosti svých příslušníků, jak to požadují mezinárodní organizace? Jan  Čulík
21. 10. 2002 Vyhněte se McDonaldu na brněnském náměstí Svobody
21. 10. 2002 Ještě o Bratislavě: anglická Fotbalová asociace uprostřed kontroverze
21. 10. 2002 I skladník ve šroubárně může si přečísti... Jakub  Žytek
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
1. 10. 2002 Sponzorům OSBL

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
22. 10. 2002 Pocit nadřazenosti   
22. 10. 2002 Co zase uniklo panu Sedláčikovi v kauze Mário? Libor  Bláha
22. 10. 2002 ČR: Náběh k policejnímu státu?   
22. 10. 2002 Výsledek irského referenda neznamená, že Evropa může ignorovat důvody pro odmítání smlouvy z Nice   
22. 10. 2002 Vyhlásme vojnu rasizmu na Slovensku! Ladislav  Ďurkovič
21. 10. 2002 Kundera zkoumá exil a návrat   
21. 10. 2002 Kundera, Nevědomost: Nikdy nevstoupíš dvakrát do téže země   
21. 10. 2002 Vyhněte se McDonaldu na brněnském náměstí Svobody   
21. 10. 2002 Tiskový mluvčí izraelské vlády: "západní média jsou pod přímou kontrolou Jásira Arafata"   
21. 10. 2002 Příčiny potíží českých soudních exekutorů Karel  Mašita
21. 10. 2002 Ještě o Bratislavě: anglická Fotbalová asociace uprostřed kontroverze   
21. 10. 2002 Rasismus na fotbale - na Slovensku i jinde   
21. 10. 2002 Kdy vyšetří Policie ČR nezákonnosti svých příslušníků, jak to požadují mezinárodní organizace? Jan  Čulík
21. 10. 2002 Z Třebíče do světa Milan  Krčmář
21. 10. 2002 I skladník ve šroubárně může si přečísti... Jakub  Žytek

Milan Kundera RSS 2.0      Historie >
21. 10. 2002 Kundera, Nevědomost: Nikdy nevstoupíš dvakrát do téže země   
21. 10. 2002 Kundera zkoumá exil a návrat