20. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 5. 2003

Analýza mediální prezentace kauzy Diag Human

NEWTON ITmediální analýza společnosti NEWTON IT

Britské listy chtějí na této analýze ukázat postoj českých médií k cíleně interpretovaným "politickým" kauzám. Sledována byla medializace v letošním roce, kdy se sdělovací prostředky ode dne 14. 4. 2003 začaly o kauzu Diag Human opětně zajímat. Týdeník EURO tohoto dne zveřejnil informaci, že český stát "v tichosti" vyplatil této společnosti částku takřka 327 milionů Kč. Český stát byl vázán uhradit tuto částku poté, co byl v prosinci 2002 nárok firmy na odškodnění ušlého zisku potvrzen přezkumným rozhodčím senátem. Na svém zasedání 8.1.2003 se vláda rozhodla použít pro tento účel prostředky z rozpočtové rezervy.

Analýza sleduje medializaci kauzy do dne 9. 5. 2003, ovšem dění okolo společnosti Diag Human má další vývoj. Jak např. uvedla dne 12. 5. 2002 televize Nova, je vydán na majitele společnosti Diag Human Josefa Šťávu Interpolem mezinárodní zatykač.

1. Vývoj počtu příspěvků v kauze Diag Human -- podle hodnocení

Graf znázorňuje vývoj počtu příspěvků uveřejněných o kauze Diag Human ve sledovaných médiích v období od 14.4.2003 do 5.5.2003 - podle hodnocení.

 

Ve sledovaném období od 14.4.2003 do 5.5.2003 média uveřejnila celkem 99 příspěvků, v němž převládaly neutrálně laděné příspěvky (77). Kriticky se k aktivitám společnosti Diag Human česká média vyjadřovala v celkem 24 příspěvcích, kladně bylo na společnost Diag Human nahlíženo v jediném příspěvků.
Nejvíce příspěvků bylo uveřejněno v 17. týdnu roku 2003 (48). Nejvyšší počet negativních příspěvků byl uveřejněn v 16. týdnu (12), přičemž nejvíce (5) jich bylo publikováno dne 25.4.2003. Jediný pozitivní článek byl uveřejněn v 17. týdnu, kdy autor příspěvku vyslovil soucit s firmou Diag Human v kontextu výroku ministra Bojara o podezřelé firmě, který tuto společnost "znemožnil a cítila se státem poškozena" (Profit, 22.4.2003).
Negativně vyznívající články o společnosti Diag Human se především věnovaly dřívějším aktivitám majitele společnosti Josefa Šťávy v oblasti zdravotnictví. Média připomněla například případ, kdy se právní předchůdce společnosti Diag Human, firma Conneco, v roce 1990 pokusila údajně nelegálně vyvézt do afrického království Lesotho sto dvacet kilogramů psychotropní látky metachalonu. Novináři informovali rovněž o údajném nákupu krevní plazmy od českých nemocnic bez příslušného povolení a úplatkářské aféře při prodeji krve Bavorskémučervenému kříži. Významněji byla medializována také činnost společnosti Diag Human v oblasti obchodu se zbraněmi. Média zmínila například spolupráci Josefa Šťávy s Omnipolem v 80. letech a v tomto kontextu uvedla, že je známým poslance Kalouska, jenž má na Omnipol podle médií též určité vazby.

 

2. Vývoj počtu příspěvků v kauze Diag Human -- podle typu příspěvku

Graf znázorňuje vývoj počtu příspěvků uveřejněných o kauze Diag Human ve sledovaných médiích v období od 14.4.2003 do 5.5.2003 -- podle typu příspěvku

V rámci kauzy Diag Human bylo publikováno nejvíce příspěvků ve formě zpravodajství (62). Více než čtvrtinu příspěvků (25) o úhradě odškodného firmě Diag Human ze státních peněz otiskla média formou komentáře. Ve všech sledovaných týdnech věnovala média prostor i analýze (11 příspěvků), jež osvětlovala vznik nároku společnosti Diag Human na odškodnění za ušlý zisk, který ze státního rozpočtu odčerpal takřka 327 milionů Kč. Ve sledovaném období přinesla média ke kauze jediný rozhovor.

 

3. Vývoj počtu příspěvků v kauze Diag Human - podle typu médií

Graf znázorňuje vývoj počtu příspěvků uveřejněných o kauze Diag Human ve sledovaných médiích v období od 14.4.2003 do 5.5.2003 s rozčleněním dle typu médií.

Nejvíce příspěvků bylo o kauze Diag Human publikováno v tisku (61). Významný podíl na celkové medializaci kauzy měla s 38 příspěvky i skupina audiovizuálních a elektronických médii. O případu mnohamilionové státní kompenzace firmě Diag Human přinesly internetové servery 24 příspěvků, zatímco televize a rozhlas odvysílaly ve sledovaném období o kauze Diag Human celkem 14 příspěvků.

 

4. Média informující o kauze Diag Human nejčastěji

Graf znázorňuje média, jež v období od 14.4.2003 do 5.5.2003 o kauze Diag Human informovala alespoň dvakrát. Analýza neobsahuje příspěvky publikované prostřednictvím Zpravodajství ČTK.

O kauze Diag Human informoval nejčastěji deník Právo (11 příspěvků), následovaný shodně internetovým serverem ceskenoviny.cz, Mladou frontou DNES a TV NOVA (9 příspěvků).
Výhradně kriticky o společnosti Diag Human informoval časopis Instinkt (2 příspěvky). Oba články se věnovaly především předlistopadovým diskutabilním aktivitám majitele společnosti Diag Human Josefa Šťávy a jeho údajnému napojení na pohlaváry tehdejší KSČ (30.4.2003).
Čtyři kritické příspěvky přinesly shodně Mladá fronta DNES a ceskenoviny.cz. Server ceskenoviny.cz otiskl vyjádření bývalé ministryně zdravotnictví Zuzany Roithové, jež uvedla, že společnost Diag Human by v rámci soudního řízení "pravděpodobně dost těžko prokázala ušlý zisk a částka na odškodnění by pravděpodobně nebyla žádná" (15.4.2003). Zároveň citovaly výrok ministra zdravotnictví, jež v  dopisu společnosti Novonordisk označil právního předchůdce společnosti Diag Human, společnost Conneco, za "pochybnou" firmu (17.4.2003), upozornily na skandál s HIV pozitivními krevními konzervami (24.4.2003) a na korupční aféry v Bavorském červeném kříži (26.4.2003). Mladá fronta DNES informovala o obchodování majitele Diag Human Josefa Šťávy s Omnipolem (15.4.2003), o pokusu o údajně nelegální vývoz narkotik do Lesotha (15.4.2003, 26.4.2003) a o korupčním chování společnosti Diag Human při vstupu na český trh (26.4.2003). TV NOVA se ve třech svých negativně vyznívajících příspěvcích v ranních Zprávách soustředila s odkazem na německý týdeník Focus na aféru s dodávkami zdravotně závadných krevních konzerv pro Bavorský červený kříž (25.4.2003).
Výlučně neutrální příspěvky o kauze Diag Human přinesla média Blesk (6), Lidové noviny (4), Hospodářské noviny (4), Euro (3) a ČT 1 (2), Prima TV( 2) a novinky.cz (2).

 

 

5. Témata spojovaná s kauzou Diag Human

Graf znázorňuje vývoj témat medializovaných novináři v kauze Diag Human v období od 14.4.2003 do 5.5.2003.

Graf znázorňuje četnost jednotlivých témat medializovaných novináři v rámci kauzy Diag Human ve sledovaném období.

Nejvyšší medializace se v rámci jednotlivých témat v kauze Diag Human dostalo především aktuálním tématům vládního rozhodnutí o poskytnutí odškodného společnosti Diag Human z rozpočtových rezerv (88 příspěvků) na základě potvrzení nároků společnosti přezkumným rozhodčím senátem a krokům ministryně zdravotnictví Marie Součkové v souvislosti s kauzou Diag Human (71 příspěvků). Tyto informace se především týkaly žádosti ministryně zdravotnictví Marie Součkové o zproštění mlčenlivosti v kauze Diag Human a personálních změn na ministerstvu zdravotnictví.
V souvislosti s důvody vzniku nároku na odškodnění byl zároveň v médiích připomínán dopis bývalého ministra Bojara společnosti Novonordisk z roku 1992 (58 příspěvků) vysvětlující, že neuspěla v zakázce na zpracování krevní plazmy vzhledem k spolupráci s firmou Conneco (právní předchůdce společnosti Diag Human), o jejíž serióznosti má ministerstvo pochyby. V roce 1995 pak byla podána žaloba společnosti Diag Human vůči českému státu za ušlý zisk.
Média rovněž ve vyšší míře připomínaly postup bývalého ministra zdravotnictví Jana Stráského (26 příspěvků), jenž se rozhodl žalobu firmy Novonordisk řešit mimosoudním vyrovnáním formou smírčího řízení.
Medializována byla rovněž minulost majitele společnosti Diag Human (15 příspěvků), Čechošvýcara Josefa Šťávy a jeho údajné obchody se zbraněmi a krevními konzervami.
V rámci kauzy Diag Human věnovala česká média rovněž pozornost nesouhlasu bývalé ministryně zdravotnictví Z. Roithové s mimosoudní formou řešení kauzy. O skutečnosti, že ex-ministryně podala žalobu na neplatnost rozhodčí smlouvy, informovala média v celkem 14 příspěvcích.
Pět médií, konkrétně Mladá fronta DNES, iDNES, Instinkt, ČRo 6 a Zdravotnické noviny, připomněly v souvislosti s kauzou Diag Human (6 příspěvků) údajný pokus právního předchůdce Diag Human, firmy Conneco, nelegálně vyvézt v roce 1990 psychotropní látku metachalondo afrického Lesotha.

 

6. Metodika

Cílem analýzy bylo zmapovat postoj českých médií ke společnosti Diag Human, jíž musel český stát uhradit takřka 327 milionů Kč za ušlý zisk. Do přehledu vstupovaly příspěvky uveřejněné ve sledovaných médiích (jejich seznam viz níže) v období od 14.4.2003 do 5.5.2003. Celkem se jedná o 99 příspěvků.

Analýza zdrojových dat

Zdrojová data byla analyzována z různých hledisek. U každého publikovaného příspěvku bylo sledováno několik formálních a obsahových parametrů, které umožnily následné filtrování, seskupování, vytváření statistik a formulování závěrů.

Z formálních parametrů do přehledu vstupovalo: název příspěvku, autor, datum vydání, název média a rubrika / pořad.

Obsahové parametry, jenž nejsou triviálně stanovitelné, podléhají pečlivému posouzení mediálního analytika a jsou následující:

Sledované parametry analýzy :

1. Hodnocení

Každému příspěvku bylo přiřazeno hodnocení z hlediska dopadu na sledovanou problematiku podle následujících pravidel:

negativní
kritika, problémy se společností Diag Human
podezřelé transakce společnosti Diag Human
neutrální
nehodnotící příspěvky či příspěvky vyjadřující jak pozitivní, tak negativní stanovisko
pozitivní
pozitivní hodnocení společnosti Diag Human

2. Typ příspěvku

Zpravodajství -- příspěvek zpravodajského charakteru, který informuje nebo shrnuje informace.

Komentář -- publicistický příspěvek komentující události, většinou pozitivně nebo negativně vyhraněný.

Rozhovor -- rozhovor s politikem, státním úředníkem, odborníkem obsahující alespoň dvě otázky
a odpovědi (rozhovor redaktora a moderátora byl zařazen do zpravodajství).

Analýza --příspěvek poskytující hlubší pohled do problému, uvedení do kontextu apod.

3. Témata v příspěvcích o společnosti Diag Human

Jednotlivé příspěvky byly analyzovány z hlediska tematického zaměření obsahu. Analyzovanému příspěvku mohlo být přiřazeno více než jedno z následujících témat :

Žádost o zbavení mlčenlivosti ministryně zdravotnictví Součkové v kauze Diag Human, personální změny na ministerstvu zdravotnictví v souvislosti s kauzou Diag Human.
Vládní rozhodnutí o poskytnutí odškodného společnosti Diag Human ve výši takřka 327 milionů Kč z rozpočtových rezerv na základě potvrzení nároků společnosti přezkumným rozhodčím senátem.
Žaloba bývalé ministryně zdravotnictví Roithové na neplatnost rozhodčího řízení.
Zahájení rozhodčího řízení s firmou Diag Human za bývalého ministra zdravotnictví Stráského
Dopis bývalého ministra Bojara společnosti Novonordisk z roku 1992 s vysvětlením, že neuspěla v zakázce na zpracování krevní plazmy vzhledem k spolupráci s firmou Conneco (Diag Human), o jejíž serióznosti má ministerstvo pochyby; vznik žaloby na český stát za ušlý zisk.
Minulost majitele společnosti Diag Human Josefa Šťávy.

 

7. Monitorovaná média

Tištěná média

České celostátní deníky (včetně suplementů  a mutací)

Blesk (Blesk magazín); Haló noviny; Hospodářské noviny (Víkend HN); Lidové noviny (Pátek Lidových novin); Mladá fronta DNES (Magazín Mladé fronty DNES); Právo (Magazín Práva; Dům a bydlení); Sport (Sport magazín)

České regionální tituly

Benešovský deník; Berounský deník; Boleslavský deník; Českobudějovické listy; Českokrumlovské listy; Českolipský deník; Děčínský deník; Deník Chomutovska; Deník Jablonecka; Deník Litoměřicka; Deník Lučan; Deník Mostecka; Deník Pojizeří; Deník Směr; Domažlický deník; Hradecké noviny; Chebský deník; Karlovarské noviny; Kladenský deník; Klatovský deník; Kolínský deník; Krkonošské noviny; Kutnohorský deník; Liberecký den; Listy Jindřichohradecka; Listy Písecka; Listy Prachaticka; Listy Strakonicka; Mělnický deník; Noviny Chrudimska; Noviny Jičínska; Noviny Náchodska; Noviny Rychnovska; Noviny Svitavska; Nymburský deník; Orlické noviny; Pardubické noviny; Plzeňský deník; Příbramský deník; Rakovnický deník; Rokycanský deník; Sokolovský deník; Táborské listy; Tachovský deník; Ústecký deník; Večerník Praha; Metro

Moravské regionální tituly

Listy Pelhřimovska; Moravskoslezský deník; Noviny Havlíčkobrodska; Noviny Jihlavska; Noviny Třebíčska; Noviny Ždárska; Olomoucký den; Region - Bruntálský; Region - Frýdecko - Místecko; Region - Havířovsko; Region - Karvinsko; Region - Krnovské noviny; Region - Opavský a Hlučínský; Region - Týdeník okresu Nový Jičín; Region - Týdeník Ostrava; Zlínské noviny; Slovácké noviny; Nové Přerovsko

Ostatní české tituly

100+1 zahraniční zajímavost; ABC; AD magazín; Architekt; Auto Exclusive; Auto TIP; AutoEXPERT; AUTOforum; Auto-moto speciál; AutoProfi; Bankovnictví; Bodycare; Computer; Connect!; Convergence; Česká hlava - Svět vědy; Daně a právo v praxi; Děti a MY; Domov; Dopravní noviny; E8; e-biz; Ekolist; Ekonom; Euro; F1 Racing; Golf; Hair a beauty; Chatař & chalupář; Chip; Informatorium 3-8; Instinkt; In-Store Marketing; Internet; IT CAD; IT Office; IT SYSTEM; IT-NET; Kadeřnická a kosmetická praxe; Konkursní noviny; Konkurz & konjunktura; Konstrukce; Květy; LANcom; Lékařské listy; Linda; Literární noviny; Lobby; Logistika; Marketing & Média; Marketing magazine; Mladý svět; Mobility; Moderní byt; Moderní obec; Moderní řízení; Můj dům; Mzdy & personalistika v praxi; Náhradní rodinná péče; Nedělní Blesk; Network Computing; Obchod Kontakt Marketing; Obchodní věstník; Odpady; Osobní finance; Otázky & odpovědi z praxe; Playboy; Počítač pro každého; Prager Zeitung; Prague Business Journal; Praktická žena; Právní rádce; Profit; Prosperita; Psychologie dnes; Puls; Reflex; Respekt; Ring; Sdělovací technika; Softwarové noviny; Stavba; Stavitel; Story; Strategie; Svět motorů; Šťastný JIM; T+T Technika a trh; Technický týdeník; Technik; The Prague Post; The Prague Tribune; Trucker; TV Revue; Týden; Týdeník Televize; Účetnictví v praxi; Vlasta; Výběr; ZBOŽÍ & PRODEJ; Zdravotnické noviny; Zemědělec

Televize a rozhlas

ČT 1

Dobré ráno (Zprávy 6:00, Země světa, Zdraví, Sport - beseda, Spotřebitelský servis, Věda, Zprávy 6:30, Trh, obchod, finance 6:36, Čeština, Za volantem, Volný čas, Kultura, Náš host, Regiony -- české, moravské, Zprávy 7:00, Vstávání s, Knižní novinky, Zprávy 7:30, Trh, obchod, finance 7:36, Zprávy 8:00), Týden v regionech (jižní Morava, Čechy); Sama doma; Špona; STOP; Večerníky (Čechy); Večerník plus (jižní Morava); Report (ostravský večerník); Jihomoravský večerník; Večerník plus (Čechy); Události; Události v kultuře; Branky, body, vteřiny; Evropské události; Klekánice; Fakta; U nás v Evropě; Události, komentáře; Evropské referendum; Bez obalu

ČT 2

Evropa dnes; Černá, bílá; Černé ovce; Média; Přesčas; Týden ve světě; Události v ekonomice; Svět motorů; Krásný ztráty; Události ve světě; Síto; Na hraně; Vertikála; Evropské fórum

TV NOVA

Snídaně s Novou (Zprávy 6:00, Ekonomika 6:10, Zajímavosti 6:20, Zprávy 6:30, Zajímavosti 6:50, Zprávy 7:00, Ekonomika 7:10, Zajímavosti 7:20, Zprávy 7:30, Zajímavosti 7:50, Zprávy 8:00, Zajímavosti 8:20); Sedmička (7 čili sedm dní); Volejte řediteli; Právě teď z regionů (kraj Vysočina, Praha); Televizní noviny; Sportovní noviny; Kotel; Na vlastní oči; Občanské judo; Střepiny

Prima TV

Autosalon; K věci; Minuty regionu; Nedělní partie; Zpravodajský deník

Český rozhlas 1

Dnes v České republice; Ranní Radiožurnál (Ozvěny dne 7:00, Zprávy 7:00, Ekonomické informace, Ranní poznámka Ivana Hoffmana, Zajímavosti z regionů, Vaše téma 7:45, Otázka dne, Svět kolem nás 8:35); Dopolední Radiožurnál (Vaše téma 9:15, Ekonomický magazín, Otázka týdne, Zdraví 9:35, Velké, malé zprávy, O všem s vámi, Pod kůži, iŽurnál, Zdraví 10:40, Seriál týdne, Jak se jim žije, Host týdne, Studio Evropa, Radiobedekr); Ozvěny dne 12:00; Zprávy 12:00; Týden v Česku; Týden ve světě; Dva na jednoho; O kom se mluví; Ptá se Ester Kočičková; Motožurnál; Zápisník domácích zpravodajů; Zápisník zahraničních zpravodajů; Odpolední Radiožurnál (Evropská rodina, Co nás pálí, Vaše téma 16:15, Událost týdne, Host Jany Klusákové, Duel Radiožurnálu, Vaše téma 17:15, Jak se jim žije, Z burzy); Ozvěny dne 18:00; Radiofórum

Český rozhlas 6

Zprávy 7:00; Zprávy 10:00; Média v postmoderním světě; Zprávy 15:00; Studio STOP; Zprávy 18:00; Názory a argumenty

Frekvence 1

Zprávy 7:00; Zprávy 12:00; Rozhlasové noviny; Press klub

BBC

Dobré ráno s BBC (Zprávy 6:00, Zprávy 8:00); Svět o jedné (Zprávy 13:00); Svět o páté (Zprávy 17:00); Interview BBC

Impuls

Zprávy 8:00; Téma dne 8:00; Zprávy 13:00; Autoimpulsy; Téma dne 13:00; Zprávy 18:00; Téma dne 18:00

Internetové servery

České internetové servery

auto.cz; blisty.cz; ceskenoviny.cz; e-aukce.com; e-komerce.cz; Finance.cz; financninoviny.cz; fincentrum.cz; formule1.auto.cz; grafika.cz; iDNES.cz; integrace.cz; ipoint.cz; isdn.cz; IT News; lidovky.cz; louc.cz; lupa.cz; marigold.cz; mesec.cz; mobil.cz; mobilmag.cz; mobilmania.cz; news.auto.cz; notebooky.cz; novinky.cz; palmare.cz; penize.cz; pes.eunet.cz; prazskenoviny.cz; protext.cz; radiotv.cz; sportovninoviny.cz; svetnamodro.cz; System NEWS; technet.cz; volby.newtonit.cz; zive.cz

                 
Obsah vydání       20. 5. 2003
20. 5. 2003 Fukuyama: na Irák se dívám skepticky
20. 5. 2003 V Kongu dochází ke kanibalismu; EU "možná" zasáhne
20. 5. 2003 USA předložily "konečnou verzi" rezoluce o Iráku
20. 5. 2003 Euroreferendum -- víťazstvo či fraška? Pavol  Fabian
20. 5. 2003 Analýza mediální prezentace kauzy Diag Human
20. 5. 2003 ČR musí vstoupit do EU Jan  Čulík
20. 5. 2003 Kolaps Evropské unie za dveřmi - a jak z toho ven Vladimír  Rott
20. 5. 2003 Mediální magnát chce ovlivňovat britskou politiku Jan  Čulík
20. 5. 2003 Referendum? Ne, ČR ještě není tak daleko Vladimír  Rott
20. 5. 2003 Kdy může být členství v EU nevýhodou Michal  Rusek
20. 5. 2003 Co prozrazuje odkaz na Darwina nad Marxovým hrobem? Miloš  Dokulil
20. 5. 2003 Znečištění Přírodní rezervace Černínovsko u Spolany bude řešit policie
19. 5. 2003 Pohlednice z Timoru X
Zajímavosti, které zatím zůstaly stranou
Jaroslav  Kováříček
17. 5. 2003 Fričovou do NOVY určitě chtít nebudou, je totiž profesionálka... Štěpán  Kotrba
19. 5. 2003 Česká politická manéž má špičkové klauny Josef  Trnka
18. 5. 2003 Memento 10: aneb "O eurorealismu"? Miloš  Dokulil
5. 2. 2003 Pošta redakci
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
20. 5. 2003 Soud skončil smírem
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech