30. 4. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 4. 2003

Vyslanci virtuální reality v Iráku

Náboženská víra, alespoň u křesťanů a muslimů, vnáší do reálného světa virtuální "onen svět", který řídí konkrétní lidské vztahy nebo jinými slovy definuje určitou společenskou morálku. Křesťanská morálka práce a odříkání definovala člověka, který byl vychováván k tomu, aby si odříkal životní požitky a energii, kterou tím ušetřil mohl vložit do pracovního úsilí. Muslimské náboženství se v mnoha směrech výrazně liší od křesťanského. Nezná odříkání, kromě zřeknutí se života ve válce na obranu náboženství. Onen svět je světem požitku a proto muslimští zbohatlíci používali získané prostředky k nákupu dalších manželek, místo aby je investovali jako kapitál. Současná americká vláda klade světu dost jednoznačně otázku, jestli v něm ještě je místo pro jiné než křesťanské náboženství a civilizaci, která se z něj vyvinula. ...

Náboženská víra, alespoň u křesťanů a muslimů, vnáší do reálného světa virtuální "onen svět", který řídí konkrétní lidské vztahy nebo jinými slovy definuje určitou společenskou morálku. Křesťanská morálka práce a odříkání definovala člověka, který byl vychováván k tomu, aby si odříkal životní požitky a energii, kterou tím ušetřil mohl vložit do pracovního úsilí. S růstem blahobytu a přibývajícím volným časem odříkání přestalo být možnou životní náplní a křesťanské náboženství se muselo dát na ústup. Jeho principy se přenesly do právního řádu, ale morálka se začala rozkládat a ustupovat morálce požitku. Virtuální realitu "onoho světa" nahradila virtuální realita her a zábav, které jen vzdáleně souvisí se světem životní zkušenosti.

Muslimské náboženství se v mnoha směrech výrazně liší od křesťanského. Nezná odříkání, kromě zřeknutí se života ve válce na obranu náboženství. Onen svět je světem požitku a proto muslimští zbohatlíci používali získané prostředky k nákupu dalších manželek, místo aby je investovali jako kapitál. Dalším pravidlem, které zabránilo vývoji tržního hospodářství v muslimském světě je zákaz lichvy. Toto pravidlo bylo dodržováno tak důsledně, že si arabské státy jako ministry financí najímaly Židy a v jednom případě dokonce francouzského zubaře. Muslimské náboženství také nezná křesťanské "dejte císařovi co je císařovo" a nerozlišuje tedy mezi světskou a duchovní mocí. Proto jsou v muslimských státech možné fundamentalistické režimy. Díky svému náboženství se tedy v moderní době muslimský svět mění velmi pomalu, ale na rozdíl od křesťanského světa si zachovává svou morálku.

Kdysi jsem se znal s Američanem, který strávil část základní vojenské služby ve vietnamské válce. Sloužil na válečné lodi a vyprávěl, že celou svou válečnou zkušenost prožíval jen na obrazovce radaru, kde viděl, jak bylo z jeho lodi odpáleno torpédo, směřovalo k vietnamské lodi, doplulo k ní a potopilo ji. Výbuch ani mrtvé a zraněné nebo topící se námořníky neviděl.

Některé americké tanky v současné válce v Iráku jsou vybaveny CD přehrávači a kdyby vojáci s sebou měli video a na počítačovém vybavení tanku měli nainstalované počítačové hry, mohli by čas před povelu k útoku trávit jako doma - ve virtuální realitě. Konfrontaci s reálným bojem o život by pak zažili jenom v případě, že by museli odejít od obrazovek a utkat se v boji muže proti muži s lidmi odhodlanými bránit svou vlast a způsob života, který se ustavil během mnoho set let trvající tradice, s nasazením vlastního života.

Současná americká vláda klade světu dost jednoznačně otázku, jestli v něm ještě je místo pro jiné než křesťanské náboženství a civilizaci, která se z něj vyvinula. V západním světě se přitom objevují stále nové technologie, jejichž využití by mohlo dlouhodobě vést k vyhynutí lidského druhu (např. klonování, genetické inženýrství a v budoucnosti možná i neúměrné prodlužování lidského života). Názor, že západní civilizace má patent na vyřešení všech problémů života přehlíží možnost, že s vyřešením všech problémů života může život skončit.

V roce 1995 vyšla v Ústavu strategických studií při Vysoké škole vojenské americké armády studie nazvaná "Revoluce ve vedení války a konflikt blížící se válce" (Steven Metz, James Kievit: The Revolution in Military Affairs and Conflict Short of War, U.S.Army War College, Strategic Studies Institute, Carlisle Barracks, PA 17013-5050). Autoři knihy v ní předložili scénář, který by mohl vést ke změně dosavadního způsobu prosazování americké politické moci. Scénář, umístěný do roku 2000, vychází z představy, že poroste terorismus, obchod s drogami a kriminalita, což prezidenta donutí změnit dosavadní politický systém. Cituji z knihy: "Prezident tak byl přístupný použití druhu psychotechnologie, která tvořila jádro revoluce ve vedení války... technologie změnila způsob použití síly, věci jako osobní odvaha... se staly zbytečnými... Bylo třeba, abychom přehodnotili morální zábrany, které nám bránily manipulovat mozky domácích i zahraničních nepřátel...Soustavným úsilím a velmi sofistikovanou uvědomovací kampaní byly změněny staromódní pojmy soukromí a národní suverenity... Po celém světě byli pomocí všeobecné integrované databáze vyhledáni ti, kteří by mohli podporovat povstání. Byli zařazeni do kategorií 'potenciální' nebo 'aktivní' a pro každého byla individuálně vytvořena a soustředěna na něj sofistikovaná počítačová simulace osobnosti." Jistě se mnou bude každý souhlasit, že to zní jako šílený výmysl vojenských teoretiků ponechaných sobě samým. Nicméně je známo, že USA pracují na technologiích dálkového působení na činnost lidského mozku radiofrekvenčním zářením (str. 69) a na vývoji chemikálií, které by působily jen na určité rasy (k tomu - mimo jiné - také slouží výzkum lidského genome) a měly u nich vyvolat například sklon k podřízenému chování (tamtéž, str. IX resp. 35 a str. I resp. 66).

Crowd control technologies - zdroj EUROPARL/STOA - v angličtině
PDF PDF archiv BL

Vzhledem k tomu, že Rusko i Evropská Unie předložily na mezinárodní scéně návrhy na uzavření mezinárodní dohody o zákazu vývoje a rozmisťování systémů umožňujícíh manipulaci lidských bytostí (bod 27) zatímco USA žádný takový návrh nepředložily, je na místě předpokládat, že zbraně umožňující dálkové působení na lidský mozek nejsou zakázány jen díky neochotě USA přistoupit k mezinárodní dohodě o jejich zákazu.

Maj Britt: The environment, security and foreign affairs - zdroj EUROPARL - v angličtině
HTML PDF PDF archiv BL

Když v roce 2001 došlo k teroristickým útokům na USA, byla zlikvidována suverenita Afghánistánu a v USA byl vydán "vlastenecký zákon", který výrazně omezil zákonnou ochranu soukromí amerických občanů a od té doby předkládá Bushova vláda jeden návrh za druhým v úsilí o další omezení práva na soukromí amerických občanů. Letos George Bush zaútočil na suverenitu Iráku. V tom se politika Bushovy vlády rozhodně shoduje s výše uvedeným scénářem Ústavu pro strategické studie. Měla-li by se z něj Bushova politika vymknout musela by projevit ochotu přistoupit k mezinárodní dohodě zakazující manipulaci lidských mozků technickými prostředky. Kdyby ale nakonec došlo k realizaci zmíněného scénáře a byl vytvořen svět totálně virtuální reality, byla by hodnota lidského života v západním světě degradována na takovou úroveň, že by muslimská víra rozhodně poskytovala člověku větší lidskou důstojnost než pokročilé nebo rozkládající se křesťanství.

V uplynulém týdnu dosáhlo množství amerických velkoměst, měst a obcí, které odhlasovaly rezoluce odsuzující "vlastenecký zákon" (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism - USA PATRIOT) počtu 94 a počet obyvatel reprezentovaných těmito obcemi se zvýšil o 1 milión a celkem se blíží k devíti miliónům. K odpůrcům "vlasteneckého zákona" se nedávno přidalo i 400.000 členů Asociace amerických advokátů (pro rezoluci hlasovalo 87 procent delegátů konference). Obrana práva na soukromí je obranou práva na individuální vztah ke světu, který zaručuje, že se vztah demokratických států ke světu utváří racionálně prostřednictvím svobodného úsudku jejich občanů na základě jejich každodenní životní zkušenosti a podobný význam pro formování zkušenosti celého lidského druhu by měla mít i suverenita jednotlivých států. Američané by se měli poučit z minulého století, že násilná politická řešení nepřinášejí dlouhotrvající a životaschopné změny.

                 
Obsah vydání       30. 4. 2003
30. 4. 2003 Konec NATO právě začal - začala vznikat evropská armáda Štěpán  Kotrba
1. 5. 2003 Colin Powell: "Přišel čas, abychom se usmířili. My jsme nezničili Irák, my ho osvobozujeme."
29. 4. 2003 Američtí vojáci "usmrtili 13 demonstrantů" v Iráku
30. 4. 2003 Nová kniha Michala Viewegha: Už absolutní rutina Jan  Čulík
30. 4. 2003 V Česku to nejde. Některým Ondřej  Drábek
30. 4. 2003 Memento 3 versus MZV ČR? Miloš  Dokulil
29. 4. 2003 MZV ČR: "Kampaň ČT o vstupu do EU není součástí komunikační strategie české vlády"
30. 4. 2003 Memento 5.
aneb o informaci, či o "signálu"?
Miloš  Dokulil
28. 4. 2003 Británie: ředitelé nebudou dostávat prémie za to, že přivedli svou firmu k bankrotu Jan  Čulík
30. 4. 2003 Rusové odhalili americkou špionážní ponorku
29. 4. 2003 Česká média si umějí vybrat (co se jim hodí)
30. 4. 2003 Klikaté cesty Pavla Pečínky aneb zelený politický lobbismus za zápočet? Štěpán  Kotrba
30. 4. 2003 "Nestranní" brněnští politologové - aneb vyvažování opačným znaménkem Karel  Dolejší
30. 4. 2003 Vyslanci virtuální reality v Iráku Mojmír  Babáček
30. 4. 2003 Politická ekonomie války v Iráku George  Caffentzis
29. 4. 2003 Iráčtí šiité protestovali proti bagdádským rozhovorům o utvoření nové vlády
29. 4. 2003 Bush "chce zlikvidovat vládní systém dvacátého století"
28. 4. 2003 Pohlednice z Timoru IX. Jaroslav  Kováříček
29. 4. 2003 IDET 2003 terčem kritiky a protestů
25. 4. 2003 Pravda Jiří  Žáček
30. 4. 2003 Čarodějnice mezi námi
30. 4. 2003 Satanova církev - Sabat Jules  Bois
30. 4. 2003 Kniha Belialova - teória i prax satanskej mágie
29. 4. 2003 Ve Zlíně se bude po osmé konat divadelní festival Setkání-Stretnutie Jarmila  Trávníčková
5. 2. 2003 Pošta redakci
12. 4. 2003 Hospodaření OSBL za březen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Americká strategie národní bezpečnosti RSS 2.0      Historie >
30. 4. 2003 Vyslanci virtuální reality v Iráku Mojmír  Babáček
30. 4. 2003 Konec NATO právě začal - začala vznikat evropská armáda Štěpán  Kotrba
25. 4. 2003 Válka v Iráku skončila - proboha, zapomeňte! Petr  Baubín, Štěpán Kotrba
4. 4. 2003 Jsou britští vojáci "civilizovanější" než Američané?   
28. 3. 2003 Ropa je príčinou, ekológia alternatívou Martin  Nevada
25. 3. 2003 Blesková válka s.r.o. Oskar  Krejčí
12. 3. 2003 Irák a invaze: Nevěrný manžel Hussein, euro a ropa Petr  Baubín
12. 3. 2003 USA chtějí okupací Iráku dokončit svůj projekt globální nadvlády   
24. 2. 2003 Americká strategie národní bezpečnosti a Projekt pro nové americké století   
21. 2. 2003 DOKUMENT: Strategie národní bezpečnosti USA   
17. 2. 2003 Proč se povede válka proti Iráku   
10. 2. 2003 Prosazuje Bush nové zdroje energie? Martin  Přibyl
6. 2. 2003 Nejdůležitějšími body Bushova rozpočtu jsou snižování daní a výdaje na armádu Miloš  Kaláb
5. 2. 2003 NATO -- aliancia na konci svojho konca Zolo  Mikeš

Zneužitelné technologie RSS 2.0      Historie >
30. 4. 2003 Vyslanci virtuální reality v Iráku Mojmír  Babáček
14. 2. 2003 Paprsky bolesti už zabíjely - v moskevském divadle Štěpán  Kotrba
31. 1. 2003 Co by způsobila "špinavá bomba"   
29. 1. 2003 Hrozba nanotechnologie?   
14. 1. 2003 Veřejné zakázky: 3% výpalné z dodávek vládě Martin  Kunštek
17. 10. 2002 "Biometrika dosud není spolehlivá a je obtížné ji testovat"   
17. 10. 2002 Britové budou mít biometrické pasy - v roce 2006   
16. 10. 2002 Biometrická data z celého světa v rukou české policie: Gross se vyhýbá řádné odpovědi   
15. 10. 2002 Odrazem signálů z mobilních telefonů lze monitorovat pohyb osob a vozidel   
30. 9. 2002 Umíme manipulovat s činností mozku? Mojmír  Babáček
26. 9. 2002 Paranoia a demokracie? Diskuse na Rádio Jelení   
25. 2. 2002 Staneme se otrokem svých temných vášní - krutí dobyvatelé informačního prostoru? Štěpán  Kotrba
22. 2. 2002 Totalita nehrozí z technologie - hrozí jen tehdy, selžeme-li duchovně Eugen  Haičman
19. 12. 2001 Jak mění informační technologie svět Eugen  Haičman
4. 12. 2001 Jak si poradíme s technologickou civilizací? Eugen  Haičman