16. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 5. 2003

Plachý Plachý a krotká mediální veřejnoprávnost

Před časem jsem vysvětloval romantickým idealistům, žvanícím něco o veřejnoprávní nezávislosti, že je iluzí se domnívat, že koncesionářské poplatky nejsou daněmi. Jsou, přestože mechanismus jejich výběru je nepřímý, zdůvodnění výběru nepřesně "koncesionářské" a jejich utrácení bez jakékoliv kontroly - byť jen NKÚ.

záznam mediálního semináře v Českém Krumlově a jeho analýza
Média veřejné služby: "intelektuálové" hledali smysl své další existence BL
Anketa na semináři v Českém Krumlově: Perspektivy veřejné služby BL
Digitální média veřejné služby - služba veřejnosti 21. století BL

Ve výsledku je jedno, pokud mediální rady navrhuje "nonprofitní" sféra, mající svůj profit z peněz Open Society Fund, ministerstva životního prostředí či kultury, nebo rovnou poslanci. Ve výsledku je jedno, určuje-li výši poplatků ministr financí či vláda jako celek, má-li vláda většinu ve sněmovně, má-li sněmovna mandát určovat legislativu a má-li sněmovna legitimitu k řízení státu. Protože legitimita odvozená od stále klesající volební účasti stojí a padá na 51% vítězství z 70-30% účasti. V každém případě je to vláda aktivní menšiny nad pasivní většinou. Neplatnost voleb při neúčasti 50% občanů nenavrhne žádný politický subjekt, včetně opozice, neb všem daný stav dává určitý podíl na moci a tím i podíl na desátcích z moci plynoucí.

Výsledek voleb se neodvozuje z celkového počtu občanů státu, ale z počtu voličů, poměrného volebního systému a 5% uzavírací klauzule - v opačném případě by byly pak úplně jiné výsledky, jiná legitimita a jiný mandát, jak jsem již před časem ukázal v rozboru preferencí politických stran a výsledků voleb tyto preference korigující (s přepočtem výsledků, vztažených k celkovému počtu občanů).

analýza volebních preferencí 1992 - 2002 BL

Zvykněme si na to, že systém, v němž žijeme, je prozatím vláda nad lidem, nikoliv vláda lidu, i když se řídí pravidly, kterým říkáme parlamentní demokracie. Součástí této demokracie je totiž odpovědnost - i odpovědnost jít k volbám. Zvykněme si na to, že rozdíl mezi demokratizací a demokracií je tentýž, jako mezi vodou a vodkou (Jan Procházka, Politika pro každého - MF 1968). Zvykněme si na to, že demokracie 51% z 58% není demokracie reprezentativní většiny, ale té odpovědné většiny, která se rozhodla, že k volbám přijde. Pak nás nepřekvapí, tak jako poslance ODS Jaroslava Plachého ve sloučené diskusi k vládním návrhům novel zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, zákona o provozování rezhlasového a televizního vysílání a zákona o České televizi na 16. schůzi 15. května 2003, - cit.: "záměr převést pravomoc stanovit výši poplatků z Parlamentu na vládu. Pokud by se to ministru Dostálovi podařilo, pak se stane skutečným pánem veřejnoprávních medií, protože to bude on, na jehož návrh vláda poplatky zvýší. Pan ministr zřejmě dobře zná přísloví 'Čí chleba jíš, toho píseň zpívej.' Kdo se tedy po přijetí navrhované konstrukce financování veřejnoprávních medií odváží v nich kritizovat vládu, z jejíž ruky dostává milostivě finanční prostředky?".

parlamentní rozprava k návrhu zákona PSP
příspěvek poslance Plachého (ODS) PSP

Pan poslanec je zdánlivě šokován, že vláda má v parlamentu většinu a chová se podle toho. Za ta léta opoziční smlouvy a menšinové vlády koalice ČSSD s ČSSD si odvykl standardním parlamentním mechanismům a předtím měla osm let neomezený prostor k exekutivnímu ovlivňování státu ODS, což mu určitě nespravedlivé nepřipadlo, i když právě ta léta zavinila nejen krach kupónové privatizace, ale i mediální chaos, ve kterém jsme nyní...

Pan poslanec Plachý je příliš plachý - je šokován z toho, že veřejnoprávní media na rozdíl od času tzv. televizní krize nebijí na poplach před skutečným ovládnutím těchto medií jedním ministrem a jednou vládou. "Asi by bylo namístě změnit následně jejich název na vládní rozhlas a vládní televizi. Bylo by to tak bližší pravdě", tvrdil na závěr svého parlamentního vystoupení a ta poslední věta byla jako jediná správná.

Zvykněme si na to, že ČT není Svatovítská katedrála, která patří sama sobě. Stát JE VLASTNÍKEM České televize. Zvykněme si současně i na to, že MY JSME STÁT ať chceme nebo ne, a chovejme se podle toho. Stará-li se o exekutivu státu vláda, stará-li se o legislativu parlament a o dodržování zákonů soud, respektujme to. I tyto tři pilíře státu jsou obsahem pojmu veřejnoprávnost, stejně jako je to obsahem pojmu občanská společnost, případně civilizace. Nejsme totiž ovce ale jsme onen lid. Vysmívaný i nenáviděný, ale stále platí, že "všechna moc pochází z lidu". Protože jak pravil klasik: Demokracie je ten nejzdlouhavější a nejdražší způsob správy věcí veřejných, ale nikdo prozatím nevymyslel lepší a spravedlivější. Příště se sejdeme u voleb v co nejhojnějším počtu a to, co z nich vzejde, budeme všichni dobŕovolně (svoboda je poznaná nutnost) nazývat ROZHODNUTÍM LIDU. Ať už se nám to líbí, nebo ne. I ti, kteří jsou z něj placeni - včetně pana poslance Plachého, i ti kteří ho platí - včetně mne. Protože tak to je - až do příštích voleb.

Začněme přemýšlet nejen o obsahu pojmu veřejné služby a roli tohoto fenoménu v ateisticky drzém, segmentovaném, liberalizovaném, spotřebou přesyceném "novém" 21. století, zbaveném společně sdílených humanistických a nábožensky - etických hodnot oné "staré" civilizace. Začněme přemýšlet nejen o struktuře, systému fungování mediální scény a o reformě mediální legislativy v tomto mediálně technologickém přelomu z analogových "bezplatných" veřejnoprávních monopolů do digitálního on-demnad "adresně placeného" komerčního monopolu či "pirátské" internetové anarchie. Nejdříve začněme přemýšlet o tom, jak občanovi, mediálnímu radnímu, redaktorovi ČT i politikovi kterékoliv z politických stran říci důrazně, kdo je komu za co odpovědný - kdo pije, a kdo platí. Třebas deset miliard. Proč. A za co.

                 
Obsah vydání       16. 5. 2003
18. 5. 2003 Slovensko řeklo Evropské unii ANO
17. 5. 2003 Fričovou do NOVY určitě chtít nebudou, je totiž profesionálka... Štěpán  Kotrba
16. 5. 2003 Znovu příběh Jessicy Lynchové - mýtus a realita
16. 5. 2003 Tak pane Strawe, proč jsme šli do války?
17. 5. 2003 Americká éra zbožnění vlastního hlasu
16. 5. 2003 Independent: Antiamerikanismus je infantilní
16. 5. 2003 Plachý Plachý a krotká mediální veřejnoprávnost Štěpán  Kotrba
16. 5. 2003 Pozor na zmatení pojmů Jan  Čulík
17. 5. 2003 Dobří holubi se vracejí? Ej uchněm... Štěpán  Kotrba
16. 5. 2003 Teror z EU: Řidič, který jel rychlostí 250 km/h, byl odsouzen na pět měsíců nepodmíněně Jan  Čulík
15. 5. 2003 Peníze připadnou CME, ČR se nemůže odvolat
16. 5. 2003 Ke sporu CME proti ČR Jaroslav  Štemberk
15. 5. 2003 ČR prohrála s CME, odpovědnost nenese nikdo Karel  Mašita
16. 5. 2003 Memento 9
aneb o setrvalém stínu "duchovního otce"?
Miloš  Dokulil
16. 5. 2003 Varování rodičům: solte méně jídlo pro děti
16. 5. 2003 Obezita stojí americké zdravotnictví tolik jako nemoci způsobované kouřením
16. 5. 2003 Klonované simkarty a spam: MajaSoft potrestána Štěpán  Kotrba
16. 5. 2003 Neoimperializmus Ignacio  Ramonet
15. 5. 2003 Jazyky mizejí na světě rychleji než flóra a fauna
15. 5. 2003 V čom pramení europesimizmus? Radovan  Geist
15. 5. 2003 Mají právo váleční novináři být neobjektivní? Jan  Čulík, Milan  Krčmář
15. 5. 2003 Ak vylúčiť, tak koho? Pavol  Fabian
15. 5. 2003 Hokejové Česko-Slovensko Petr  Schnur
15. 5. 2003 Také uživatele mobilních telefonů ohrožuje přesměrování na linky se zvýšenou tarifikací Radek  Mokrý
19. 5. 2003 Rovnou daňou k väčšej nerovnosti Martin  Muránsky
16. 5. 2003 Návrat ideológií Jean-Paul  Fitoussy
16. 5. 2003 Francois Voltaire - mysliteľ a bojovník za ľudské práva Ladislav  Hubenák
5. 2. 2003 Pošta redakci
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
16. 5. 2003 Plachý Plachý a krotká mediální veřejnoprávnost Štěpán  Kotrba
9. 5. 2003 O slušnosti Jan  Čulík
9. 5. 2003 Podivný vývoj: zpravodajská rozhlasová stanice vítězí v Británii nad rockem a popem   
2. 5. 2003 Padesát let
Česk(oslovensk)é televize
Jan  Čulík
28. 4. 2003 SOS k promlčeným televizním poplatkům Karel  Pavlík
17. 4. 2003 Digitální média veřejné služby IV - Jak dál v roce 2003? Zdeněk  Duspiva
11. 4. 2003 Dramaturg televize veřejné služby, neposkvrněné početí a podrazy v public relations církví Štěpán  Kotrba
12. 3. 2003 O ČT a o Jiřím Balvínovi: Zdroje a "zdroje" Fabiano  Golgo
10. 3. 2003 Reakce: Ohrožuje ČT přípravou svého digitálního vysílání české komerční televize? Jan  Čulík
10. 3. 2003 Jaké to bylo v České televizi dne 11. září 2001 Jan  Čulík
7. 3. 2003 Dopis České televizi: Nezkreslujte zpravodajství   
27. 2. 2003 Agónie v České televizi pokračuje Jan  Čulík
24. 2. 2003 Zlatá éra sa skončila, Rybníčkov "očisťovací" tím v STV začal svoju kúru Martina  Nemethová
16. 2. 2003 Redaktoři ČT se porvali s odvolaným ředitelem: "Sesadili jsme Balvína a teď mu můžeme dát ještě přes držku" Jan  Čulík
16. 2. 2003 Ukradená televize aneb co na obrazovce nebylo Petr  Štěpánek

Digitalizace sdělovacích prostředků RSS 2.0      Historie >
16. 5. 2003 Plachý Plachý a krotká mediální veřejnoprávnost Štěpán  Kotrba
17. 4. 2003 Digitální média veřejné služby IV - Jak dál v roce 2003? Zdeněk  Duspiva
10. 3. 2003 Reakce: Ohrožuje ČT přípravou svého digitálního vysílání české komerční televize? Jan  Čulík
18. 1. 2003 Národní knihovna má problém s chápáním svého poslání v digitální době Štěpán  Kotrba
16. 12. 2002 Digitální média veřejné služby III. Zdeněk  Duspiva
28. 11. 2002 Plnění úkolů projektu, který předložil Jiří Balvín do "výběrového řízení na generálního ředitele České televize v  2001" Jana  Dědečková
11. 11. 2002 Média veřejné služby: "intelektuálové" hledali smysl své další existence Štěpán  Kotrba
11. 11. 2002 Diskusní monolog - digitální média veřejné služby - služba veřejnosti 21. století Štěpán  Kotrba
30. 9. 2002 Umíme manipulovat s činností mozku? Mojmír  Babáček
26. 9. 2002 Paranoia a demokracie? Diskuse na Rádio Jelení   
18. 9. 2002 "Pocta společnosti BBC"   
17. 9. 2002 Česká média a regulační orgány v procesu evropské integrace I. Zdeněk  Duspiva
17. 9. 2002 Britská vláda vynucuje od nového digitálního televizního okruhu přísné programové podmínky   
22. 8. 2002 Digitální média veřejné služby II - příprava digitální televize Zdeněk  Duspiva
20. 6. 2002 RRTV: Digitální média veřejné služby Zdeněk  Duspiva