19. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 5. 2003

Memento 10: aneb "O eurorealismu"?

Pokud chceme uplatňovat nějaké krajnosti, mluvíme o "optimismu", anebo naopak o "skepticismu" (či jen "skepsi"). Uprostřed prý je postoj "agnostický"; neboli já nic, já muzikant, ale "na má slova dojde" (jinak by se řeklo, že člověk nemá v daném ohledu vlastní názor).

Pokud jde o tu naši sjednocující se Evropu, je skoro všechno jinak. Stačí vytasit se s jakýmkoli sugestivním trumfem (jako je například "národní suverenita"), přidat k tomu případně zdánlivě mnohomluvné gesto či grimasu, a s tím argumentem se nehne. Je to těžký monolit.

Kupodivu se přitom cudně zamlčuje, že v novém a dramaticky -- co do počtu -- zvětšeném společenství předchozí pravidla "hry" (tj. způsob rozhodování, spolu se stanovením kvalifikované většiny a závaznosti takových rozhodnutí) nebudou platit a budou nahrazena novými pravidly. A pokud by nějaký stát usiloval o přijetí do nadstátní ("nadnárodní") instituce, pak přece přijímá její regule. V nadstátních institucích některá práva (ale i povinnosti!) jsou vůči vnitrostátním regulím odlišná, jak svou kvalitou, tak také dosahem. Právními subjekty jsou přímo státy; a teprve nepřímo občané těchto států.

Je pak navýsost zajímavé, jak někteří političtí sýčci -- pokud jde o vstup do EU --navenek neříkají, že jsou "skeptiky", ale raději jen rozhlašují, že jsou "eurorealisty".

Samozřejmě že nadnárodní instituce nejsou institucemi zcela bez poskvrnky. (Vizme třeba oblíbený poukaz na "bruselskou byrokracii". A ona tu je!) Nemělo by se však automaticky a paušálně přehlížet, že nadstátní instituce/úřady/byrokracie jsou na určité úrovni integrace nutností.A že zároveň znamenají méně "zahleděný" pohled na vnitřní problémy jednotlivých členů (tj.států; a teprve pak -- postupně a časem ve zcela novém kontextu -- jejich občanů). A že jednotlivé státy jsou v tomto ohledu v nadstátní integraci podílníky na této nově tvořené "super-suverenitě".

Měli bychom také vzít v úvahu, že už nezanedbatelnou dobu ČR do EU faktickými kroky (ne zcela zadarmo, jak omračující řadou úkonů, tak i finančními náklady, jež s tím jsou spojeny) směřuje už řadu let "do Evropy". Už mnoho let investujeme nepřehlédnutelným úsilím o vstup do EU. Takže zůstat "opatrně mimo" znamená nejen tyto osobní, věcné i přímo finanční investice bez náhrady ztratit; ale zároveň nepožívat nabízejících se výhod s integrací spojených.

A tady je stále jeden vlekoucí se měsíce (ne-li léta) problém. Že se počítá se vstupem ČR do EU jako se samozřejmostí. Nebere se dost v úvahu, že náš volič je vůči volebním aktům stále vlažnější. A že by měl dostat smysluplné informace nikoli v nějakých "agitačních centrech", ale přímo "pod nos"; tedy jinými slovy: jasně se zásadními "pro" a "proti" poštou až do domu (jako volební lístky). A ne až na poslední chvíli. Aby se také mohl poradit s přáteli, doptat na kvalifikovaných místech v případě nejasností či problémů, a aby případně mohl přesvědčovat další lidi ze svého okolí o užitečnosti tohoto nedvojsmyslně zamýšleného a připravovaného vstupu ČR do EU.

Jak známo, jen komunisté jsou dnes vůči EU zcela skeptičtí.

A jak je rovněž známo, že:

"Odbor komunikační strategie MZV v dostatečném předstihu informuje širokou veřejnost a všechny skupiny obyvatelstva o problematice EU a všech aspektech, které budou mít vliv na občany ČR po vstupu do Unie." (Takto Odbor komunikační strategie MZV ČR informoval BL 29. dubna 2003 o svých aktivitách ve zde dotčeném směru.)

Uplynuly další dva týdny od právě citovaného konstatování. Pokud ten Odbor KS MZV ČR něco dělá -- a nepochybujme o tom, že ano -- pak ale "skutek utek". Nemá to účin na nejširší vrstvy našich občanů. Už tu bylo v BL opětovaně upozorňováno na to, že různé skupiny potenciálních voličů vyžadují rozdílně cílené informace a že by je také měli "dostat přímo pod nos", už pro známou zkušenost s nízkou volební účastí při volebních aktech. Pokud pro celospolečenskou závažnost našeho případného vstupu do EU nebylo uzákoněno, že plebiscit o této otázce bude uskutečněn na základě povinné účasti oprávněných voličů, ty stávající aktivity -- ať už před 1. květnem, anebo po něm --lze stěží považovat za mimořádně relevantní/adresné/účinné.

                 
Obsah vydání       19. 5. 2003
18. 5. 2003 Slovensko řeklo Evropské unii ANO
19. 5. 2003 Česká politická manéž má špičkové klauny Josef  Trnka
19. 5. 2003 Amerika a Británie zrušily plán na vytvoření domácí irácké vlády
19. 5. 2003 O veřejnoprávní televizi, jejím řízení, kontrole kvality a financování Jan  Čulík
18. 5. 2003 Memento 10: aneb "O eurorealismu"? Miloš  Dokulil
18. 5. 2003 Znovu je v hlavních zprávách televize Štěpán  Kotrba
19. 5. 2003 V úterý se bude na ministerstvu zdravotnictví opět rozhodovat o životě a smrti Štěpán  Kotrba
17. 5. 2003 Fričovou do NOVY určitě chtít nebudou, je totiž profesionálka... Štěpán  Kotrba
16. 5. 2003 Memento 9
aneb o setrvalém stínu "duchovního otce"?
Miloš  Dokulil
17. 5. 2003 Americká éra zbožnění vlastního hlasu
19. 5. 2003 Pohlednice z Timoru X
Zajímavosti, které zatím zůstaly stranou
Jaroslav  Kováříček
18. 5. 2003 Z Benátek do Prahy za 100 000 Kč
19. 5. 2003 Lidové noviny, Hvězdná brána a Ondřej Neff Michal  Rusek
19. 5. 2003 Nehumánní jsou potraty! Pavel  Mareš
19. 5. 2003 Odesilatel je sám povinen si nalepit známky František  Hájek
19. 5. 2003 Lež přichází z Lidového domu? Aleš  Richter
17. 5. 2003 Dobří holubi se vracejí? Ej uchněm... Štěpán  Kotrba
19. 5. 2003 Podporuje ČSSD na Slovensku opozici? Martin  Muránsky
19. 5. 2003 Sen o jiné Brazílii Vladimíra  Dvořáková, Jiří  Kunc
5. 2. 2003 Pošta redakci
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
19. 5. 2003 Pohlednice z Timoru X
Zajímavosti, které zatím zůstaly stranou
Jaroslav  Kováříček
19. 5. 2003 Česká politická manéž má špičkové klauny Josef  Trnka
19. 5. 2003 V úterý se bude na ministerstvu zdravotnictví opět rozhodovat o životě a smrti Štěpán  Kotrba
19. 5. 2003 Rovnou daňou k väčšej nerovnosti Martin  Muránsky
18. 5. 2003 Memento 10: aneb "O eurorealismu"? Miloš  Dokulil
18. 5. 2003 Znovu je v hlavních zprávách televize Štěpán  Kotrba
17. 5. 2003 Fričovou do NOVY určitě chtít nebudou, je totiž profesionálka... Štěpán  Kotrba
17. 5. 2003 Americká éra zbožnění vlastního hlasu   
16. 5. 2003 Pozor na zmatení pojmů Jan  Čulík
16. 5. 2003 Independent: Antiamerikanismus je infantilní   
16. 5. 2003 Teror z EU: Řidič, který jel rychlostí 250 km/h, byl odsouzen na pět měsíců nepodmíněně Jan  Čulík
16. 5. 2003 Memento 9
aneb o setrvalém stínu "duchovního otce"?
Miloš  Dokulil
16. 5. 2003 Francois Voltaire - mysliteľ a bojovník za ľudské práva Ladislav  Hubenák
16. 5. 2003 Neoimperializmus Ignacio  Ramonet
15. 5. 2003 ČR prohrála s CME, odpovědnost nenese nikdo Karel  Mašita

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
18. 5. 2003 Memento 10: aneb "O eurorealismu"? Miloš  Dokulil
16. 5. 2003 Teror z EU: Řidič, který jel rychlostí 250 km/h, byl odsouzen na pět měsíců nepodmíněně Jan  Čulík
14. 5. 2003 Teror z EU: Fízlování nebo služba veřejnosti? Jan  Čulík
14. 5. 2003 O spravování nemovitostí v Belgii Jaroslav  Pour
14. 5. 2003 EUrokraté, KOMUkraté a občané - tři procitnutí Vladimír  Rott
13. 5. 2003 Bude mít ČR ze vstupu do EU prospěch? Jan  Čulík
13. 5. 2003 Vstup do EU ohrozí existenci českého národa Jindřich  Tichý
13. 5. 2003 Občané proti EU kritizují Vladimíra Špidlu   
13. 5. 2003 Jak nám probíhá propagace EU Miloš  Dokulil
13. 5. 2003 Evropská unie a odborníci na všechno Štěpán  Kotrba
13. 5. 2003 Účast v referendu o vstupu ČR do EU
hlasy pro a proti
  
12. 5. 2003 Důležitá NE ke vstupu do EU Michal  Rusek
6. 5. 2003 Britský ministr vnitra naléhá, aby svět zavedl elektronické cestovní pasy   
2. 5. 2003 "Povedať NIE je európske" Miroslav  Hetteš
30. 4. 2003 Memento 3 versus MZV ČR? Miloš  Dokulil