16. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 5. 2003

Predreferendové metafory

V čom pramení europesimizmus?

Radovan Geist

POLEMIKA
Jedným z posledných testov, stojacich pred vstupom do Európskej únie, sú pre budúcich členov referendá. Aj napriek pomerne stálej podpore však nie sú formalitou.

Odobrenie vstupu všeľudovým hlasovaním požadovala od kandidátskych krajín predovšetkým Európska únia. Je pravdepodobné, že samotní kandidáti by sa mu inak usilovali vyhnúť. O to viac dnes. V poslednej fáze procesu sa podpora integrácii stala problematickou. Bezprostredné príčiny nie je ťažké identifikovať -- nekonečné dohadovanie sa o výške poľnohospodárskych dotácií, ktoré sa skončilo až na kodanskom summite, následná nespokojnosť poľnohospodárov či Chiracov výrok o infantilných Stredoeurópanoch určite eurooptimizmus nepovzbudili. K nedôvere voči únii však prispeli aj dlhodobé trendy. Jedným z nich je spôsob, akým sa o EÚ hovorí v médiách.

Metafory s negatívnymi odkazmi pritom nepoužívajú len "nacionalisti a populisti" (ktorých možno ľahko obviniť zo snahy vyviezť sa na vlne sklamania z niektorých úniou nenaplnených očakávaní), ale aj špecifická skupina "neokonzervatívcov", kombinujúcich konzervatívny pohľad na spoločnosť s neoliberálnou ekonomickou ideológiou. Aspoň navonok. Nie sú pritom nijako okrajoví. Aj keď sami nikdy netvoria centrum vládnej moci, ich ideový vplyv na pravú časť politického spektra je značný.

Metafora prvá -- preregulovaná Európa

Jednou z ich základných téz je, že Európska únia svojou "preregulovanosťou" brzdí rozvoj "slobodného trhu". Na prvý pohľad to vyzerá ako kritika z neoliberálnych pozícií -- odpor voči zasahovaniu štátu do ekonomiky. Tento postoj však v sebe skrýva dva aspekty.

Prvým je nesúhlas s kvótami, dotáciami a pravidlami obmedzujúcimi či usmerňujúcimi produkciu. Podľa nich, aj keď sú namierené na vyrovnávanie sociálnych rozdielov, deformáciou trhového prostredia v konečnom dôsledku znižujú efektivitu ekonomiky, a tým aj šancu, že z rýchlejšieho ekonomického rastu bude profitovať celá spoločnosť (vrátane "chudobných"). Takýto postoj patrí do základnej ideologickej výbavy neoliberalizmu. Hoc vzdialený od reality, je aspoň ideovo konzekventný.

Nasleduje však druhá časť argumentu -- harmonizácia hospodárskej politiky v rámci Európskej únie znemožňuje štátom súťažiť o zahraničné investície pomocou znižovania daní a daňových prázdnin, znižovaním environmentálnych a sociálnych štandardov a podobne. Opäť sa objavuje rétorika súťaže, no logika je opačná. Práve harmonizácia vytvára v EÚ priestor, v ktorom sa firmy presadzujú len ekonomickou efektivitou a nie schopnosťou vydupať si od vlády ústupky. "Neokonzervatívci" vlastne požadujú, aby mali národné štáty možnosť poskytovať vybratým firmám mimotrhové výhody. Teda nie odmietanie sociálneho štátu úplným popretím jeho úlohy v ekonomike, ale predefinovanie úlohy -- namiesto podpory "ľudí", podpora "firiem". Tento postoj má veľmi blízko k ekonomickému nacionalizmu, ktorý únia už od svojho vzniku pomaly a nie bezproblémovo prekonáva (a to práve vďaka starostlivo budovaným a presne definovaným pravidlám), ktorý je však jedným z faktorov znemožňujúcich hlbšiu ekonomickú integráciu v rozvojovom svete.

V konečnom dôsledku tak možno povedať, že "neokonzervatívna" kritika sa veľmi nelíši od nacionalistickej. Spoločnú majú aj ďalšiu tému -- videnie západnej Európy ako "morálne skazeného sveta", ktorý ohrozuje národné kultúry svojím bezbrehým liberalizmom a hodnotovým relativizmom, prípadne štandardizáciou do šedého priemeru.

Metafora druhá -- eurobyrokrat

Ďalším z bežných predsudkov je predstava "eurobyrokrata". Slúži na vysvetlenie takmer čohokoľvek. Pomalý rozhodovací proces v európskych inštitúciách je však výsledkom toho, že únia ešte vždy nedokázala prekonať charakter spolku národných štátov. Komplikovanosť a pomalosť je daňou za to, že cesta k rozhodnutiu s celoeurópskym dosahom vedie cez citlivé vyvažovanie "národných" záujmov jednotlivých členských štátov. Nie je teda "nevyhnutnou" vnútornou vlastnosťou úradníkov v Bruseli.

Metafora "od občana vzdialeného eurobyrokrata" sa používa aj na zakrytie zodpovednosti za politické rozhodnutia. Kedykoľvek sa v pristupujúcich krajinách prijímali "reformy", ktoré hrozili zhoršením sociálnej situácie, ako vysvetlenie bola ponúknutá ich nutnosť s ohľadom na vstup do EÚ. Nakoniec, to nie je výnimkou ani v terajšej európskej pätnástke. Napriek tomu, že nadnárodné orgány (parlament a komisia) majú len poradnú, prípadne administratívnu funkciu a konečné rozhodovacie právomoci sú v rukách Európskej rady, prípadne Rady ministrov. Nie je to teda boj "zlých euroúradníkov" a "dobrých národných politikov". Výhoda politických elít z pristupujúcich krajín je tu zrejmá -- môžu argumentovať, že len pristupujú k pravidlám, ktoré vytvoril niekto iný. Na druhej strane, takéto vysvetlenie používajú aj v prípadoch, keď nimi navrhované "reformy" nemajú s Európskou úniou nič spoločné (slovenská dôchodková reforma je dobrým príkladom).

Kto môže za nepokojné noci

Vstup do Európskej únie nie je pre krajiny strednej a východnej Európy historickou nutnosťou ani jediným možným smerovaním. Na druhej strane, analýza nákladov a prínosov (ktoré nemožno redukovať len na ekonomické) ukazuje, že je to najvýhodnejšie riešenie. Napriek tomu, podpora medzi obyvateľstvom v poslednom čase kolíše.

Veľká časť politických elít (a všetky terajšie vládne elity) v pristupujúcich krajinách spojila svoju politickú budúcnosť jednoznačne s európskou integráciou. Malta, Slovinsko, Maďarsko a Litva to už majú "za sebou". Nedá sa povedať, že úplne bezproblémovo. Nad referendami v Estónsku, Lotyšsku, Poľsku a na Slovensku však visia otázniky. Nepokojný spánok členov ich vlád však nespôsobil len Chirac a poľnohospodári. Europesimizmus (či euroapatia) pramenia aj v spôsobe, akým sa o únii diskutuje. A to je dlhodobý fenomén, ku ktorému výrazne prispeli aj samotné politické elity.

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       16. 5. 2003
18. 5. 2003 Slovensko řeklo Evropské unii ANO
17. 5. 2003 Fričovou do NOVY určitě chtít nebudou, je totiž profesionálka... Štěpán  Kotrba
16. 5. 2003 Znovu příběh Jessicy Lynchové - mýtus a realita
16. 5. 2003 Tak pane Strawe, proč jsme šli do války?
17. 5. 2003 Americká éra zbožnění vlastního hlasu
16. 5. 2003 Independent: Antiamerikanismus je infantilní
16. 5. 2003 Plachý Plachý a krotká mediální veřejnoprávnost Štěpán  Kotrba
16. 5. 2003 Pozor na zmatení pojmů Jan  Čulík
17. 5. 2003 Dobří holubi se vracejí? Ej uchněm... Štěpán  Kotrba
16. 5. 2003 Teror z EU: Řidič, který jel rychlostí 250 km/h, byl odsouzen na pět měsíců nepodmíněně Jan  Čulík
15. 5. 2003 Peníze připadnou CME, ČR se nemůže odvolat
16. 5. 2003 Ke sporu CME proti ČR Jaroslav  Štemberk
15. 5. 2003 ČR prohrála s CME, odpovědnost nenese nikdo Karel  Mašita
16. 5. 2003 Memento 9
aneb o setrvalém stínu "duchovního otce"?
Miloš  Dokulil
16. 5. 2003 Varování rodičům: solte méně jídlo pro děti
16. 5. 2003 Obezita stojí americké zdravotnictví tolik jako nemoci způsobované kouřením
16. 5. 2003 Klonované simkarty a spam: MajaSoft potrestána Štěpán  Kotrba
16. 5. 2003 Neoimperializmus Ignacio  Ramonet
15. 5. 2003 Jazyky mizejí na světě rychleji než flóra a fauna
15. 5. 2003 V čom pramení europesimizmus? Radovan  Geist
15. 5. 2003 Mají právo váleční novináři být neobjektivní? Jan  Čulík, Milan  Krčmář
15. 5. 2003 Ak vylúčiť, tak koho? Pavol  Fabian
15. 5. 2003 Hokejové Česko-Slovensko Petr  Schnur
15. 5. 2003 Také uživatele mobilních telefonů ohrožuje přesměrování na linky se zvýšenou tarifikací Radek  Mokrý
19. 5. 2003 Rovnou daňou k väčšej nerovnosti Martin  Muránsky
16. 5. 2003 Návrat ideológií Jean-Paul  Fitoussy
16. 5. 2003 Francois Voltaire - mysliteľ a bojovník za ľudské práva Ladislav  Hubenák
5. 2. 2003 Pošta redakci
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Názory a argumenty ze Slovenska RSS 2.0      Historie >
16. 5. 2003 Neoimperializmus Ignacio  Ramonet
16. 5. 2003 Návrat ideológií Jean-Paul  Fitoussy
16. 5. 2003 Francois Voltaire - mysliteľ a bojovník za ľudské práva Ladislav  Hubenák
15. 5. 2003 MMM 2003 - Stojaté vody drogovej politiky na Slovensku Matúš  Ritomský
15. 5. 2003 Ropa a stratégia: K politickej ekonómii ohlásenej vojny Michael  Ehrke
15. 5. 2003 Na boj s nezamestnanosťou môžu z EÚ plynúť miliardy, podmienkou sú projekty Miroslav  Šipikal
15. 5. 2003 Dôchodková reforma, alebo dôchodková lúpež? Robert  Žanony
15. 5. 2003 V čom pramení europesimizmus? Radovan  Geist
15. 5. 2003 Mlčanie okolo Dubrovky: Bol teroristický útok na divadlo provokáciou ruských tajných služieb?   
15. 5. 2003 Očakávané rozhodnutie slovenského Ústavného súdu o umelom prerušení tehotenstva a jeho možné dôsledky Ladislav  Orosz
15. 5. 2003 Boj o potraty: nekonečný príbeh Michaela Marksová Tominová
15. 5. 2003 Interupcie na Slovensku - Filozofická a etická otázka sa stala otázkou politickou Sylvia  Porubänová
15. 5. 2003 Ak vylúčiť, tak koho? Pavol  Fabian
12. 5. 2003 Prečo sa nezúčastním referenda Pavol  Fabian
9. 5. 2003 Som federalista Ivan  Štefunko