21. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 5. 2003

Irák: Lze posuzovat morálku našich činů až jejich konečnými důsledky?

Když ospravedlňovali svou válku proti Iráku, Bushova vláda a její stoupenci argumentovali, že Spojené státy ohrožují irácké zbraně hromadného ničení a jeho styky s al Kajdou. Avšak dosud americké ani britské jednotky nenašly žádné důkazy o programu biologických, chemických či jaderných zbraní a jen minimální důkazy o stycích s al Kajdou. Posiluje to argumenty kritiků americké vlády, že bylo možno Saddámův režim zadržet, aniž by došlo k útoku na Irák. Zdá se tedy, že americká vláda učinila chybu, když argumentovala, že je nutno jít do války. Bush zřejmě lhal veřejnosti ohledně nebezpečí, které zosobňoval Irák. A od ukončení války americká vláda změnila svou argumentaci. Teď už nehovoří o tom, že by Spojené státy zlikvidovaly hrozbu zbraní hromadného ničení - zlikvidovaly odporný režim. Jenže lze posuzovat morálku našich činů prostě až jejich konečnými důsledky? Není to heslo Účel světí prostředky? ptá se v americkém měsíčníku Prospect John B. Judis a pokračuje:

Kompletní článek - v angličtině ZDE

Immanuel Kant argumentoval, že má-li být nějaký čin ospravedlnitelný, musí podléhat univerzálním zákonům, které platí pro každého člověka. Je-li dovoleno, aby A kradl od B, musí být dovoleno i, aby B kradl od A či C od D. Podle Kanta existuje morální svět rovných bytostí. Naproti tomu utilitaristé argumentovali, že morální rozhodnutí je nutno posuzovat podle toho, zda maximalizují štěstí.

Obě filozofie mají nedostatky, pokračuje autor. Například utilitarista by klidně zotročil jiného člověka, pokud by to vedlo k zvýšení všeobecné míry lidského štěstí. Kantovec by mohl hlásat pacifismus jako univerzální hodnotu i v době absolutního ohrožení jeho společnosti. Je zjevné, že oba principy musejí fungovat společně, má-li být nějaký čin morálně ospravedlnitelný. Rozhodování musejí respektovat práva a nesmějí situaci na světě zhoršovat.

V devatenáctém století ospravedlňovaly západní země svou imperiální expanzi právě utilitarismem: tvrdily, že přinášejí civilizaci a prosperitu zaostalým zemím Asie a Afriky. Avšak moderní imperialismus pak vedl ke dvěma světovým válkám, v nichž zahynuly miliony lidí, takže došlo k přehodnocení mezinárodní morálky.

Po druhé světové válce - při norimberských procesech a při utvoření OSN - přijaly státy kantovský přístup k mezinárodním vztahům a uznaly, že každý stát má rovnou suverenitu, s nezcizitelnými právy. Charta OSN zakázala "užití síly proti území každého státu, pokud nedošlo k vojenskému útoku". Podle norimberských tribunálů byla agresivní válka největším mezinárodním zločinem.

V desetiletích po druhé světové válce Spojené státy a Sovětský svaz tyto principy porušovaly a argumentovaly přitom, že to musejí dělat na svou obranu. Po pádu komunismu se však zdálo, že se svět bude moci ke kantovským principům rovnosti navrátit.

Avšak Bushova vláda se rozhodla porušit principy mezinárodního práva z doby po druhé světové válce. Loni v červenci oznámil Bush novou doktrínu preventivní války proti možným nepřátelům. Invaze do Iráku však nebyla ospravedlnitelná. Podle kantovských norem to byla agrese bez ospravedlnitelné příčiny.

Činitelé americké vlády se snaží ex post útok na Irák ospravedlňovat čistě utilitářsky - že válka povede k demokratizaci a modernizaci celého arabského regionu. Tyto argumenty připomínají argumenty imperialistů z devatenáctého a z dvacátého století a někteří neokonzervativci skutečně otevřeně argumentují pro návrat k imperialismu.

Obránci nového amerického imperialismu míní, že Spojené státy už nebudou dělat chyby minulosti. Tvrdí, že Amerika je morální národ, který nebude páchat nespravedlnosti jako imperialisté minulých dob. Avšak vyvyšovat se nad ostatní národy, to znamená posilovat tendenci vůči bezpráví a nezákonnosti.

Obránci americké vlády také mohou argumentovat, že Spojené státy dnes nemají žádné vojenské soupeře, a tak si mohou dělat, co chtějí, aniž by to vedlo k válce. To může platit dočasně, ale arogantní Amerika, rozkročená nad zeměmi, které bude považovat jen za budoucí nepřátele, může po několika desetiletích vyvolat skutečné vojenské soupeření. A tito soupeři nebudou respektovat normy mezinárodního práva, které se Spojené státy už nyní rozhodly porušovat.

USA se mohou domnívat, že svým vítězstvím v Iráku prosazují v arabském světě demokracii, avšak zároveň také ochromují mezinárodní zásady, které ochraňovaly národy světa před osudem horším, než je autokracie: před hrůzami války a před ponížením od dobyvatelů, uzavírá autor.

                 
Obsah vydání       21. 5. 2003
21. 5. 2003 Hrozí nemoc šílených krav i konzumací kuřecího masa?
21. 5. 2003 Al Kajdá vyzvala své stoupence k novým útokům
21. 5. 2003 Zapomnění: Zemřel disident Augustin Navrátil Karel  Mašita
21. 5. 2003 Irák: Lze posuzovat morálku našich činů až jejich konečnými důsledky?
20. 5. 2003 V Iráku se rozkrádá jaderný materiál
21. 5. 2003 Taky dáváte své peníze velkým podnikům předem? Jan  Čulík
21. 5. 2003 SARS: Peking a Tchajwan: Dvě silná epicentra epidemie v krátkém čase Kateřina  Amiourová
21. 5. 2003 Bankrotářská americká firma WorldCom dostala telekomunikační kontrakt pro Irák
20. 5. 2003 USA předložily "konečnou verzi" rezoluce o Iráku
21. 5. 2003 Mají mít ředitelé velkých firem nárok na astronomické platy?
21. 5. 2003 Včera, dnes a zítra
21. 5. 2003 CME obdržela na účet 358 634 568 dolarů
20. 5. 2003 Rozhodnutí ministra Ambrozka o GMO ovlivní budoucnost ekologického zemědělství v ČR
20. 5. 2003 V Těšínském Slezsku jednají knihovníci o přeshraniční spolupráci Jaroslav  Hlaváček
21. 5. 2003 40 let Elysejské smlouvy, ústavní Konvent a budoucnost Evropy
20. 5. 2003 V Kongu dochází ke kanibalismu; EU "možná" zasáhne
20. 5. 2003 Fukuyama: na Irák se dívám skepticky
20. 5. 2003 Analýza mediální prezentace kauzy Diag Human
20. 5. 2003 Mediální magnát chce ovlivňovat britskou politiku Jan  Čulík
20. 5. 2003 Euroreferendum -- víťazstvo či fraška? Pavol  Fabian
20. 5. 2003 Kolaps Evropské unie za dveřmi - a jak z toho ven Vladimír  Rott
20. 5. 2003 Kdy může být členství v EU nevýhodou Michal  Rusek
20. 5. 2003 Co prozrazuje odkaz na Darwina nad Marxovým hrobem? Miloš  Dokulil
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
5. 2. 2003 Pošta redakci
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
21. 5. 2003 Intifáda byla odpovědí na neuskutečněný mírový proces   
21. 5. 2003 Zapomnění: Zemřel disident Augustin Navrátil Karel  Mašita
21. 5. 2003 Irák: Lze posuzovat morálku našich činů až jejich konečnými důsledky?   
21. 5. 2003 SARS: Peking a Tchajwan: Dvě silná epicentra epidemie v krátkém čase Kateřina  Amiourová
21. 5. 2003 Mají mít ředitelé velkých firem nárok na astronomické platy?   
21. 5. 2003 Taky dáváte své peníze velkým podnikům předem? Jan  Čulík
20. 5. 2003 V Iráku se rozkrádá jaderný materiál   
20. 5. 2003 V Kongu dochází ke kanibalismu; EU "možná" zasáhne   
20. 5. 2003 USA předložily "konečnou verzi" rezoluce o Iráku   
20. 5. 2003 ČR musí vstoupit do EU Jan  Čulík
20. 5. 2003 Mediální magnát chce ovlivňovat britskou politiku Jan  Čulík
20. 5. 2003 Co prozrazuje odkaz na Darwina nad Marxovým hrobem? Miloš  Dokulil
19. 5. 2003 Pohlednice z Timoru X
Zajímavosti, které zatím zůstaly stranou
Jaroslav  Kováříček
19. 5. 2003 Česká politická manéž má špičkové klauny Josef  Trnka
19. 5. 2003 V úterý se bude na ministerstvu zdravotnictví opět rozhodovat o životě a smrti Štěpán  Kotrba

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
21. 5. 2003 Irák: Lze posuzovat morálku našich činů až jejich konečnými důsledky?   
21. 5. 2003 Al Kajdá vyzvala své stoupence k novým útokům   
21. 5. 2003 Bankrotářská americká firma WorldCom dostala telekomunikační kontrakt pro Irák   
20. 5. 2003 Fukuyama: na Irák se dívám skepticky   
20. 5. 2003 USA předložily "konečnou verzi" rezoluce o Iráku   
20. 5. 2003 V Iráku se rozkrádá jaderný materiál   
19. 5. 2003 Amerika a Británie zrušily plán na vytvoření domácí irácké vlády   
16. 5. 2003 Tak pane Strawe, proč jsme šli do války?   
16. 5. 2003 Znovu příběh Jessicy Lynchové - mýtus a realita   
15. 5. 2003 Ropa a stratégia: K politickej ekonómii ohlásenej vojny Michael  Ehrke
15. 5. 2003 "Vinu za irácké masakry nesou i západní politikové"   
14. 5. 2003 Humanitární organizace kritizují USA, že dovolily iráckým civilistům soukromě kopat v masovém hrobě   
12. 5. 2003 O motivaci útoku na Irák   
12. 5. 2003 BBC a Guardian byly během útoku na Irák nejpopulárnějšími britskými servery v Americe   
11. 5. 2003 USA a Británie: zoufalá snaha najít zbraně hromadného ničení sílí