22. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Marwan Bishara - Palestine Israel: Peace or Apartheid
21. 5. 2003

Intifáda byla odpovědí na neuskutečněný mírový proces

Z arabštiny přeložila Jana Malá

O své knize Palestina - Izrael, mír nebo rasová diskriminace (c) na stanici Al-Jazeera hovořil dr. Marwan Bishara, palestinský spisovatel a profesor mezinárodních vztahů na Americké universitě v Paříži, s dr. Mustafou Barghouti, ředitelem Ústavu pro informace, zdravotní politiku a rozvoj v Ramalláhu. Tato kniha nejdříve vyšla v angličtině, francouzštině a dalších jazycích a teprve nedávno byla přeložena do arabštiny.

článek Marwana Bishary ve Washington Postu - v angličtině WP

Izraelský aparheid

Marwan Bishara: Domnívám se, že dochází ke zmatkům v pojmech, jakoby se jednalo o různé prvky. Apartheid je chápán jako problém mezi bílými a černými, jako tomu bylo v Jižní Africe. Jedná se však o ideologii uplatňovanou k nadvládě jednoho národa nad druhým nebo jednoho náboženství nad druhým. V Palestině je rasová diskriminace obdobná, tam izraelští židé koloniálně ovládli původní obyvatelstvo, a proto je to přesně stejný problém, jaký byl v Jižní Africe, kde po dobu 50 let existovala nadvláda bílých, to byla také rasová ideologie.

Mustafa Barghouti: Není žádného rozdílu mezi Izraelem a Jižní Afrikou. Tam také existovala demokracie jen pro bílé, zrovna tak i v Izraeli je jen pro židy, tam je také rasová diskriminace Arabů žijících v Izraeli, a kteří jsou izraelskými občany. Dnes je to hlavně problematičnější jev, poprvé v dějinách stát spojuje okupaci a vznik apartheidu. Izraelci se snaží problém nuceně řešit zachováním okupace za účelem požidovšťování a osidlování. Demografický problém Palestinců, kteří odmítli odejít, poučeni rokem 1948, chce Izrael řešit režimem apartheidu.

Vztah mezi intifádou a dohodami v Oslo

Marwan Bishara: Domnívám se, že neúspěch tohoto procesu dal Palestincům i Izraelcům důležitou otázku: Co po Oslu? Vzpomínám si, že to byla otázka, zda je intifáda popudem či osvobozováním. Zpočátku měla působit jako popud, byla novým pokusem palestinského lidu o iniciativu vůči tomu, co ji Šaron chtěl uloupit po prohře v Camp Davidu (2.), chtěla mu dokázat, že nelze pokračovat v izraelské okupaci a v nekonečných vyjednáváních. Avšak Izrael a Barak reagovali použitím stíhaček, tanků atd., takže došlo k ovlivnění palestinské strany, a tak se intifáda změnila skutečně ve osvobozovací povstání. Intifáda nepřišla z rozhodnutí, nebyla strategií, byla odpovědí na neuskutečněný mírový proces. V knize vysvětluji, jak Izrael po dobu sedmi let pokračoval v okupaci a ve válce proti Palestincům, zatímco ve světových hlavních městech okázale podepisoval jednu dohodu za druhou, bylo jich celkem sedm, přitom ale neustále rozšiřoval okupaci.

Mustafa Barghouti: Já si myslím, že někteří lidé zřejmě chtěli, aby intifáda zůstala omezená, ale to se nepodařilo. Palestinci po dohodách v Oslo zastavili boj, prakticky k němu byli donuceni, ale Izrael dál pokračoval v expanzivním osídlování. Postavil nových 87 osad a zvýšil plán osidlování o 60 % a začal s diskriminací Palestinců například ve vodním hospodářství, zmocnil se vodních zdrojů a povoluje Palestincům 50m3 na osobu a rok, zatímco osadník má příděl 1450 m3, to znamená více jak 29x, intifáda tak byla reakcí na tuto situaci, byla lidovým povstáním.

Někteří politici, kteří byli velmi sepjati s vyjednáváním v Oslo, byli intifadou překvapeni a neočekávali, že by potrvala déle než týden, dva. Naopak ti, kteří věděli, co se děje mezi lidmi, si byli od samého počátku vědomi, že bude intifada trvat hodně dlouho, protože v ní nešlo jen o směsici silného hněvu vzniklého ze stávajících podmínek a z velkého napětí ze zhroucených nadějí, že dohody z Oslo povědou k něčemu smysluplnému, ale o sebezáchovu, o záchranu palestinské budoucnosti, která se střetla s nepředstavitelným nebezpečím, Z tohoto úhlu musíme pohlížet na toto povstání. Je to lidové hnutí, návrat boje, dokud Izrael nebude přinucen ukončit okupaci a uznat právo na národní samostatnost.

Specifika intifády uvnitř Izraele

Marwan Bishara: Milion Palestinců žijících v Izraeli je jen několik kilometrů vzdálen od svých rodáků na okupovaných územích na Západním břehu a v pásmu Gazy, to vytvořilo bojovnou situaci i přes rozdílnou situaci obojího obyvatelstva. Palestinci v Izraeli demonstrují mírovým způsobem, protože jsou jeho občany. Stejná diskriminační politika prováděná na okupovaných územích je však v podstatě stejně praktikovaná i proti nim. Izrael je nazývá izraelskými Araby, prakticky mohou dělat hodně věcí, mimo toho, aby byli skutečnými Araby anebo skutečnými Izraelci.

Do dnešního dne jim není dovoleno vytvořit národnostní menšinu, a tak nemohou být Araby v pravém slova smyslu a nemohou být ani Izraelci, protože těmi smějí být jenom židé, přestože i Arabové jsou izraelskými občany. A tak po 50 nebo 25 letech cítí, že jsou na tom stejně jako Palestinci na okupovaných územích, i jim byla ze dvou třetin zkonfiskována půda, diskriminace se uplatňuje v rozpočtu, ve školství, ve všech aspektech života.

Mustafa Barghouti: To, co se dnes děje na Západním břehu, to je opakováním roku 1948. Podívejme se dnes, jak Izrael staví novou berlínskou zeď, jedná se o už 11 vesnic a celkově má jich být obehnáno 26, někteří majitelé ztratili půdu už v 48. roce, a teď přišli o další zemědělské oblasti i s vodními zdroji a stali se pouhými nájemníky v domech, jako v al-Kafariját, al-Džálúšija, Kalkílija, Salámija, Tulkram, a dalších. Šaron tak provádí druhou etapu války 48. roku.

Marwan Bishara: V Izraeli dali palestinským občanům izraelské pasy, ale zbavili je vlasti. Jedná se tam také o program osídlování, občanství nechrání Palestince před rasovou diskriminací.

Ocenění Oslo po intifádě

Mustafa Barghouti: Domnívám se, že význam knihy je v tom, že je jedním z mála pokusů zdokumentovat to, co se děje nyní, aje také pokusem zdokumentovat předchozí události pro následné ponaučení, aby se neopakovaly chyby minulosti, abychom nedovolili opakování osnov Oslo, které byly palestinskému lidu na škodu. Tvrzení, že Oslo ještě žije, je klam. Skutečností jsou letadla a tanky a Šaronovo prohlášení, že pro Izrael vše skončilo.

Ti, co se Osla ještě drží, to dělají jen pro vlastní prospěch, který z dohod získali, ale ten je na účet palestinského národa. Snažíme se, aby světové mínění neposuzovalo záležitost palestinského lidu tak, že to je střetnutí kvůli hranicím, není to boj mezi dvěma stranami, který potřebuje jen prostředníka k vyjednávání, musíme přesvědčit svět, že je to národní osvobozovací válka lidu, kterému bylo odňato právo na sebeurčení, které mají všechny národy, kromě palestinského národa, ten bojuje o toto jeho nejzákladnější právo a navíc proti apartheidu, kterému je vystaven.

Marwan Bishara: V dohodách do určité míry, i když nejasně, byla zmíněna rezoluce 242 RB OSN, která se týká míru za území, stáhnutí Izraele z území, které zabral v roce 1967, a aby se jednalo s Palestinci a jejich půdou jako o jednotnou geografickou součást, ale nic z toho Izrael nesplnil. To, čeho jsme byli svědky v roce 1993, se mohlo pozitivně rozvíjet v mírový proces, zatímco Izrael místo stažení vojsk, pokračoval v novém způsobu nadvlády a nakonec za Baraka mírový proces definitivně ztroskotal. Izrael byl sám nerozhodný v postupu, vyměnilo se pět vlád, ale nakonec izraelská armáda byla vždy připravena bránit další osídlování a zrodil se nový druh rasové diskriminace.

Americká role při mírovém vyjednávání

Mustafa Barghouti: Kdyby neexistovala americká absolutní angažovanost Izraeli a nebýt ohromné pomoci, kterou Spojené státy Izraeli poskytují, nemohl by se chovat tímto nynějším pirátským způsobem. Ve skutečnosti při našich setkáních s mezinárodními představiteli, se ti omlouvají za to, že Izraeli z důvodu americké podpory je dovoleno, aby jednal v rozporu s mezinárodními zákony. Podle mého názoru mnoho soudí, že se musí vycházet z toho, že realita je velmi špatná, ale tato skutečnost v žádném případě neznamená, že se ji máme podat. Realitu musíme pochopit, abychom ji mohli ovlivnit a změnit, to samé platí na americkou politiku. Já jsem zcela přesvědčen, že palestinská otázka z mnoha aspektů přesně odpovídá situaci, která byla v Jižní Africe. A jediná cesta je vzestup nejširší mezinárodní solidarity s vytrvalým bojem palestinského lidu za svou zem, k tomu dojde, tak jako k tomu došlo v Jižní Africe, změnil se a mění se postoj evropských zemí, změní se parlamenty a postoje vlád a nakonec se změní i postoj Spojených států, tak jak se změnil k Jižní Africe. Od Palestinců a Arabů to vyžaduje nespoléhat se jenom na oficiální diplomacii, ale vynaložit velké úsilí na lobby, které vyvine silný nátlak.

Marwan Bishara: Americko-izraelské vztahy jsou vždy dobré a hluboké, takové byly už dva roky před okupaci z roku 1967, ty změnily Izrael na policejní stát, ochránce amerických zájmů, je jejich strategickým spojencem v oblasti. V tomto smyslu nemohou být Spojené státy opravdovým účastníkem v mírovém procesu. Naopak věřím, že role USA odstranila možnost uplatnění mezinárodního zákonodárství.

Mnoho analytiků se pokoušelo vysvětlit tento vztah. Nedomnívám se, že Izrael chrání americké zájmy v oblasti, Arabové chtějí prodávat ropu a v padesátých letech byla velká naděje na dobré vztahy s USA, důvodem špatných arabsko-amerických vztahů je Izrael. Ten se ale nikdy nestaral o rozšíření amerických zájmů v oblasti, naopak je silně omezil, dovolte mi, abych tento vztah přirovnal ke vztahu mezi psem a jeho pánem. Pes chodí vždy před svým pánem, ale nevede ho, je na vodítku. Izrael jde před Spojenými státy, ale nevede je.

Mustafa Barghouti: Tento vztah je velmi komplikovaný. Někteří mají tendenci k zjednodušování, poukazují na to, že vše, co se děje ve Spojených státech, je pod vlivem tamní izraelské lobby, a tím vlastně bagatelizují samotné americké zájmy na tom, co se děje tady nebo jinde. Mluví o tom, že když se skloníme před Amerikou tak, jak to udělali někteří, povede to k tomu, že Amerika Izrael opustí. Zkušenost s Egyptem je toho dobrým příkladem. Podepsání dohod v Camp David nezměnilo americkou politiku. Na druhé straně musíme vidět přesně a jasně rovnici Izraele, ten situaci prostudoval a využil ji. Chci připomenout zkušenost z roku 1956, kdy byl Izrael na ruský a i americký nátlak donucen odejít ze Sinaje a z pásma Ghazy. Od té doby Izrael vytrvale a podle osnov začal mobilizovat izraelskou lobby, my jsme proti tomu nic neudělali a to je základ problému. Když mluvíme o Spojených státech, musíme myslet na to, jak to bylo ve Vietnamu. Tehdy byla v jejich prospěch i síla, která byla proti válce a proti samotným americkým zájmům. Je zapotřebí tohoto využít a udržovat s USA vztahy, problém je, že ty necítí potřebu stát na arabské straně kvůli svým zájmům. Kdyby například došlo k spojení jejich už existujících zájmů v arabských zemích a palestinské situace, změnilo by se mnoho, ale my toho správně nevyužíváme.

Marwan Bishara: To znamená, že když Spojené státy pocítily, že je potřeba nátlak na Izrael, tak ho uplatnily a sionistická lobby mu nijak pomoci nemohla. Intifáda Americe slouží jako zkušební pokus pro vedení jejich válek, jako v Afganistánu, Iráku, Somálsku a pro ty příští kdekoli jinde ve světě. Amerika přiznává, že průběžně zkoumá izraelskou zkušenost s Palestinci, proces intifády je pro ně předmětem zájmu, nejenom mírový proces. Izrael sám vždy dokazuje, že je v amerických službách, a že jeho zkušenost s intifádou, při které jde o nerovnocenný boj, vedený nikoli státem, je velmi důležitá pro americkou politiku a strategii, je pro ně modelem.

Ocenění 2. Camp David vzhledem k současným událostem na okupovaných územích

Marwan Bishara: Camp David nebyla štědrá nabídka od Izraele, ale skutečnost, že okupovaná území se musí vrátit vlastníkovi, návrh vzešel od Clintona a Barak se jím necítil být vázán. Plán Camp David jsem uveřejnil na prvních stránkách knihy, abych dokázal, že se jednalo o 4 kantony, oddělené od sebe, utvářející Palestinu ne více než z dohodnutých 90%.

Povrchností a špatností Camp Davidu bylo to, co se stalo za 4 měsíce v Tába. Domnívali jsme, že šlo o izraelské maximum toho, co můžeme získat, zatímco pak vyšlo najevo, že Izraelci jsou ochotni dát o hodně víc, kdybychom bývali pokračovali po Tába, mohli jsme více získat, proto se to nedá nazývat zlatou příležitostí, ale omylem. V Camp David jsou na druhé straně dvě zásadní věci, za prvé palestinská samostatnost, ta nebyla získána, a za druhé drzé odmítnutí. Barak odmítl už jen nanést otázku uprchlíků, nikoli jen předložení návrhu na toto téma. Jak by mohl palestinský prezident za Organizaci pro osvobození Palestiny a Organizaci pro uprchlíky, podepsat dohodu odmítající zabývat se osudem 3,7 milionu registrovaných uprchlíků?!

Pokus ukončit palestinskou záležitost během dvou týdnů vyjednávání v Camp David je v zásadě omyl.

Mustafa Barghouti: V zápase mezi námi a Izraelem od roku 1967 je o jednu věc, zda budeme mít samostatný suverénní palestinský stát anebo jen samosprávu okleštěnou o pravomoce a pod izraelskou správou a nadvládou. Když se vrátím k izraelským vládním dokumentům od roku 1968, tak se v nich mluví o samosprávě, v Oslo to byl pokus o projití samosprávy pod názvem státu, dnes se mluví o prozatímním státě, jaký rozdíl je v tom, co říká Šaron nebo Netanjahu? Oba dva v oficiální politice, jak za Stranu práce tak za Likud, nic nezměnili, oba se ve svých záměrech shodují.

Já rozlišuji mezi státem a samosprávou v zásadních dvou věcech:

Za prvé: Aby palestinský stát měl svrchovanost nad půdou, vzduchem, vodními a přírodními zdroji.

Za druhé: Aby měl svrchovanost nad hranicemi, mohl rozhodovat, kdo do státu vstoupí a kdo z něho odejde.

V Camp David nebyla ani zmínka o svrchovaností nad přírodními zdroji, vůbec to nebylo ani navrhnuto, zrovna tak ani nic o hranicích, ani nic o Jerusalémě. Izrael si přivlastnil 22% území na Západním břehu, zatímco lhal o dohodnutých 90%, přitom se mluvilo o vytvoření 78% oddělených kantonů. A to je zásada zápasu. Palestinský lid bojuje za svůj stát, ne za samosprávu. Někteří se domnívají, že stačí mít jen moc nad lidmi, to nám rozhodně nestačí, my chceme suverenitu.

Marwan Bishara: Po roce 1947, kdy došlo k rozhodnutí o rozdělení Palestiny, jsme stále na stejných argumentech. To je skutečný důkaz o neúspěchu izraelské politiky. Ve stejném roce OSN sestavil výbor pro vyšetřování skutečností, aby mohl navrhnout řešení. Většina tohoto výboru navrhla dva státy a Jeruzalém s mezinárodním statutem . Menšina navrhla jeden stát se dvěma národy s hlavním městem Jeruzalémem. A po 55 letech až do tohoto měsíce jsme stále tam, kde jsme byli. A máme před sebou těžké dny. Vojenský izraelský historik, jeden z nejhlavnějších (Martin Van Jalovan - pozn. překl.: transkripce z arabštiny) řekl: "Intifáda dříve či později musí vyhrát, kdybych byl Arafatem, tak bych pokračoval, všechna světová povstání ve 20. století vyhrála. Izrael nemůže zvítězit, ale za jak vysokou cenu ješte bude pokračovat a jak dlouho ?"

Věřím, že máme před sebou dvě volby, buď budeme pokračovat v intifádě pro osvobozeni, ale jiným způsobem, anebo uspěje Izrael, ale prohraje strategicky, protože bude donucen žít se 4,5 miliony Palestinců v jednom státě.

Mustafa Barghouti: Pokud Izrael bude pokračovat v osídlování a zabírání půdy, bude vznik svrchovaného palestinského státu vyloučen. Na druhé straně není politicky přípustné vzdát se samostatného státu. Musíme vzít na zřetel, že světové mínění podporuje naše právo na tento stát. Ale kdybychom neuspěli s jeho vznikem, znamenalo by to jen rasovou diskriminaci v zemi, apartheid, a tím by Izraelci také prohráli. Toho se obává Strana práce, protože z demografického hlediska je zcela vyloučeno, aby si tak zachovali nadvládu.

Intifáda udeřila na Izrael ve čtyřech citlivých a bolavých místech:

  1. ohromnými lidskými ztrátami
  2. velkými ekonomickými škodami - Izrael dnes trpí četnými problémy z nich vyplývajícími
  3. dloudobými střety, které znemožnily izraelskou strategii, postavenou na rychlém ukončení bitvy
  4. skandalizujícím mezinárodním odsouzením, které Izrael oslabuje.

                 
Obsah vydání       22. 5. 2003
22. 5. 2003 Jak jsem zůstal civět na německé ceny Radek  Mokrý
22. 5. 2003 12 000 lidí demonstrovalo v Ostravě proti nezaměstnanosti, Špidla nepřijel Jaroslav  Hlaváček
22. 5. 2003 Tošenovský: důkazem stavu ekonomiky není Praha, ale ostravský kraj
22. 5. 2003 OSN schválila americké plány
22. 5. 2003 Blair byl varován: okupace Iráku je protizákonná
21. 5. 2003 Hrozí nemoc šílených krav i konzumací kuřecího masa?
22. 5. 2003 Teroristé z Paříže?
22. 5. 2003 Někteří věznové z Guantanama zřejmě zešíleli Josef  Brož
22. 5. 2003 Smí nestranný státní úředník sprostými útoky vyvíjet tlak na novináře? Jan  Čulík
22. 5. 2003 192 zemí světa do pěti let zakáže či drasticky omezí reklamu na cigarety
22. 5. 2003 Americké tabákové firmy nebudou muset platit pokutu
21. 5. 2003 Al Kajdá vyzvala své stoupence k novým útokům
22. 5. 2003 Vrh křídel: antologie, která chyběla
22. 5. 2003 Několik rozšířených mýtů a desítky otazníků kolem vstupu do EU Pavel  Sirůček
22. 5. 2003 Válka a církve Ilja  Herold
21. 5. 2003 CME obdržela na účet 358 634 568 dolarů
22. 5. 2003 STV: Vietor v Mlynskej doline
22. 5. 2003 Referendum s odretými ušami Marián  Repa
22. 5. 2003 Slovensko do EU - iná možnosť nebola Peter  Greguš
22. 5. 2003 Ropa -- požehnanie či prekliatie
21. 5. 2003 Intifáda byla odpovědí na neuskutečněný mírový proces
22. 5. 2003 Teória hier a terorizmus: racionalita sa nemusí vyplatiť
22. 5. 2003 Keď slová zabíjajú Martin  Muránsky, Radovan  Geist
21. 5. 2003 40 let Elysejské smlouvy, ústavní Konvent a budoucnost Evropy
21. 5. 2003 Irák: Lze posuzovat morálku našich činů až jejich konečnými důsledky?
21. 5. 2003 Zapomnění: Zemřel disident Augustin Navrátil Karel  Mašita
21. 5. 2003 SARS: Peking a Tchajwan: Dvě silná epicentra epidemie v krátkém čase Kateřina  Amiourová
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
5. 2. 2003 Pošta redakci
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
22. 5. 2003 Tošenovský: důkazem stavu ekonomiky není Praha, ale ostravský kraj   
22. 5. 2003 12 000 lidí demonstrovalo v Ostravě proti nezaměstnanosti, Špidla nepřijel Jaroslav  Hlaváček
22. 5. 2003 Smí nestranný státní úředník sprostými útoky vyvíjet tlak na novináře? Jan  Čulík
22. 5. 2003 Někteří věznové z Guantanama zřejmě zešíleli Josef  Brož
22. 5. 2003 Jak jsem zůstal civět na německé ceny Radek  Mokrý
22. 5. 2003 192 zemí světa do pěti let zakáže či drasticky omezí reklamu na cigarety   
22. 5. 2003 Válka a církve Ilja  Herold
22. 5. 2003 Několik rozšířených mýtů a desítky otazníků kolem vstupu do EU Pavel  Sirůček
21. 5. 2003 Intifáda byla odpovědí na neuskutečněný mírový proces   
21. 5. 2003 Zapomnění: Zemřel disident Augustin Navrátil Karel  Mašita
21. 5. 2003 Irák: Lze posuzovat morálku našich činů až jejich konečnými důsledky?   
21. 5. 2003 SARS: Peking a Tchajwan: Dvě silná epicentra epidemie v krátkém čase Kateřina  Amiourová
21. 5. 2003 Mají mít ředitelé velkých firem nárok na astronomické platy?   
21. 5. 2003 Taky dáváte své peníze velkým podnikům předem? Jan  Čulík
20. 5. 2003 V Iráku se rozkrádá jaderný materiál   

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
22. 5. 2003 Keď slová zabíjajú Radovan  Geist, Martin Muránsky
21. 5. 2003 Intifáda byla odpovědí na neuskutečněný mírový proces   
15. 5. 2003 Ropa a stratégia: K politickej ekonómii ohlásenej vojny Michael  Ehrke
9. 5. 2003 Návštěvníci Gazy musejí podepsat prohlášení, že je tam izraelská armáda může zastřelit   
5. 5. 2003 Ideologické zkraty v myšlení velvyslance Daniela Kumermanna Martin D. Brown
5. 5. 2003 Jak český velvyslanec v Izraeli prezentuje Českou republiku   
25. 4. 2003 Válka v Iráku skončila - proboha, zapomeňte! Petr  Baubín, Štěpán Kotrba
17. 4. 2003 O třech izraelských filmech festivalu Jeden svět Petr  Šafařík
16. 4. 2003 Pesach 5763:
Stvoření mých rukou se utopilo v moři a vy chcete zpívat píseň?
Štěpán  Kotrba
16. 4. 2003 Evropsko-irácké problémy Miroslav Václav Steiner
16. 4. 2003 Naomi Ragenová: Poučení pro novináře z irácké války   
16. 4. 2003 Komise pro lidská práva OSN odsoudila Izrael   
16. 4. 2003 Palestinská správa: "Američané porušili dohodu"   

Arabské listy - názory na svět islámu RSS 2.0      Historie >
21. 5. 2003 Intifáda byla odpovědí na neuskutečněný mírový proces   
8. 4. 2003 Arabské listy - radikalizace duchovních elit   
7. 4. 2003 Arabské listy - co všechno je nepravda?   
14. 3. 2003 Izraelčania a Palestínčania: Kde sa stala chyba?   
6. 3. 2003 Jak Izraelci zabíjejí civilisty na západním břehu Jordánu a v pásmu Gaza   
4. 3. 2003 Prečo "stará" Európa, a nie USA, ergo Izrael? Daniel  Krajcer
24. 2. 2003 Dedičný hriech Izraela Karol  Dučák jr.
30. 1. 2003 Krv a nádej vo Svätej zemi Radoslav  Behúĺ, Ivan Hromada
10. 1. 2003 Konflikt na Středním východě vyžaduje mírové řešení Mojmír  Babáček
20. 6. 2002 Iniciativy se na Blízkém východě musejí chopit sami palestinští občané   
29. 4. 2002 Děti, o které přišla Palestina   
21. 3. 2002 Jak dosáhnout míru mezi Palestinci a Izraelci Suhail Abu Nofal
20. 3. 2002 Palestina a Izrael v perspektivě Miroslav  Polreich
27. 2. 2002 Velvyslanci arabských zemí kritizují výroky Miloše Zemana