20. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Karel Marx
20. 5. 2003

Co prozrazuje odkaz na Darwina nad Marxovým hrobem?

Je vskutku ku podivu, oč víc si dříve kdekdo vyplachoval ústa marxismem, jak tím dramatičtěji po pádu komunismu v Evropě upadá Marxovo jméno v zapomenutí. Nicméně a nesporně spolu s Engelsem ti dva po počátečním neúspěchu roku 1848 s proklamací "Komunistického manifestu" nakonec vydupali z země úctyhodné hnutí, jehož význam posléze navíc nečekaně vzrostl do obludných a varovných rozměrů po první světové válce; o vpádu komunismu do Střední Evropy po druhé světové válce raději ani nemluvě. Marx napsal proslulou analýzu kapitalismu 19. století; Engels byl jeho přítelem a sponzorem a kromě jiného napsal také dvě knihy o filosofii přírody. Stěží jim dvěma lze připsat na vrub, že z marxismu se později také kromě dalších směrů vyvinul rovněž leninismus a obludná praxe gulagů.

Od Marxovy smrti uplynulo v březnu roku 2003 sto dvacet let. Nebudeme teď hodnotit jeho myšlenkový odkaz. Ve svém nadmíru stručném expozé nad Marxovým hrobem Engels ostatně pregnantně přirovnal Marxe k Darwinovi. V duchu tehdejších představ o funkci zákonů ve vědách Engels prohlásil, že jako Darwin objevil zákon evoluce v organické přírodě, právě tak Marx jej objevil v lidské společnosti.

(Článek, který ve dvou jiných médiích v ČR "neprošel")

Ta zmínka o "darwinismu" nad Marxovým hrobem by neměla být přeslechnuta. Už třeba proto, že by snad mohla pomoci při řešení následující otázky, která by se mohla uplatnit v nějaké "milionářské" soutěži. Ta otázka by mohla například znít následovně: Kolik truchlících pozůstalých se sešlo nad hrobem Karla Marxe při jeho pohřbu? Bylo jich a) spíše jen 10? b) spíše kolem 50? c) nejméně 500? d) určitě aspoň 1000? Už teď prozraďme, že se pohřbu zúčastnili kromě stoupenců dělnického hnutí také stoupenci darwinismu.

Odpověď na tuto jednoduchou a málem banální otázku stěží najdeme v nějakém naučném slovníku. Ani v komentářích zabývajících se Marxovým životem nenajdeme zpravidla víc než jen zmínku o tom, že byl pohřben v Londýně na hřbitově v Highgate [čti "hájgejt"]. Dnes je to čtvrt pro náročnější občany. Sám hřbitov je dnes spíše poněkud zvláštním parkem, s mnohými úctyhodně vzrostlými stromy. Jenže ještě 70 let po Marxově smrti jeho ctitelé hledali jeho hrob dost obtížně.

Krátce před zaokrouhleným 50. výročím od Marxovy smrti se rozhodl moskevský Ústav Marxe a Engelse, že vyhledá možné přeživší svědky Marxova pohřbu. A vzpomínky přímých pamětníků pohřbu by zajisté značně zvýšily autenticitu takového projektu a jeho historickou cenu.

Nezapomeňme, že jsme měli rozhodnout, kolik asi lidí se zúčastnilo Marxova pohřbu 17. března 1883! Zda to bylo spíše 10, nebo 50, či aspoň 500, anebo rozhodně přinejmenším 1000 lidí? A že nějak snad s úspěšným řešením možná bude souviset také nějaká blíže nenaznačená souvislost s Darwinem. A asi tu přímo nepůjde jen o to, že Engels nad Marxovým hrobem srovnával význam obou mužů pro svět.

Nuže poodhalme tu roušku zatím neznámého. Padesát let po Marxově smrti už nežil žádný z přímých svědků Marxova pohřbu. Poslední z účastníků toho pohřbu zemřel roku 1929 a byl jím E. Ray Lankester. Právě Lankester už jako mladý muž se pohyboval v kruhu lidí kolem Charlese Darwina a vyprofiloval se posléze v jednoho z nejvýznamnějších evolučních morfologů své doby. Musíme teď vzít v úvahu, že Marx byl v tehdejší měšťanské viktoriánské společnosti "persona non grata" -- a tedy osobou ne zrovna vítanou -- a Lankester naopak ztělesněním této společnosti.

Pak se nám nutkavě nabízí otázka, jak to, že se u hrobu zapřisáhlého nepřítele kapitalismu setkáváme také s mužem, který i na dobové karikatuře viditelně -- jak oblečením, tak i zakulaceným bříškem -- představuje dobře situovaného muže ze sociálně vyšší střední třídy. A pokud náhodou rovněž víme, že na Marxovu snahu přiblížit se k Darwinovi reagoval Darwin poměrně odtažitě, zůstává tu znepokojivou otázkou, proč asi se Lankester jako stoupenec darwinismu a mladší přítel Thomase Huxleye přišel poklonit památce politického buřiče Karla Marxe; a zda přitom reprezentoval nějakou skupinu, anebo jen sebe.

Nejdřív ke vztahu Marx -- Darwin. Marx poslal 1. díl svého proslulého "Kapitálu" také Darwinovi. Do jaké míry se Darwin vůbec do tohoto díla začetl, je sporné. Z jeho osobního exempláře zůstala rozřezána jen prvá stovka stránek. Sice zdvořile za dar poděkoval, ale tím ten příběh končí. Údajný Marxův záměr dedikovat 2. díl "Kapitálu" právě Darwinovi se nezakládá na pravdě.

Teď k Lankesterovi: Je známo a spolehlivě doloženo, že stárnoucí Marx měl na anglické poměry vřelý vztah k mládí. Nadto byl Marx o tři desítky let mladšímu Lankesterovi vděčný za kontakty na dobré lékaře. Ti dva se poprvé setkali tři roky před Marxovou smrtí. V tomto ohledu lze stěží přehlédnout, že Lankester se sice o svých kontaktech s Marxem zmínil svému vrstevníkovi a velkému tvůrci Sherlocka Holmese A. C. Doylovi, ale ani slovem se s tím nepřiznal mladšímu Haldanovi, významnému vědci a stoupenci marxismu. Když Lankestera výše zmíněný moskevský institut žádal o literární spolupráci na přípravě vzpomínek k 50. výročí od Marxovy smrti, ten ne zrovna vstřícně odmítl.

A teď se vraťme k Marxovu hrobu v den pohřbu. Krátce anglicky promluvil Engels, francouzsky jeho zeť Longuet, německy za německé sociální demokraty Wilhelm Liebknecht. U hrobu stála také vdova po zesnulém, jedna z dcer, také druhý zeť, tři další dávní druhové z Německa a ovšem -- jak již víme -- také E. Ray Lankester. Tedy čtyři příbuzní, čtyři staří němečtí komunisté, Engels a -- desátý -- Lankester! Málokterý pohřeb významného člověka měl tak málo truchlících pozůstalých u hrobu.

Právě Lankester byl koncem dvacátých let 20. století posledním z těch, kdo pamatovali ten ne právě slavný pohřeb. Kdo by řekl, že správná odpověď na shora zadanou otázku je zrovna to nepravděpodobné áčko?

Onačejšího pomníku se Marxův hrob dočkal až po druhé světové válce. Postarali se o to britští komunisté roku 1954. Na sloupu je robustní Marxovo poprsí. Poblíž jsou smírně uloženy ostatky Herberta Spencera, jednoho z těch významných myslitelů, kdož stál svými názory na opačné straně než Marx a zemřel 20 let po Marxovi. Letos by měl být snad naléhavěji připomínán, protože od jeho smrti uplynulo právě sto let. Kdo by řekl, že nás aspoň k letmé vzpomínce na Spencerovo stoleté výročí upozorní zrovna rov Marxův?

článek k 184. výročí narození - 5. 5. 2002: Karel Marx - svoboda a socialismus BL
                 
Obsah vydání       20. 5. 2003
20. 5. 2003 Fukuyama: na Irák se dívám skepticky
20. 5. 2003 V Kongu dochází ke kanibalismu; EU "možná" zasáhne
20. 5. 2003 USA předložily "konečnou verzi" rezoluce o Iráku
20. 5. 2003 Euroreferendum -- víťazstvo či fraška? Pavol  Fabian
20. 5. 2003 Analýza mediální prezentace kauzy Diag Human
20. 5. 2003 ČR musí vstoupit do EU Jan  Čulík
20. 5. 2003 Kolaps Evropské unie za dveřmi - a jak z toho ven Vladimír  Rott
20. 5. 2003 Mediální magnát chce ovlivňovat britskou politiku Jan  Čulík
20. 5. 2003 Referendum? Ne, ČR ještě není tak daleko Vladimír  Rott
20. 5. 2003 Kdy může být členství v EU nevýhodou Michal  Rusek
20. 5. 2003 Co prozrazuje odkaz na Darwina nad Marxovým hrobem? Miloš  Dokulil
20. 5. 2003 Znečištění Přírodní rezervace Černínovsko u Spolany bude řešit policie
19. 5. 2003 Pohlednice z Timoru X
Zajímavosti, které zatím zůstaly stranou
Jaroslav  Kováříček
17. 5. 2003 Fričovou do NOVY určitě chtít nebudou, je totiž profesionálka... Štěpán  Kotrba
19. 5. 2003 Česká politická manéž má špičkové klauny Josef  Trnka
18. 5. 2003 Memento 10: aneb "O eurorealismu"? Miloš  Dokulil
5. 2. 2003 Pošta redakci
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
20. 5. 2003 Soud skončil smírem
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
20. 5. 2003 V Iráku se rozkrádá jaderný materiál   
20. 5. 2003 V Kongu dochází ke kanibalismu; EU "možná" zasáhne   
20. 5. 2003 USA předložily "konečnou verzi" rezoluce o Iráku   
20. 5. 2003 ČR musí vstoupit do EU Jan  Čulík
20. 5. 2003 Mediální magnát chce ovlivňovat britskou politiku Jan  Čulík
20. 5. 2003 Co prozrazuje odkaz na Darwina nad Marxovým hrobem? Miloš  Dokulil
19. 5. 2003 Pohlednice z Timoru X
Zajímavosti, které zatím zůstaly stranou
Jaroslav  Kováříček
19. 5. 2003 Česká politická manéž má špičkové klauny Josef  Trnka
19. 5. 2003 V úterý se bude na ministerstvu zdravotnictví opět rozhodovat o životě a smrti Štěpán  Kotrba
19. 5. 2003 Rovnou daňou k väčšej nerovnosti Martin  Muránsky
18. 5. 2003 Memento 10: aneb "O eurorealismu"? Miloš  Dokulil
18. 5. 2003 Znovu je v hlavních zprávách televize Štěpán  Kotrba
17. 5. 2003 Fričovou do NOVY určitě chtít nebudou, je totiž profesionálka... Štěpán  Kotrba
17. 5. 2003 Americká éra zbožnění vlastního hlasu   
16. 5. 2003 Pozor na zmatení pojmů Jan  Čulík

Karl Marx RSS 2.0      Historie >
20. 5. 2003 Co prozrazuje odkaz na Darwina nad Marxovým hrobem? Miloš  Dokulil
14. 5. 2003 Svět naruby: Jsou britští konzervativci marxisté?   
4. 4. 2003 Bída analýzy aneb co překroutili analytici ČSSD Josef  Heller
18. 3. 2003 Karol Moravčík: Spravodlivosť sa identifikuje s obyčajným človekom Radovan  Geist, Martin Muránsky
13. 3. 2003 O Evropské unii, Kurasovi a sebevraždě marxismu Hugo  Schreiber
12. 3. 2003 Brutální demokracie Robert  Vašíček
11. 3. 2003 Stalin: Záhada diktátorovej smrti Peter  Greguš
5. 3. 2003 Jak se poučit ze stalinského teroru pro budoucnost? Jan  Čulík
5. 2. 2003 Géniovia priemernosti - poučenia z nástupu fašizmu Peter  Greguš
7. 11. 2002 Ruská revoluce: O muži, který financoval Lenina Radek  Mokrý
21. 5. 2002 Nebylo lepší, když spolu soutěžily kapitalismus a socialismus (ne stalinismus)?   
5. 5. 2002 Karel Marx - svoboda a socialismus Willy  Brandt