20. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 5. 2003

Kdy může být členství v EU nevýhodou

POLEMIKA

Jistě, je to velmi sugestivní otázka a všichni víme, že když se zadá úloha právě takto "nešťastně", dokáže lidské myšlení najít řadu variant, ke kterým teoreticky může dojít. Snad není na škodu, když tedy tuto možnost využijeme beze strachu, že takto se uvažovat nesmí, a že naopak právě tento způsob myšlení dokáže upozornit na to, co není zcela domyšlené, čemu bychom určitě měli věnovat svou pozornost. Vždyť schopnost nejvyšších míst reagovat pružně na faktické připomínky je tou vlastností, kterou se vyznačuje každá moudrá vláda.

800 200 200

"Dobrý den, dovolali jste se na informační číslo o Evropské unii..." -- Je správné, že vláda ČR poskytuje svým občanům "zdarma" tuto službu (samozřejmě na naše náklady), je tedy dobré této možnosti využít. Já jsem tak učinil a mohl jsem se velmi snadno dozvědět, že v EU v současné době není Švýcarsko (země je natolik bohatá a samostatná, že nepotřebuje podporu EU), Island, Lichtenštejnsko nebo třeba Norsko (to se zřejmě zase bojí omezení rybolovu).

Dále jsem si ověřil, že v současné době skutečně neexistuje postup, kterým může některá země, uznají-li to její občané za vhodné, učinit i krok v současné době nelibý, krok opačný, tedy znovu získat plnou suverenitu a tedy obnovit možnost zcela nezávisle vytvářet zákony a normy.

Z EU v současné době nelze vystoupit

Samozřejmě dnes tato myšlenka nedává příliš smysl, o výhodách členství určité země v EU snad už víme všichni dost. Pokusíme-li se však úmyslně uvažovat opačným směrem, najdeme několik scénářů, ve kterých může být členství v EU nevýhodou. Pokusím se domyslet, za jakých okolností k takové situaci může dojít, popíšu vám svoji představu, která podle mých zkušeností připadá v úvahu.

Obraz EU existuje v představě každého člověka

Neexistuje nějaká jediná Evropa. Existují miliony lidí s různým charakterem. Je docela dobře možné, že v EU je poměrně více slušných a poctivých lidí než u nás doma. Pro mnohé z nás nebude snadné si právě toto přiznat. Kupodivu si to myslím, přestože jsem spíše lokální patriot. Moje zkušenost mi říká, že má-li se cosi změnit k lepšímu, je třeba především jasně uvidět realitu -- jen pak lze vykročit správným směrem.

Na druhé straně ani toto konstatování (že v EU je mnoho věcí v lepším pořádku) nemusí být nutně platným argumentem, protože nejde ani o minulost ani o přítomnost, ale jde pouze a jedině o BUDOUCNOST. Jistě, je možné, že ty trendy, které fungovaly doposud, budou fungovat i nadále -- ale to nám nemůže zaručit nikdo.

Naše myšlení se tedy zřejmě musí vydat náročným směrem prognóz a hypotéz, co vše podstatné a důležité nás na horizontu desítek let v EU potkat může. A jedno zásadní jsem už uvedl -- veškeré argumenty, které vychází ze ZKUŠENOSTI z chování EU v minulosti jsou irelevantní, protože neposkytují žádnou ZÁRUKU do budoucnosti. Změní-li se totiž zásadním způsobem některé klíčové prvky, může dojít k velkým změnám. Je zřejmé, že v příznivé situaci se chovají téměř všichni lidé slušně. Jsou-li však obrovské problémy, začne každý hájit nejprve svoji kůži, což je zcela přirozené a normální. V tomto smyslu si o EU nedělejme přehnané iluze -- stejně jako sami o sobě. Většina z nás neví, jak se zachová ve skutečně obtížné situaci.

Neznámé parametry určující život v budoucí EU

Existuje celá řada scénářů, které mohou vést k prudkému poklesu ekonomiky. Bez nároku na úplnost vyjmenuji některé z nich:

 • Nutnost zásadní reformy rozpočtů zemí EU spojená zejména s nízkou porodností a tedy s fenoménem vymírání Evropy (ČR 1,14 proti USA 2,1 dítěte na matku, zajímá toto zde někoho?) vede k posouvání důchodové hranice, kdy cílovým stavem je dnes 65 let. Není vyloučená možnost dlouhodobých stávek a z nich plynoucí závažné ekonomické problémy (zablokování dopravy apod.). Tato situace může vést k hluboké ekonomické krizi -- ekonomický a zejména psychologický dominový efekt je dnes už dostatečně znám.
 • Velké přírodní katastrofy.
 • Nečekaně rychlý kolaps energetických zdrojů. Přemýšlejme nad tím, kdo má dnes přesnou představu o množství zbývající ropy či plynu v nalezištích. Jsme si jisti, zda naše veřejnost má přesné údaje? Není tomu náhodou tak, že se zásoby nadhodnocují, aby měly vyšší cenu? Jsme si opravdu jisti, že nemůže dojít k vyčerpání nerostných surovin nečekaně brzy, třeba již mezi lety 2010 až 2020? Ostatně pokud se dobře pamatuji, v 70. letech se mluvilo o tom, že lidstvo bude muset řešit v letech 2010-2030 přechod na alternativní paliva. Na tomto místě si dovoluji upozornit na důležitý psychologický efekt vytěsňování -- mysl člověka si nechce připustit negativní souvislosti (kdo ví, možná fakta). Nenajdou-li se jiné zdroje, ekonomická krize bude mít nedozírné následky. Ostatně, osvobození Iráku nemůžeme vidět bez souvislostí s bojem o získání kontroly nad těmi strategickými zásobami, které ještě na planetě Zemi existují.
 • Další a tentokrát vleklý vojenský konflikt na Středním východě (myslím, že taktéž není třeba komentovat).
 • Hrozba nové zničující nemoci. Sledujeme-li situaci v Číně a hrozbu SARS, nelze dnes jakkoliv vyloučit tento druh ohrožení ekonomiky. Je otázkou, zda nejmodernější laboratoře na světě se již dnes nesnaží vyvinout právě takovýto nejmodernější druh zbraně. Lze si představit modifikovaný virus, který útočí pouze na buňky se specifickými geny -- např. na geny typické pro čínské obyvatelstvo. Velmi se obávám toho, že každá "solventní" armáda na světě má v zadání takovýto před širokou veřejností přísně tajený projekt. Samozřejmě vždy jen z preventivních důvodů, "abychom drželi krok s nepřítelem". Vědci v laboratořích pracující budou samozřejmě přesvědčeni, že pracují v národním zájmu. Ale může to být také zcela normální (nikoliv geneticky modifikovaná), avšak nová nemoc...
 • Úplná nezávislost částí jako nejúčinnější obrana celku

  Je-li celek složen z 30 dílů a např. 3 z nich projdou špatnou variantou vývoje, může se zbylých 27 poučit a učinit opatření. Nebo se mohou dohodnout a přijít na pomoc. Každá velká dobře postavená loď (nikoliv Titanic) má množství samostatných komor, v případě protržení několika z nich ostatní unesou celou loď.

  Tedy vnímáme-li vývoj lidstva jako hledání té nejlepší varianty, je možné z jistého úhlu pohledu považovat sjednocování za velmi negativní trend, protože přece jen mizí potřebná mnohost a hlavní trendy se unifikují. V případě problému se pak tento problém týká okamžitě všech.

  Lidé se mýlí, domnívají-li se, že na věci důležité vždy někdo upozorní

  Uvědomíme-li jasně, jaké jsou základní rysy současného "vládnutí", nemůžeme nevidět, že politikové obecně trpí nedostatkem času, jsou v kontinuálním časovém tlaku a zákonitě tak nemohou mít tak potřebný volný čas (a zřejmě ani kontemplativní praxi), aby se nad dějinnými a podstatnými souvislostmi mohli opravdu důkladně zamyslet.

  Velmi, opravdu velmi se obávám toho, že na řadu věcí prostě nikdo nemyslí a všichni se pouze domnívají, že KDOSI neznámý to nějak ošetřil, že to či ono prostě nepřipadá v úvahu. Je nejvyšší čas se poučit např. ze zatopení pražského metra. (!!!)

  Nedělejme si iluze, že politici tu jsou od toho, aby nám občanům něco zaručovali. Je na všech občanech, aby přemýšleli, a především aby pochopili, že je dobré naučit se formulovat své otázky či pochyby. A zároveň je na médiích, aby nebudovala pouze svůj obraz světa, ale umožnila vyjádření i těch názorů, které momentálně nejsou v kurzu.

  Dluhy (úvěry) -- Alfa a Omega v době ekonomické krize

  V právním státě požívá věřitel ochrany. Neplatí-li dlužník řádným způsobem, stát pomocí represivního aparátu zajistí věřiteli jeho práva. V případě nenadálé katastrofy nemůžeme očekávat, že vždy nastane dobrá spolupráce mezi věřiteli a dlužníky, tedy stav pro společnost ideální.

  Pro náladu ve společnosti v čase ekonomické krize je typické zvýšení strachu a snížení úrovně vztahů mezi lidmi. Spoléhat se na to, že za krize dojde nutně k dohodě mezi věřiteli a dlužníky nelze.

  Podotkněme jen, že před potenciální ekonomickou krizí se všichni tržní hráči (banky též) snaží všemi silami dosáhnout maximálního portfolia budoucích příjmů, které jim umožní nepříznivou dobu lépe přežít.

  EKONOMIKA RISKANTNÍ A BEZPEČNÁ

  Existují v principu dva zásadně odlišné ekonomické scénáře

 • Ekonomika s vysokou mírou zadluženosti občanů
 • Pro první ekonomický scénář je charakteristická vysoká míra zadluženosti všeho druhu. Vlastně každá domácnost musí řadu let splácet různé půjčky, tu na stavbu domu, jindy zas na nákup spotřebního zboží atp. Též podnikatelé si již vůbec nedovedou ani představit svou práci bez možnosti úvěrů. A konečně dnes bývají zadlužené přímo státy. Dojde-li ke krizi, nastane tento scénář:

  Všichni věřitelé (pěkné slovo, že?), kteří mají platné smlouvy, na nich budou dál trvat, budou chtít své peníze zpět. A všichni, kteří kvůli krizi (ztráta zaměstnání, snížení mzdy, snížení prodeje zboží atd.) ztratí možnost splácet své závazky (co na tom, že došlo k zemětřesení, nemocem apod. - věřitel přece není charita), se budou muset vzdát svých cenností: výrobních prostředků, domů, vybavení domácnosti či dokonce rodinných cenností.

  Dlužníci budou vystaveni na milost a nemilost majitelům dlužních listin. Tedy těch dokumentů, které sami podepsali. Nevím, co nastane pak.

  Všimněme si, že první scénář je výhodou především pro věřitele, protože v právním systému mají vždy nárok na plnění závazků ze smlouvy vyplývajících a nejsou-li dlužníci solventní, získají jejich majetek. V případě skutečně velké evropské (světové) krize tak automaticky přejde majetek všech lidí s velkými úvěry přímo do rukou jejich věřitelů.

 • Ekonomika s malou mírou zadluženosti občanů
 • Ve druhém případě se celá ekonomika drží představy, že vysoká míra zadluženosti (na úrovni rodina, firma) může být za jistých okolností rizikem, které opravdu není dobré připustit. Investice (nákupy) se v tomto modelu realizují až tehdy, kdy na ně jsou prostředky, což jistě nepotěší bankovní domy, protože budou mít výrazně menší zisky z menšího objemu úvěrů. A bude-li už úvěr opravdu potřebný, musí být vždy zaručeno, že dlužník je schopen za něj ručit tak, aniž by přišel o věci podstatné -- o základní výrobní prostředky či o své vlastní bydlení...

  Jistě, představa, že je lépe začínat skromně v malém a dlouhou dobu poctivě akumulovat kapitál pro důležité investice, jistě nepotěší ty ekonomy, kteří neustále vyžadují rychlý ekonomický růst, který je pro ně samospasitelnou modlou.

  Zároveň je důležité si uvědomit, že tato "skromná" ekonomika typu "spotřebuji pouze tolik, na kolik skutečně mám (kolik jsem doposud sám vytvořil)" má mnohem vyšší míru svobody, což však z hlediska ekonomiky přímo znamená nižší konkurenceschopnost čili ekonomickou "pomalost". Nemusím-li splácet dluhy, nemusím tolik vyrábět, celá ekonomika jede na nižší výkon. Také je důležité, že skromná ekonomika se chová více ekologicky.

  Stručně shrnuto

  Zřejmě nemůžeme přímo ovlivnit příčiny možné ekonomické krize. Prostě buď přijde, nebo ne. Nad čím se však každý z nás může zamyslet, je způsob svého ekonomického myšlení, mám na mysli především vztah k úvěrům či životu na dluh obecně.

  Pochopme, že v případě ekonomické krize budou ve veliké nevýhodě všichni ti, kteří mají dluhy. Je totiž velmi pravděpodobné, že je nebudou moci dál splácet. Ekonomická krize tedy rozdělí obyvatele na dvě skupiny: Jedni budou vlastníky směnek a dluhopisů a druzí se budou bát, jak s nimi tito věřitelé naloží. Dokážeme si tuto situaci představit v praxi?

  Různé ekonomické scénáře a výstavba jednotné Evropy

  Především chci na tomto místě říci, že EU vnímám v současné době jako otevřenou možnost. Věřím, že idea EU je úmysl poctivý a upřímný. Vědomě nechci být euroskeptikem, protože vím, že tento přístup vypovídá více o způsobu mého myšlení, než o vnější realitě.

  Zároveň nelze pominout, že řada lidí (viz známá Gaussova křivka) bude chtít realizovat především svůj byznys a někteří dokonce pouze a jedině ve svůj osobní prospěch, aniž by náležitě vnímali, jaké důsledky to bude mít pro celek. Tito lidé (podnikatelské subjekty) nejsou přitom nijak voleni a nemají tedy za celek žádnou odpovědnost. (!!) Záleží jen na úrovni jejich poznání, jak se zachovají.

  Je velmi důležité, aby hlavními tvůrci EU byli lidé, kteří pochopili, že úroveň celku je vždy spjata s kvalitou života každého jednotlivce. A naopak: nebude-li se žít (všem) občanům v EU dobře, bude vysoké riziko kriminality či "pouhého" stresu (násilí plynoucí z psychické poruchy) vždy zcela zákonitě ohrožovat i bohaté a mocné. Třeba ve formě terorismu.

  Hlavní rys EU nyní vnímám především jako snahu o trvalé zvyšování "životní úrovně". Sám pojem "životní úroveň" je dnes již vlastně zcela automaticky definován především ekonomicky, tj. jako velikost spotřebního koše, který si může občan pořídit.

  Průvodním jevem sjednocování EU - chtěným a očekávaným -- je zvýšení optimismu všech obyvatel, což však s největší pravděpodobností (!) povede k dalšímu zvýšení celkové zadluženosti obyvatel, protože optimistické naladění souvisí s množstvím investic ("roztočení ekonomiky") a tedy půjček (a tedy ziskem bankovních domů). A má-li být smyslem tohoto textu napomoci dobrému vývoji EU, musím upozornit na to, že vysoká míra zadluženosti je výhodná především pro bankovní domy a naopak pro společnost jako celek velmi -- opakuji, opravdu velmi -- zvyšuje riziko nestability.

  Poznamenejme dále, že v jednotné Evropě bude s nejvyšší pravděpodobností jednotná i nálada všech hráčů na trhu.

  A chcete-li slyšet mou odpověď, na otázku "Může být členství v EU nevýhodou?", odpovím takto: Ano, může. Může být podstatnou nevýhodou, nebude-li možné NIKDE v praxi realizovat jiný ekonomický model, než ten jediný, shora propagovaný.

  Naděje pro budoucnost - dobrovolná skromnost (varianta B)

  V samostatné zemi, která má plné kompetence rozhodovat o všech aspektech své ekonomiky, může např. dojít k pozitivnímu jevu, kdy vyspělí občané začnou preferovat skutečné hodnoty a budou chtít přizpůsobit i "nastavení" základních ekonomických norem tomuto trendu. Tedy dojde-li k dobrému vývoji, tak určující část obyvatel pochopí, že je lépe prožít svůj život v uspokojení z vysoké úrovně vztahů s přáteli, rodinou či kolegy v práci a nikoliv pouze v uspokojení z nakupování nových věcí či z vynikajících pracovních výsledků. A "určující část" lidí v jedné zemi, je jistě menší, než v EU. Obávám se, zda tu ideu, kterou by bylo možné ještě prosadit např. v rámci ČR, bude možné prosadit v rámci celé EU.

  A dobrovolná skromnost neznamená život v jeskyních. Znamená důraz především na ty souvislosti, které jsou podstatné pro život celku. Např. ČR může snadno uvolnit 10,7 mld. Kč za TV Nova. Avšak pro investici řádově 100 krát nižší, za kterou by se v některém kraji s vyšší nezaměstnaností postavila nová továrna na velkokapacitní (tedy cenově dostupnou) výrobu solárních panelů pro ohřev vody a přitápění prostě není politická vůle. A tak budeme dál všichni topit plynem a energie Slunce bude nevyužita. Proč tomu je? Tato výborná investice se zaplatí až v dlouhém horizontu 10 či 20 let a nikdo nechce investovat "dlouhé peníze". Koho to zajímá? A koho zajímá fakt, že se mohlo ušetřit velké množství fosilních paliv? (Pozn JČ: Je známo, že právě EU bude podporovat takovéto ekologické projekty.)

  Ekonomika -- rozjetý vlak bez záchranné brzdy

  Je zřejmé, že "skromná" ekonomika (bude-li kdesi k ní vůle občanů) bude mít jiné priority a nebude moci držet krok se světem (tak jako jistě bude chtít držet mocná Evropa) v mnoha různých odvětvích. Mimo jiné například ve vývoji, výrobě či "spotřebě" zbraní.

  Je přece zřejmé, že se můžeme svobodně rozhodnout, zda se zaměříme nejvíce buď na rychlost růstu "technického" blahobytu (pak ale musíme přijmout zvýšená rizika pro celek, které jsem výše uvedl) nebo spíše půjdeme ekonomicky cestou pomalejší ale zato bezpečnou.

  Naučme se správně vnímat, jaké síly určují naši přítomnost

  Hledejme, kdo přesně iniciuje současné trendy, kde se nalézají hlavní zdroje informací. Je opravdu dobré přesně pochopit, kdo určuje trendy. A především základní pravidlo volného trhu:

  Každý hájí své soukromé zájmy, jak nejlépe dovede.

  Mimochodem -- jaké jsou vlastně zájmy akcionářů (majitelů) zbrojního průmyslu? A jaké vlastní zájmy mají např. akcionáři (majitelé) bank?

  Předem děkuji čtenářům za vysvětlení, za radu či nápovědu.

  15. května 2003

                   
  Obsah vydání       20. 5. 2003
  20. 5. 2003 Fukuyama: na Irák se dívám skepticky
  20. 5. 2003 V Kongu dochází ke kanibalismu; EU "možná" zasáhne
  20. 5. 2003 USA předložily "konečnou verzi" rezoluce o Iráku
  20. 5. 2003 Euroreferendum -- víťazstvo či fraška? Pavol  Fabian
  20. 5. 2003 Analýza mediální prezentace kauzy Diag Human
  20. 5. 2003 ČR musí vstoupit do EU Jan  Čulík
  20. 5. 2003 Kolaps Evropské unie za dveřmi - a jak z toho ven Vladimír  Rott
  20. 5. 2003 Mediální magnát chce ovlivňovat britskou politiku Jan  Čulík
  20. 5. 2003 Referendum? Ne, ČR ještě není tak daleko Vladimír  Rott
  20. 5. 2003 Kdy může být členství v EU nevýhodou Michal  Rusek
  20. 5. 2003 Co prozrazuje odkaz na Darwina nad Marxovým hrobem? Miloš  Dokulil
  20. 5. 2003 Znečištění Přírodní rezervace Černínovsko u Spolany bude řešit policie
  19. 5. 2003 Pohlednice z Timoru X
  Zajímavosti, které zatím zůstaly stranou
  Jaroslav  Kováříček
  17. 5. 2003 Fričovou do NOVY určitě chtít nebudou, je totiž profesionálka... Štěpán  Kotrba
  19. 5. 2003 Česká politická manéž má špičkové klauny Josef  Trnka
  18. 5. 2003 Memento 10: aneb "O eurorealismu"? Miloš  Dokulil
  5. 2. 2003 Pošta redakci
  2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
  20. 5. 2003 Soud skončil smírem
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech