18. 4. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 4. 2003

Digitální média veřejné služby IV - Jak dál v roce 2003?

Během posledních dvou let nebyla v ČR přijata žádná významná mediální norma. Zásadní norma (připravená k projednání ve Sněmovně) se týká českých médií veřejné služby -- hlavně České televize. Návrh obsahuje mj. souhrn změn v základních definicích, z části změnu výše plateb koncesionářských poplatků, a také změnu fungování, postavení i volby Rady České televize a samotného postavení generálního ředitele. Z formálních oblastí není výrazně nově, oproti očekávání, řešena otázka efektivnějšího výběru koncesionářských poplatků. Obecně však stále chybí aktualizace koncepčního vymezení budoucnosti přechodu k digitálnímu vysílání v ČR. Před rokem byla dosud platná ( a vládou schválená) koncepce digitalizace převedena do formy návrhu zákona, ovšem se známým patovým výsledkem - ještě před samotným projednáním. Očekávání, spojená se vznikem nového ministerstva informatiky (MI), i přes počáteční rozpaky z období kolem veletrhu INVEX na podzim v Brně, a následující přerozdělení resortních ministerských kompetencí, dosud nebyla v oblasti digitálního vysílání zcela naplněna.

Šance na zvýšení plurality televizního vysílání v České republice, formou rozšíření možnosti počtu celoplošných kanálů spolu s rozvojem přidaných služeb, tedy zatím dostává konkrétnější obrysy poměrně pomalu. Možnost efektivního zhodnocení dosud nevyužitého a mezinárodními dohodami garantovaného "národní bohatství" dodnes blokovaných kmitočtů zůstává. A to i přes stále rostoucí určité nebezpečí postupného technického omezování těchto kmitočtů v souvislosti s rychlým rozvojem a pokračujícím využití kmitočtového spektra v navazujících sousedních regionech maximálně využívající prostor daný mezinárodními dohodami ( tzn. "přeliv" do našich příhraničních oblastí), tedy s hrozbou praktického zmenšení územního rozsahu využitelných frekvencí na naší straně.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svých zasedáních v průběhu března a dubna projednala a přijala plán reálného zrychlení procesu přechodu na digitální vysílání v úzké spolupráci s ČTÚ - v rámci platného zákonného rámce . V rámci této etapy se společně, vedle zintenzivnění odborné diskuze, předpokládala příprava a definování podmínek pro možnost výběru provozovatele celoplošného digitálního multiplexu. Postupné kroky této "aktivní" fáze zahrnují od počátku rozšíření SDV (mezirezortní skupina pro digitální vysílání-poradní orgán Rady) o zástupce ČTÚ a MI. Právě tento subjekt by spolu s RRTV a ČTÚ mohl být akcelerátorem přechodových procedur digitalizace v roce 2003. K dispozici je jeden koordinovaný multiplex a následně je připravován druhý celoplošný multiplex. K dispozici je také dokončená studie TESTCOMu o využití stávající sítě vysílačů a jejich postupném přechodu z analogového systému na digitální. Předpoklady SDV a RRTV pro úspěšnost postupu vychází také z pozitivních zkušeností a zájmu dosavadních experimentálních provozovatelů digitálního vysílání v ČR -- Czech Digital Group a Českých radiokomunikací. Miliardové náklady na vybudování a provoz digi multiplexu by měl řešit business plán budoucích provozovatelů s využitím jak příjmů za umístění a servisu provozu televizních a rozhlasových kanálů, ale především z komerčního využití a zhodnocení doplňkových datových a komunikačních služeb v rámci multiplexu - nikoliv tedy na dosud málo úspěšné bázi tzv.Pay TV (placené televize). Zde je tedy velká příležitost reálně zhodnotit i negativní zahraniční zkušenosti, např.nedávno prezentované španělskými zástupci na konferenci v Bratislavě.

V dubnu 2003 došlo k mediálně masivně prezentovanému odvolání RRTV spolu s řadou souvisejících, převážně však politických aktů vč. osobního napadání až diskreditaci zúčastněných i nezúčastněných aktérů mediální scény. Výsledkem je dočasná paralýza všech nastoupených trendů a zablokování systémových vazeb a především značné nejistoty všech účastníků ve složitém procesu přechodu na nové digitální technologie. Nezbývá než doufat v co nejrychlejší překonání této více méně politické etapy a znovuobnovení diskuze i reálných kroků umožňujících zahájení digitálního vysílání v blízké době i u nás. V legislativním výhledu je stále kompletně nová mediální norma (do konce roku 2003) a také novela telekomunikačního zákona, kde lze očekávat úpravy mj. i v budoucí roli ČTÚ (Českého telekomunikačního úřadu). Nejaktuálněji byla dosud z hlavních tezí nové normotvorby prezentována snaha o přeměnu stávající podoby nezávislého regulačního orgánu na spíše exekutivní podobu . Jak tento i další záměry ovlivní systémové vztahy subjektů zasahujících do fungování médií a hlavně jak konkrétně ovlivní procesy technologických přechodů na digitální přenos nelze zatím odhadnout.

Blížící se vstup do evropských struktur by snad poté, spolu s úpravou zákonných norem, mohl i pro nás znamenat připojení se k nedávné evropské "nové vlně" digitálního vysílání (především Německo). A to i přes skutečnost, že v těchto dnech nebyla schválena ani dílčí tzv.euronovela mediálního zákona.

Dosud se v médiích objevují spíše jen útržkovité náznaky či spíše spekulace o záměrech nových kandidátů do mediálních orgánů, zatím však bez konkrétních informací o záměrech vztahujících se k digitalizaci. Nezbývá tedy než doufat, že nová odpolitizovaná Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (případně nástupnická organizace), složená z nezávislých odborníků, dotáhne celý proces přechodu k digitálnímu vysílání v ČR v reálně blízké době.

                 
Obsah vydání       18. 4. 2003
18. 4. 2003 V Bagdádu se konala demonstrace proti americké okupaci
18. 4. 2003 Byl vstup Václava Havla do politiky v roce 1989 pokrytecký? Kathryn  Murphy
18. 4. 2003 Was Václav Havel's entry into the political sphere in 1989 hypocritical? Kathryn  Murphy
18. 4. 2003 Stesk jako paměť domova Svatava  Urbanová
20. 4. 2003 Skutečný příběh Jessicy Lynchové Jan  Čulík
18. 4. 2003 Kde jsou peníze za stockholmskou arbitráž?
18. 4. 2003 Tony Blair byl připraven rezignovat
18. 4. 2003 Kdo získá dioxionovou kachnu Spolany?
18. 4. 2003 AOL bude žalovat šiřitele spamů, ale sama sebe ne
18. 4. 2003 Irák: Bomby přestaly padat, děti trpí dál
18. 4. 2003 Ali Ismail Abbas: O psychologii válečného zpravodajství a vytváření symbolů
17. 4. 2003 Summit EU: už se nemluví o ilegální okupaci po ilegálním vojenském útoku
17. 4. 2003 Saddám "měl spojení s jednou africkou teroristickou organizací"
17. 4. 2003 Šokující situace v iráckých nemocnicích
18. 4. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
tentokráte o Husovi, Žižkovi a vizi rozvoje Armády České republiky
Hugo  Schreiber
18. 4. 2003 Historický vývoj vlivu válečných konfliktů na civilní obyvatelstvo Karel  Dolejší
18. 4. 2003 Kam vede cesta na Bagdád?
3. O dvanáct dní později
Miloš  Dokulil
18. 4. 2003 Kam vede cesta na Bagdád?
4. Jak se snadno vloudí do textu omyl
Miloš  Dokulil
18. 4. 2003 Bestia triumphans z Národního muzea Hugo  Schreiber
16. 4. 2003 Smrt v Iráku Jan  Čulík
17. 4. 2003 Digitální média veřejné služby IV - Jak dál v roce 2003? Zdeněk  Duspiva
18. 4. 2003 Tři hodiny odpoledne
18. 4. 2003 Velikonoce - po stopách Ježíšových Štěpán  Kotrba
16. 4. 2003 Pesach 5763:
Stvoření mých rukou se utopilo v moři a vy chcete zpívat píseň?
Štěpán  Kotrba
17. 4. 2003 Velikonoce jsou výzvou pro všechny generace Ivo V. Fencl
17. 4. 2003 Pacem in terris - poznámky k encyklike storočia Karol  Dučák jr.
17. 4. 2003 Amatérova analýza: Reflex Vladimír  Bernard
17. 4. 2003 Pohlednice z Timoru VIII. Jaroslav  Kováříček
17. 4. 2003 Malý velký svět ministra Svobody Petr  Schnur
17. 4. 2003 Čína, Tibet, Američané a Irák Radim  Dvořák
5. 2. 2003 Pošta redakci
12. 4. 2003 Hospodaření OSBL za březen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
20. 4. 2003 Skutečný příběh Jessicy Lynchové Jan  Čulík
20. 4. 2003 Jak Američané "zachraňovali" Jessicu Lynchovou terorizováním lékařů a pacientů   
18. 4. 2003 Stesk jako paměť domova Svatava  Urbanová
18. 4. 2003 Ali Ismail Abbas: O psychologii válečného zpravodajství a vytváření symbolů   
18. 4. 2003 Historický vývoj vlivu válečných konfliktů na civilní obyvatelstvo Karel  Dolejší
18. 4. 2003 Kde jsou peníze za stockholmskou arbitráž?   
17. 4. 2003 Digitální média veřejné služby IV - Jak dál v roce 2003? Zdeněk  Duspiva
17. 4. 2003 Pohlednice z Timoru VIII. Jaroslav  Kováříček
17. 4. 2003 Amatérova analýza: Reflex Vladimír  Bernard
17. 4. 2003 O třech izraelských filmech festivalu Jeden svět Petr  Šafařík
16. 4. 2003 Smrt v Iráku Jan  Čulík
16. 4. 2003 Svět po válce   
16. 4. 2003 Lidská práva jako globální problém Miloš  Dokulil
15. 4. 2003 Kterému "výkladu" světa máme věřit? Michal  Rusek
15. 4. 2003 Privatizace prostřednictvím bombardování   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
17. 4. 2003 Digitální média veřejné služby IV - Jak dál v roce 2003? Zdeněk  Duspiva
11. 4. 2003 Dramaturg televize veřejné služby, neposkvrněné početí a podrazy v public relations církví Štěpán  Kotrba
12. 3. 2003 O ČT a o Jiřím Balvínovi: Zdroje a "zdroje" Fabiano  Golgo
10. 3. 2003 Jaké to bylo v České televizi dne 11. září 2001 Jan  Čulík
10. 3. 2003 Reakce: Ohrožuje ČT přípravou svého digitálního vysílání české komerční televize? Jan  Čulík
7. 3. 2003 Dopis České televizi: Nezkreslujte zpravodajství   
27. 2. 2003 Agónie v České televizi pokračuje Jan  Čulík
24. 2. 2003 Zlatá éra sa skončila, Rybníčkov "očisťovací" tím v STV začal svoju kúru Martina  Nemethová
16. 2. 2003 Redaktoři ČT se porvali s odvolaným ředitelem: "Sesadili jsme Balvína a teď mu můžeme dát ještě přes držku" Jan  Čulík
16. 2. 2003 Ukradená televize aneb co na obrazovce nebylo Petr  Štěpánek
13. 2. 2003 Monitor Jan Paula : Česká televize účelově zkreslila Romanův příběh Jan  Paul
30. 1. 2003 Rybníček chce vybudovať konkurenciu Markíze, ale...
Zrušil jedinú konkurencieschopnú reláciu!
Jana  Matúšová
18. 1. 2003 Národní knihovna má problém s chápáním svého poslání v digitální době Štěpán  Kotrba
6. 1. 2003 Inzerát (na dům, ve kterém už nechci bydlet) Jiří  Koubek
16. 12. 2002 Digitální média veřejné služby III. Zdeněk  Duspiva

Digitalizace sdělovacích prostředků RSS 2.0      Historie >
17. 4. 2003 Digitální média veřejné služby IV - Jak dál v roce 2003? Zdeněk  Duspiva
10. 3. 2003 Reakce: Ohrožuje ČT přípravou svého digitálního vysílání české komerční televize? Jan  Čulík
18. 1. 2003 Národní knihovna má problém s chápáním svého poslání v digitální době Štěpán  Kotrba
16. 12. 2002 Digitální média veřejné služby III. Zdeněk  Duspiva
28. 11. 2002 Plnění úkolů projektu, který předložil Jiří Balvín do "výběrového řízení na generálního ředitele České televize v  2001" Jana  Dědečková
11. 11. 2002 Média veřejné služby: "intelektuálové" hledali smysl své další existence Štěpán  Kotrba
11. 11. 2002 Diskusní monolog - digitální média veřejné služby - služba veřejnosti 21. století Štěpán  Kotrba
30. 9. 2002 Umíme manipulovat s činností mozku? Mojmír  Babáček
26. 9. 2002 Paranoia a demokracie? Diskuse na Rádio Jelení   
18. 9. 2002 "Pocta společnosti BBC"   
17. 9. 2002 Česká média a regulační orgány v procesu evropské integrace I. Zdeněk  Duspiva
17. 9. 2002 Britská vláda vynucuje od nového digitálního televizního okruhu přísné programové podmínky   
22. 8. 2002 Digitální média veřejné služby II - příprava digitální televize Zdeněk  Duspiva
20. 6. 2002 RRTV: Digitální média veřejné služby Zdeněk  Duspiva
21. 11. 2001 Proč by se neměly vysílací licence prodávat? Martin  Vadas