21. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 5. 2003

Rozhodnutí ministra Ambrozka o GMO ovlivní budoucnost ekologického zemědělství v ČR

tisková zpráva Greenpeace

Ekologická organizace Greenpeace dnes vyjádřila obavy z možných negativních dopadů na ekologické zemědělství v České republlice, pokud ministr životního prostředí Libor Ambrozek schválí komerční pěstování geneticky modifikované (GM) Bt kukuřice firmy Monsanto [1].

Tímto rozhodnutím může Ambrozek ohrozit budoucnost biopěstitelů v ČR, jejichž produkce podle zákona nesmí být znečištěny geneticky modifikovanými organizmy (GMO).

"Pokud bude GM kukuřice firmy Monsanto uvolněna do životního prostředí, může to znamenat nejen ohrožení přírody a možná rizika pro lidské zdraví, ale také devastující vliv na ekologické zemědělství v České republice," informovala Magdalena Klimovičová, koordinátor genetické kampaně Greenpeace.

Nebezpečí pro biozemědělce spočívá zejména v možné genetické kontaminaci jejich produkce (ke které dochází křížovým opylením), dalším zvýšení ekonomických nákladů (nutnost provádět testy na GMO) či dokonce ztrátě certifikátu.

V celé Evropské unii, kde zatím platí faktické moratorium na pěstování GM plodin, probíhá nyní vzrušená debata o ochraně zemědělství před hrozící genetickou kontaminací (3). Evropská komise by měla do léta navrhnout způsob řešení tzv. koexistence tří forem zemědělství (konvenčního, ekologického a GM) a ošetřit otázku, kdo ponese náklady, pokud dojde ke genetické kontaminaci (4). Některé studie provedené na toto téma však již přesvědčivě ukázaly, že trvale udržitelné ekologické zemědělství a pěstování GM plodin vedle sebe nemohou koexistovat (5).

Většina světa dnes geneticky manipulované potraviny odmítá a v Evropské unii již není pro GM plodiny žádný odbyt. Naopak poptávka po biopotravinách pocházejících z ekologického zemědělství neustále rapidně stoupá.

Spotřebitelé tyto potraviny žádají z řady důvodů, k nimž patří mj. to, že biozemědělci při jejich výrobě nepoužívají žádná umělá hnojiva, pesticidy, hormony ani aditiva a že ekologické zemědělství se chová přátelsky vůči přírodě a zvířatům. Hlavně je však spotřebitelé vyhledávaj! í pro jejich vyšší nutriční hodnotu a blahodárný vliv na zdraví. Velké obchodní řetězce promptně zareagovaly na tento trend a například ve Velké Británii činí nabídka biopotravin u řady prodejců typicky již kolem 7 % z celkové škály potravinářských produktů (6).

Řada vědeckých studií z poslední doby navíc přinesla důkazy o vyšším obsahu rostlinných flavonoidů v bioproduktech oproti konvenčním potravinám.Tyto látky jsou účinné v boji proti rakovině, srdečním onemocněním a neurologickým dysfunkcím, spojeným se stárnutím (7).

"Současný bouřlivý rozvoj ekologického zemědělství nesmí být ohrožen pěstováním GM plodin. Neměli bychom dovolit, aby byli genetičtí znečišťovatelé zvýhodněni na úkor těch, kdo nabízejí kvalitnější zemědělské produkty," zdůraznila Klimovičová a dodala, že v situaci, kdy se ČR i EU potýkají s nadvýrobou a vývoz GM kukuřice nepřipadá v úvahu, bude pěstování této plodiny přinášet prospěch pouze velkým nadnárodním firmám, jako je Monsanto.

Další informace:

RNDr. Magdalena Klimovičová, koordinátor genetické kampaně Greenpeace ČR, e-mail magdalena.klimovicova@cz.greenpeace.org

Václav Vašků, mluvčí Greenpeace ČR, e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org

Internet: http://gmo.greenpeace.cz

Poznámka:

(1) Ministerstvo životního prostředí (MŽP) rozhodlo dne 10. března o zápisu GM kukuřice firmy Monsanto do tzv. Seznamu geneticky modifikovaných organizmů schválených do oběhu v České republice. Greenpeace se proti tomuto rozhodnutí odvolalo (podalo rozklad) a navrhlo jej zrušit hlavně kvůli možnému negativnímu vlivu GM plodin na přírodu a na trvale udržitelné zemědělství. V nejbližších dnech ministr Ambrozek rozhodne s definitivní platností. Více o GM kukuřici na adrese:

http://gmo.greenpeace.cz/info_mat/kukurice.htm

(2) Viz. zpráva "GM plodiny ohrožují ekologické zemědělce" z 3. 7. 2002 http://www.greenpeace.cz/release/02/020703.htm

(3) BT kukuřice byla sice formálně schválena v Evropských společenstvích pro uvádění na trh rozhodnutím Komise ze dne 22. 4. 1998 č. 98/294/ES, ve skutečnosti ale na její komerční pěstování stále platí moratorium.

(4) Viz např. studie EU o koexistenci: "Scenarios for co-existence of genetically modified, conventional and organic crops in European agriculture", květen 2002 http://www.jrc.cec.eu.int/download/gmcrops_coexistence.pdf

(5) Například britská studie zpracovaná Soil Association, viz. tisková zpráva Greenpeace ze dne 17. 9. 2002: http://www.greenpeace.cz/release/02/020918.htm Také Fond na ochranu ekologického zemědělství v Kanadě se nyní soudí s firmou Monsanto kvůli ztrátám způsobeným zavedením GM řepky, viz.: http://www.saskorganic.com/oapf/index.html

(6) Celých 7 % z celkové škály potravinářských produktů britského řetězce Marks and Spencer jsou již certifikované biopotraviny pocházející z ekologického zemědělství (http://www2.marksandspencer.com).

(7) viz např. studii Prof. Joe Cumminse, http://www.i-sis.org.uk/oahfc.php Internetová adresa: http://press.ecn.cz/view.php3?id=713

                 
Obsah vydání       21. 5. 2003
21. 5. 2003 Hrozí nemoc šílených krav i konzumací kuřecího masa?
21. 5. 2003 Al Kajdá vyzvala své stoupence k novým útokům
21. 5. 2003 Zapomnění: Zemřel disident Augustin Navrátil Karel  Mašita
21. 5. 2003 Irák: Lze posuzovat morálku našich činů až jejich konečnými důsledky?
20. 5. 2003 V Iráku se rozkrádá jaderný materiál
21. 5. 2003 Taky dáváte své peníze velkým podnikům předem? Jan  Čulík
21. 5. 2003 SARS: Peking a Tchajwan: Dvě silná epicentra epidemie v krátkém čase Kateřina  Amiourová
21. 5. 2003 Bankrotářská americká firma WorldCom dostala telekomunikační kontrakt pro Irák
20. 5. 2003 USA předložily "konečnou verzi" rezoluce o Iráku
21. 5. 2003 Mají mít ředitelé velkých firem nárok na astronomické platy?
21. 5. 2003 Včera, dnes a zítra
21. 5. 2003 CME obdržela na účet 358 634 568 dolarů
20. 5. 2003 Rozhodnutí ministra Ambrozka o GMO ovlivní budoucnost ekologického zemědělství v ČR
20. 5. 2003 V Těšínském Slezsku jednají knihovníci o přeshraniční spolupráci Jaroslav  Hlaváček
21. 5. 2003 40 let Elysejské smlouvy, ústavní Konvent a budoucnost Evropy
20. 5. 2003 V Kongu dochází ke kanibalismu; EU "možná" zasáhne
20. 5. 2003 Fukuyama: na Irák se dívám skepticky
20. 5. 2003 Analýza mediální prezentace kauzy Diag Human
20. 5. 2003 Mediální magnát chce ovlivňovat britskou politiku Jan  Čulík
20. 5. 2003 Euroreferendum -- víťazstvo či fraška? Pavol  Fabian
20. 5. 2003 Kolaps Evropské unie za dveřmi - a jak z toho ven Vladimír  Rott
20. 5. 2003 Kdy může být členství v EU nevýhodou Michal  Rusek
20. 5. 2003 Co prozrazuje odkaz na Darwina nad Marxovým hrobem? Miloš  Dokulil
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
5. 2. 2003 Pošta redakci
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Monsanto: geneticky modifikované potraviny RSS 2.0      Historie >
20. 5. 2003 Rozhodnutí ministra Ambrozka o GMO ovlivní budoucnost ekologického zemědělství v ČR   
13. 2. 2003 GATS: voda jako drahocenná obchodovatelná komodita Henry  Heyneardhi
15. 1. 2003 Sémě potíží: o geneticky modifikovaných plodinách   
15. 10. 2002 Stop licenci na kontaminování Evropy GMO   
9. 8. 2002 Monsanto reagovalo na kritiku v Britských listech Miroslav  Šuta
6. 8. 2002 Proč být lacinou genetickou laboratoří firmy Monsanto? Miroslav  Šuta
25. 7. 2002 Greenpeace publikuje nepravdivé informace Jaroslav  Drobník