16. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Oslava jednoho výročí v továrně Rudolf Jelínek, přejmenované na Slovácké konzervárny Uherské Hradiště
16. 11. 2005

PROVOKACE?

"Černá kniha kapitalismu"

35 převážně francouzských historiků, politologů, ekonomů a právníků: Černá kniha kapitalismu, přel. Miloslav Vrážel, odb. editor: V. Vasko, vyd. Milan Havlíček - Orego 2000, Praha 2005, ISBN 80-86117-24-3 560 stran, vázaná, 400.- Kč

Oslava jednoho výročí v kdysi soukromé továrně Rudolf Jelínek, znárodněné a přejmenované na Slovácké konzervárny Uherské Hradiště, n.p. - archiv autora

Originál Černé knihy kapitalismu vyšel ve Francii jako reakce na podobně laděný vícedílný pamflet Stephane Courtoise a jeho týmu Černá kniha komunismu. Jde o analýzu kapitalismu "a jeho nespravedlnosti od počátku až do dnešních dnů". Knihu najdete převážně pouze v odborných knihovnách. Do širšího povědomí se nedostala. Český překlad totiž vyšel pouze v nákladu 500 ks.

"Rudý" europoslanec Miloslav Ransdorf k tomuto z obou stran tak trochu tabuizovanému tématu napsal jako člověk, který si vždy byl a je vědom historických, kulturních i politických souvislostí, v Haló novinách 12. června 2000 :

KSČM není stranou nostalgie, a proto ode mne neočekávejte duté fráze, zaklínání se principiálností všeho druhu. Spíše můj projev berte jako pozvání k přemýšlení nahlas o cestě, kterou jsme prošli, o našich možnostech, nadějích i hrozbách, kterým musíme čelit. KSČM je stranou, kde se slučuje kontinuita a diskontinuita. Je nepochybně věcí cti a odpovědného přístupu k politice přiznat se ke kontinuitě se složitou a rozpornou zkušeností KSČ. Ta občas zapomínala na tvořivou výzvu svých zakladatelů a nechávala si zvnějšku předepisovat, co je správné, či marxistické. Často se neubránila chybám a omylům a nerozpoznala včas nebezpečí plynoucí z instrumentálního chápání práva, jež mělo i pro mnoho našich spoluobčanů tragické následky.

Kontinuitu ale cítíme především s tím, co komunisté, navzdory všem tragickým zákrutám dějin, udělali dobrého pro tuto zemi. ...

...Ptají se nás, zda náš socialismus je vůbec možný. My jim můžeme odpovědět, že je víc než jenom možný. Je nutný, má-li lidstvo přežít, má-li se zabránit novému barbarství. Dnes to poznává stále více lidí po celém světě. Za všechny mohu uvést brazilského teologa osvobození Leonardo Boffa. V dubnu tohoto roku se ve švýcarském časopisu Neue Wege vyslovil, že pro něho je "socialismus cestou ke skutečně globalizované společnosti. Žijeme na planetě s omezenými zdroji. Buď tyto zdroje zesocializujeme nebo nepřežijeme".

zdroj ZDE

Absurdně vysmívavý a přitom nedialektiký postoj zaujali k traumatům let minulých mladí komunisté z KSM. Dnes, den před 17. listopadem rozeslali tiskovou zprávu, v níž se praví, že "

...na základě rozhodnutí VII. sjezdu Komunistického svazu mládeže, který se konal 5. listopadu 2005, bude symbolicky 17. listopadu 2005 zahájena činnost Odborné skupiny KSM pro dokumentaci a vyšetřování zločinů kapitalismu. Sjezd konstatoval mimo jiné růst primitivního antikomunismu a zásadní neznalost veřejnosti zločinů současného systému - kapitalismu. Proto uložil vytvořit odbornou skupinu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů kapitalismu. Skupina se skládá z mladých historiků, filozofů a dalších zájemců, není pevně uzavřena.

Ke knihám a historickým statím, které napíší autoři sotva škole odrostlí, mám apriorní nedůvěru. Neznaje dobový kontext, nedokáží interpretovat minulost o nic lépe, než propagandisté "z druhého břehu". Nebo ti propagandisté z minulých let reálného gerontosocialismu. Mladí komunisté se také ohánějí Černou knihou kapitalismu. Pojďme si zní tedy přečíst ukázku z úvodu, jehož autorem je francouzský spisovatel, scénárista, kritik a novinář Gilles Perrault.

Šťastný kapitalismus! Nic neohlašuje ani neslibuje.

Žádný manifest ani prohlášení o dvaceti bodech s programem dodávky štěstí na klíč. Drtí vás, páře, zotročuje, trýzní.

Klame vás? Máte právo být nešťastni, ale nikoliv zklamáni, protože zklamání předpokládá zrazený závazek.

Ti, kdož ohlašují spravedlivější zítřky, se vystavují obvinění z klamáni, jestliže ohlašovaný záměr propadne do strašlivého nesouzvuku.

Kapitalismus se rozvážně zaměřuje na přítomnost. Je tomu tak. Ale budoucnost? Tu milerád přenechává snílkům, ideologům a ekologům. A tak jsou jeho zločiny téměř dokonalé. Žádný písemný důkaz či stopa nedává důvod k rozmýšlení.

Hrůzovláda z roku 1793 ? Je snadné pro ty, kteří nemají rádi revoluce, aby si představili ty, jež jsou za ni zodpovědni - osvícence s pošetilou vůlí uspořádat společnost podle rozumu.

Pokud jde o komunismus, knihy se hroutí pod tíhou žalujících spisů. Ty se však netýkají kapitalismu. Jemu nelze vytknout, že by produkoval neštěstí, neboť nepředstírá, že přináší štěstí. Nepřipouští, že by měl být souzen z něčeho jiného než z jediné pohnutky ­snahy o dosažení maximálního zisku v minimálním čase. Jiní se zajímají o člověka, on se zabývá jen zbožím. Copak někdo kdy viděl šťastné nebo nešťastné zboží? Jediná bilance, která zde platí, je účetní rozvaha.

Mluvit o zločinech ztrácí v této souvislosti na průkaznosti. Připomeňme raději přírodní katastrofy. Stále se vám vtlouká do hlavy, že kapitalismus je přirozený stav lidstva.

Lidstvo je v kapitalismu jako ryba na vzduchu. Chtít však změnit uspořádání věcí, k tomu je třeba arogance ideologů, jež se stejně ukáže zbytečná. Jsou známy její skličující cyklické důsledky - re­voluce, represe, zklamání, lítost.

Takový je opravdový prvotní hřích člověka - onen věčný neklid, který jej nutí, aby setřásl jho. Ona lyrická iluze budoucnosti zbave­né vykořisťování, požadavek změny přirozeného řádu: Nehýbejte se - kapitalismus se hýbe za vás.

Nuže dobrá, příroda má své katastrofy, kapitalismus také. Šli byste hledat ty, jež jsou odpovědni za zemětřesení, bouři, ničivou vlnu? Zločin přesto předpokládá zločince.

U komunismu se antropometrické záznamy snadno sestaví - dva vousatí, jeden z bradkou, jeden se skřipcem, jeden s knírem a též jeden, který přeplaval Jang-tse Tiang, jeden jenž rád kouří doutníky atd. Jsou to symboly, které je možné nenávidět.

Co se kapitalismu týká, jsou zde jen ukazatele a značky - Dow Jones, CAC 40, Nikkei atd. Zkuste nenávidět ekonomický ukazatel nebo značku.

Říše Zla má vždy zeměpisný prostor, hlavní města. Lze je označit, je o co se opřít. Kapitalismus je všude a nikde. Komu pak adresovat obsílku s předvoláním dostavit se před eventuální Norimber­ský soud?

Co je tedy kapitalismus? Zmatený archaismus! Zalistujte ve stránkách naučných slovníků a použijte odpovídající výraz - liberalismus.

Slovník Liltré definuje "liberální" jako "to, co je hodno svobodného člověka". Nezní to dobře? A slovník Petit Robert nám poskytuje přesvědčivý seznam antonymů, slov s opačnými významy ­"lakomý, autokratický, diktátorský, dirigista, fašista, totalitář". Našli byste si snad důvod k tomu, abyste se definovali jako antikapita­lista? Ale přiznejte, že by bylo zapotřebí dost zvrácenosti k tomu, abyste se prohlásili za antiliberálního.

Jaký je tedy tento příběh černé knihy kapitalismu?

Nevidíte, že extrémy plodí podnikatelská ztřeštěnost a nadmíra úkladů?

Nejhorší masový vrah Historie, to se dá říct. Ale vrah bez tváře, bez genetického kódu, působícího beztrestně po staletí v pěti kontinentech?

Přejeme vám pěknou zábavu.

A k čemu je to dobré?

Neslyšeli jste úder gongu oznamující současně konec zápasu i Historie? Vyhrál. Shromažďuje ve své robustní mafiánské versi kořist svých nepřátel. A jaký je na obzoru jeho věrohodný protivník?

Jaký protivník?

Obrovské zástupy lidu zastupující v daném procesu občanskou stranu. Mrtví i živÍ. Bezpočet těch, kteří byli odvlečeni z Afriky do Ameriky, rozsekáni na cucky v zákopech stupidních válek, upáleni zaživa napalmem, utýraní k smrti v žalářích hlídacích psů kapitalismu, zastřelení u zdi Komunardů, zastřelení ve Fourmies, zastřelení v Setifu, zmasakrovaní po statisících v Indonésii, téměř vyhubení jako američtí indiáni, masově povražděni v Číně, aby se zajistil volný oběh opia...

Z těch všech převzaly pochodeň revolty člověka popřeného ve své důstojnosti ruce živých. Ruce záhy bezvládné, ruce dětí Třetího světa, které podvýživa zabíjí každodenně po desetitisících. Ruce vyhublé na kost, ruce národů odsouzených k tomu, aby splácely úroky z dluhů, jimž loutkoví představitelé ukradli jejich kapitál. Třesoucí se ruce stále početnějších vyděděnců společnosti, kteří živoří na pokraji hojnosti. Jsou to ruce tragicky slabé a prozatím nespojené. Ale musí se jednoho dne spojit.

A onoho dne pochodeň, kterou nesou, zapálí svět.

                 
Obsah vydání       16. 11. 2005
17. 11. 2005 16. listopad + 1 gól = 17.listopad Karel  Moudrý
17. 11. 2005 17. november 1989: Gorbačov hodil Adamca cez palubu Oskar  Krejčí
16. 11. 2005 Irák: Ve vládním bunkru nalezeno mezi mrtvolami 173 zbitých a vyhladovělých vězňů
16. 11. 2005 Spojené státy oficiálně přiznaly, že ve Fallúdži užívaly bílého fosforu jako útočné zbraně
17. 11. 2005 Irák zkoumá americké fosforové zbraně
16. 11. 2005 Američané použili v Iráku chemické zbraně - a pak o tom lhali
16. 11. 2005 WTO: rozvojový balíček -- překvapení nebo nadělení? Ludmila  Štěrbová
17. 11. 2005 Ruské rakety i ruské vojenské základny Československu stačily. Polsku nejspíše ne. Nyní totiž zvažují americké. Štěpán  Kotrba
16. 11. 2005 Mohl by natahovací počítač změnit svět?
16. 11. 2005 Čína potvrdila výskyt ptačí chřipky u tří lidí
16. 11. 2005 Zvyšte si sebevědomí pravidelnými finančními příspěvky pro Britské listy
15. 11. 2005 Španělsko se rozhodlo vyšetřovat "tajné lety CIA"
16. 11. 2005 Competitive intelligence Josef  Provazník
16. 11. 2005 Tolikrát ke mně ve snu Marek  Stašek
16. 11. 2005 Od léčby Jahnem nejen VZP nuceně spravovaná? Vladislav  Černík
16. 11. 2005 Vede ODS kampaň pomocí anonymního spamu? Bohumil  Kartous
16. 11. 2005 Proč ODS chybí jeden hejtman a jak se v ní bojuje o funkce? Milan  Hamerský
16. 11. 2005 Hledám trafiku, zn. bezpartijní Václav  Dušek
16. 11. 2005 Reality show Odhalení: Se kterou gorilou byste se chtěli poznat blíž? Štěpán  Kotrba
16. 11. 2005 Přineste svíčku na paměť obětí totality
16. 11. 2005 Ty svíčky nám hoří v srdcích
16. 11. 2005 "Černá kniha kapitalismu" Štěpán  Kotrba
15. 11. 2005 Když volnomyšlenkář Giorello nemlčí, ale útočí Josef  Brož
16. 11. 2005 Komunisti měli pravdu, když mluvili o kapitalistech Josef  Vít
16. 11. 2005 I po roce 1989 vládne v ČR koloniální režim
16. 11. 2005 Šéfredaktor a jeho oči
16. 11. 2005 "Klidný domov za přiměřené ceny"
16. 11. 2005 Elektronické plebiscity? Pavel  Urban
15. 11. 2005 Racism emerges as French suburbs burn Jan  Čulík
15. 11. 2005 Ztracená generace Ladislav  Žák
15. 11. 2005 Stáří: koně se také střílejí Oldřich  Průša
14. 11. 2005 Microsoft žádá americkou vládou, aby jeho jménem vyvíjela nátlak na EU
14. 11. 2005 Bílý dům prosazuje právo na mučení
14. 11. 2005 Dokonce i Le Monde! Fabiano  Golgo
15. 11. 2005 Jsme v Evropské unii Štěpán  Kotrba
15. 11. 2005 Vznik DVD vyvolal kulturní revoluci
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005

Komunistická idea a její reflexe v politice i teorii RSS 2.0      Historie >
16. 11. 2005 "Černá kniha kapitalismu" Štěpán  Kotrba
27. 9. 2005 Bratr Žižka dobře věděl, proč si hlídal pikharty a adamity Jiří  Dolejš
14. 9. 2005 Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? Štěpán  Kotrba
13. 9. 2005 Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša Irena  Ryšánková
5. 9. 2005 Grebeníček: poločas rozpadu samce Alfa Irena  Ryšánková
2. 9. 2005 Útok rudých ještěrů Štěpán  Kotrba
19. 8. 2005 Skutečný komunismus... a skutečný antikomunismus Ondřej  Slačálek
18. 8. 2005 Triky Cyrila Svobody proti komunistům: zneužití státních peněz Štěpán  Kotrba
6. 5. 2005 Dočkáme se zastřelených důchodců na Letné? Štěpán  Kotrba
27. 4. 2005 Metody práce publicistiky - ukázka z jednoho dne Štěpán  Kotrba
13. 4. 2005 Komunisté a antikomunisté Milan  Valach
4. 4. 2005 Rudá šance! (?) Martin  Škabraha
8. 12. 2004 O úspěchu ve volbách nerozhodují billboardy, ale realizovaný program Štěpán  Kotrba
7. 12. 2004 Proč by měli komunisté podporovat ODS Bohumil  Kartous
4. 12. 2004 Grebeníček: Nový styl práce - ofenzivnější politika, ale jaká? Štěpán  Kotrba