27. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 4. 2006

Dvě pětiny celého testu jsou chybné

Parodie na maturitu

Už i televize Nova se zajímá o státní maturitu, respektive o její pilotní etapu nazvanou Maturita nanečisto (pořad Střepiny, 24.4. 2006). Proč? Protože v testu Občanský základ, který má být součástí státních maturit (už od roku 2008) se objevila podivná otázka, která obecné politické cíle (přerozdělování daní a zajištění podpory sociálně slabých) vcelku sugestivně přisuzovala ČSSD. Snaha popotahovat za politickou agitaci ministryni školství je hloupá - proč?. Daleko otřesnější je, že se nejednalo pouze o to. V dané úloze například byla uvedena jakási "Křesťanskodemokratická strana".

Jistě KDU -- ČSL (Křesťanská a demokratická unie -- Československá strana lidová) lze považovat za křesťanskodemokratickou stranu, ale v dané úloze byly názvy ostatních stran uvedeny správně. Uvedení nesprávného názvu, který daný distraktor (nesprávná odpověď) diskvalifikoval, je z hlediska konstrukce testové úlohy chybné.

Politizace tohoto problému je nesmyslná, ale v jednom byl mediální zájem o jinak úspěšně ignorované školství užitečný. Zmíněný test, který má předcházet "ostrému" testu jednotné části maturit, se dostal pod drobnohled. Zjištění? Po šest let se ve speciálně zřízené státní instituci (CERMAT) za 170 milionů korun vyvíjí šmejd, který má (už!) za dva roky zjišťovat, jaké stopy zanechalo vzdělání na studentech středních škol podle nově stanovených klíčových kompetencí rámcového vzdělávacího programu.

Zkusil jsem si projít inkriminované testy (Občanský základ ve dvou verzích). Vzhledem k mé kvalifikaci středoškolského učitele základu společenských věd mě velmi zajímalo, co stát považuje za tzv. občanský základ u lidí, kteří vycházejí ze střední školy. Jediné, co jsem z testu určitě pochopil, je to, že stát předkládá maturantům velmi špatné testy a chce je na základě těchto testů hodnotit.

V testu zkoušky společné části (povinná pro školy, které se do projektu přihlásily), který má celkem 42 úloh, je plných 16 úloh chybných, ať už z hlediska obsahového nebo konstrukčního. To jsou dvě pětiny celého testu. Zároveň nelze vyloučit, že jsou chyby i v dalších úlohách.

(Červeně jsou označena údajně "správná" řešení, zeleně náš komentář.)

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 2 -- 3

Osmatřicetiletá Němka odmítla zaplatit pokutu za parkování s tím, že půjde ráda do vězení, aby si odpočinula od svých podle ní náročných tří dětí a líného manžela. Maria Brunnerová mávala vítězoslavně sousedům, když ji policie v německém Poignu odvážela na tři měsíce do žaláře za pohledávku, která z původních 50 vzrostla upomínkami na 2500 eur. (ČTK 15. 5. 2005)

Úloha 2

Jaký je hlavní problém paní Brunnerové?

A) finanční tíseň

B) neznalost dopravních předpisů

C) neúcta k zákonu

D) přetíženost prací v domácnosti

Co to je ten hlavní problém? Je to přetíženost prací v domácnosti, nebo finanční tíseň zakrývaná falešným hrdinstvím? Nebo je to skutečně neznalost dopravních předpisů, která to způsobila? Nebo neúcta k (třeba hloupému) zákonu, která se projevuje tím, že se člověk raději nechá zavřít a v nadsázce řekne, že si jde odpočinout? Například je paní Brunnerová anarchistka a chce tak demonstrovat svoje pohrdání zákony. TOHLE NEMÁ ŽÁDNOU JEDNOZNAČNOU ODPOVĚĎ, OTÁZKA JE POLOŽENA NAPROSTO NEMOŽNĚ.

Úloha 4

Která z následujících možností nejméně podporuje zásady duševní hygieny?

A) kvalitní spánek

B) správná strava

C) sledování televize

D) sport

To je školácká chyba, která studenty nutí mluvit nepravdu. Kdyby bylo uvedeno "nadměrné sledování televize", nedalo by se pochybovat. Jinak sledování televize naprosto neodporuje duševní hygieně a naopak ji může vhodně podporovat a doplňovat. Dokážu si velmi dobře představit, že svou duševní hygienu vykonávám pomocí velmi dobrého filmu, jehož smyslem je divákova katarze, duševní hygienu mohou podporovat dokumentární pořady, přenosy koncertů atd. Může to podporovat duševní hygienu mnohem víc než otupující sportovní stereotyp.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5

Lac Long Juan vystudoval vysokou školu v Československu. Po studiích se oženil se svou snoubenkou z Vietnamu. Žije a pracuje v Brně. Má tři děti, které chodí do českých škol. Doma rád mluví česky a stále se snaží svou češtinu zlepšovat. O Vánocích zdobí stromeček a kupuje dárky pro děti.

Úloha 5

Který z následujících pojmů označuje život v nové společnosti výše uvedené rodiny?

A) asimilace

B) integrace

C) segregace

D)diskriminace

"Asimilace je proces postupného splývání kulturních, sociálních, etnických skupin, v němž jedna ze skupin ztrácí své specifické rysy a přejímá rysy skupiny druhé." Text je ohledně asimilace nejistý. Naučit se jazyk při životě v cizím prostředí ještě neznamená, že svůj jazyk ztrácí. Formulace "doma rád mluví česky" však napovídá tomu, že k asimilaci dochází. Formulace je ale nejednoznačná. Může mluvit rád, ale jen někdy a málo. Asimilaci odpovídá to, že slaví Vánoce (ve Vietnamu je většinovým náboženstvím buddhismus) Zdobit stromeček a kupovat dětem dárky mohl ale i doma jako vietnamský křesťan.

Asimilaci nelze vyloučit ani potvrdit, nelze nic namítnout ani proti integraci, protože i tento pojem "označuje život uvedené rodiny v nové společnosti"...Maturanti by to ale přece měli dokázat rozlišit a pokud ne, jsou špatně vzdělaní!

Úloha 6

Rozhodněte u každého z následujících výroků, zda je rasistický, xenofobní:

6.1 "Byl jsem u lékaře, je to sice Žid, ale dobrý doktor." ANO -- NE

6.2 "Ano, dovedu si představit, že si vezmeš Roma." ANO -- NE

6.3 "Všichni černoši mají jinou barvu kůže." ANO -- NE

Možnost 6.2, tedy "Dovedu si představit, že si vezmeš Roma." je z hlediska určení toho, zda jde o výrok rasistický, zcela nedostatečná. Výrok by musel být delší a musel by odkrývat názor mluvčího ve větší míře. Samotný výrok navozuje zejména pochyb o tom, z jakých pohnutek vychází "představa".

VÝCHOZÍ TEXT A TABULKA K ÚLOZE 9

Tabulka zachycuje výsledky voleb z roku 1946.

ČESKÉ ZEMĚ

SLOVENSKO

politická strana

% hlasů

mandátů

politická strana

% hlasů

mandátů

Komunistická strana Československa

40,17

93

Komunistická strana Československa

30,37

21

Čs. strana národně socialistická

23,66

55

Demokratická strana

62,00

43

Čs. strana lidová

20,24

6

Strana slobody

,73

Čs. sociální demokracie

15,58

7

Strana práce

,11

2

prázdné lístky

0,35

-

prázdné lístky

0,79

-

celkem

100,00

231

celkem

100,00

69

(O. Krejčí, Kniha o volbách)

Úloha 9

Rozhodněte u každého z následujících tvrzení, zda vyplývá z tabulky:

9.1 Komunistická strana Československa celkově získala výraznou převahu. ANO -- NE

9.2 Komunistická strana Československa nebyla na Slovensku nejsilnější stranou. ANO -- NE

9.3 Voleb se nezúčastnila žádná jiná levicová strana kromě Komunistické strany Československa. ANO -- NE

Z jakého důvodu interpretují tvůrci 114 hlasů v třísetčlenné sněmovně jako "výraznou převahu" mi není jasné. Slovo "převaha" implikuje většinu a to výsledku naprosto neodpovídá. Má snad test tímto způsobem vychovávat ke "správnému čtení" hrozby komunismu? Pak to ale není test, ale ideologická učebnice.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 11

Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

Cenzura je nepřípustná.

Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

(Listina základních práv a svobod)

Úloha 11

Rozhodněte u každého z uvedených jednání, zda je v rozporu se svobodou projevu zakotvenou v Listině základních práv a svobod a se zákony ČR.

11.1 Vláda vybrala v každé redakci novin osobu, která má kontrolovat, zda články nepoškozují vládu. ANO -- NE

11.2 Skupina mladých lidí na shromáždění vybízí k jednáním vedoucím k zrušení Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR. ANO -- NE

11.3 Krajské zastupitelstvo navrhlo zastavit vysílání lokálního televizního okruhu pro jednostrannou propagaci politické strany. ANO -- NE

Vyjádření Štěpána Kotrby, člena rady Čro k možnosti 11.2. a 11.3.:

"Kdyby zastupitelstvo bylo provozovatelem televize na základě zákona (není takový zákon), nebo na základě licence (být může, i když snad není nikde, ale to nevím jistě - nezjišťoval jsem to), je povinno předejít porušení § 31 zák. 231/2001 Sb., což by jednostrannost vysílání mohla být, i vzhledem ke znění licenčních podmínek. Viz též povinnosti vysilatele ze zákona 231/2001 Sb., §5 odst a.

Pokud by zastupitelstvo nebylo provozovatelem, není aktivně legitimováno k jakémukoliv předběžnému nebo následnému zásahu. Může ale požádat RRTV o zásah v podobě správního řízení a soud možná i o předběžné opatření, kterému nejspíš nebude vyhověno.

Odpovědět se dá nejspíše ANO i NE."

Je to tvůrcům testu známo? A maturantům?

Zajímavé musí být i odůvodnění autorského konstatování 11.2. S jemnou nuancí by měl potíže i právník...

Listina základních práv a svobod, Článek 17, odst. (1) praví: Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Ale odst. (4) říká, že svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

Ústava, Článek 9, odst. (2) říká: Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon praví ve zvláštní části, hlavě 1., § 92 Rozvracení republiky v odstavci (1) praví: Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost republiky anebo zničit její samostatnost se účastní násilných akcí proti republice nebo jejím orgánům, bude potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let.

Takže co platí? Ústava, hovořící o "podstatných náležitostech", "demokratickém" a "právním" státu - anebo trestní zákon, který hovoří pouze o násilí? Senát je dle mé zkušenosti nepodstatná náležitost státu...

Ovšem pozor! § 164 trestního zákona - Podněcování - říká, že kdo veřejně podněcuje k trestnému činu nebo k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené podle zákona, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Pouze 11.1 jasně odporuje formulaci Listiny. Článek 4 (1) říká, že povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Vláda je tedy také povinna jednat pouze v mezích kompetencí ze zákona. Vláda rozhoduje "ve sboru". Člen vlády není vláda. A dle článku 17 Listiny
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

Úloha 14

Přiřaďte k následujícím charakteristikám příslušné politické ideologie:

14.1 Důraz na omezení moci státu ve prospěch jednotlivce. Podpora podnikání.

14.2 Celek je víc než individuum, a tedy i obecné dobro je nadřazeno individuálním zájmům. Soukromé vlastnictví je nežádoucí instituce.

14.3 Přesvědčení o výjimečnosti vlastního národa, důraz na národní zvyky, tradice, jazyk, kulturu apod. Ochrana domácího trhu.

A) konzervatismus

B) liberalismus (14.1.)

C) socialismus (14.2)

D) nacionalismus (14.3.)

Velmi problematická otázka, spekulativní. Odpověď 14.1 má být samozřejmě přiřazena k liberalismu. Zároveň ale nelze odmítnou, že by soudobý konzervativec povyšoval cokoliv nad individuální svobody a nepodporoval podnikání!

Otázka 14.2 má být přiřazena k socialismu. To je ale velký omyl. Pro socialismus není soukromé vlastnictví nežádoucí instituce. Strany, které se hlásí k demokracii a socialismu zároveň (ČSSD, SDP, Labour party atd.) v žádném případě nepostihují soukromé vlastnictví. Tohle je holý nesmysl!

Odpověď 14.3 má být jistě přiřazena k nacionalismu. Dá se k ní ale přiřadit i konzervatismus. Současný konzervativec má totiž nacionální sklony a cení si "národních zvyků, tradic, jazyka, kultury apod.".

Ideologie se během historie mění a je třeba je tak posuzovat. Tohle je silně zavádějící otázka, která nemá jedinou jednoznačnou odpověď.

Ale v ČR snad mají maturanti politologické střevo poněkud delší.

Úloha 19

Které z uvedených upozornění se mohlo objevit v instrukcích pro voliče v senátních volbách?

A) Na seznamu kandidátů zaškrtněte libovolný počet osobností, které chcete zvolit do Senátu. Maximálně však zaškrtněte 81 osobností.

B) Na přiloženém volebním lístku zaškrtněte jednoho kandidáta, kterého chcete zvolit za senátora ve vašem volebním obvodě. Volební lístek se zaškrtnutým kandidátem vhoďte do volební urny.

C) Vyberte volební lístky tří politických stran, které by podle vás měly být zastoupeny v Senátu. Na každém z těchto lístků navíc zaškrtněte jednoho kandidáta, který by tuto stranu měl zastupovat.

D) Z volebních lístků vyberte lístek politické strany, kterou chcete zvolit do Senátu. Pokud chcete některého kandidáta této strany zvýhodnit, zaškrtněte jej. Jinak dáte hlas prvnímu

A kdepak se dané senátní volby odehrávají? Nikdo by nedokázal obhájit, že jsou na mysli senátní volby v ČR. Základní požadavek na test nebyl splněn, protože zadání je nejednoznačné.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 23

Tato skupina je základním a prvotním prostředím socializace lidského jedince. Cíle ani činnosti skupiny nejsou přesně určeny. Jedinec je touto skupinou ovlivňován, formován a připravován na účast v dalších a širších společenských útvarech.

Úloha 23

Napište, kterým pojmem se označuje skupina popsaná ve výchozím textu:

primární skupina

U senátních voleb chyběl údaj, kde se volby odehrávají. Řešitelé ale mají tušit se jednalo o volby české. Posuzujme tedy i tuto úlohu v kontextu českého kulturního prostředí. V kontextu našeho kulturního prostředí to je rodina, což by muselo být uznáno jako správná odpověď! Maturant totiž neměl odpovědět na to, jaké je obecné označení sociální skupiny, ale pouze označení. V jiném kulturním prostředí to může být třeba komunita, kmen, ale koho z tvůrců to vůbec napadlo?

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 25

Klíčové cíle:

  • udržování mezinárodního míru a bezpečnosti
  • rozvíjení přátelských vztahů mezi národy založených na respektování zásad rovnoprávnosti a práva na sebeurčení národů (Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj výchozího textu.)

Úloha 25

Napište plný, tj. nezkrácený, český název mezinárodní organizace, která si stanovila tyto klíčové cíle:

Organizace spojených národů

Organizace spojených národů a patrně desítky dalších organizací, které tyto obecné zásady přijaly za své...

Úloha 29

Přiřaďte k následujícím otázkám příslušný právní předpis, v němž byste našli odpověď na danou otázku:

29.1 Ke kterému soudu máte podat žalobu na člověka, který vám nevrátil peníze, které jste mu půjčili?

29.2 Jaké jsou důvody vazby?

29.3 Jak dlouhá je záruční doba na vámi zakoupený batoh?

A) trestní zákon

B) trestní řád (29.2)

C) občanský zákoník (29.3)

D) občanský soudní řád (29.1)

Vyjádření právníka Kryštofa Kozáka:

"K možnosti 29.1 -- pokud někdo někoho úmyslně podvedl, tak je nasnadě spíše trestní řád, respektive správným postupem je podání trestního oznámení na policii. Je to dost matoucí distraktor"

"K možnosti 29.3. -- zadání by mělo být zpřesněno o uvedení, že batoh byl koupen v obchodě, aby bylo vyloučeno, že se nejedná o obchod mezi dvěma podnikateli"¨

Úloha 32

Přiřaďte k následujícím pojmům příslušnou charakteristiku:

32.1 mravnost

32.2 etika

32.3 etiketa

A) filozofická nauka o správném jednání (32.2)

B) soubor pravidel společenského chování (32.3)

C) způsob jednání a chování k sobě samému, druhým lidem i svému okolí, jehož cílem je dosažení dobra v souladu s vlastním svědomím (32.1)

D) obecně závazný systém norem, jehož splnění je společensky vymahatelné

Etika je nauka o morálním vědomí a o jeho proměnách. Tvrdit, že se jedná o filosofickou nauku o "správném jednání" je slušně řečeno pitomé. Tzv. "správné jednání" je výrok s absolutní hodnotou, který je platný snad jedině v kontextu určité konkrétní morálky. Zde je zaměňováno "morální" (tedy posuzovatelné v intencích konkrétní morálky) za "etické". Jsou z etického hlediska okamžiky, které se jakékoliv "správnosti" naprosto vymykají. Vzpomeňme Sofiinu volbu a uveďme, co je u ní z etického hlediska "správné" chování...TOHLE JE NEHORÁZNOST.

Úloha 34

Rozhodněte u každého z následujících příkladů, zda se jedná o přímý důsledek globalizace:

34 .1 Biologické druhy mizí nesrovnatelně rychleji než kdykoliv dříve. ANO -- NE.

34. 2 Prohlubující se ekologická krize ohrožuje bezpečnost národů a jejich přežití. ANO -- NE.

34. 3 Virem HIV se v Jihoafrické republice nakazilo pět milionů lidí. ANO -- NE

NAPROSTO NEJEDNOZNAČNÉ. Na všechna tato konstatování je možné hypoteticky odpovědět tak i onak, záleží jen na tom, jak si definujeme globalizaci a jaké důsledky jí přiřkneme. Je ekologická krize (a je vůbec?) důsledkem globalizace, pokud definujeme globalizaci jako smršťování světa nebo kulturní a civilizační protkávání? Jak s tím při takové definici bude souviset vymírání biologických druhů. A proč by v tomto případě neměla globalizace přímý vliv na rozšíření AIDS, z velké části kulturní nemoci, mezi obyvateli JAR? Kde je jaká obecně platná definice globalizace? Kde je vůbec nějaká definice, ze které mají studenti čerpat?

Úloha 36

Rozhodněte u každého z následujících příkladů, zda odpovídá zásadám trvale udržitelného rozvoje:

36.1 V průmyslových zemích s tržní ekonomikou je spotřeba energie na osobu osmdesátkrát větší než v Jihoafrické republice. ANO -- NE

36.2 Od roku 1970 se síť chráněných přírodních oblastí na světě rozrostla o více než 80 %, z čehož dvě třetiny jsou na územích států třetího světa. ANO -- NE

36.3 Nadprodukce potravin v Severní Americe a v Evropě je výsledkem dotací a jiných podpor, jež podněcují výrobu, i když není poptávka. ANO -- NE

Je to smutné, ale uvedená konstatování neříkají nic o "zásadách trvale udržitelného rozvoje". Jak může uvedení numerické statistiky odpovídat nějakým zásadám? Statistika je přece dokument, který zásadám neodporuje ani je nepodporuje! Lze navíc z pouhého konstatování, že je něco osmdesátkrát větší než něco jiného, určit kvalitu? Jedná se o stylisticky chybně vytvořenou úlohu, která navíc operuje s tvrzeními, jež sama o sobě nemohou být pro určení jejich vztahu k "zásadám trvale udržitelného rozvoje" určující. V možnostech chybí vedle ANO -- NE možnost NEZODPOVĚDITELNÉ.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 37

Pan Jiránek má 50 000 Kč. Chtěl by si peníze uložit tak, aby s nimi mohl kdykoliv volně disponovat, a přesto z nich měl alespoň nějaký úrok.

Úloha 37

Rozhodněte u každé z následujících forem uložení peněz, zda ji může pan Jiránek pro svůj účel využít:

37.1 běžný účet ANO -- NE

37.2 stavební spoření ANO -- NE

37.3 vkladní knížka bez výpovědní lhůty ANO -- NE

Ani pokud bude mít peníze na běžném účtu, nemůže s nimi disponovat "volně a kdykoliv". Pokud nemá kreditní či debitní kartu, může je vybrat pouze v pracovní dobu banky. Možná to ale mají studenti předpokládat, protože kreditní či debitní karta je přece samozřejmost. Samozřejmostí je však také t, že éra vkladních knížek pominula. Varianta "slamník" je snad v době záporné úrokové sazby smysluplnější.

Úloha 39

Pan Novák a pan Svoboda, oba řemeslníci, se rozhodli společně podnikat ve stavebnictví. Pro formu, kterou zvolili, vyžaduje právní předpis mimo jiné složení základního kapitálu 200.000,- Kč a zapsání do obchodního rejstříku u soudu. Jakou formu podnikání zvolili?

A) společnost s ručením omezeným

B) akciovou společnost

C) živnost

Komentář právníka Kryštofa Kozáka: "V zadání chybí údaj, že se má jednat o "právní formu podnikání. Zákon také přesně říká, že stačí složit třetinu základního kapitálu a zbytek do roka doplatit..."

Nejlepší na konec

Vývojem testů ke společné části maturity a jejím organizačním zajištěním je pověřena ministerstvem školství řízená státní organizace CERMAT (současný zkratce neodpovídající název je Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání). CERMAT bylo založeno před šesti lety a jeho původním posláním měla být právě státní maturita. Jeho aktivity se během času rozrostly o další evaluační projekty (např. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd). CERMAT zaměstnává 38 zaměstnanců.

Podle údajů MŠMT byly náklady na přípravu státní maturity a provoz CERMATu, který ji má zajišťovat, v jednotlivých letech následující:

Rok 1999: 3 715 000 korun

Rok 2000: 13 991 000 korun

Rok 2001: 20 354 909 korun

Rok 2002: 20 706 923 korun

Rok 2003: 20 190 255 korun

Rok 2004: 22 575 000 korun

Celková částka investovaná výhradně do přípravy státní maturity přesahuje částku 100 milionů korun. Odpovídá práce CERMATu této investici?

Zkuste si státní maturitu

Nejsem schopen posoudit kvalitu ostatních testů (např. testu z českého jazyka, matematiky, informačně technologického základu), ale jistě se najde spousta fundovaných lidí, kteří posoudí, zda jsou tyto testy stejně "povedené", jako tzv. Občanský základ. Pomůže to ušetřit desítky tisíc maturantů přesvědčení, že státní maturita nestojí i přes vynaložené peníze za nic a je jen odrazem kvality celého českého školství.

Kompletní testy Občanského základu a další testy z projektu Maturita nanečisto je možná stáhnout ZDE Obecné informace k projektu Maturita nanečisto jsou ZDE

Autor je mluvčím společnosti Scio, která se vývojem testů zabývá.

                 
Obsah vydání       27. 4. 2006
27. 4. 2006 Zpráva EU odsoudila tajné lety CIA
27. 4. 2006 Parodie na maturitu Bohumil  Kartous
27. 4. 2006 Černá středa Tonyho Blaira Jan  Čulík
27. 4. 2006 Bázliví milenci Emanuel  Züngel
27. 4. 2006 Timothy Garton Ash: Kdo je to "intelektuál"?
27. 4. 2006 Nemám rád feminismus
27. 4. 2006 Ženy na matematiku nemají mozek... Lenka  Vytlačilová
27. 4. 2006 Chtíč, promiskuita a tvořivost Darina  Martykánová
27. 4. 2006 Volte buševiky!
27. 4. 2006 Protijaderný aktivismus podruhé Jan  Hošek
27. 4. 2006 O americké zahraniční politice Jakub  Rolčík
27. 4. 2006 Jak primitivní verbální antikomunismus inspiruje násilí Štěpán  Kotrba
27. 4. 2006 Útok na Jiřího Dolejše komunistům pomohl Jan  Čulík
27. 4. 2006 Petra Edelmannová: Dolejší "sklidil nenávist, kterou zasel"
27. 4. 2006 "Komunistická svině" Miloslav "Kraken" Junek
27. 4. 2006 Útok na Dolejše je útokem na demokracii Rudolf  Převrátil
27. 4. 2006 Volby jako problém Dalibor  Vlček
26. 4. 2006 Předvolební průzkumy jako uzavřený koloběh manipulace Štěpán  Kotrba
27. 4. 2006 Vyrovnání s komunismem
27. 4. 2006 Asanace 2006
27. 4. 2006 CERTOS: Mediální poprava v zájmu spravedlnosti Ladislav  Žák
26. 4. 2006 Что будет дальше, знает один Аллах! Zdeněk  Skoba
26. 4. 2006 Státní úředníci si určují, s kým budou diskutovat v televizi, a ČT je poslouchá!
26. 4. 2006 Kořistka: "ODS zadržuje důkazy"
26. 4. 2006 Afrodisiakum moci?
26. 4. 2006 Ministr vnitra Clarke propustil 1000 zahraničních zločinců
26. 4. 2006 Více žen do politiky!? ANO!!! Olga Anna Sedláčková
26. 4. 2006 Muži mají větší plat než ženy v důsledku nabídky a poptávky
26. 4. 2006 Zákon nebo soudcovské uvážení? Stanislav  Křeček
26. 4. 2006 Evropské "dohnat a předehnat" v kontextu íránské krize Karel  Dolejší
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Školství RSS 2.0      Historie >
27. 4. 2006 Parodie na maturitu Bohumil  Kartous
24. 4. 2006 Jak dochází k učení František  Augusta
14. 4. 2006 Mozek a učení František  Augusta
7. 4. 2006 Vyučování nebo učení? František  Augusta
17. 3. 2006 Jak efektivně financovat české školství František  Augusta
16. 3. 2006 K reformě českého školství František  Augusta
13. 3. 2006 Petra Buzková a gymnázia -- slova versus činy Radek  Sárközi
6. 3. 2006 Školství jako skanzen? Milan  Kulhánek
28. 2. 2006 Dialog vědy s uměním v červenci v Nových Hradech   
25. 2. 2006 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?   
25. 2. 2006 Čeští studenti mohou studovat v Británii zadarmo Jan  Čulík
21. 2. 2006 Will Czech grads be prepared to compete? Jan  Čulík
14. 2. 2006 Učitelé, počítače a gramotnost František  Augusta
10. 2. 2006 Jazyková vybavenost českých studentů je mizerná Marian  Kechlibar
9. 2. 2006 Absolventi britských univerzit jsou k ničemu, varují čelné firmy