30. 4. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Baphomet - TEM OPH AB (Templi omnium hominum pacis abbas - Otec chrámu míru všech lidí)
30. 4. 2003

Kniha Belialova - teória i prax satanskej mágie

Anton Szandor LaVey
Východ je domom neviestok, pejúcich chválu v plameňoch najvyššieho šťastia, v ktorých Pán temnôt otvoril Svoje ústa; stali sa živými príbytkami, v ktorých raduje sa sila muža, zdobené sú skvelými ornamentami a konajú zázraky na všetkých tvoroch, ktorých kráľovstvo a zotrvanie sú Tretím a Štvrtým, silnými vežami a miestami útechy, stolcami rozkoše a zotrvania. Ó, vy služobnice rozkoše, Dajte sa na pochod!, Objavte sa!, Pejte chválu na Zem a mocných medzi nami! Lebo preto je tejto pamiatke daná moc, a naša sila rastie v tom, kto nám prináša útechu.
Siedmy Enochiánsky kľúč

Najväčšia príťažlivosť mágie nespočíva v jej použití, ale v jej ezoterických zákrutách. Príchuť tajomstva, ktoré tak ťažko halí praktikovanie čiernych umení, bola podporovaná, nech už dobrovoľne či z neznalosti tými, ktorí radi prehlasujú, že sú najväčšími znalcami týchto vecí. Ak je najkratšou spojnicou medzi dvoma bodmi priamka, potom by z uznávaných okultistov boli dobrí stavitelia bludísk. Základné princípy obradnej mágie boli tak dlho odsunované medzi neustále preberané zlomky scholastického mysticizmu, až sa adept čarodejníctva stal obeťou mätenia, ktorého sa on potom sám dopúšťal na iných! Ako analógiu je možné uviesť príklad študenta aplikovanej psychológie, ktorý navzdory tomu, že o veci vie všetko, nedokáže nadviazať priateľstvo.

Satanská bible Antona Szandora LaVeye - v češtině ZDE ZDE

Chaos-magie nenahlíží přání, touhy a víru jako cíl kterého má být dosaženo, ale jako nástroj k tvoření řetezce kauzalit (následků). Tímto postojem čelíme strašlivé svobodě v rámci které NIC NENÍ PRAVDA A VŠE JE DOVOLENO. Tedy nelze se spoléhat na žádné jistoty a přitom následky mohou být strašlivé. Smích zdá se být tou jedinou obranou před uvědomněním si toho, že člověk a jeho ego vlastně v podstatě neexistují.

Peter J. Carroll, Principia Chaotica ZDE

VLÁDA NAD ZEMOU

K čomu je dobré štúdium klamu, pokiaľ v neho neveria všetci? Mnoho ľudí samozrejme podvodom verí, ale stále JEDNÁ podľa prirodzených zákonov. Na tejto premisii je založená satanská mágia. Držíte v ruke príručku - základný text o materialistickej mágii. Je to satanská obdoba čítanky pre prváčikov.

Belial znamená bez pána, a symbolizuje skutočnú nezávislosť, sebestačnosť a osobný úspech. Belial predstavuje živel zeme a nájdeme v ňom mágiu, ktorá stojí oboma nohami pevne na zemi - pravé, nefalšované magické postupy - žiadne otrepané mystické frázy, ktorým chýba objektívna logika. Neváhajte! Tu sú základné fakty!

TEÓRIA A PRAX SATANSKEJ MÁGIE

(DEFINÍCIA A CIELE)

Definícia mágie, používaná v tejto knihe znie: Zmeny situácií či javov v súlade s naším prianím, ktoré by pri použití bežne prijímaných metód zostali nezmenené. Tým nepochybne vzniká značný priestor pre osobnú interpretáciu. Niekto možno namietne, že tieto návody a procedúry nie sú ničím iným než aplikovanou psychológiou či vedeckým faktom, odetými do magickej terminológie - dokiaľ v texte nenarazí na pasáž, ktorá sa nezakladá na žiadnych známych vedeckých faktoch. Práve z tohto dôvodu sme sa nesnažili obmedzovať uvádzané výklady zavedenou nomenklatúrou. Mágia nie je nikdy vedecky úplne vysvetliteľná, zato veda bola v určitých obdobiach za mágiu považovaná.

Medzi bielou a čiernou mágiou nie je žiadny rozdiel okrem nafúkaného pokrytectva, morálnej nadutosti poznamenanej pocitom viny a faktu, že biely magik klame sám seba. V klasickej náboženskej tradícii je biela mágia praktikovaná s altruistickými, dobrými úmyslami. Čierna mágia naopak slúži k obohacovaniu, zväčšovaniu osobnej moci a k zlým účelom. Nikto na Zemi sa ešte nevenoval štúdiu okultizmu, metafyziky, jógy a ďalších dobrých koncepcií bez toho, aby tým sledoval uspokojenie vlastného ega a získanie osobnej moci. Niektorí ľudia proste radšej nosia žinené košele, a iní dávajú prednosť zamatu či hodvábu. Čo prináša jednému rozkoš, znamená pre druhého bolesť, a to isté platí pre dobro a zlo. Každý adept čarodejníctva je presvedčený, že on jedná správne.

V rámci mágie rozoznávame dve kategórie: rituálnu alebo obradnú, a nerituálnu čiže manipulatívnu. Rituálna mágia spočíva v prevádzaní formálneho obradu, ktorý sa aspoň čiastočne odohráva na mieste zvlášť k tomu určenom a v stanovenú dobu. Jej hlavným účelom je získať adrenálnu energiu, ktorá by sa inak stratila, a ďalšiu emočne vyvolanú energiu a premeniť ich v dynamicky prenosnú silu. Nejde o intelektuálny, ale o čisto emočný akt. Akákoľvek intelektuálna aktivita musí prebehnúť pred obradom, nikdy nie pri ňom. Tento druh mágie je niekedy označovaný ako VÄČŠIA MÁGIA.

Nerituálna čiže manipulatívna mágia, zvaná tiež MENŠIA MÁGIA sú vlastne triky, prevádzané s pomocou rôznych nástrojov a pripravených situácií, ktoré môžu pri šikovnej manipulácii vyvolať zmenu v súlade s našou vôľou. V dávnejších dobách sa tejto mágii hovorilo kúzla, čary a uhranutie.

Väčšina obetí čarodejníckych procesov vôbec neboli čarodejnice. Často sa jednalo o bláznivé staré ženy, ktoré boli buď senilné alebo sa vymykali konvenciám. Ďalšími obeťami bývali výnimočne príťažlivé ženy, ktoré odmietali návrhy mocných mužov. Skutočné čarodejnice stáli pred tribunálom alebo na popravisku len zriedkavo, pretože boli zbehlé v umení zvádzať, takže dokázali okúzliť mužov a zachrániť si život. Väčšina pravých čarodejníc spala s inkvizítormi. Tu je treba hľadať pôvod výrazu osobné kúzlo. Základným kapitálom modernej čarodejnice je schopnosť okúzliť či využiť svojho pôvabu. Slovo fascinácia má tiež okultný pôvod, vzťahovalo sa totiž k uhranutiu. Upútať niečí pohľad, inými slovami fascinovať, okúzliť, znamenalo uhranúť dotyčného a privolať na neho pohromu. Ženu, ktorá dokázala okúzľovať mužov preto považovali za čarodejnicu.

Schopnosť účinne využívať POHĽAD je neoddeliteľnou súčasťou vzdelania adepta čarodejníctva. Aby ste mohli niekým manipulovať, musíte byť schopní najskôr upútať jeho pozornosť a udržať si ju. Existujú tri metódy, ako to dosiahnuť: využitie sexu, sentimentu alebo podivnosti, prípadne ich kombinácie. Čarodejnica musí byť k sebe poctivá a rozhodnúť sama, do ktorej kategórie najskôr patrí. Prvá kategória, sex, je celkom evidentná. Ak ide o pôvabnú alebo sexuálne príťažlivú ženu, mala by urobiť všetko, aby bola čo najzvodnejšia. Sex používa ako svoj najsilnejší nástroj. Akonáhle upútala sexuálnou príťažlivosťou mužovu pozornosť, môže si s ním robiť, čo chce. Druhou kategóriou je sentiment.

Sem patria väčšinou staršie ženy. Je možné do nej zaradiť aj čarodejnice typu pani kuchárka, ktorá býva v malej chalúpke a ľudia ju považujú za mierne bláznivú. Deti sú obvykle očarované jej fantáziou a mladí ľudia ju vyhľadávajú, lebo od nej očakávajú múdre rady. Vďaka svojej nevinnosti dokážu deti vidieť jej magické schopnosti. Tým, že sa prispôsobí predstave o milej pani zo susedstva, môže miasť ľudí, aby dosiahla svoje ciele. Do tretej kategórie zapadá všetko, čo sa týka podivnosti. Hodí sa pre ženu, ktorá vyzerá divne alebo strašidelne. Keď dokáže svoj zjav využiť, môže ľahko manipulovať ľuďmi, ktorí sa boja, čo by im asi urobila, keby nevyhoveli jej prianiam.

Mnoho žien je možné zaradiť do viacerých než jednej z týchto kategórií. Napríklad mladé dievča, ktoré vyzerá sviežo a nevinne a súčasne je dosť sexy, spojuje sex so sentimentom. Alebo typ femme fatale, ktorý kombinuje sexappeal s temnými podtónmi, používa sex a podivnosť. Každá čarodejnica musí posúdiť svoje prednosti a rozhodnúť, do ktorej kategórie patrí, a tieto prednosti potom musí správne využiť.

Aby sa z muža stal úspešný čarodejník, musí sa tiež zaradiť do správnej kategórie. Pekný či sexuálne príťažlivý muž samozrejme patrí do prvej kategórie zvanej sex. Kategória druhá - sentiment sa hodí pre staršieho muža, ktorý môže vyzerať ako škriatok alebo lesný čarodejník. Dobrý starý deduško (často starý zvrhlík!) tiež patrí do tejto kategórie. Tretí typ predstavuje muž, ktorého zjav budí dojem čohosi zlovestne temného či priam diabolského. Každý z týchto mužov bude používať svoje schopnosti očarovať viacmenej podobne, ako bolo uvedené v prípade žien.

Vizuálna metaforika používaná k vyvolaniu emočných reakcií je samozrejme najdôležitejším nástrojom menšej mágie. Každý, kto je dosť hlúpy, aby tvrdil, že vzhľad nehrá žiadnu rolu sa veľmi mýli. Príťažlivý vzhľad nie je síce bezpodmienečne nutný, ale vyhranenú osobnosť mať musíte!

Ďalším dôležitým manipulačným faktorom v menšej mágii je pach. Spomeňte si, zvieratá sa boja všetkého, čo nemá žiadny pach a sú nedôverčivé! I keď môžeme ako ľudia veľa súdov založených na pachu vedome odmietať alebo zľahčovať, sme rovnako ako štvornohé zvieratá týmto zmyslom motivovaní. Ak ste muž a chcete okúzliť nejakú ženu, nechajte prirodzené pachy vášho tela, aby prestúpili vaše bezprostredné okolie, budú pôsobiť ako živočíšny kontrast k rúchu spoločenskej zdvorilosti, do ktorého sa obliekate.

Ak ste žena a túžite zviesť nejakého muža, nebojte sa, že by ste sa ho mohla dotknúť tým, že ste nevyškrabala šťavy a vône svojho tela, alebo že ono miesto medzi vašimi stehnami nie je suché a sterilné. Tieto prirodzené pachy patria k sexuálne stimulačným prostriedkom, ktoré nám v svojej magickej múdrosti dala príroda.

Medzi citové stimulanty radíme vône, ktoré vyvolávajú príjemné spomienky a nostalgiu. Ak chcete okúzliť muža cez žalúdok, začína to vnímaním vôní pri varení! Citový typ čarodejnice zistí, že toto kúzlo patrí k najužitočnejším. V tejto súvislosti snáď nie je hrubosťou zmieniť sa o prípade muža, ktorý chcel kedysi okúzliť jednu mladú ženu. Stratila v detstve domov a jeho radosti. Zhodou okolností bola jej domovom rybárska osada. Pretože sa ten muž vyznal v praktikách menšej mágie, múdro si vsunul do vrecka na nohaviciach makrelu, a zožal ženu, akú inak prináša len veľká láska.

TRI DRUHY SATANSKÉHO RITUÁLU

Prax satanskej mágie zahrňuje tri druhy obradu. Každý z nich zodpovedá inému základnému typu emočného vzrušenia. Prvý z nich môžeme nazvať sexuálnym rituálom.

Sexuálny rituál sa vlastne zhoduje s tým, čo sa obvykle nazýva kúzlo lásky. Zmysel tohto rituálu spočíva vo vyvolaní odozvy v človeku, po ktorom túžite, eventuálne privolanie partnera, ktorý by naplnil vaše sexuálne túžby. Pokiaľ nemáte dostatočne silnú predstavu určitého človeka či typu, aby dokázala vyvolať priame sexuálne vzrušenie vrcholiace orgazmom, vaše konanie sa nestretne s úspechom. Dôvod je prostý: i keby bol rituál úspešný, bolo by vám to nanič, keď nedokážete využiť príležitosť, pretože nie ste dosť vzrušení. Nie je totiž ťažké zameniť kúzlenie motivované postrannými úmyslami s očarovaním, ktoré má uspokojiť vaše sexuálne túžby.

Pokiaľ sa čarovanie zamerané k vlastnému prospechu spája s obradnou mágiou, patrí buď k rituálom súcitným alebo deštrukčným, prípadne k obom typom. Ak niečo chcete alebo potrebujete tak zúfalo, že ste z toho smutný a trápite sa, a pritom môžete svoj cieľ dosiahnuť pomocou čarov a kúziel bez toho, aby ste niekomu ublížili, potom môže vašu moc zvýšiť súcitný rituál. Pokiaľ si prajete po zásluhe očarovať alebo lapiť obeť, s ktorou máte svoje plány, použijete deštrukčný rituál. Toto rozdelenie je treba dodržovať, pretože keby ste k dosiahnutiu cieľa zvolili nevhodný rituál, mohlo by vám to spôsobiť značne komplikované problémy.

Ako dobrý príklad môže poslúžiť dievča, ktoré neustále obťažuje neodbytný nápadník. Pokiaľ mu nedala žiadnu príčinu, mala by si uvedomiť, že ide o psychického upíra, a kľudne ho nechať hrať masochistickú rolu. Ak ho ale ľahkovážne zvádzala, vzbudila jeho nádeje a potom sa diví, že je predmetom vytrvalej sexuálnej túžby, môže poďakovať len sama sebe. Také jednanie je len "nafukovaním" ega a je dané naučeným popieraním ega, ktoré si potom vynucuje také triky. Satanistka má ego dostatočne silné, aby využívala čary len pre vlastné sexuálne uspokojenie alebo na získanie moci či úspechu v nejakej oblasti.

Druhý typ rituálu sa týka súcitu. Rituál súcitu alebo citovosti je prevádzaný s úmyslom pomôcť iným, prípadne sebe. Týmto rituálom je možné ovplyvniť napríklad zdravie, rodinné šťastie, podnikanie, hmotné a vedecké úspechy a pod. Tento druh obradu by bolo možné považovať za rýdzu dobročinnosť, ak máme na pamäti, že s dobročinnosťou sa má začínať doma.

Treťou motivačnou silou je deštrukcia. Ide o obrad, ktorého použitie je vyvolané hnevom, nevôľou, pohŕdaním, opovrhnutím alebo čírou nenávisťou. Je známy ako očarovanie, kliatba alebo ničivé kúzlo.

Jednou z najrozšírenejších mylných predstáv o praktikách rituálnej mágie je, že človek musí najskôr veriť v jej moc, aby mu mohla uškodiť alebo ho zničiť. Nič nie je ďalej od pravdy. Najväčší posmieváčikovia boli vždy najvhodnejšími obeťami škodlivých kúziel. Dôvod je desivo prostý. Keď príslušník primitívneho kmeňa zistí, že na neho nepriateľ zoslal kliatbu, prvé, čo urobí bude, že pobeží za najbližším šamanom či kúzelníkom. Stále si uvedomuje ohrozenie a prítomnosť zla, a viera v moc kliatby je taká silná, že podnikne všetko, aby ju zlomil. Pomocou súcitnej mágie potom môže bojovať s akýmkoľvek zlom, ktoré sa mu postaví do cesty. Taký človek si dáva pozor na každý krok, a radšej nič neriskuje.

Osvietený človek, ktorý o podobných poverách nechce ani počuť, naopak zatlačí inštinktívny strach z kliatby do podvedomia, a tým si pestuje pozoruhodne deštruktívnu silu, ktorá sa s každým ďalším nešťastím ešte znásobí. Kedykoľvek ho stretne nové nešťastie, neveriaci prirodzene automaticky poprie akúkoľvek súvislosť s kliatbou, zvlášť v jeho prípade. Toto dôrazné vedomé popretie účinnosti kliatby je jej hlavnou zložkou zaručujúcou úspech, pretože čarodejník navodí situáciu, v ktorej sú nešťastie či nehoda veľmi pravdepodobné. V mnohých prípadoch obeť popiera, že by mágia mohla akokoľvek ovplyvniť jej život a niekedy túto možnosť nepripustí ani na smrteľnom lôžku - ale čarodejník je úplne spokojný, pokiaľ sa dostavia očakávané výsledky. Je treba pripomenúť, že pokiaľ sú výsledky vášho konania v súlade s vašou vôľou, je úplne jedno, či mu niekto prikladá význam alebo nie. Superlogik vždy dokáže vysvetliť spojitosť medzi magickým rituálom a konečným výsledkom ako dielo náhody.

Nech už má mágia konštruktívny alebo deštruktívny cieľ, jej úspech závisí na receptivite osoby, ktorá je predmetom požehnania alebo kliatby. V prípade sexuálneho alebo súcitného rituálu pomáha, pokiaľ príjemca v mágiu verí; obeť kliatby je ľahšie zničiť, pokiaľ v mágiu neverí! Ak si človek uvedomuje význam strachu, potrebuje prostriedky a spôsoby, aby sa proti nemu mohol brániť. Nikto nie je vševediaci, a dokiaľ existuje neistota, bude existovať i obava z neznáma, ktoré v sebe zahrňuje potenciálne nebezpečné sily. Práve tento prirodzený strach z neznáma, blízky príbuzný fascinácie neznámom, tlačí logicky založeného človeka k rozumovým vysvetleniam. Vedcov vedie k objavom zrejme práve ich schopnosť úžasu. Je smutné, že ten, kto sa považuje za logika, je často posledný, kto chápe podstatu rituálnej mágie.

Keď hlboká viera a vrúcne nadšenie dokážu, že sa na tele objavia rany, aké údajne utrpel Kristus, hovorí sa tomu stigmata. Tieto rany sa objavia následkom súcitu, vypätého až k výraznému emočnému extrému. Prečo by sme teda mali pochybovať o ničivých dôsledkoch medzných stavov strachu a hrôzy? Takzvaní démoni majú teoreticky moc roztrhať telo na kusy; rovnako tak hrsť dávno zhrdzavených klincov dokáže v človeku presvedčenom, že visí na kríži Kalvárie, vyvolať extázu, až z neho kvapká krv.

A preto sa nikdy nepokúšajte presvedčiť skeptika, na ktorého by ste chceli zoslať kliatbu. Nechajte ho, nech sa poškľabuje. Keby ste ho poučovali, zmenšíte tým svoje šance na úspech. Keď sa bude vysmievať vašej mágii, vľúdne ho počúvajte s pocitom istoty, že jeho dni budú naplnené zmätkom. Ak je skutočne hodný opovrhnutia, potom z milosti Satanovej možno dokonca zomrie - s posmeškom na perách!

VÝZVA K TÝM, KTORÍ CHCÚ PRAKTIKOVAŤ TOTO UMENIE

Pokiaľ ide o sex alebo chcenie: Plne využite zariekania a kúzla, ktoré účinkujú. Ak ste muž, vnorte do nej svoj vztýčený úd so smilnou rozkošou. Ak ste žena, roztvorte svoje lono s túžobným očakávaním.

Pokiaľ ide o súcit: Buďte odhodlaní neľutovať námahu vynaloženú na pomoc poskytnutú ostatným, aj keby sa malo ich nové získané blaho stať prekážkou vo vašej životnej dráhe. Buďte vďační za všetko, čoho sa vám vďaka mágii dostane.

Pokiaľ ide o skazu: Než vyšlete kliatbu, uistite sa, že JE VÁM JEDNO, či vaša obeť žije alebo nie; pokiaľ jej privodíte skazu, radujte sa a nepodliehajte výčitkám svedomia.

REŠPEKTUJTE TIETO PRAVIDLÁ, INAK SA CELKOM URČITE STRETNETE S PRAVÝM OPAKOM SVOJICH TÚŽOB, A MIESTO POMOCI SA VÁM DOSTANE UJMY!

RITUÁL ALEBO INTELEKTUÁLNA DEKOMPRESNÁ KOMORA

Magický obrad môže prevádzať jedna alebo viac osôb; je teda treba ujasniť si výhody oboch prístupov.

Na rozdiel od súkromného obradu ide u skupinového rituálu skôr o posilnenie viery a načerpanie nových síl. Zhromaždenie ľudí oddaných spoločnej filozofii napomáha obnoveniu viery v moc mágie. Náboženstvo udržovala pri živote práve jeho okázalosť. Keď sa náboženstvo stáva systematicky osamelou záležitosťou, potom presahuje do oblasti sebazapierania, ktoré je v podstate totožné s asociálnym chovaním.

Z tohto dôvodu by sa mal satanista pokúsiť vyhľadať ďalšie osoby, s ktorými by mohol obrady konať.

V prípade kliatby čiže ničivého rituálu niekedy pomáha, ak je magikovo prianie posilnené ostatnými členmi skupiny. Na tomto druhu obradu nie je nič, čo by mohlo jeho účastníkom byť nepríjemné, pretože jeho základnými zložkami sú hnev a symbolické zničenie vyhliadnutej obete.

Rituál súcitu, kde je treba bez hanby prelievať slzy, eventuálne sexuálny rituál s masturbačnými a orgazmickými podtónmi, majú najväčšiu šancu na úspech, ak sú praktikované v súkromí. Rozpaky či ostych by nemali mať v rituálnej sieni miesto, pokiaľ nie sú súčasťou danej role, a potom ich je možné vhodne využiť - napr. hanba, ktorú pociťuje slušná žena slúžiaca za oltár, ju môže sexuálne vzrušovať.

I pri celkom osobnom rituály je najprv treba siahnuť k tradičnému úvodnému zariekavaniu a magickým úkonom, až potom dôjde na prehrávanie intímnych fantázií. Formálnu časť rituálu je možné previesť v tej istej miestnosti, či sieni ako časť súkromnú - alebo je možné previesť formálny obrad na jednom mieste a osobný na inom. Začiatok i koniec rituálu musia byť prevedené v obradnej sieni so symbolickým vybavením (oltár, kalich, atď.).

Štylizovaný začiatok a koniec obradu pôsobí ako dogmatický, protiintelektuálny nástroj, ktorého zmysel spočíva v oddelení aktivít a súvislostí vonkajšieho sveta od toho, čo sa odohráva v obradnej sieni, kde je treba sústrediť všetku energiu a vôľu. Pre intelektuála je táto stránka obradu najdôležitejšia, lebo predovšetkým on potrebuje efekt dekompresnej komory, vyvolaný zariekavaním, zvonmi, sviečkami a ďalšími okrasami. Až potom môže prostredníctvom projekcie a využitím predstáv nechať pôsobiť svoje číre a vedomé túžby.

Intelektuálnu dekompresnú komoru satanskej svätyne je možné, rovnako ako všetky náboženské obrady, považovať za školu dočasnej nevedomosti. Rozdiel spočíva v tom, že satanista si je vedomý, že pracuje s určitým druhom umelo navodenej nevedomosti, aby rozvinul svoju vôľu, zatiaľ čo stúpenci iných náboženstiev to nevedia, a pokiaľ áno, oddávajú sa sebaklamu, ktorý také poznanie nedovoľuje. Ich ego je už vďaka neustálemu náboženskému omieľaniu príliš labilné, aby im dovolilo priznať si, že sa dobrovoľne odsudzujú k nevedomosti!

FAKTORY OVPLIVŇUJÚCE PRAKTIKOVANIE SATANSKEJ MÁGIE

Túžba

Prvým faktorom pri praktikovaní rituálu je túžba, prianie, tiež známe ako motivácia, pokušenie alebo citové presvedčenie. Pokiaľ po výsledku naozaj netúžite, nemali by ste sa pokúšať obrad praktikovať.

Nemôžete získať prax v čarovaní, čarodejník môže predvádzať triky, ako trebárs pohybovať neživými predmetmi, len v prípade, že cíti silnú emočnú potrebu, aby sa tak stalo. Je pravda, že pokiaľ si praje získať moc tým, že urobí magickými výkonmi dojem na ostatných, musí predložiť hmatateľný dôkaz svojich schopností. Satanská koncepcia mágie ničmenej nehľadá uspokojenie v preukazovaní magických zručností.

Satanista praktikuje rituál, aby dosiahol naplnení svojich túžob, a nikdy by nestrácal čas ani silu vôle na niečo tak zbytočné, ako je trebárs zgúľanie ceruzky zo stolu pomocou kúzla a pod. Množstvo energie, potrebnej k levitácii čajovej šálky by postačilo k vsugerovaniu nejakej myšlienky skupine ľudí vzdialených pol sveta, aby jednali v súlade s vašou vôľou. Satanista vie, že aj keby sa vám podarilo dostať šálku do vzduchu aj tak by sa našiel niekto, kto by to považoval za trik. Keď satanista chce, aby predmety plávali vzduchom, používa zrkadlá, drôty alebo iné pomôcky, a šetrí si silu pre zväčšovanie vlastnej moci a bohatstva. Všetky nadané médiá a mystici pravej cesty so zviazanými očami a zapečatenými obálkami praktikujú čistú a aplikovanú javiskovú mágiu, a každý primerane zručný eskamotér zo zábavného parku alebo kabaretu by dokázal ich výkony napodobniť - i keď by možno chýbali svätuškárske duchovné podtóny.

Malé dieťa zisťuje, že keď si niečo dostatočne intenzívne praje, väčšinou to dosiahne. To dáva zmysel, chcenie je príznakom túžby, zatiaľ čo modlitba je sprevádzaná zlou predtuchou. Písmo sväté túžbu pokrivilo a urobilo z nej chamtivosť a lakomstvo. Buďte ako deti a nepotlačujte túžbu, inak stratíte kontakt s hlavným prvkom potrebným k praktikovaniu mágie. Nechajte sa uviesť do pokušenia a vezmite si to, čo vás pokúša, kedykoľvek je to len možné!

Načasovanie

Pre každú úspešnú situáciu je jednou z najdôležitejších podmienok správne načasovanie. Zvolenie správneho času rozhoduje o úspechu či neúspechu magického rituálu ešte ďaleko väčšou mierou. Najvhodnejšia chvíľa pre zoslanie kliatby či kúzla, očarovanie alebo zariekavanie je vtedy, keď je objekt v stave najväčšej receptivity. Vnímavosť vôle čarodeja je najvyššia, keď je príjemca čo možno najpasívnejší. Bez ohľadu na silu svojej vôle, je samozrejme veľmi pasívny, keď spí. Tieto chvíle sú preto najvhodnejšou dobou k vyslaniu vašej magickej energie.

Existujú určité obdobia spánkového cyklu, kedy je spáč vnímavejší k vonkajším vplyvom. Človek, ktorý je normálne unavený po celodennej práci bude spať ako zarezaný, dokým si telo a mozog neodpočinú. Obdobie hlbokého spánku trvá obvykle od štyroch do šiestich hodín, potom je vystriedané obdobím snívania, ktoré trvá dve až tri hodiny, eventuálne až do prebudenia. Práve v období snenia je mozog najvnímavejší k okolitým či nevedomým vplyvom.

Predpokladajme, že čarodejník hodlá vyslať kliatbu na niekoho, kto chodí obvykle spať o jedenástej večer a vstáva o siedmej ráno. Najvhodnejšia doba k prevedeniu rituálu je teda okolo piatej hodiny rannej čiže dve hodiny pred prebudením.

Je treba zdôrazniť, že čarodejník musí v tej chvíli byť na vrchole síl, lebo pri prevádzaní rituálu slúži ako vysielač. Podľa tradície sú čarodejnice a čarodejníci noční tvorovia, čo je celkom pochopiteľné. Ak chceme vyslať myšlienkovú energiu na nič netušiaceho spáča, neexistuje lepší rozvrh dňa! Keby tak ľudia vedeli, aké myšlienky sú im v spánku vkladané do hlavy! V stave snenia sa rodí značná časť budúcnosti. Pri prebudení sa zjavujú veľké myšlienky a mozog, ktorý si ich v bdelom stave zapamätá, vymyslí mnohé ďalšie. Ale ten, kto sa riadi myšlienkami, o ktorých nič nevie, je zámerne vedený do situácií, ktoré sa budú neskôr vysvetľovať ako osud, vôľa božia alebo nešťastie.

Každý z nás má behom dňa obdobie, kedy je schopný prijímať čarodejníkovu vôľu. V týchto chvíľach denného snenia, nudy, alebo keď sa čas vlečie, sme najviac ovplyvniteľní.

Ak je objektom vášho zariekavania žena, nezabúdajte na význam menštruačného cyklu. Keby človek behom svojho neuspokojivého vývoja celkom neotupel, poznal by, rovnako ako štvornohé zvieratá, kedy je samica sexuálne najvnímavejšia. Ľudský nos, aj keď nie je poničený lacnými opiátmi, nie je normálne vybavený, aby zachytil jasné erotické pachy. Aj keby však človek mal takú schopnosť olfakcie, hľadaná osoba by ho najskôr zviedla zo stopy použitím značného množstva parfému, ktorý prekryje a oslabí pohoršivé pachy, alebo by účinnými dezodorantmi vypátranie celkovo znemožnila.

Aj napriek týmto nepriaznivým okolnostiam je muž stále podvedome schopný rozoznať zmeny v chémii ženského tela, a podľa toho je buď priťahovaný alebo odpudzovaný. Umožňuje to zmyslový vnem čuchovej povahy. Vedomé použitie týchto schopností by sme si najlepšie precvičili, keby sme sa vrátili späť do štádia štvornohých zvierat, čo ovšem tým, ktorí majú slabý žalúdok môže zaváňať lykantrópiou (schopnosť dosiahnuť vlčiu podobu pomocou mágie). Ničmenej existuje ľahšia cesta: proste si zistiť presný menštruačný cyklus ženy, ktorú ste si vyhliadli ako objekt. Priemerná žena je sexuálne najprístupnejšia tesne pred a po perióde. Čarodejník preto považuje čas spánku v týchto dňoch za najvhodnejšie obdobie pre vštepovanie myšlienok alebo motivácie sexuálnej povahy.

Čarodejnice majú k dispozícii oveľa väčšie časové rozpätie, kedy môžu vysielať svoje kúzla na žiaduceho muža. Sexuálne pudenie je u mužov oveľa stálejšie ako u žien (aj keď je mnoho žien, ktoré sa vyznačujú rovnakou či dokonca väčšou sexuálnou túžbou), preto nie je presné načasovanie na deň také dôležité. Každý muž, ktorý nestratil všetku sexuálnu energiu, je pre šikovnú čarodejnicu ľahkou korisťou. Obdobie po jarnej rovnodennosti je u muža nabité sexuálnou vitalitou a on sám sa v súlade s tým aj prejavuje, čarodejnica teda musí siahnuť k silnejším prostriedkom, aby sa nezahľadel inam.

Na ustrašenú otázku Proti čarom nie je žiadna obrana? je treba odpovedať takto: Áno, je. Nesmiete nikdy spať, oddávať sa dennému sneniu, musíte stále myslieť na niečo dôležité a nikdy nesmiete mať otvorenú myseľ. Potom budete chránení proti magickým silám.

Predstavivosť

Dospievajúci chlapec, ktorý starostlivo vyrýva do kôry stromu srdce s iniciálkami svojimi a svojej milovanej, chlapček, ktorý si celé hodiny kreslí elegantné automobily, malé dievčatko, ktoré sa stará o potrhanú a dobitú bábiku a myslí si, že je to krásne dieťatko - títo nadaní čarodejníci a čarodejnice, prirodzení kúzelníci, používajú magický prvok známy ako predstavivosť, na ktorom závisí úspech každého rituálu.

Deti, ktoré sa nestarajú, či majú výtvarné nadanie alebo iné tvorivé schopnosti, sledujú svoje ciele s pomocou výtvoru svojej fantázie. Zato civilizovaní dospelí ľudia sú k svojim tvorivým prejavom oveľa kritickejší. Primitívny čarodejník kľudne môže pri svojich magických obradoch úspešne použiť figúrku z blata alebo hrubú kresbu. PRE NEHO je podoba presne taká, aká má byť.

Všetko, čo slúži na vystupňovanie vzrušenia v priebehu rituálu prispieva k jeho úspechu. Akákoľvek kresba, maľba, socha, literárny prejav, fotografia, súčasť odevu, vôňa, zvuk, hudba, scénka či vymyslená situácia, ktorú je možné vteliť do obradu, čarodejníkovi poslúži.

Obrazy a symboly sú mnemotechnickou pomôckou, ktorá šetrí intelekt, fungujúcou náhradou za niečo reálne. S predstavami je možné manipulovať, je možné ich vyvolať, obmeňovať a vytvárať, všetko podľa čarodejníkovej vôle, produkt imaginácie sa stáva vzorcom, vedúcim k skutočnosti.

Pokiaľ si chcete užiť sexuálne radovánky s tým, koho ste si zvolili, potom ako integrálnu súčasť obradu musíte situáciu, po ktorej túžite vytvoriť na papieri, plátne, písaným slovom, atď., a pritom čo najviac preháňať.

Pokiaľ máte hmotné priania, musíte uprene hľadieť na obrazy vecí, ktoré chcete - obklopte sa vôňami a zvukmi, ktoré tieto predmety vyvolávajú - vytvorte magnet, ktorý situáciu alebo vec, po ktorej túžite, pritiahne!

Aby ste si poistili zničenie nepriateľov, musíte zničiť ich podoby! Musia byť zastrelení, ubodaní, otrávení, upálení, rozdrvení, utopení či roztrhaní čo najpresvedčivejším a najsugestívnejším spôsobom! Nie je ťažké pochopiť, prečo náboženstvo pravej cesty hľadí s takou neľúbosťou na modly. Spodobenie používané čarodejníkom je fungujúci mechanizmus vedúci k hmotnej skutočnosti, ktorá je priamym protikladom ezoterickej spirituality.

Istý Grék, ktorý sa vyznal v mágii, kedysi zatúžil po žene, ktorá by uspokojila všetky jeho túžby. Bol taký posadnutý nemožnosťou nájsť predmet svojich snov, že začal také prekrásne stvorenie sám vytvárať. Keď dielo dokončil, tak skutočne a neodvolateľne sa do ženy, ktorú stvoril zamiloval, že už nebola z kameňa, ale mala ľudské telo, bola živá a teplá. Mágovi Pygmaliónovi sa tak dostalo najvyššieho z magických dobrodení a krásna Galatea bola jeho.

Nasmerovanie

Jednou z najviac prehliadaných okolností pri praktikovaní mágie je nahromadenie sily a jej následné nasmerovanie k uspokojivému výsledku.

Adepti čarodejníctva obvykle vykonajú rituál a potom s hroznou úzkosťou čakajú na prvé známky úspechu. Aj keď sú odhodlaní a cieľavedomí, mohli by rovnako dobre padnúť na kolená a dať sa do modlenia, pretože úzkosť, ktorú cítia pri očakávaní výsledkov, likviduje každú reálnu šancu na úspech. Naviac nie je isté, či sa im s takým postojom podarí nahromadiť dostatok energie potrebnej k riadnemu prevedeniu obradu.

Pokiaľ si na situáciu, na ktorej má byť založený váš rituál budete sťažovať alebo o nej budete stále hovoriť, môžete si byť istí, že príliš rozptýlite a rozriedite to, čo má byť rituálne nasmerovanou silou. Akonáhle vznikla túžba dostatočne silná, aby bolo možné siahnuť po magických silách, je treba podniknúť všetko, aby sa toto prianie symbolicky ventilovalo PRI PREVÁDZANÍ RITUÁLU - NIE pred ním alebo po ňom!

Zmyslom rituálu je oslobodiť čarodejníka od myšlienok, ktoré by ho nakoniec zničili, keby sa nimi stále zaoberal. Premietanie, denné snenie a neustále špekulovanie spaľuje emočnú energiu, ktorú je inak možné sústrediť a dynamicky použiť, nehovoriac o skutočnosti, že stravujúca úzkosť znižuje aj normálnu produktivitu.

Čarodejnica, ktorá vysiela kúzla medzi dlhým vysedávaním pri telefóne, keď čaká, že jej vytúžený milenec zavolá; čarodejník, ktorý privoláva Satanovo požehnanie, a potom čaká ako na ihlách, až príde šek; muž, skľúčený nespravodlivosťou, ktorá sa mu stala, preklial svojho nepriateľa a s pretiahnutou tvárou a čelom plným vrások sa ťažko plahočí ďalej - to sú príklady zle smerovanej emočnej energie.

Niet divu, že sa čarodejník cesty cnosti obáva odplaty za zoslanie zlého kúzla! Vysielajúci, prenasledovaný pocitmi viny, si môže byť odplatou istý - postará sa o ňu práve jeho zlé svedomie!

Faktor rovnováhy

S faktorom rovnováhy je treba počítať pri prevádzaní rituálnej mágie, týkajúcej sa skôr rituálu túžby a súcitu než zosielania kliatob. Predstavuje síce malú, ale mimoriadne dôležitú súčasť rituálu.

Schopnosť uvedomenia a úplného poznania tohto faktoru si osvojí len málo čarodejníc a čarodejníkov. Ide skrátka o to, rozoznať typ človeka a situácie tak, aby ste s použitím mágie dosiahli čo najľahšie čo najlepšie výsledky. Poznanie medzí vlastných možností vyžaduje zvláštny druh introspekcie, ktorá môže čarodejníkovi pripadať nemožná, mnohokrát ale môže rozhodovať o úspechu či neúspechu.

Pokiaľ vaše pokusy dosiahnuť svoj cieľ pomocou väčšej či menšej mágie neustále sklamú, zamyslite sa nad týmito vecami: nestali ste sa obeťou nesprávne orientovaného ega, ktoré vás prinútilo, že ste zatúžili po niečom alebo po niekom bez toho, aby existovala reálna šanca, že to dosiahnete? Nie ste ako nenadaný človek bez hudobného sluchu, ktorý sa pomocou mágie pokúša dosiahnuť, aby všetci obdivovali jeho nemuzikálny hlas? Nie ste len obyčajná, nepríťažlivá čarodejnica, ktorá má veľké nohy, nos ako zemiak, nafúknuté ego a naviac ešte ťažké akné, a ktorá vysiela kúzla, aby polapila fešácku filmovú hviezdu? Nie ste len primitívny, neohrabaný a oplzlý chlap s vyžranými zubami, ktorý túži po zmyselnej mladej striptérke? Ak je to tak, naučte sa pracovať s faktorom rovnováhy, inak sa musíte rovno zmieriť s večnými prehrami!

Schopnosť prispôsobiť túžby svojim možnostiam je veľký dar. Len málo ľudí si dokáže uvedomiť, že pokiaľ nie sú schopný získať maximum, platí príslovie lepšie niečo ako nič. Chronický stroskotanec je človek, ktorý i keď má prázdne vrecká, odmietne s úškľabkom šancu zarobiť päťdesiat tisíc, pretože to nie je rovno milión.

Jednou z najväčších zbraní čarodejníka je poznanie seba samého, svojho nadania, schopností, fyzickej príťažlivosti a nedostatkov, atď. Zároveň dobre vie kedy, kde a na koho čo použiť! Človek, ktorý nemá čo ponúknuť a predstupuje pred úspešného muža s grandióznou radou a prísľubom bohatstva sa podobá blche, ktorá šplhá slonovi po nohe a chce ho znásilniť!

Ctižiadostivá čarodejnica, ktorá klame seba samú a myslí si, že dostatočne mocné kúzlo musí byť, aj napriek magickej nerovnováhe vždy úspešné, zabúda na jedno základné pravidlo: MÁGIA JE AKO PRÍRODA SAMA, K DOSIAHNUTIU ÚSPECHOV V MÁGII JE TREBA PRACOVAŤ V SÚLADE S PRÍRODOU, NIE PROTI NEJ!

Z internetu vybral ŠOK


Primární prameny a citace

La Veyovi satanisté o sobě

Pohledy z druhé strany

Ostatní

  • Sphinx Suche Rozsáhlý rozcestník odkazů na stránky v němčině a angličtině
  • Azazel Web Obsáhlý, ač dosti nepřehledný web. Enochiánské klíče a další výňatky ze Satanské bible
                 
Obsah vydání       30. 4. 2003
30. 4. 2003 Konec NATO právě začal - začala vznikat evropská armáda Štěpán  Kotrba
1. 5. 2003 Colin Powell: "Přišel čas, abychom se usmířili. My jsme nezničili Irák, my ho osvobozujeme."
29. 4. 2003 Američtí vojáci "usmrtili 13 demonstrantů" v Iráku
30. 4. 2003 Nová kniha Michala Viewegha: Už absolutní rutina Jan  Čulík
30. 4. 2003 V Česku to nejde. Některým Ondřej  Drábek
30. 4. 2003 Memento 3 versus MZV ČR? Miloš  Dokulil
29. 4. 2003 MZV ČR: "Kampaň ČT o vstupu do EU není součástí komunikační strategie české vlády"
30. 4. 2003 Memento 5.
aneb o informaci, či o "signálu"?
Miloš  Dokulil
28. 4. 2003 Británie: ředitelé nebudou dostávat prémie za to, že přivedli svou firmu k bankrotu Jan  Čulík
30. 4. 2003 Rusové odhalili americkou špionážní ponorku
29. 4. 2003 Česká média si umějí vybrat (co se jim hodí)
30. 4. 2003 Klikaté cesty Pavla Pečínky aneb zelený politický lobbismus za zápočet? Štěpán  Kotrba
30. 4. 2003 "Nestranní" brněnští politologové - aneb vyvažování opačným znaménkem Karel  Dolejší
30. 4. 2003 Vyslanci virtuální reality v Iráku Mojmír  Babáček
30. 4. 2003 Politická ekonomie války v Iráku George  Caffentzis
29. 4. 2003 Iráčtí šiité protestovali proti bagdádským rozhovorům o utvoření nové vlády
29. 4. 2003 Bush "chce zlikvidovat vládní systém dvacátého století"
28. 4. 2003 Pohlednice z Timoru IX. Jaroslav  Kováříček
29. 4. 2003 IDET 2003 terčem kritiky a protestů
25. 4. 2003 Pravda Jiří  Žáček
30. 4. 2003 Čarodějnice mezi námi
30. 4. 2003 Satanova církev - Sabat Jules  Bois
30. 4. 2003 Kniha Belialova - teória i prax satanskej mágie
29. 4. 2003 Ve Zlíně se bude po osmé konat divadelní festival Setkání-Stretnutie Jarmila  Trávníčková
5. 2. 2003 Pošta redakci
12. 4. 2003 Hospodaření OSBL za březen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
30. 4. 2003 Kniha Belialova - teória i prax satanskej mágie   
30. 4. 2003 Nová kniha Michala Viewegha: Už absolutní rutina Jan  Čulík
30. 4. 2003 Memento 5.
aneb o informaci, či o "signálu"?
Miloš  Dokulil
30. 4. 2003 V Česku to nejde. Některým Ondřej  Drábek
30. 4. 2003 Memento 3 versus MZV ČR? Miloš  Dokulil
30. 4. 2003 Satanova církev - Sabat Jules  Bois
30. 4. 2003 Klikaté cesty Pavla Pečínky aneb zelený politický lobbismus za zápočet? Štěpán  Kotrba
28. 4. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
Elifas Levi, Faustův dům a seznamy agentů StB
Hugo  Schreiber
28. 4. 2003 Česká republika: proč to nejde Jan  Čulík
27. 4. 2003 Knihovny a jejich lidé? Zbytkový resort státu? Ivo V. Fencl
25. 4. 2003 Británie má skandál: nechal labouristický poslanec částečně financovat svou charitativní organizaci Saddámem Husajnem? Jan  Čulík
24. 4. 2003 Nelogická argumentace, totalita bílého muže a slepá víra v samospásnost lidských práv Štěpán  Kotrba
24. 4. 2003 Pohled do historie: Konec železné lady Jan  Čulík
24. 4. 2003 Pohlednice z Číny: "Chci zabít prezidenta Bushe!" Radim  Dvořák
24. 4. 2003 "Jsme jako mouchy na střeše Sixtinské kaple", říká Glen Hansard Petr  Kopecký

Rituály - co židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje RSS 2.0      Historie >
30. 4. 2003 Čarodějnice mezi námi   
30. 4. 2003 Satanova církev - Sabat Jules  Bois
30. 4. 2003 Kniha Belialova - teória i prax satanskej mágie   
24. 4. 2003 Za velikonocemi Darius  Nosreti
18. 4. 2003 Velikonoce - po stopách Ježíšových Štěpán  Kotrba
18. 4. 2003 Tři hodiny odpoledne   
17. 4. 2003 Velikonoce jsou výzvou pro všechny generace Ivo V. Fencl
17. 4. 2003 Pacem in terris - poznámky k encyklike storočia Karol  Dučák jr.
16. 4. 2003 Pesach 5763:
Stvoření mých rukou se utopilo v moři a vy chcete zpívat píseň?
Štěpán  Kotrba
10. 4. 2003 Agresia v mene viery Peter  Greguš
28. 3. 2003 Obávaný vahhábizmus Viktor  Kovaľov
18. 3. 2003 Ex 20,13: Nezabiješ. Stanislav  Heczko
17. 3. 2003 Hamanovi potomci: rasismus - intelektuální základna nacismu Zeev  Sternhell
14. 3. 2003 Megilat Ester   
14. 3. 2003 5763: Purim mezi dobrem a zlem Štěpán  Kotrba

Čarodějnice mezi námi RSS 2.0      Historie >
30. 4. 2003 Čarodějnice mezi námi   
30. 4. 2003 Satanova církev - Sabat Jules  Bois
30. 4. 2003 Kniha Belialova - teória i prax satanskej mágie