7. 10. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 10. 2005

Zdeněk Bárta v Senátu: Budu hlasovat proti iniciativě "Zrušte komunisty"

přepis vystoupení na plénu Senátu

Budu proti tomu zákonu hlasovat z několika důvodů: Jednak liberální demokracie, kterou bych byl rád, aby nám Hospodin zachovati ráčil, nepřipouští ostrakizaci jakýchkoliv politických názorů. Ústavní soud správně v roce 1992 dikci, obdobnou té dnes navrhované, zrušil jako neústavní podle naší Ústavy. Dále svoboda projevu podle čl. 10 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 17 Listiny je mi posvátným statkem, s jejímž porušením, byť v dobrém úmyslu, má Evropa 20. století mimořádně hořkou zkušenost. Nelze vyhánět ďábla belzebubem. Řečeno právní teorií Spojených států - svobodu projevu lze omezit jen k odvrácení váženého a akutního ohrožení zájmů chráněných zákonem. Vždy se však vyžaduje přímý vztah mezi projevem a porušením práva.

A konečně, dámy a pánové, bylo mi vždy blízké v mém životě, a je mi blízké dosud - zápasit s komunismem silou argumentů, silou pravdy, spravedlnosti, silou občanské angažovanosti, silou politickou. Není mi blízké bojovat proti němu jeho vlastními, tj. komunistickými prostředky - tedy potlačováním svobody projevu těch jinak smýšlejících, a to dokonce trestním zákonem. Proboha, to snad ne!

(6. října 2005)

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené paní senátorky a páni senátoři, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na dalším jednacím dnu 7. schůze Senátu.

Návrh senátního návrhu zákona senátora Martina Mejstříka a dalších, kterým se mění zákon 140/1961 Sb., - trestní zákon - ve znění pozdějších předpisů.

Senátor Zdeněk Bárta: Dámy a pánové, mediální atmosféra i atmosféra v tomto sále, která se vytvořila kolem tohoto návrhu zákona na mě působí tak, jakoby zde byl jakýsi symbolický, bylo řečeno, požadavek doby - připojit se k tomuto, po mém názoru, nešťastnému způsobu, jak se vypořádat s komunismem. Proto mám potřebu říct několik slov k navrhované novele. Abych vysvětlil těm, kdo o to stojí, svůj postoj.

Budu hlasovat proti tomuto návrhu zákona jako člověk; a právě jako člověk, který může s hrdostí dosvědčit, že se na něj vztahuje jak § 3 zákona o protiprávnosti komunistického režimu, totiž jako ten, který aktivně projevoval svůj odpor proti tomuto režimu. Odpor morálně oprávněný a hodný úcty, podle dikce tohoto zákona.

A budu hlasovat proti tomuto zákonu také jako člověk; a právě jako člověk, na kterého se vztahuje § 4 toho zákona zmiňovaného, totiž jako ten, který byl komunistickým režimem perzekuován, a tudíž - opět podle dikce toho zákona - si zaslouží účast a morální zadostiučinění.

Budu proti tomu zákonu hlasovat z několika důvodů:

Jednak liberální demokracie, kterou bych byl rád, aby nám Hospodin zachovati ráčil, nepřipouští ostrakizaci jakýchkoliv politických názorů. Ústavní soud správně v roce 1992 dikci, obdobnou té dnes navrhované, zrušil jako neústavní podle naší Ústavy. Dále svoboda projevu podle čl. 10 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 17 Listiny je mi posvátným statkem, s jejímž porušením, byť v dobrém úmyslu, má Evropa 20. století mimořádně hořkou zkušenost. Nelze vyhánět ďábla belzebubem. Řečeno právní teorií Spojených států - svobodu projevu lze omezit jen k odvrácení váženého a akutního ohrožení zájmů chráněných zákonem. Vždy se však vyžaduje přímý vztah mezi projevem a porušením práva. Nepostačuje jen úroveň jakési plané diskuse nebo planého poukazování na abstraktní ideologickou strukturu.

Při rozhodování o otázce, zda opravdu došlo k naplnění skutkové podstaty trestného členu podpory hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, je třeba vycházet ze zjištění, k čemu konkrétní hnutí směřuje a nejen z pouhého názvu hnutí. Název "komunismus" se může vztahovat na cokoliv - od prvé církve, přes Husity až i izraelským Kibucům.

Důvodová zpráva předkladatelů argumentuje ve prospěch doplnění názvů antidemokratických hnutí tím, že se tímto způsobem jaksi dorovnává na dikci § 261a, kterým se zakazuje a trestá tzv. osvětimská či jáchymovská lež, totiž popírání nacistických, nebo komunistických zločinů proti lidskosti. Zde jsou tyto názvy již v podobném smyslu užity. Jenže trestnost popírání pouze nacistického a komunistického genocidia je právě nešťastnou vadou tohoto ustanovení. Logicky naopak platí, že by se dikce § 261 měla v objektivní stránce dorovnat na širší rozsah základního ustanovení § 260, to znamená neopomíjet zákaz popírání a schvalování genocidia bosenského, kambodžského, rwandského atd., uznaných zřízením mezinárodních soudních tribunálů.

A konečně, dámy a pánové, bylo mi vždy blízké v mém životě, a je mi blízké dosud - zápasit s komunismem silou argumentů, silou pravdy, spravedlnosti, silou občanské angažovanosti, silou politickou. Není mi blízké bojovat proti němu jeho vlastními, tj. komunistickými prostředky - tedy potlačováním svobody projevu těch jinak smýšlejících, a to dokonce trestním zákonem. Proboha, to snad ne!

A už vůbec mi není blízké hlasovat pro něco, s čím nesouhlasím, jenom proto, že si to žádá nějaký blíže neurčený duch doby. Poprvé jsem byl u voleb až v roce 1990, neboť jsem nechtěl a nemohl za komunistického režimu hlasovat jenom proto, že se to ode mě chtělo. Nebudu tak hlasovat ani dnes. Děkuji vám za pozornost.

                 
Obsah vydání       7. 10. 2005
8. 10. 2005 Ptačí chřipka se zřejmě rozšířila už do Rumunska
9. 10. 2005 Více než 3000 osob zřejmě zahynulo při zemětřesení v jižní Asii
8. 10. 2005 Senát zakázal slovo "komunismus" Jan  Čulík
8. 10. 2005 Cejch Oldřich  Průša
9. 10. 2005 Zákaz slova "komunismus" je naprosto absurdní Boris  Cvek
9. 10. 2005 Evropský paternalismus je pro mě nepřijatelný Jan  Čulík
8. 10. 2005 Zdeněk Bárta v Senátu: Budu hlasovat proti iniciativě "Zrušte komunisty" Zdeněk  Bárta
31. 10. 2005
7. 10. 2005 Mluvčí nevědí, o čem mluví, a přesto mluví Štěpán  Kotrba
7. 10. 2005 El Baradei získal Nobelovu cenu míru
7. 10. 2005 Katolická církev už nebere Bibli jako zdroj pravdy
7. 10. 2005 Bible jako pramen inspirace ve 21. století Karel  Sýkora
7. 10. 2005 O křesťanském pohledu na Písmo Boris  Cvek
7. 10. 2005 George Bush: "Bůh mi přikázal, abych skoncoval s tyranií v Iráku"
7. 10. 2005 Bílý dům popírá, že by Bush byl k invazím inspirován Bohem
7. 10. 2005 Zázraky, které uctívá Itálie, jsou falešné
7. 10. 2005 Spánek sen Tomáš  Makaj
7. 10. 2005 To, co se tvrdí v médiích, jistě "musí být pravda" Bohumil  Kartous
7. 10. 2005 Požadoval předseda Rady BBC, aby byl propuštěn slavný moderátor?
7. 10. 2005 Darwin a "inteligentní design"
7. 10. 2005 Dětský ostrov zdravotnictví Michal  Vimmer
7. 10. 2005 O homosexuálech ve Španělsku
6. 10. 2005 Late towards the morning Karel  Hlaváček
6. 10. 2005 Vyhrožujete mi výpovědí Martin C. Putna
6. 10. 2005 Šikana zaměstnaců, kteří pracují s počítačem, šikana novinářů a protiteroristická hloupost Štěpán  Kotrba
7. 10. 2005 A New Book about Czechs and Slovaks in America
7. 10. 2005 Bienále + Bienále + Bienále = Tribienále (česká specialita) Petr  Jiška
7. 10. 2005 V Sin City nejde o boj Dobra a Zla Ján  Simkanič
7. 10. 2005 Zelení jsou v "normálu" Dušan  Lužný
7. 10. 2005 Lékaři nechtějí návrat socialismu Tomáš  Julínek
6. 10. 2005 Právní výbor EP doporučil zbavit poslance Železného imunity Daniel  Strož
6. 10. 2005 Co dělat, aby byl člověk šťastný?
6. 10. 2005 S komunisty se nemluvilo a už se mluví Václav  Žák
6. 10. 2005 Iná cesta a iný štandard v Británii Igor  Daniš
5. 10. 2005 Chvála podivných teorií... Štefan  Švec
5. 10. 2005 Literárky bez Patočky Štěpán  Kotrba
22. 11. 2003 Adresy redakce
8. 10. 2005 Hospodaření OSBL za září 2005

Petice "Zrušte komunisty" a co z toho nakonec bylo RSS 2.0      Historie >
8. 10. 2005 Zdeněk Bárta v Senátu: Budu hlasovat proti iniciativě "Zrušte komunisty" Zdeněk  Bárta
8. 10. 2005 Cejch Oldřich  Průša
8. 10. 2005 Senát zakázal slovo "komunismus" Jan  Čulík
6. 10. 2005 S komunisty se nemluvilo a už se mluví Václav  Žák
5. 10. 2005 Proč chce Jaromír Štětina zrušit komunisty? Jan  Čulík
5. 9. 2005 Grebeníček: poločas rozpadu samce Alfa Irena  Ryšánková
6. 5. 2005 Dočkáme se zastřelených důchodců na Letné? Štěpán  Kotrba
13. 4. 2005 Komunisté a antikomunisté Milan  Valach
12. 4. 2005 Štětina: Měl by komunikovat, nebo se zakázat Bohumil  Kartous
11. 4. 2005 Jaromír Štětina: Nediskutuji s nikým, kdo publikuje v zapšklých Britských listech   
7. 4. 2005 Proti rudé hvězdě a proti modrému ptáku Zdeněk  Hrabica
7. 4. 2005 Komunisté neprokázali, že jsou demokratická strana   
7. 4. 2005 Nepodepsal jsem petici "Zrušte komunisty", přesto jsem na ní uveden   
19. 2. 2005 Zrušme komunisty   
7. 2. 2005 Uhl Štětinovi: Vaše postoje nejsou postoji Strany zelených Petr  Uhl