15. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 11. 2006

Boj proti terorismu: Novodobý hon na čarodějnice

"Válka proti terorismu" je značně mlhavý pojem, který v posledních letech umožňuje libovolné zemi či zájmové skupině dělat, cokoli považuje za prospěšné. V rámci boje proti terorismu byli zabíjeni a mučeni vesničané v Afghánistánu; zabíjeni, znásilňováni a unášeni civilisté v Čečensku; potlačovány stávky vykořisťovaných dělníků v Číně; likvidováni názoroví odpůrci v Pákistánu; apod.

Ani sám pojem "terorismus" není zrovna nejjasnější -- záleží na úhlu pohledu. Nejčastěji bývá kontrast mezi hodnocením násilí vyjadřován slovy "terorismus" na straně jedné a "národně osvobozenecký boj" na straně druhé.

Tak např. Čečenci bojují za nezávislost, ale Rusové hovoří o terorismu a nutnosti zachovat územní celistvost Ruska.

Izraelci kritizují teroristické útoky palestinských atentátníků, zatímco Arabové je označují jako boj za vlast či za její osvobození. Izraelci popisují boření palestinských obydlí a destrukci civilní infrastruktury v Palestině jako odvetná opatření v boji proti terorismu, Hanan Ašráwí a Noam Chomsky konstatují provádění státního terorismu.

Zjednodušeně řečeno: Máme zde jeden jev -- násilí -- ale dvě jeho ostře protikladná hodnocení. Jde o interpretaci jevu. Jde o slova a způsob jejich užívání.

Orwelovský jazyk současnosti

Než dokazovat pomocí koně, že kůň není kůň, je lépe dokazovat pomocí nekoně, že kůň není kůň.

Mistr Čuang-c'

Síly slov a jejich významu si byli v době existence ČSSR velmi dobře vědomi vládnoucí komunisté; a proto buď posouvali význam slov nebo slova používali pro označení něčeho jiného, než co původně znamenala.

Příkladem je slovo "oportunista", jež označuje toho, kdo využívá příležitosti, mění své smýšlení a jednání dle okolností. "Kam vítr, tam plášť", řekli bychom česky. Za vlády komunistů se však toto slovo používalo pro označení osob s nepohodlnými názory. "Jsi pravicový oportunista" byl např. odsudek mistra, který už potřetí za sebou kritizoval přílišnou produkci zmetků, jakkoli byl už dvakrát upozorněn, že pokud s kritikou nepřestane, přijde o prémie.

Nejinak je tomu v době probíhající "války proti terorismu". Slova zůstávají, jejich význam a použití se mění. Tak z bojovníka proti komunistické hrozbě Usámy bin Ládina se stal nejhledanější terorista světa. Pojem "mírový proces na Blízkém východě" sloužil k označení pokračující okupace a rozšiřování izraelských osad na palestinském území. Mučení ve věznicích Pákistánu, Egypta a dalších zemí Blízkého východu a Maghribu už není mučením, nýbrž jen jedním z prostředků nesnadného boje proti mezinárodnímu terorismu. A bombardování nemocnic a zabíjení civilistů dokonce ve spánku (např. ve Fallúdži) je prostě jen jednou z mnoha protiteroristických operací v Iráku.

Irák je vůbec zajímavá položka ve vztahu k "válce proti terorismu". Jedním z Bushových důvodů pro útok na Irák byla údajná podpora Saddáma Husajna teroristickým organizacím, jmenovitě Al-Qá'idě. Šlo o smyšlený argument -- pro sekulární Husajnův režim představovala tato organizace hrozbu a spolupráce s ní byla vyloučena.

Dnes zdůvodňuje prezident Bush přítomnost amerických vojsk v Iráku tím, že jde o důležitou frontu války proti terorismu. Odejdou-li Spojené státy z Iráku, terorismus tam prý zvítězí.

Je to neobyčejně hloupý argument. Situace je ve skutečnosti takováto: Noční můrou amerických GI v Iráku je odboj. Noční můrou iráckého civilního obyvatelstva je terorismus. Jak se lze dočíst v tomto článku, americká armáda není ochotna, ba dokonce ani schopna, s tímto terorismem cokoli udělat.

Bylo-li a je-li cílem americké okupace potlačit terorismus, pak se Spojeným státům podařil pravý opak. Ší'itské eskadry smrti, spolupracující nebo dokonce přímo zaměstnané na iráckém Ministerstvu vnitra, unášejí sunnitské civilisty, mučí je a pak popravují. To, co se stalo těmto mladým iráckým mužům, je typická ukázka terorismu -- snahy násilím vzbudit hrůzu v cílové skupině a prosadit tak vlastní politické představy. Něco takového se v dnešním Iráku odehrává denně. Případ unesených 100 až 150 pracovníků výzkumného ústavu je pouze špičkou ledovce, o níž se v České republice dovídáme jen proto, že šlo o Baghdád a vyskytlo se tam příliš mnoho svědků.

Válka proti terorismu vrací euroatlantickou civilizaci do středověku

Současná "válka proti terorismu" se vyznačuje jistou podivuhodnou asymetrií. Stát, mající k disposici nejsilnější a nejlépe financovanou armádu na světě, mohutný špionážní aparát a mnoho družic denně sledujících celou Zemi, tento stát v rámci "boje proti terorismu" unáší jednotlivé civilisty, tajně je přepravuje po světě a dle své vůle je neomezeně dlouho drží v tajných věznicích. Dodejme, že tito lidé nejsou z právního hlediska teroristé, jsou to osoby z terorismu podezřelé.

Vyskytlo se několik organizací, kterým toto jednání mimo jakýkoli právní rámec připadlo podivné. Reprezentant demokratického státu, tentokrát České republiky, poslanec Evropského parlamentu za ODS Jan Zahradil jejich námitky zpochybnil. V rozhovoru na rozhlasové stanici Radiožurnál dne 15. června 2006 se jej redaktor Martin Veselovský zeptal:

Když bych ještě jednou ocitoval onu zprávu komise Rady Evropy. Tak ona mluvila o jakési globální síti, která, to grafické vyjádření těch letů, letadel CIA a když bychom předpokládali, že ty letouny tady byly, že podle té zprávy, jak z té zprávy vyplývá, přistávaly i pro tankování dokonce i v Praze. Je principiálně z vašeho pohledu správně, že se ve vzdušném prostoru České republiky a nakonec i na letišti v Ruzyni pohybuje letadlo, na jehož palubě jsou převáženi vězni, kteří mohou být charakterizováni jako, ne jako váleční zajatci, ale právě jako teroristé a jsou převážení někam do zemí, kde je možno je vyslýchat pod jinými pravidly než by bylo možné je vyslýchat ve Spojených státech? Je toto v pořádku?

Jan Zahradil na to odpověděl:

To je právě tvrzení, které je spekulativní a které je neprokazatelné. Kdokoliv se sice může na jednu stranu domnívat, že je to vysoce pravděpodobné. Na druhou stranu, pokud to nemůže prokázat, tak by tady mělo platit cosi, co je obecně známo jako presumpce neviny.

Pro obrovský kolos, jím jsou Spojené státy, by měla platit jakási presumpce neviny. Pro jednotlivce, jehož tento nejsilnější stát světa zajme, ovšem presumpce neviny neplatí. Zde je úryvek ze zprávy ČTK ze dne 14. listopadu 2006:

Americká vláda navzdory kritice doma i v zahraničí potvrdila své stanovisko, podle něhož vězňové ze základny Guantánamo nemají právo na projednávání svých případů před americkými civilními soudy. Své stanovisko dokonce ještě přiostřila, když vyjádřila názor, že nový protiteroristický zákon se vztahuje i na cizince zadržené a vězněné na území USA.

A dále pak:

Stanovisko americké vlády však jednoznačně zdůrazňuje, že osoby podezřelé z terorismu "nemají žádná ústavní práva". Podle nového zákona mají vojenské orgány široké pravomoci při zřizování zvláštních tribunálů, které mají podezřelé soudit jako "nepřátelské bojovníky". Zároveň je však Spojené státy odmítají uznat za válečné zajatce, na které by se vztahovaly ženevské konvence.

Jako otevření další fronty v boji o práva zadržovaných hodnotí pak agentura AP stanovisko ministerstva spravedlnosti, podle něhož se ustanovení zákona vztahuje i na cizince zadržené a vězněné v USA pro podezření z terorismu. I oni mohou být zařazeni do kategorie "nepřátelský bojovník" a na základě toho zadržováni neomezeně dlouhou dobu bez možnosti obracet se na civilní soudy.

Není pochyb o tom, že existují teroristé. Není pochyb o tom, že mají být souzeni a potrestáni. Právě soud je jim však odepřen. Přesně řečeno: Soud je odepřen osobám podezřelým z terorismu, a to právě proto, že jsou podezřelé z terorismu.

Situace tak začíná připomínat nechvalně proslulé čarodějnické procesy. Jakmile byl někdo zatčen pro podezření ze spolčení s ďáblem, neměl žádného práva dovolávat se běžné spravedlnosti, protože byl podezřelý ze spolčení s ďáblem. Žádnému jeho (jejímu) slovu o nevině se nesmělo věřit, neboť to byla slova ďáblova.

Podrobnosti o tomto zrůdném systému, kdy stačilo pouhé podezření pro to, aby člověk skončil umučen, zlovolně odsouzen a případně upálen, jsou zdařile popsány v knize Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice.

Dnešní přístup k osobám podezřelým z terorismu je obdobný. Jakmile se někdo stane podezřelým z terorismu, nemá více již "žádná ústavní práva". Protože nemá "žádná ústavní práva", nemůže se dovolat k žádnému soudu, před nímž by mohl prokázat svou nevinu. Je odsouzen již svou podezřelostí.

Jde o bezpříkladnou erozi civilizovaného nezávislého soudního systému. Exekutiva a armáda si uzurpují práva moci soudní. Euroatlantická civilizace začíná být ohrožena svými nejvyššími reprezentanty, kteří kvůli tzv. "válce proti terorismu" zrušili presumpci neviny a demontují moderní právní řád. Vracíme se do středověku.

                 
Obsah vydání       15. 11. 2006
15. 11. 2006 Boj proti terorismu: Novodobý hon na čarodějnice Jakub  Rolčík
15. 11. 2006 Al Džazíra dnes začíná vysílat v angličtině
15. 11. 2006 "Kdyby to nevyšlo a vládli Paroubek, Rath a Filip, budu v pozici demokratů z roku 1948"
15. 11. 2006 Havířov: Historie se opakuje, jednou jako drama a podruhé jako fraška Josef  Baxa
15. 11. 2006 "Duopol komerčních televizí" aneb jak je to doopravdy se sirénami trhu bez přívlastků Štěpán  Kotrba
15. 11. 2006 Ponižování účastníků jako metoda vedení správního řízení Aleš  Uhlíř
15. 11. 2006 Variations on a Generation 1959 Gregory Nunzio Corso
15. 11. 2006 Justice versus BIS Jan  Suchánek
15. 11. 2006 Rakouská strana modrých zhnědla Richard  Seemann
15. 11. 2006 Británie bude tvrdě stíhat krádeže osobních dat
15. 11. 2006 Tiskový mluvčí televize pracuje jen v pracovní době, a to nepracuje Štěpán  Kotrba
15. 11. 2006 Nedostatek lékařů, aneb Selhání regionální politiky Uwe  Ladwig
15. 11. 2006 Nejen o americkosti rozsudku Stanislav A. Hošek
15. 11. 2006 USA: Jak vykročit z kruhu Oskar  Krejčí
15. 11. 2006 Můžeme po volbách do Kongresu očekávat změnu americké politiky? Peter  Vittek
15. 11. 2006 Důchody
15. 11. 2006 Pokud jde o reálnost předčasných voleb...
15. 11. 2006 Nepřípustné výdělky za byt
15. 11. 2006 Svetoobčania nechcú prehliadať rozdiely, ale prekonávať ich Eduard  Chmelár
15. 11. 2006 Co kdyby vám ukradli zemi?
14. 11. 2006 ODS může velmi snadno vyvolat předčasné volby Boris  Cvek
14. 11. 2006 USA Británii: pusťte naše farmaceutické firmy do svého zdravotnictví
14. 11. 2006 Črta o Hilsnerově aféře Otto  Drexler
14. 11. 2006 Podzimní mračna nad Palestinou Daniel  Veselý
14. 11. 2006 Venkov včera, dnes a zítra Václav  Dušek
14. 11. 2006 Úspěch mladé demokracie Ladislav  Žák
14. 11. 2006 Útěk - část 1. Alex  Koenigsmark
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Asymetrická válka a to, co nazýváme terorismem RSS 2.0      Historie >
15. 11. 2006 Boj proti terorismu: Novodobý hon na čarodějnice Jakub  Rolčík
25. 9. 2006 Trendy globálního terorismu: drtivé dopady války v Iráku Štěpán  Kotrba
23. 9. 2006 Atta je opět v Praze? Štěpán  Kotrba
23. 9. 2006 Teroristický útok musí mít novinářskou hodnotu Jan  Čulík
23. 9. 2006 Chirac vyšetřuje údajnou bin Ladinovu "smrt"   
9. 9. 2006 Konspirační teorie, anebo alternativní verze událostí? Michal  Brož
8. 9. 2006 Česká vojenská rozvědka přiznává, že Al-Kajda měla sloužit proti Rusům Štěpán  Kotrba
7. 9. 2006 Dotčení -- terorem postižení i samotní teroristé Egon T. Lánský
4. 9. 2006 Ptačí chřipka Ivana Gabala Štěpán  Kotrba
20. 3. 2006 Česká televize uvádí na pravou míru... Štěpán  Kotrba
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
29. 10. 2004 Předehra a doznívání 11. září 2001 Miloš  Kužvart st.
25. 10. 2004 Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě Štěpán  Kotrba
25. 10. 2004 Beslan, Beroun, Berkeley... Tomáš  Koloc
21. 9. 2004 Čečensko: lidská práva jako sentimentální žvást Milan  Valach