26. 10. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 10. 2006

Češi zakázali levicový extremismus -- pravicový lze hlásat dál

"A byť rozumný v tom čase znamenalo, že si človek nemá pestovať nijaké súkromné ani obecné ilúzie. Má sa duševne prichystať na všeobecnú zradu, všeobecný krach všetkého, na čo sa vedome či nevedomky spoliehal."

Dominik Tatarka: Prútené kreslá

České ministerstvo vnitra minulý týden po takřka ročních tahanicích zakázalo občanské sdružení Komunistický svaz mládeže. Organizace léta sdružovala desítky stalinistů a "profesionálních" rádobyrevolucionářů blízkých Komunistické straně Čech a Moravy. Ministerstvo nynější krok zdůvodnilo tvrzením, že KSM prezentací svých názorů usiluje o zrušení soukromého vlastnictví. Starostlivá ochrana ústavy?

Možná... Kdyby úřad postupoval ve všech podobných případech shodně, omezil bych se na úvahu o tom, zda je moudré zahánět obskurní spolky typu KSM do ilegality...

Petice "Zrušte komunisty" a co z toho nakonec bylo TÉMA BL

Shodou okolností do českých kin právě přichází film Lindy Jablonské Kupředu levá, kupředu pravá. Dokument klade vedle sebe dění v KSM a Klubu mladých konzervativců -- sdružení, které je pro změnu blízké vládnoucí ODS. Pohled Jablonské se vyznačuje pravolevou symetrií. Tento text usiluje o totéž.

Zrušení KSM aneb pikareskní román v dopisech

Dvacátého sedmého listopadu předešlého roku JUDr. Daria Benešová jménem volebního a sdružovacího oddělení ministerstva vnitra zaslala výzvu občanskému sdružení KSM. Podnět přišel od Policie ČR.

Dopis Benešové se týkal dokumentu s názvem Politický program KSM. Hovořilo se v něm o "revolučním svržení kapitalismu masami pracujících". Benešová formulaci hodnotila jako odporující ústavě. KSM se prý věnuje politické činnosti, což je v rozporu se zákonem o sdružování občanů, a usiluje o protiústavní cíle. Adresát měl do konce roku informovat o opatřeních, které podnikne k odstranění zjištěných skutečností.

Šestnáctého prosince odepsal Benešové předseda KSM Milan Krajča. Vzhledem k "pružnosti" komsomolců požádal o prodloužení termínu do konce března, zpřesnění výhrad a osobní setkání. O "kompetentnosti" KSM svědčí i skutečnost, že se Krajča odvolal nikoliv na zákon 83/1990 o sdružování občanů, ale 89/1990, což je zákon autorský... Lhůta byla nicméně prodloužena.

Dvacátého osmého února 2006 Krajča poslal další dopis -- třístránkový, na hlavičkovém papíře s pěticípou hvězdou a dokonce s uvedením správného zákona. Uvádí, že KSM dodržuje stanovy schválené ministerstvem. Kauzu prezentuje jako spor o výkon ústavně zaručené svobody slova. Přílohu dopisu tvoří výsledek tříměsíčního úsilí komsomolců -- Politický program KSM, přejmenovaný na Program KSM. Další změny spočívají v nahrazení výrazů "usiluje", "bojuje" formulací "stojí na straně úsilí" a záměně "svržení kapitalistického řádu" za jeho "překonání".

Šestnáctého června ministerstvo obdrželo odborný posudek politologa Zdeňka Zbořila, jehož zjištění zní: "teze o překonání kapitalismu revoluční cestou je příliš nejasná a zjednodušující". 29. 6. proděkan právnické fakulty v Plzni Milan Kindl dospívá k závěru, že pojem "revoluce" je nejednoznačný -- "Jde ovšem jen o pochyby", píše. Zato Jiří Grospič z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR tvrdí, že upravený program odporuje zákonu o sdružování i stanovám a obsahuje nedemokratické, protiústavní požadavky na revoluci a zrušení soukromého vlastnictví.

Dvacátého července ministerstvo zahájilo řízení o rozpuštění KSM, neboť prý i "upravený Politický program KSM... byl shledán protiústavním". 4. srpna se k podkladům rozhodnutí dopisem vyjádřil první místopředseda KSM Radim Gonda. Namítl, že program ze zákona není součástí stanov, existují nenásilné revoluce a Grospičův posudek stírá rozdíly mezi soukromým vlastnictvím výrobních prostředků a institutem soukromého vlastnictví. Požádal o zastavení řízení; to bylo přerušeno do 4. září. V ten den na úřad putovalo doplnění stanov. Dvanáctého října bylo ovšem KSM odesláno usnesení o rozpuštění. Tento krok není zdůvodněn neslučitelností upravených stanov s ústavou, ale činností sdružení - konkrétně veřejnou prezentací textu, který "nadále připouští zapojení KSM do aktivit neslučitelných s ochranou práva každého jednotlivce garantovaného v čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod".

Co je dovoleno bohovi...

Ředitel "nestátní, nestranické, nevýdělečné vzdělávací instituce konzervativního zaměření" nazvané Občanský institut -- MUDr. Roman Joch - hlásá svérázné názory. Má jistě svaté právo tvrdit, že je třeba přijmout Izrael do NATO; výzvy ke genocidě Palestinců jsou nicméně přinejmenším nechutné... Ale to jsme stále v oblasti zahraniční politiky - tedy mimo problematiku prezentace protiústavního názoru na uspořádání společnosti.

V červnu však v Revue Prostor a na stránkách internetového časopisu EUPortal.cz vyšel Jochův článek pod názvem Gentleman a demokracie". Joch v něm argumentuje, že souhlas tradičních elit (gentlemanů) s demokratickým uspořádáním společnosti byl vyvolán bojem proti vnějšímu ohrožení (komunismu) a měl pouze podmíněný charakter. Hnutí proti válce ve Vietnamu pak označuje za zradu levice na konsensu a stejně se staví k levicovému odmítání konceptu "civilizačního konfliktu". Poslední odstavec článku stojí za to citovat celý: "Pokud by tedy západní civilizaci hrozil zánik v důsledku politické a intelektuální impotence levice, konzervativci by byli zbaveni závazku dodržovat dosavadní demokratický politický konsensus. Za těchto okolností by gentlemani neměli jinou možnost, než odmítnout demokracii, opět převzít vládu do svých rukou a pokusit se v praxi slovem i skutkem obhájit svobodu a existenci západní civilizace. Jinými slovy, nastolit pravicový autoritativní režim."

Píše se snad v české ústavě něco o právu "gentlemanů" vyhlásit výjimečný stav? To jistě ne. Stránky EUPortal.cz ovšem publikují texty pravičáků všech denominací, od prezidentova poradce Ladislava Jakla obhajujícího Klausovy fantazie o "postdemokracii" a "NGOismu", přes Jocha až po předsedu radikální Mladé pravice Lukáše Petříka. Myslet si za těchto okolností, že kvůli prezentaci protiústavního názoru na uspořádání společnosti policie navrhne zrušení Občanského institutu, by bylo nekonečně naivní...

Autor pracuje ako hovorca Greenpeace ČR. Článok vyjadruje jeho osobný názor a nie je stanoviskom tejto organizácie.

Mirror klíčových dokumentů KSM

27. 11. 2005 MV ČR, Benešová pro KSM - výzva ZDE

16. 12. 2005 KSM, Krajča pro MV ČR - dopisZDE
3. 3. 2006 KSM, Krajča pro MV ČR - dopis ZDE
30. 3. 2006 KSM, Krajča pro MV ČR - reakce se změnami ZDE
16. 6. 2006 Posudek pro MV ČR - Zbořil ZDE
29. 6. 2006 Posudek pro MV ČR - ZEU, Kindl ZDE
30. 6. 20006 Posudek pro MV ČR - Ústav státu a práva - Zachariáš ZDE
6. 7. 2006 MV ČR - Benešová pro KSM - dopis ZDE
4. 8. 2006 KSM, Gonda pro MV ČR - vyjádření ZDE
4. 9. 2006 KSM, Gonda pro MV ČR - dopis ZDE
16. 6. 2006 MV ČR¨, Benešová pro KSM - odpověď na změnu ZDE
16. 10. 2006 MV ČR, Benešová: Usnesení o rozpuštění ZDE
17. 10. 2006 KSM, Štefek pro MV ČR - průvodní dopis ZDE
17. 10. 2006, Brusel: Reakce frakce EP GUE/NGL na rozhodnutí MV ZDE

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       26. 10. 2006
26. 10. 2006 Při náletech NATO usmrceny desítky civilistů, včetně žen a dětí
26. 10. 2006 CIA se pokusila umlčet EU ohledně letů s vězni, dopravovanými na mučení
26. 10. 2006 Na ulicích v Budapešti vládnou extremisté
26. 10. 2006 Náš svátek - 28.říjen Daniel  Rovný
26. 10. 2006 Češi zakázali levicový extremismus -- pravicový lze hlásat dál Karel  Dolejší
26. 10. 2006 ■ ■ ■ Zuzana  Vajnerová
26. 10. 2006 Soukromá rádia se už také vydávají cestou multimedializace Štěpán  Kotrba
26. 10. 2006 Michael  Marčák
26. 10. 2006 Britské listy jako hlásná trouba pro propagandu ČSSD Fabiano  Golgo
26. 10. 2006 Pohankova kaše Boris  Cvek
26. 10. 2006 ČSSD se obává, že případ poslance Pohanky je výsledkem vydírání
26. 10. 2006 Pohanka: A je to jasné, proč referendum k základnám neprošlo o jeden hlas Štěpán  Kotrba
26. 10. 2006 Zakázat! Martin  Šaffek
26. 10. 2006 Na Vítkově často tancují i jiní lidé Erhard  Tschernoster
26. 10. 2006 Pane Paroubku, gratuluji! Boris  Cvek
26. 10. 2006 Darwin by se divil Ladislav  Žák
26. 10. 2006 Jak se vzdát ideologických klišé Boris  Cvek
26. 10. 2006 Schröderovi staronoví přátelé, aneb Jak využívat média Uwe  Ladwig
26. 10. 2006 Dalibor Zelený je už dva dny generálným riaditělom Naděžda Vodsloň Chorkovská
26. 10. 2006 Buenos Aires Meike  Snijder
26. 10. 2006 Buenos Aires: La la land Meike  Snijder
25. 10. 2006 Němečtí ministři "věděli o mučicích centrech CIA"
24. 10. 2006 Zakažme bibli a Platóna Ondřej  Slačálek
25. 10. 2006 Kde je Šafr? Fabiano  Golgo
25. 10. 2006 Perm sobě!
25. 10. 2006 Divadla v ohrožení Václav  Dušek
25. 10. 2006 Kreml -- energetický nepřítel? Oskar  Krejčí
25. 10. 2006 Dialog U husy, noviny, volby a vynikající výkon ČT Alex  Koenigsmark
25. 10. 2006 Svalnaté modré gesto Pavel  Pečínka
25. 10. 2006 Přísný Sarkozy Lubomír  Molnár
25. 10. 2006 Je nezbytné zrušit komunisty Bohumil  Kartous
25. 10. 2006 Třída proti třídě Oskar  Krejčí
25. 10. 2006 Morbidita, Fajtl, Lidl, Peřina Oldřich  Průša
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006

Petice "Zrušte komunisty" a co z toho nakonec bylo RSS 2.0      Historie >
26. 10. 2006 Zakázat! Martin  Šaffek
26. 10. 2006 Češi zakázali levicový extremismus -- pravicový lze hlásat dál Karel  Dolejší
24. 10. 2006 Zakažme bibli a Platóna Ondřej  Slačálek
20. 10. 2006 Myšlenková policie a svoboda projevu   
20. 10. 2006 Server mladých komunistů je mimo provoz Štěpán  Kotrba
19. 10. 2006 Je v České republice svoboda projevu? Jan  Čulík
10. 10. 2006 Strašidlo komunismu je zbytečné Irena  Ryšánková
28. 8. 2006 Ideologická neústupnost za každou cenu? Jan  Čulík
15. 6. 2006 Jako neofašisté, ani vaše komunistická strana není demokratická Miroslav  Šuta
9. 5. 2006 Zrušení komunistů nemusí přinést kýžený výsledek Vít  Horák
2. 5. 2006 První máj a všechno to zločinné a zavrženíhodné Ladislav  Žák
30. 4. 2006 Odpovědnost za verbální šíření nenávisti Štěpán  Kotrba
30. 4. 2006 Komunismus jako terč pro střelnou zbraň... Martin  Šaffek
21. 4. 2006 František Lambert "Finančním ředitelem roku 2005"   
12. 4. 2006 Ani po více než měsíci Ministerstvo vnitra mladým komunistům neodpovědělo Milan  Krajča

Roman Joch, ředitel "Občanského institutu" RSS 2.0      Historie >
26. 10. 2006 Češi zakázali levicový extremismus -- pravicový lze hlásat dál Karel  Dolejší
5. 1. 2006 Hnutí pro život: Za svět konzervativnější a méně svobodný! Linda  Sokačová
8. 9. 2005 Nenápadní pravicoví sprosťáci Ondřej  Fér
30. 4. 2004 Konzervativní konference "Jak bránit Západ" - ale jen pro muže?