15. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 11. 2006

Ponižování účastníků jako metoda vedení správního řízení

aneb Svérázné způsoby orgánů České správy sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku

Ve svém příspěvku v Britských listech z 3. 11. 2005 ("Výkon státní moci jako zločin") jsem popsal případ podivného pojetí správního řízení v důchodové věci u příslušného orgánu ve Frýdku-Místku, v němž správní orgán ignoroval řadu zákonných ustanovení správního řádu (popření práva účastníka na právní zastoupení advokátem, nevedení protokolu o jednání, nedoručování písemností právnímu zástupci aj.). Tehdy platil pro správní řízení letitý zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení. Ten byl s účinností od 1. ledna 2006 nahrazen novým správním řádem, zákonem č. 500/2004 Sb. Ani jeho závaznost si však orgány, jednající ve Frýdku-Místku v důchodových věcech nepřipouštějí a chovají se, jako by zákon neexistoval.

K činnosti orgánů České správy sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) působících u okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) patří mimo jiné i kontroly těch, kterým byl přiznán invalidní důchod. Poživateli invalidního důchodu je pak výzvou orgánu ČSSZ, působícího u místně příslušné (dle bydliště poživatele důchodu) OSSZ uloženo, aby do stanovené lhůty předložil určité aktuální lékařské nálezy. Výzva ČSSZ je adresována do vlastních rukou invalidního důchodce, který má na opatření lékařských nálezů zpravidla 2 až 3 týdny. Většinou jde o vyžádání lékařských nálezů specialistů, kde jsou poměrně dlouhé objednací lhůty, to však ČSSZ nezajímá a výzvu neopomene ukončit hrozbou, že při neobdržení lékařských nálezů ve stanovené lhůtě bude výplata důchodu zastavena...

K tomu není celkem co dodat. Poživatel důchodu obíhá specialisty, prosí o sjednání návštěvy a vyšetření. "Legrace" je, když ČSSZ takové výzvy zašle v době dovolených, například v srpnu (jak se hromadnými výzvami stalo u ČSSZ, OSSZ ve Frýdku-Místku) kdy je skutečně obtížné si některé lékařské zprávy opatřit, ale i to se dá s určitým úsilím překonat. Takže -- poživatel důchodu (tak je dotyčný titulován výzvou ČSSZ) si ve lhůtě uložené mu výzvou požadované aktuální lékařské nálezy opatří a předloží orgánu ČSSZ na příslušné OSSZ.

Zákon umožňuje rozhodnout o posouzení zdravotního stavu bez toho, aby orgán nařídil ústní jednání. Je-li zdravotní stav podle lékařských nálezů nezměněn, není zapotřebí poživatele invalidního důchodu k posouzení zdravotního stavu předvolávat. Praxe je však taková, že jsou (snad s výjimkou osob prokazatelně nepohyblivých) předvolávání všichni poživatelé invalidního důchodu. Způsob tohoto předvolání, jak se plošně ve všech případech praktikuje u orgánu ČSSZ ve Frýdku-Místku, je totálním popřením zásad, které jsou zákonem (správní řád) stanoveny pro správní řízení. Případ, který zde uvedu, je popsáním způsobu vedení všech (sic!) těchto řízení u orgánů ČSSZ ve Frýdku-Místku při posuzování zdravotního stavu poživatelů invalidního důchodu. Žádná výjimka, žádné úřední nedopatření. Takže k věci.

Poživatel důchodu, který vyhověl povinnostem uloženým výzvou ČSSZ, očekává předvolání k ústnímu jednání (když už věc nelze bez tohoto jednání uzavřít). Přístí tahy orgánu ČSSZ jsou však věru učebnicovou ukázkou, jak nerespektovat zákon a jak zasazovat podpásové rány.

Podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) je orgán nařizující jednání povinen (ustanovení § 49, odst. 1) uvědomit účastníka o ústním jednání nejméně s 5 denním předstihem, přičemž je-li u osoby účast nutná (§ 59), musí být písemné uvědomění o jednání doručeno do vlastních rukou s dostatečným, zpravidla nejméně 5 denním předstihem. O tom, že by pro nařizování jednání u orgánu ČSSZ ve Frýdku-Místku pro tento orgán tato zákonná povinnost neplatila, v zákoně nic není. Přesto orgán ČSSZ na zákon prostě kašle.

K ústnímu jednání předvolává dotyčné osoby zásadně obyčejnou poštou. Předvolání je dáno na poštu k přepravě záměrně tak, aby došlo jeden den (!) před termínem jednání. Přitom ani zde nechybí pohrůžka, že v případě nedostavení se může být výplata invalidního důchodu zastavena a -- vzhledem ke způsobu obeslání a časovým možnostem -- nejapné poučení, jak se u jednajícího orgánu omluvit při nemožnosti dostavit se z důvodu zdravotního stavu (vrácením pozvánky s potvrzením ošetřujícího lékaře!).

Převzal jsem bez jakékoli přípravy právní zastoupení osoby, které předvolání zaslané orgánem ČSSZ v pátek dne 29. 9. 2006 (datum podacího razítka pošty) obyčejnou poštou došlo v pondělí odpoledne dne 2. 10. 2006. Jednání bylo nařízeno na následující den, tedy na úterý 3. 10. 2006 (k tomu ještě na neuvěřitelných 7.30 hod.!) Zákon hovoří o předvolání s dostatečným, nejméně 5 denním předstihem, zde správní orgán nedal předvolanému na přípravu ani 24 hodin...

Když jsem s klientem a plnou mocí k zastupování chtěl před jednáním učinit podání v podatelně úřadu, s překvapením jsem zjistil, že ač jednání probíhají od 7.00 hod., podatelna se otvírá až v 8.00 hod. I tak rafinovaně dokáže v Česku fungovat státní správa.

Původně jsem považoval způsob obeslání za běžnou lapálii, ke které může v jednotlivém případě nedopatřením dojít. Omyl. Ten pravý šok na mne teprve čekal. Při jednání dne 3. 10. 2006 v 7.30 hod. jsem poukázal na to, že byl porušen zákon, pokud jde o způsob obeslání a především termín jednání. Vždyť také obyčejný dopis vhozený poštovním doručovatelem do domovní schránky a jednání nařízené na den po takovém vyrozumění nijak nezaručují, že se předvolaný dostaví. Nemusí být doma, schránku může vybrat až následující den a to už by bylo po nařízeném jednání. Způsob předvolání stanovený zákonem (do vlastních rukou) a pětidenní (nejméně) předstih mají svůj účel. Nehledě na to, že zákon se prostě dodržovat musí.

Poučení, které se mi od správního orgánu dostalo, je skutečnou korunou celého příběhu. Zákon prý znají. Vždyť z něj byli proškoleni a atestováni! Způsob obeslání podle nich není nic, co by mého klienta poškodilo. Podobně posílají předvolání ostatně všem. Tak se na tom na ČSSZ ve Frýdku-Místku usnesli.

Takže nešlo o nedopatření v jednom případě. V rozporu se zákonem se postupuje vědomě, je to program. Osobně si myslím, že zde nějaké vysvětlení být musí. Poživatel důchodu je někým, koho se sluší tu a tam pořádně prohnat. V jeho případě se zákon dodržovat nemusí, jeho správní orgán šikanovat a ponižovat nedůstojnými a nezákonnými praktikami může. Kdyby kupříkladu stejným způsobem obesílal k jednáním soudce, nevyhnul by se kárnému řízení a nejspíše by přišel o soudcovský talár.

Jak může mít osoba předvolaná k jednání důvěru ve spravedlivé posouzení své věci, když jednající orgán vědomě zákon o způsobu řízení nerespektuje? Podáním ze dne 3. 10. 2006 dotázal jsem se prostřednictvím správního orgánu na důvody takového počínání přímo u České správy sociálního zabezpečení, Křížová 25, Odbor interního auditu, kontroly a stížností, 225 08 Praha 5. Odpověď jsem dodnes nedostal.

                 
Obsah vydání       15. 11. 2006
15. 11. 2006 Boj proti terorismu: Novodobý hon na čarodějnice Jakub  Rolčík
15. 11. 2006 Al Džazíra dnes začíná vysílat v angličtině
15. 11. 2006 "Kdyby to nevyšlo a vládli Paroubek, Rath a Filip, budu v pozici demokratů z roku 1948"
15. 11. 2006 Havířov: Historie se opakuje, jednou jako drama a podruhé jako fraška Josef  Baxa
15. 11. 2006 "Duopol komerčních televizí" aneb jak je to doopravdy se sirénami trhu bez přívlastků Štěpán  Kotrba
15. 11. 2006 Ponižování účastníků jako metoda vedení správního řízení Aleš  Uhlíř
15. 11. 2006 Variations on a Generation 1959 Gregory Nunzio Corso
15. 11. 2006 Justice versus BIS Jan  Suchánek
15. 11. 2006 Rakouská strana modrých zhnědla Richard  Seemann
15. 11. 2006 Británie bude tvrdě stíhat krádeže osobních dat
15. 11. 2006 Tiskový mluvčí televize pracuje jen v pracovní době, a to nepracuje Štěpán  Kotrba
15. 11. 2006 Nedostatek lékařů, aneb Selhání regionální politiky Uwe  Ladwig
15. 11. 2006 Nejen o americkosti rozsudku Stanislav A. Hošek
15. 11. 2006 USA: Jak vykročit z kruhu Oskar  Krejčí
15. 11. 2006 Můžeme po volbách do Kongresu očekávat změnu americké politiky? Peter  Vittek
15. 11. 2006 Důchody
15. 11. 2006 Pokud jde o reálnost předčasných voleb...
15. 11. 2006 Nepřípustné výdělky za byt
15. 11. 2006 Svetoobčania nechcú prehliadať rozdiely, ale prekonávať ich Eduard  Chmelár
15. 11. 2006 Co kdyby vám ukradli zemi?
14. 11. 2006 ODS může velmi snadno vyvolat předčasné volby Boris  Cvek
14. 11. 2006 USA Británii: pusťte naše farmaceutické firmy do svého zdravotnictví
14. 11. 2006 Črta o Hilsnerově aféře Otto  Drexler
14. 11. 2006 Podzimní mračna nad Palestinou Daniel  Veselý
14. 11. 2006 Venkov včera, dnes a zítra Václav  Dušek
14. 11. 2006 Úspěch mladé demokracie Ladislav  Žák
14. 11. 2006 Útěk - část 1. Alex  Koenigsmark
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce