16. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 11. 2006

Je Jandák poslancem ČSSD nebo ODS?

"Cíl je vždy vpředu. Otázkou zůstává, kterým směrem jdete vy."

V Poslanecké sněmovně včera poprvé nahlas a zřetelně na jednání kulturního výboru zazněl požadavek na privatizaci veřejnoprávní České tiskové kanceláře.

Předložil jej jako doprovodné usnesení k projednávané zprávy o činnosti a hospodaření ČTK za rok 2005 poslanec Petr Pleva (ODS) po dohodě s poslancem Vítězslavem Jandákem (ČSSD). Jandák se už i v minulosti vyjádřil, že nikdo neumí vysvětlit pojem veřejnoprávní - buď je prý něco státní, nebo soukromé. Tehdy to zaznělo v souvislosti s Českou televizí. Nejspíše se Jandák umí se soukromníky dohodnout. Jako se uměl dohodnout na podpoře jím řízeného filmového festivalu ve Zlíně jako předseda správní rady nadace Lvíče s majiteli kasina Royal. To bylo to kasino, před nímž vybuchl granát jako varování izraelskému majiteli, spjatému s mafií.

Poslední Jandákův útok na média veřejné služby už ale není osamělý výkřik populistického maskota sociální demokracie, bodrého chasníka před volbami. Tehdy by byl snad i pochopitelný - při tom, pod jakým tlakem sociální demokraté byli. Nyní Jandák otevřeně realizuje politický program ODS - v naprostém rozporu s programem strany, za kterou se do Parlamentu dostal.

Plevou předložené doprovodné usnesení kulturního výboru ukládá ministerstvu kultury , aby připravilo návrh na privatizaci ČTK. Jandák k tomu doplnil v diskusi, že archiv agentury by měl být z privatizace vyjmut a hospodařil by s ním stát nebo státem pověřená instituce. Jako odůvodnění návhu uvedl dlouhodobou nespokojenost se zpravodajstvím ČTK, které poškozovalo sociální demokraty a ublížilo zejména poslanci Kosťovi Dimitrovovi, kterému se ČTK neomluvila za lživé informace o jeho vzdělání.

Nepravdivou, nijak neověřovanou a nepotvrzenou informaci tiskového mluvčího VŠE od České televize převzala vzápětí další média, a některá si ji nechala "exkluzivně" opakovat. Převzala ji i autoritativní Česká tisková kancelář. Ani ta se nenamáhala zdrojovat ze "dvou nezávislých zdrojů". Dle kodexu Českého rozhlasu je brán agenturní zdroj jako ověřený. Tato zásada tvoří jeden z pilířů příjmů ČTK. Informaci, povětšinou ve formulaci ČTK, převzal server iHNed.cz, novinky.cz, aktualne.cz, Blesk, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Metro, Mladá fronta DNES.

BL, Š. Kotrba, 26.6. 2006: Kdy se omluví za "investigativní" pomluvy Česká televize? ZDE

ČT se nakonec poslanci Kostovi Dimitrovovi omluvila. Poslanec ČSSD nepodváděl, když užíval titul inženýr. ČTK se za nekvalitní práci při prověřování pravdivosti přebírané zprávy omluvit nedokázala a svou chybu neuznala.

Třetí punská válka

Pro Plevův návrh doprovodného usnesení hlasovalo po rozpravě 11 ze 16 přítomných členů kulturního výboru. U Plevy se jedná o dlouhodobě konzistentní postoj, který je a byl brán jako jakýsi folklór kulturního výboru, neboť Pleva při každém projednávání zpráv ČTK větu o nutnosti privatizace ČTK opakoval jako památný výrok římského spisovatele, politika, vojáka a řečníka Marca Porcia Cata Censoria o tom, že Kartágo musí být zničeno. "Ceterum autem censeo Carthaginem esse delendam". I tehdy, po druhé punské válce byl v Římě velký tlak na senát, aby na Kartágo zaútočil, zvláště ze strany obchodníků. Konkurovalo jejich obchodu a bylo stále potencionálním nebezpečím. Stejně jako ČTK dnes konkuruje soukromníkům.

Nakonec se tak v poslední punské válce stalo. Kartágo bylo zničeno. Římský vojevůdce Scipio po dobytí města nechal Puny kapitulovat, byť jim zaručil jen život, a poté Kartágo vydal svým vojákům v plen - sedmnáct dní trvalo, než lehlo město popelem. Scipio věděl, že dosáhl velikého vítězství, ale prohlásil prý: "Je to slavná chvíle, ale trápí mě předtucha a strach, že stejný osud postihne jednou mé vlastní město..." Byl to moudrý člověk.

U Jandáka je to jeho soukromý postoj, vzniklý nejspíše jako reakce na jeho neschopnost komunikovat s novináři kontroverzní rozhodnutí a racionálně je odůvodnit v předvolební době.

Vítězslav Jandák pro Deník: Politika se stala mou milenkou ZDE

Četka chybující

Jandák odůvodnil svou pozici při hlasování na kulturním výboru o ČTK marxistickou tezí, že vše souvisí se vším. Ano. To je pravda. Kvalita nebo nekvalita zpravodajství ČTK opravdu ovlivňuje veškerou úroveň zpravodajství v České republice. Ale Jandák zapomněl ovšem na výrok Vladimíra Iljiče Lenina o tom, že se nemá s vaničkou vylévat i dítě. Už to, s jakým nadšením realizoval dohodu občanský demokrat Pleva, mělo bývalého ministra kultury varovat. Napovědět se dá ale jen moudrému.

Fakt, že ČTK mnohdy plní svou roli špatně či nekvalifikovaně, je neoddiskutovatelný. Bulvarizace zpravodajství, ignorování důležitosti zpráv z evropských institucích a nekvalifikovanost zpravodajství o Evropském parlamentu, Komisi či Radě Evropy, malá pozornost věnovaná sousedním zemím a neschopnost komplexní informačního pokrytí Rakouska, Německa, Polska, Slovenska či pouze selekce témat a zveličování rozporů ve stanoviscích zemí, emocionální příznaky ve zprávách a nerespektování neutrality zpravodajství, přehnaná pozornost a podléhání interpretaci událostí aglofonními zeměmi a jejich vládami, až nekriticky proamerický postoj v otázkách Bushovy války proti terorismu, ignorování událostí postojů a názorů Latinské Ameriky, Ruska, Číny a zemí, kde má Česká republika výrazné ekonomické zájmy. Ignorování mnoha témat a norem, které projednává český i evropský parlament, zplošťování obrazu poslanecké sněmovny na místo bezobsažných politických hádek. Převaha negativních zpráv. Neschopnost kvalifikovaných rozborů složitějších témat. To všechno je na činnosti ČTK hodné kritiky. To vše může vést k vyjádření nespokojenosti. To vše může vést k perosnálním změnám v managementu instituce. Nic z toho ale není důvodem k privatizaci a rezignování na roli, kterou má na českém mediálním trhu ČTK plnit. I dnes, v době tržní segmentace, informační globalizace a zploštění mediálních kritérií.

U všech médií veřejné služby existují možnosti, jak dospět k nápravě stavu, který odporuje zákonu. V první fázi musí být uplatněn vliv managementu instituce. ČTK má svého generálního ředitele, pod ním jsou jeho podřízení, včetně vedoucího domácí rubriky zpravodajství. Kdo z politiků ČSSD se ohradil a požádal ČTK o omluvu v případu Dimitrov? Kdo medializoval případnou lhostejnost ČTK vůči omluvě? V druhé fázi následují stížnosti na práci ředitele, adresované Radě ČTK. Teprve ty mohou oddělit pochybení novinářů či jejich vedoucích od chyb managementu a definovat odpovědnost. Kvůli tomu Rada existuje. Rada je orgánem voleným Parlamentem a jemu se odpovídá. Teprve po nerespektování zákona či nečinnosti Rady vůči jeho porušování je možné Radu odvolat. Lze - a bylo by to logické - tak učinit napříkald i v souvislosti se schvalováním její zprávy o činnosti ČTK. Odpovědnost členů Rady za dodržování zákona o ČTK je neoddiskutovatelná - právě i kvůli autoritě, kterou agenturní zpravodajství má. ČTK má ale stále neoddiskutovatelnou roli na vnitrostátním mediálním trhu - nejen jako zpravodajská síť s nejhustším teritoriálním pokrytím a dnes už s multimediálním obsahem, ale také jako národní zpravodajská agentura zajišťující zahraniční zpravodajství a v případě zvláštních událostí tlumočící oficiální stanoviska státu. Česká republika by asi v Evropě byla jedinou kontinentální zemí, která by svou národní tiskovou agenturu neměla. Není nutné prozkoumávat slepé uličky.

Rozpor mezi ČSSD a ČSSD je stále rozpor ČSSD

Jandák se svým postojem už podruhé v krátké době ocitl v rozporu se všemi dlouhodobými koncpety mediální politiky ČSSD, která za základní pilíř považuje právě média veřejné služby. Platí v jeho případě opravdu přísloví Roma locuta, causa finita (Řím rozhodl a tím diskuse končí)? Myslím, že ne. Jandák není Cézar. Jen mu to musí někdo říct.

Dlouhodobý program ČSSD - Otevřenost novým výzvám, věrnost tradici

připravováno od roku 1996 - 1999 programovým týmem KIT ČSSD, schváleno XXXI. sjezdem ČSSD, Praha 28. -- 30. 3. 2003

10.2.4. Ochrana nestrannosti veřejnoprávních medií

Jedním ze způsobů ochrany před mediální indoktrinací je poskytování objektivních informací veřejnoprávními sdělovacími prostředky. Posílení jejich vlivu ve společnosti, jejich vybavení nejen nezbytnými prostředky, ale i zpětnými kritickými vazbami a eliminace vlivu reklamy na jejich ekonomickou situaci umožní zajistit pluralitu a svobodu projevu.

Společenská kontrola může zabezpečit, aby tyto veřejnoprávní instituce plnily svůj účel, reflektovaly dynamiku a charakter společenských procesů, pravdivě a nezkresleně o nich informovaly v celé jejich šíři. Je vhodné zvýhodnit veřejnoprávní média, např. využíváním státem zřízených a financovaných mediálních archivů, podporou původní autorské tvorby pomocí grantů i dalších nástrojů a provádět tak aktivní mediální politiku státu. Nelze dopustit jakoukoli privatizaci veřejnoprávních médií, ale naopak propojením organizačním, dramaturgickým i tvůrčím posilovat jejich postavení tváří v tvář komerční konkurenci.

Současná společnost stojí na prahu vyčerpání přírodního bohatství -- kmitočtového spektra pro terrestrické audiovizuální vysílání. Technologicky progresivním řešením pro překonání tohoto handicapu je nadcházející digitalizace terrestrického všesměrového vysílání rozhlasu a televize při propojení s různými formami směrového vysílání o dostatečné propustnosti. Formálně i obsahově se tak v budoucnosti propojí média vizuální s médii zvukovými a datovými v jeden multimediální multiplex. ČSSD si uvědomuje investiční náročnost tohoto úkolu a nutnost podpory digitálního veřejnoprávního komplexu a jeho financování z veřejných zdrojů tak, aby i v budoucnu veřejnoprávní média obstála v ostré konkurenci s komerčními, nadnárodními multimediálními koncerny.

10.2.5. Volný čas

Rozvoj technologií digitálního přenosu i uchovávání obrazu a zvuku předestírá i otázku smysluplného a kulturního využití volného času, který by kultivoval lidské vztahy i kvalitu rozvoje svobodné lidské osobnosti. Je nutné podporovat původní autorskou a interpretační tvorbu tak, aby kultura zůstala i ve věku digitálních technologií živá a inspirující. Důraz je třeba klást na interaktivitu a informační přínos v kontrastu k bezduchému konzumu.

zdroj PDF

Střednědobý program ČSSD

připravováno od roku 1996 - 1999 programovým týmem KIT ČSSD, schváleno 2002

II.2. SPOLEČNOST VZDĚLÁNÍ

Více než kdy jindy platí, že pokud státy s nedostatečným nerostným bohatstvím a málo rozvinutou ekonomikou mají odvahu investovat do vzdělání, vědy a kultury, mohou si zajistit dlouhodobý a stabilní rozvoj. ...

...Významnou roli ve výchově a vzdělávání hrají média. Oceňujeme vzdělávací pořady vysílané elektronickými médii. Zaráží nás však postoje některých médií, která odmítají přijmout svůj díl odpovědnosti za negativní vliv části své produkce, a to nejen po obsahové, ale i po formální stránce....

zdroj ZDE

IV.9. Kulturní politika

Kultura je významnou součástí života občanské společnosti českých zemí. Její poznání, pochopení a prožití přispívá k sebevědomí společnosti, její emancipaci a vnitřní integraci. Odtud vyplývá i její nezastupitelná úloha kultivační, vzdělávací, sociální, hodnototvorná a kreativní, ovlivňující náš život i pohled na svět.

Tvorba a vnímání kulturních statků je ale i právem každého občana svobodně rozhodovat o charakteru kulturních projevů, jejichž je tvůrcem či příjemcem. Zaručit ochranu tvůrčí svobody a vytvářet podmínky pro kulturní život občanů je základním úkolem při tvorbě a realizaci kulturní politiky.

...

Svébytná a nosná kultura vždy byla, je a bude věcí veřejnou, předmětem veřejného zájmu. Cílem kulturní politiky je nejen sjednocovat občany naší země, ale i propojovat je se širokou škálou evropských a nyní i globálních tradic.

Kultura jako celek nemůže být samofinancovatelná a obec, region či stát se nemůže zbavit zodpovědnosti za její rozvoj. Náš příspěvek k evropské civilizaci je oprávněným zdrojem přirozeného sebevědomí, národní hrdosti a výchozí základnou pro současný proces integrace České republiky do Evropy. Vynaložené prostředky se nám budou vracet ve formě kulturních hodnot, které mají nadčasovou platnost a nevyčíslitelnou cenu. ...

Sociální demokracie si uvědomuje důležitost uchování a neustálé kultivace národního jazyka pro rozvíjení kulturních aktivit a tvorbu kulturního dědictví. Uvědomuje si zvláště jeho význam pro život národnostních menšin, kde je jazyk často jediným pojítkem jejich kultury. Je třeba uchránit prostor informačních, vzdělávacích a zábavních aktivit před bezduchostí a "lacinou" komercionalizací - je nutno podporovat nové autory a interprety, upřednostňovat rozvoj mateřského jazyka a specifik národní kultury. Znalost dějinných souvislostí je nejen poučením, ale i základem pro osvojování všech hodnotových orientací.

ČSSD se snaží citlivě reflektovat vliv zásadních změn, které s sebou nesou nové formy šíření kulturních obsahů masovými sdělovacími a reprodukčními prostředky, zejména televizí. Mění se role a charakter novin, časopisů, knih. Trendem budoucnosti je propojování technologií, vedoucí k rozšíření nabídky, zlevnění produktů a tím i k zajištění možnosti většího rozšíření, ekologičtějšího charakteru přenosu informací. Tento mnohovrstevný proces povede mimo jiné k vytváření globálních informačních, vzdělávacích a zábavních center s podporou rozsáhlých multimediálních encyklopedií, tvořící přirozený produkt smysluplného a kulturního využití volného času. Pokud stát půjde v čele těchto inovací, neztratí se jejich demokratičnost a všeobecná dostupnost a zůstanou součástí veřejných služeb občanům.

Jsme však i svědky protichůdných tendencí, kdy tvůrčí svoboda sice vede k obohacování kulturního fondu společnosti, souběžně ale dochází také ke kulturním ztrátám, dekultivaci jazyka ve veřejném sdělování, zužuje se sociální základna zájmu o uměleckou tvorbu, rýsuje se propast mezi uměleckou kulturou a kulturou všedního dne. Významný podíl na tom mají některá média, ve kterých se zábavnost a povrchnost osvobozují od kulturních nároků a přehlušují vážné obsahy. Zatímco jazyk médií se demokratizuje až znehodnocuje, obsah sdělení vyjadřuje spíše zájmy vydavatele a zadavatelů reklamy než veřejné zájmy. Tento kontrast vytváří novou kulturní skutečnost. Mediální průmysl spolu s průmyslem reklamy mísí realitu s  mystifikací.

Máme obavy, že mediální průmysl a prostředky hromadného sdělování -- televize, rozhlas, periodický tisk a reklama, která jimi prostupuje vytváří krizi hodnot, která nemůže být bez následků pro kulturu a pro kulturní vzorce početných společenských skupin. Relativizace kulturních norem, chování, mezilidských a společenských vztahů znehodnocuje kulturní tradice. Reklama přestává být jen funkcí trhu, ale podsouvá veřejnosti hodnotovou orientaci, která předpokládá přijetí konzumních, ideologických a politických hodnot. Reklama absenci ideologie pouze předstírá. Tak jako se vytvářejí nákupní řetězce supermarketů, vytvářejí se i řetězce pseudokulturních hodnot; konzum je spojován s prestiží a humanismus je ponižován a zpochybňován.

Digitální technologie umožňují zpřístupnění současné kultury i kulturního dědictví prostřednictvím multimediálních prostředků celému světu. Lze tak prezentovat originalitu a tvůrčí potenciál jak minulých generací, tak i současných tvůrců, hledat nové vztahy k veřejnosti. Jen stát má možnost a měl by mít i povinnost zainvestovat projekt státní podpory vzdělanosti - digitalizaci sbírkových a archivních fondů, knihoven, galerijních a muzejních sbírek, jejich katalogizaci a veřejnou prezentaci. Vytvoří se tak multimediální encyklopedie české historie, kultury a písemnictví. Podpora věd a výzkumu sloužících těmto účelům se týká zejména kulturologie, sociologie, historiografie i všech forem kritiky a publicistiky. ...

Sociální demokracie si je vědoma veřejného zájmu na trvale udržitelném rozvoji a uchování kultury, na potřebě citlivé podpory státu všem neziskovým aktivitám v kultuře a na nezaměnitelné funkci kultury jako veřejné služby, jejíž standardní část se neobejde bez zákonných rámců, veřejnoprávní ochrany, podpory a spoluodpovědnosti státu při jejím zajištění.

zdroj ZDE

Programové prohlášení prozatím poslední vlády s účastí ČSSD, kabinetu Jiřího Paroubka

Vláda chápe kulturu a národní kulturní dědictví jako základní dimenzi uchování národní identity a jako významný faktor rozvoje České republiky.

Vláda si je vědoma odpovědnosti za stav kulturní infrastruktury státu a národního kulturního pokladu. Proto vláda vypracuje a předloží ke schválení návrh zákona o veřejné podpoře kultury, novelu autorského zákona a bude pokračovat v úsilí minulých vlád zajistit odpovídající postavení české kinematografii prostřednictvím nového modelu jejího financování. K zajištění péče o uchování národního kulturního pokladu využije vláda co nejefektivněji evropských fondů.

Bude nadále podporovat duální a nezávislý systém rozhlasového a televizního vysílání a dostatečné financování médií veřejné služby. Podpoří proces digitalizace včetně legislativního zajištění jejího postupu.

zdroj ZDE

Usnesení Odborné komise ČSSD pro informatiku a telekomunikace ke strategii podpory médií veřejné služby

připraveno v červnu 2006, schváleno v říjnu 2006

Odborná komise ČSSD pro informatiku a telekomunikace,

 • u vědomí nenahraditelného významu veřejného prostoru pro legitimní společenskou diskuzi v demokratické společnosti
 • u vědomí nezastupitelnosti a významu institucí veřejné mediální služby pro rozvoj a uchování samé podstaty demokratického společenského systému, hodnot národní kultury a vnější i vnitřní integrace společnosti
 • u vědomí neodvratnosti technologické, kulturní i ekonomické globalizace a nutnosti aktivního zapojení České republiky do tohoto procesu
 • v zájmu uchování národní identity, parlamentní demokracie a zachování specifické kultury
 • v souladu s předchozími stanovisky ČSSD v dlouhodobém i střednědobém programu ČSSD
 • v souladu s předchozími prohlášeními vlád pod vedením ČSSD

doporučuje orgánům ČSSD, členům ČSSD a pověřeným osobám s parlamentní, vládní a specifickou institucionální odpovědností v mezích jejich působnosti i nadále

 • všestranně podporovat a hájit existenci, nezávislost a rozvoj médií veřejné služby České republiky jako národních vysílatelů a národních kulturních institucí se specifickým postavením a jejich postupnou integraci, např.
  • podporou legislativy, zajišťující a posilující postavení médií veřejné služby
  • podporou státem zřízených a státem financovaných mediálních archivů a podporou rozšíření jejich využívání institucemi veřejné služby ve veřejném zájmu,
  • podporou původní autorské tvorby prostřednictvím grantů
  • podporou mezinárodní prezentace výsledků autorské tvorby pomocí aktivní spoluúčasti státu na této prezentaci a prostřednictvím grantů
  • přídělem technických prostředků k vysílání a šíření multimediálnímu obsahu veřejné služby
  i využitím dalších nástrojů podpory v souladu s legislativou EU, a to i v digitální multimediální podobě
 • aktivně bránit pokusům o privatizaci či programová omezení médií veřejné služby a jejich archivů jako pokusům o výprodej národního dědictví
 • podporovat i nadále vznik, existenci a rozvoj specifických multiplexů veřejné služby ve všech systémech šíření obrazu, zvuku, textu a dat přijetím příslušných legislativních a technických opatření
 • podporovat původní českou multimediální produkci se zaměřením na
  • podporu tvorby atraktivního obsahu veřejné služby pro děti a mládež
  • podporu, dokumentaci a propagaci vzdělávání, vědy a výzkumu,
  • podporu genderové, národnostní a sexuální rovnosti a kulturní, názorové a náboženské rozmanitosti
  • podporu neziskové a všeobecně prospěšné činnosti
  • podporu obsahu přispívajícího k poznání a ochraně biodiverzity, přírody a krajiny,
  a to z prostředků jednotlivých resortů a státního rozpočtu
 • podporovat uchování, digitalizaci a všeobecné nezpoplatněné zpřístupnění kulturních klenotů z archivů těchto institucí formou dostatečných účelově vázaných příspěvků státu na digitalizaci archivů tak, aby nedocházelo k jejich nevratné zkáze
 • podporovat obsah veřejné mediální služby a jejich archivů ve vzdělávacím procesu objednávkou atraktivních multimediálních produktů jako pomůcek pro výuku, propojením dramaturgie specifických programů těchto institucí s požadavky základního středního i vysokého školství i výkupem práv k neomezenému šíření takto vytvořeného obsahu
 • podporovat instituce veřejné služby při propagaci České republiky v zahraničí podporou tvorby i výkupem práv k neomezenému šíření takto vytvořeného obsahu
 • dbát na dodržování kodexů veřejné služby, zákonů a dalších regulačních pravidel, definujících a upravujících chování médií veřejné služby
 • podporovat nezávislost a pravomoc příslušných regulačních orgánů, sledovat a vyhodnocovat nestrannost a kompetentnost jejich činnosti

zdroj archiv autora

Štěpán Kotrba, 2001: Rozvoj informačních a komunikačních technologií na počátku třetího tisíciletí a změny v poslání média veřejné služby

podkladový materiál pro rozhodování Českého rozhlasu, materiál pro Radu ČRo ZDE

Štěpán Kotrba, 2001: Jednička nebo nula?

podkladový materiál pro rozhodování Českého rozhlasu, seminář Rady ČRo ZDE

Podle vyjádření politiků ODS před parlamentními volbami 2006 i vyjádření některých dalších mediálních exponentů, spjatých s ODS, jde o strategii zmenšení vlivu médií veřejné služby na mediálním trhu v procesu digitalizace, změnu poslání médií veřejné služby a postupné privatizace všech mediálních institucí veřejné služby a jejich archivů. Ty miliardy z koncesionářských poplatků v rozpočtech komerčních médií chybí...

zdroj ZDEZDEZDEZDE

Veřejnoprávní média - média veřejné služby TÉMA BL

Digitalizace sdělovacích prostředků TÉMA BL
                 
Obsah vydání       16. 11. 2006
18. 11. 2006 Blairovo přiznání, že je Irák "katastrofa", vyvolalo v Británii mediální bouři
19. 11. 2006 Topolánek dostal na kongresu většinu Štěpán  Kotrba
16. 11. 2006 Levičákův příslib zdeprimovaným konzervativcům Michael  Moore
18. 11. 2006 Jsem rád, že si politici uvědomili, že je demokracie založená na kompromisu Jan  Čulík
18. 11. 2006 Topolánek plive na demokracii Boris  Cvek
19. 11. 2006 Objevil Ameriku Miloslav "Kraken" Junek
17. 11. 2006 Nežná? Revolúcia? Lucia  Mrázová
18. 11. 2006 Sedmnáct let... aneb za tři roky to bude dvacet let Ladislav  Žák
17. 11. 2006 Za nekrology Pavel  Kopecký
17. 11. 2006 Kód elektronického pasu lze rozbít do 48 hodin
18. 11. 2006 Jak je tomu s "nadstranickou nezávislostí v dobrých médiích" Jan  Čulík, Darius  Nosreti
17. 11. 2006 O cenzuře a odpovědnosti České televize Nikolaj  Savický
19. 11. 2006 Propagandisté vpřed! Martin  Vadas
18. 11. 2006 Veřejná služba v rukou cenzorů Janečka, Lamberta, Savického, Baumruka a dalších Martin  Vadas
19. 11. 2006 Způsob páně Vadasovy argumentace mi stačí Jan  Čulík
18. 11. 2006 Jiný kraj, jiný mrav
16. 11. 2006 Mletí Mlynáře na pokračování Zdeněk  Jemelík
17. 11. 2006 Agitky Českých médií už netáhnou, není divu Štěpán  Kotrba
17. 11. 2006 Česť, sláva a hanba Gustáva Husáka Eduard  Chmelár
17. 11. 2006 Polistopadová doba..., téměř bez vtipů Vladislav  Černík
16. 11. 2006 Je Jandák poslancem ČSSD nebo ODS? Štěpán  Kotrba
16. 11. 2006 Báseň veskrze koaliční - S dvojím smyslem Jan Jeník z Bratřic
17. 11. 2006 Sedmnáctý po sedmnácté Stanislav  Křeček
17. 11. 2006 Citát dne - včerejšího
17. 11. 2006 Ségolène Royal zvítězila v primárkách Socialistické strany Simone  Radačičová
17. 11. 2006 Ségolène a Nicolas: nová Francie? Boris  Cvek
17. 11. 2006 17. listopad 1989 v Britských listech po deseti letech
16. 11. 2006 Jaká byla role agenta Zifčáka?
16. 11. 2006 Proč se ODS chce znemožnit Boris  Cvek
16. 11. 2006 Nedohoda versus dohoda Jiří  Pehe
18. 11. 2006 Dopis nestranného publicisty místopředsedkyni ODS Bohumil  Doležal
18. 11. 2006 Citáty dne - z kongresu ODS
16. 11. 2006 Televize, kam se podíváš Štěpán  Kotrba
16. 11. 2006 Ze života hmyzu Wenzel  Lischka
16. 11. 2006 První den anglické televize Al Džazíra
16. 11. 2006 Smrtelný sen žen proti ideálu mužů, aneb Nebylo to vlastně trestné Uwe  Ladwig
16. 11. 2006 Životopis Karla Kryla
16. 11. 2006 Klimtova kniha o Krylovi je výborná Martin  Štumpf
16. 11. 2006 Spotřeba nade vše Jan  Polívka
16. 11. 2006 Ropák se vzepřel, ropák vyhrál
16. 11. 2006 Arogantní jezdci, živící se hovězím Meike  Snijder
16. 11. 2006 Arrogant beef eating horse riders Meike  Snijder
15. 11. 2006 "Kdyby to nevyšlo a vládli Paroubek, Rath a Filip, budu v pozici demokratů z roku 1948"
15. 11. 2006 Havířov: Historie se opakuje, jednou jako drama a podruhé jako fraška Josef  Baxa
15. 11. 2006 "Duopol komerčních televizí" aneb jak je to doopravdy se sirénami trhu bez přívlastků Štěpán  Kotrba
15. 11. 2006 Svetoobčania nechcú prehliadať rozdiely, ale prekonávať ich Eduard  Chmelár
15. 11. 2006 Ponižování účastníků jako metoda vedení správního řízení Aleš  Uhlíř
15. 11. 2006 Boj proti terorismu: Novodobý hon na čarodějnice Jakub  Rolčík
15. 11. 2006 USA: Jak vykročit z kruhu Oskar  Krejčí
15. 11. 2006 Rakouská strana modrých zhnědla Richard  Seemann
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
16. 11. 2006 Televize, kam se podíváš Štěpán  Kotrba
16. 11. 2006 Je Jandák poslancem ČSSD nebo ODS? Štěpán  Kotrba
15. 11. 2006 Tiskový mluvčí televize pracuje jen v pracovní době, a to nepracuje Štěpán  Kotrba
15. 11. 2006 "Duopol komerčních televizí" aneb jak je to doopravdy se sirénami trhu bez přívlastků Štěpán  Kotrba
9. 11. 2006 Zpravodajství ČT k americkým volbám   
30. 10. 2006 Potůček a jeho Dolina pod Tatrami Štěpán  Kotrba
30. 10. 2006 Další volební podraz ČT 1. Jak dlouho ještě? Stanislav  Křeček
30. 10. 2006 Verejnoprávne médium považujem za najprofesionálnejšiu formu mediálnej inštitúcie Radim  Hreha
28. 10. 2006 Kubiceho denunciační prefabrikát: volby skončily, proboha zapomeňte Štěpán  Kotrba
26. 10. 2006 Soukromá rádia se už také vydávají cestou multimedializace Štěpán  Kotrba
25. 10. 2006 Dialog U husy, noviny, volby a vynikající výkon ČT Alex  Koenigsmark
23. 10. 2006 Citát dne - včerejšího   
20. 10. 2006 Google: Koho zajímá Havel a koho zajímá Bush Štěpán  Kotrba
19. 10. 2006 Rada STV volí ředitele Štěpán  Kotrba
19. 10. 2006 Australská liberalizace mediálního trhu Štěpán  Kotrba

Digitalizace sdělovacích prostředků RSS 2.0      Historie >
16. 11. 2006 Televize, kam se podíváš Štěpán  Kotrba
16. 11. 2006 Je Jandák poslancem ČSSD nebo ODS? Štěpán  Kotrba
31. 10. 2006 Nepleťe si internet se sítí elektronických komunikací Štěpán  Kotrba
30. 10. 2006 Potůček a jeho Dolina pod Tatrami Štěpán  Kotrba
26. 10. 2006 Soukromá rádia se už také vydávají cestou multimedializace Štěpán  Kotrba
23. 10. 2006 Citát dne - včerejšího   
20. 10. 2006 Google: Koho zajímá Havel a koho zajímá Bush Štěpán  Kotrba
19. 10. 2006 Vesmírná superstar Štěpán  Kotrba
19. 10. 2006 Jandák chce zestátnit televizi Štěpán  Kotrba
10. 10. 2006 10. 10. 2010 - hysterie na Invexu Štěpán  Kotrba
14. 9. 2006 Digitalizace: Další plán bude v říjnu Filip  Rožánek
25. 8. 2006 Plán digitalizace? Možná koncem roku Filip  Rožánek
23. 8. 2006 Rozvrat současných mediálních jistot Štěpán  Kotrba
23. 8. 2006 Smutný konec kazeťáku Štěpán  Kotrba
17. 8. 2006 Zastaralý formát? Ne. Nova vzdala boj o politickou diskuzi Štěpán  Kotrba

Modrá šance ODS RSS 2.0      Historie >
16. 11. 2006 Proč se ODS chce znemožnit Boris  Cvek
16. 11. 2006 Je Jandák poslancem ČSSD nebo ODS? Štěpán  Kotrba
15. 11. 2006 "Kdyby to nevyšlo a vládli Paroubek, Rath a Filip, budu v pozici demokratů z roku 1948"   
14. 11. 2006 ODS může velmi snadno vyvolat předčasné volby Boris  Cvek
9. 11. 2006 Účinné argumenty, aneb proč volit ODS   
29. 10. 2006 Strana zelených -- B skupina ODS Milan  Valach
24. 10. 2006 Mejdan ODS Josef  Vít
23. 10. 2006 Ministr Říman (ODS) chce škodit klimatu výrazně více Miroslav  Šuta
22. 10. 2006 Zelení nebudou nadšeni, Klaus chce uhelné i jaderné elektrárny Štěpán  Kotrba
21. 10. 2006 Po sečtení 95 procent okrsků vede ODS   
5. 10. 2006 ODS: Vám na žádné otázky o korupci odpovídat nebudeme   
3. 10. 2006 Vláda nedostala důvěru, 97 poslanců není většina Štěpán  Kotrba
30. 9. 2006 ODS projevuje totalitní tendence a Česká televize ji v tom podporuje Milan  Valach
24. 9. 2006 Langerova bouře ve sklenici vody Petr  Nachtmann
23. 9. 2006 Atta je opět v Praze? Štěpán  Kotrba