25. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 1. 2008

WTO: v předvečer průlomu v jednáních?

Ve švýcarském Davosu se opět po roce sešlo Světové ekonomické fórum, které je pravidelnou příležitostí pro představitele řady států setkat se také k tématu mnohostranných obchodních jednáních, která již od roku 2001 probíhají v rámci Světové obchodní organizace. Ve všech minulých letech byl výsledek setkání podobný -- všichni vždy potvrdili politickou vůli dovést jednání do úspěšného konce a vždy vyjádřili naději, že k uzavření kola mnohostranných jednání dojde v tom roce, jehož první měsíc právě uplynul. 26. ledna 2008 dojde opět k podobnému jednání. Můžeme zkusit odhadnout, na základě prohlášení jednotlivých obchodních představitelů a na základě analýzy dosavadního vývoje a obsahu jednání, jaký bude letos výsledek?

Před zahájením Světového ekonomického fóra prohlásili zcela shodně komisař EU pro obchod Peter Mandelson i šéfka Úřadu nejvyššího obchodního představitele USA Susan Schwab, že očekávají letos zásadní průlom v mnohostranných obchodních jednání. Podle Mandelsona by takový průlom měl přijít již brzy na jaře, nejlépe do Velikonoc. Průlom by ovšem neznamenal konkrétní znění závazků ohledně budoucí liberalizace obchodu zemědělským a průmyslovým zbožím a službami a ohledně nových nebo změněných pravidel mezinárodního obchodu, ale pouze shodu na základních prvcích, které jsou předpokladem pro další jednání na nižší, technické úrovni. Znamená to, že dojednané hlavní články budoucích dohod by musely být "překlopeny" do konkrétních jednotlivých závazků všech 152 členů WTO, včetně celních sazeb pro všechny položky celního sazebníku. To bude -- vzhledem k dlouhým procesům v domácích politikách některých členů -- vyžadovat značný časový prostor. A konkrétní vyjádření závazků bude poté znovu podrobeno analýze, prověření a připomínkám ostatních obchodních partnerů. Termín konec roku 2008 samozřejmě není zcela nereálný z hlediska procedury mnohostranných jednání, ovšem není příliš pravděpodobný vzhledem k jeho vazbám na domácí politickou situaci některých členů WTO.

Například v USA by se finalizace mnohostranných jednání shodovala s již započatou předvolební kampaní a konečné obchodní dohody by byly podepsány na konci volebního období dosavadního prezidenta G. Bushe. Takový scénář je poněkud utopickým. Sice bychom mohli v teoretické rovině předpokládat, že obchodní zájmy, prosazené současnou americkou administrativou, se budou zcela shodovat se zájmy administrativy budoucí, ale z některých prohlášení současných prezidentských kandidátů je zřejmé, že tomu tak nebude. Hillary Clinton například v prosinci 2007 v rozhovoru pro Financial Times prohlásila, že pokud bude zvolena prezidentkou USA, bude se velmi vážně rozhodovat, zda v mnohostranných jednáních WTO pokračovat. Její výhrady se týkaly omezení plynoucích z pravidel WTO, která neumožňují přísnější environmentální a bezpečnostní opatření a ochranu pracovních míst, pokud jsou překážkou obchodu.

V EU zase dochází v současné době ke stále silnějšímu prosazování protekcionismu a posílení preferenčních obchodních vztahů, ať už dvoustranných nebo vícestranných, na úkol mnohostranné liberalizace. Například v závěru minulého roku EU sjednala nebo předběžně sjednala řadu dalších dohod o volném obchodu, a to se skupinami států Afriky, Karibiku a Tichomoří, kterých je 79. V současné době EU obchoduje na základě mnohostranných pravidel a závazků pouze s 9 státy světa -- i když do nich patří významné vyspělé ekonomiky, jako jsou USA, Japonsko, Austrálie, atd., je jasně zřetelné, že dochází k ústupu od mnohostranné liberalizace k regionálním preferencím. Protekcionismus se také odráží např. v prohlášení francouzského prezidenta N. Sarkozyho, který je rozhodnut nepřipustit uzavření mnohostranných liberalizačních obchodních dohod v případě, že by byly negativním způsobem dotčeny francouzské zemědělství a průmysl. Ve světle nadcházejícího francouzského předsednictví EU od poloviny roku 2008 nelze nepřičítat těmto prohlášením váhu.

Podle některých předpovědí by se setkání v Davosu v letošním roce mohlo týkat environmentálních aspektů obchodu. Opatření související s životním prostředím a omezující tím obchod, jako např. předpisy pro dovoz geneticky modifikovaných potravin, jsou předmětem připomínek ze strany USA vůči EU, Evropská unie má naopak silné výhrady ke americkým subvencím podporujícím výrobu biopaliv. To může sice být zahrnuto do bilaterálních jednání, která v Davosu proběhnou, avšak není příliš pravděpodobné, že by představitelé USA a EU v Davosu projednávali některé konkrétní obchodní záležitosti na mnohostranném setkání. Stejně tak je málo pravděpodobné, že by setkání mohlo přinést politické "směrnice" k mnohostranným jednáním WTO obsahujícím environmentální aspekty. Tato jednání nejsou jednak hlavním článkem, ke kterému by se upínala pozornost členů WTO, jednak v nich není již dlouho jasno, jakým způsobem by měl být konkrétně preferován nebo jinak zohledněn obchod se zbožím, které pozitivně nebo negativně ovlivňuje životní prostředí. Definice takového zboží je totiž nesmírně obtížná, ještě obtížnější je, aby se na ní shodli všichni členové WTO. Není ani jasné, jak by obchod se zbožím, vytipovaným eventuálně na základě nějaké definice, byl zahrnut do celkových pravidel liberalizace průmyslovým zbožím, a to i vzhledem k tomu, že doposud nedošlo ani ke shodě na těchto základních pravidlech.

Členové se ostatně prozatím nedohodli ani na liberalizaci obchodu se zemědělským zbožím, což je pokládáno za klíčový předpoklad jednání v dalších oblastech. Na přelomu roku sice předseda jednání o zemědělském obchodě předložil návrhy, jak řešit jednotlivé aspekty liberalizace, ve snaze sblížit názory členů na nejrozpornější otázky. I když své návrhy založil na stanoviscích členů, je zřejmé, že nemohl zohlednit všechny názory a vytvořit kompromis přijatelný pro všechny členy. K těmto materiálům se sice vedou intenzivní diskuse, avšak o jednotném názoru na rozhodující aspekty nelze prozatím ani uvažovat a předpokládá se, že návrhy budou v průběhu února dále přepracovány. Situace se tak prakticky nezměnila od začátku roku 2007, kdy se právě v Davosu obchodní představitelé nejvýznamnějších členů WTO dohodli na odblokování jednání zmrazených od poloviny roku 2006.

Uplynulý rok tedy nepřinesl žádný pokrok v jednáních v sektorech zemědělství a průmyslových výrobků, v nichž by měla být na jaře uzavřena kompromisní, vyrovnaná dohoda o způsobu snížení celních tarifů a subvencí. Tato dohoda by mohla být eventuálně provázána s některými "sliby" liberalizace přístupu na trh se službami, tak, aby se v ní odrazily ofenzivní i defenzivní zájmy všech členů. Mezitím by ovšem členové ještě měli dokončit právě jednání o službách, o snížení podpor rybolovu a upevnění pravidel pro tuto oblast, o zpřísnění pravidel pro antidumpingová opatření, aby nemohla být zneužívána jako překážka obchodu, o usnadňování procedur obchodu a o zvláštním a rozdílném, tedy preferenčním, zacházení v obchodě s rozvojovými zeměmi.

Spuštění fanfár na oslavu konce mnohostranných jednání na konci tohoto roku se při bližším pohledu na současnou situaci v jednáních a domácích politikách členů WTO zdá být velmi nepravděpodobné. Ještě více nepravděpodobné je, že by obchodní představitelé, kteří spolu 26. ledna v Davosu poobědvají, mohli vyslat jiný než velmi všeobecný signál o tom, jak si i nadále přejí uzavření mnohostranných obchodních jednání WTO a následné další uvolnění světového obchodu. Vzhledem k tomu, že ani není možné spočítat, kolikrát podobná prohlášení byla vydána, je namístě otázka, zda budou mít vůbec nějaký význam a jednání ovlivní tak, aby rok 2008 byl, jak řekl generální ředitel WTO Pascal Lamy, nejen rokem Olympijských her v Číně, ale také olympiádou pro WTO. .

                 
Obsah vydání       25. 1. 2008
26. 1. 2008 Svejnarprezidentem.cz je "zcela vytížen"
26. 1. 2008 Nedávné zvýšení cen energií je "neospravedlnitelné"
26. 1. 2008 Dnes se možná rozhoduje o radaru a nikdo o tom neví
26. 1. 2008 Rozpolcení Zelení
26. 1. 2008 Podporují komunisté Švejnara, nebo Klause?
26. 1. 2008 Britská vláda posílá studenty do Číny
26. 1. 2008 Co lidé v ČR nechtějí vidět
26. 1. 2008 Palestinci jsou jako kobylky? Daniel  Hrabina
25. 1. 2008 Schopnosti protiraketového systému jsou "velmi omezené"
25. 1. 2008 O americké protiraketové obraně bude jednat Evropský parlament
26. 1. 2008 Představy o protiraketovém systému byly přehnané už v době, kdy bylo rozhodnuto o jeho budování.
26. 1. 2008 Patří čeští Zelení do Evropy?
26. 1. 2008 Myšlenka dne (nejen včerejšího)
26. 1. 2008 Když to nejde, je zbytečné tlačit Beno  Trávníček
26. 1. 2008 Jsou provokační akce neonacistů PR operací ODS, mající odůvodnit okleštění shromažďovacího práva? Štěpán  Kotrba
27. 1. 2008 Podivné postavy Jan  Potměšil
25. 1. 2008 Profesionálové všech zemí, spojte se! Darina  Martykánová
26. 1. 2008 Unhošť: referendum v místních podmínkách koalice Mazuchové s ODS
26. 1. 2008 Ví vůbec někdo, co je "5 na stole v českých!"? Miloš  Dokulil
25. 1. 2008 Falešné mýty o Romech Jan  Potměšil
25. 1. 2008 WTO: v předvečer průlomu v jednáních? Ludmila  Štěrbová
25. 1. 2008 Jak souvisí vraždící neonacista s umučenou kočkou? Pavel  Drs
25. 1. 2008 Případ utýrané kočky trochu jinak
25. 1. 2008 "Sharp" skini Jan  Potměšil
25. 1. 2008 Právě případ týrání bezbranné kočky ukazuje stav společnosti
25. 1. 2008 Vražda člověka není závažnější než brutální týrání zvířete Boris  Cvek
25. 1. 2008 Kolik rychlých lidských smrtí přesáhne význam utýrané kočky?
25. 1. 2008 Člověk není víc než jakékoliv zvíře Pavel  Zoch
25. 1. 2008 Touha Jiří  Orten
25. 1. 2008 Monitor Jana Paula: Příbram, "mrtvé" město Jan  Paul
25. 1. 2008 Nabucco je mrtvé, Rusko posiluje pozici dominantního dodavatele plynu a ropy pro Evropu Jiří G. Müller
25. 1. 2008 Co si čtenáři neuvědomují
25. 1. 2008 Neonacismus, sexismus a šikana v českých ozbrojených sborech Štěpán  Kotrba
24. 1. 2008 Autobusové zastávky, mizející svědkové minulých časů Jan  Paul
25. 1. 2008 Levice je kolektiv autorů, jenž znovu vynalézá realitu Jakub  Horňáček
25. 1. 2008 Vypneme všichni všechny spotřebiče!
25. 1. 2008 Úsměv manažerů nad zuřením politiků, neboli Nerozdávejte peníze bez záruk o vrácení Uwe  Ladwig
25. 1. 2008 Pacner jako senilnějící legenda Štěpán  Kotrba
25. 1. 2008 Čtenář je partnerem autora Irena  Zítková
25. 1. 2008 Marxistická mystika Egona Bondyho Hynek  Tippelt
25. 1. 2008 Hymna "nové" mládeže - Slava desantu, česť i chvala
24. 1. 2008 Kdo platí Ne základnám? Ne základnám. Petr  Glivický
25. 1. 2008 Nenávistný útok na všechno, čemu vděčíme za svobodu
23. 1. 2008 Otevřený dopis Janu Švejnarovi: Čím se lišíte od Václava Klause? Petr  Schnur
23. 1. 2008 Klvaňovi došly argumenty - má přehlcenou linku Štěpán  Kotrba
25. 1. 2008 Halík lidovcům: Svým doporučením volit Klause jste udělali tragickou chybu Tomáš  Halík
24. 1. 2008 Církve versus Náhrobní kámen Ženského klubu českého Mirek  Vodrážka
26. 1. 2008 Plány Štěpána Kotrby a jeho rudých bratří Václav  David
25. 1. 2008 V čem je navrhované majetkové vypořádání s církvemi prospěšné pro stát či daňového poplatníka? Štěpán  Kotrba
24. 1. 2008 Mýtus o nevhodnosti městské cylistiky Vratislav  Filler
24. 1. 2008 Uvnitř automobilu je daleko víc zplodin, než kolik vdechují cyklisté Lukáš  Zádrapa
24. 1. 2008 Pár bláznivých automobilistů chce silnice jen pro sebe
24. 1. 2008 Neúcta k čemukoliv se nevyplácí Jan  Hlinák
24. 1. 2008 Topolánek radí: Zadlužte se! Zdeněk  Roubal
26. 1. 2008 Ano, Česká republika je ošuntělá
25. 1. 2008 Tři příhody o kterých bych se rád bych se rád s Vámi podělil
25. 1. 2008 Musíme omezit autoritu vajdů
24. 1. 2008 O lučních kobylkách a rovných příležitostech aneb Jak se stát militantní feministkou Michaela  Appeltová
24. 1. 2008 Jak je důležité porozumět psanému textu Darina  Martykánová
24. 1. 2008 Nerovné šance žen a mužů v Senátu Zdeňka  Petáková
23. 1. 2008 Jestli se Rusko otočí východním směrem, bude to naše prohra, ne prohra Moskvy Oskar  Krejčí
25. 1. 2008 Jak lze lehce shodit cizí článek Václav  David
24. 1. 2008 Oči velkého bratra
24. 1. 2008 Privilegovaní umělci podporující ODS... a pak ti ostatní... Monika  Binke
23. 1. 2008 Zkušenosti důchodce (nar. 1940)
23. 1. 2008 Jaký osud čeká deník Metro? Fabiano  Golgo
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007

Privatizace služeb RSS 2.0      Historie >
25. 1. 2008 WTO: v předvečer průlomu v jednáních? Ludmila  Štěrbová
12. 10. 2007 Drahé služby České pošty půjde lépe zprivatizovat Pavel  Hojda
7. 9. 2006 Nenápadná privatizácia vody Ľubomír  Andrassy
5. 9. 2006 Přízrak "války o vodu"   
3. 8. 2006 Kterak si ODS v Ústí nad Labem představuje veřejné služby Vít  Pokorný
7. 1. 2006 Nesmíme se orientovat jen na požitkářství a přepych Zdeněk  Bárta
21. 6. 2004 Opakování je matka moudrosti Štěpán  Kotrba
7. 1. 2004 Británie: Dotace pro ožebračování třetího světa?   
14. 10. 2003 Moc, média a "pátá moc"   
9. 10. 2003 Co nejmenší role státu v informatice a telekomunikacích Mirek  Topolánek
29. 9. 2003 Koniec významu sociálnej demokracie: privatizácia sociálnych mechanizmov sa šíri rýchlosťou epidémie Egon  Matzner
17. 9. 2003 Cancún: Snaha o privatizaci vody   
17. 9. 2003 Bechtel a krev za vodu: válka jako omluva pro rozšiřování práva korporací Vandana  Shiva
26. 8. 2003 Protest proti zavedení softwarových patentů v EU   
8. 8. 2003 Zlikvidují zautomatizované automobily veřejnou dopravu?   

Liberalizace světového obchodu a WTO RSS 2.0      Historie >
25. 1. 2008 WTO: v předvečer průlomu v jednáních? Ludmila  Štěrbová
31. 12. 2007 Vondra chce od neziskového sektoru připomínky k českému předsednictví EU Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Jak důležitá je pro ČR ochrana práv k duševnímu vlastnictví? Ludmila  Štěrbová
6. 8. 2007 Zjednodušená víza do USA - kdo o ně stojí? Štěpán  Kotrba
27. 7. 2007 Válka mezi USA a Evropou začala Štěpán  Kotrba
14. 11. 2006 Nastává smrt demokracie? Michal  Černík
25. 7. 2006 Po pěti letech, rozhovory o světovém obchodu těsně před zhroucením   
29. 6. 2006 WTO: Léto 2006 ve Světové obchodní organizaci Ludmila  Štěrbová
14. 4. 2006 WTO: Co přinese konec dubna v liberalizaci obchodu s průmyslovými výrobky? Ludmila  Štěrbová
7. 1. 2006 Nesmíme se orientovat jen na požitkářství a přepych Zdeněk  Bárta
13. 12. 2005 Summit WTO v Hongkongu: zahájení a demonstrace rolníků   
3. 12. 2005 WTO: hra na jistotu Ludmila  Štěrbová
27. 11. 2005 WTO: dva týdny před konferencí Ludmila  Štěrbová
19. 11. 2005 WTO: přetrvávají rizika neúspěchu Ludmila  Štěrbová
11. 11. 2005 WTO: přehodnotit, zpřesnit, snížit Ludmila  Štěrbová

Liberalismus RSS 2.0      Historie >
25. 1. 2008 WTO: v předvečer průlomu v jednáních? Ludmila  Štěrbová
31. 12. 2007 Vondra chce od neziskového sektoru připomínky k českému předsednictví EU Štěpán  Kotrba
27. 7. 2007 Válka mezi USA a Evropou začala Štěpán  Kotrba
25. 5. 2005 Inspirativní liberál Karel Marx Michael  Kroh
25. 5. 2005 Naděje, jistoty, antiliberálové Pavel  Urban
25. 5. 2005 Proč jsem liberál? Boris  Cvek
23. 5. 2005 Liberalismus (?) a represe   
23. 5. 2005 Chci mluvit do toho, co se mi nelíbí Jindřich  Kalous
22. 5. 2005 Co není liberalismus Petr  Fiala
20. 5. 2005 Liberalismus znamená především osobní svobodu Milan  Černý
16. 5. 2005 Co je liberalismus? Josef  Vít