7. 9. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 9. 2006

Nenápadná privatizácia vody

Jednou z nosných tém strany Smer -- sociálne demokracia v júnových parlamentných voľbách bola otázka privatizácie strategických podnikov. Líder sociálnych demokratov Robert Fico voličom verejne prisľúbil, že jeho strana po vstupe do vlády zabráni privatizácii podnikov, ktoré majú pre život spoločnosti strategický význam.

"Nie je možné, aby štát bezhlavo predával železnice, letiská či energetické podniky." Okrem toho súčasný šéf exekutívy v predvolebných diskusiách zdôrazňoval, že jeho kabinet preverí privatizačné rozhodnutia Dzurindovej vlády a tam, kde sa zistí porušenie zákona, urobí nápravu.

V kontexte s predvolebnými vyhláseniami musela Ficova vláda v ostatných dňoch riešiť otázku privatizácie bratislavského, košického letiska a taktiež musela rozlúsknuť dilemu ohľadom predaja šiestich teplárenských spoločností. V úzadí záujmu vládneho kabinetu i širokej verejnosti však naďalej zostáva nenápadná privatizácia vodárenských spoločností.

Vlastníkom vodárenských spoločnosti už od roku 2003 nie je štát, ale miestna samospráva. Podľa zákona sú to práve obce a mestá, ktoré majú povinnosť zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Podľa poslanca mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi Stanislava Čurného je na prospech veci, že sa po niekoľkoročnom úsilí podarilo previesť vlastníctvo vodárni zo štátu na samosprávu. "Samospráva tak získala reálny nástroj na ovplyvňovanie činnosti vodárni, samozrejme na druhej strane má aj zodpovednosť za to, ako sa bude nakladať s majetkom týchto spoločnosti."

Realita na Spiši

Minister pôdohospodárstva ešte v máji roku 2003 vydal rozhodnutie, ktorým sa podnik Východoslovenské vodárne a kanalizácie rozdelil na dve spoločnosti. Jednou z nich sa stala Podtatranská vodárenská spoločnosť.

To čo sa predtým nepodarilo politikom pri schvaľovaní zákona o vyšších územných celkoch, vykonala za nich voda. "Voda spojila Spiš v jeden celok a historických trinásť spišských miest a takmer dvesto obcí spoločne získalo akcie v Podtatranskej vodárenskej spoločnosti", hovorí zástupca spišského občianskeho združenia "Naša obec" Stanislav Hanula. Novovzniknutá vodárenská spoločnosť však nezostala dlho jednoliatym subjektom. Po necelom roku akcionári, teda zástupcovia obcí a miest, rozhodli, že od januára 2005 bude firma rozdelená na dve samostatné časti, na infraštrukturálnu a prevádzkovú.

Proces delenia Podtatranskej vodárenskej spoločnosti verejne podporila i primátorka Spišskej Novej Vsi Anna Fedorová. Podľa nej rozdelenie spoločnosti bolo správnym krokom do budúcna a tejto transformácie sa netreba obávať. "Do infraštrukturálnej časti spoločnosti stále patrí celý nehnuteľný majetok a do prevádzkovej len to, čo súvisí s dodávkou vody, kanalizáciou a čistením odpadových vôd", pripomína pravidlá rozdelenia primátorka A. Fedorová.

Na celej transformácii spoločnosti by asi naozaj nebolo nič zvláštne, ak by sa po niekoľkých týždňoch od rozdelenia firmy nezačal pripravovať nový zámer. Zámer, ako predať či dlhodobo prenajať novovzniknutú prevádzkovú časť ďalšiemu, najlepšie zahraničnému "strategickému" partnerovi. Potreba vstupu "strategických" partnerov do fungujúcich strategických odvetví sa pritom stala akousi okrídlenou formulkou na obhájenie úmyslu sprivatizovať to najlukratívnejšie, čo sa na Slovensku dalo a ešte stále dá.

Účelová transformácia

"Rozdeľovanie vodárenských spoločnosti bolo iba účelovou záležitosťou, ktorá mala pomôcť určitým skupinám získať kontrolu nad strategickou surovinou, nad vodou". Toto tvrdenie opiera Janka Kubíková o svoje bezmála tridsaťročné skúsenosti v oblasti vodného hospodárstva. Podľa nej boli napríklad bývalé vodárenské podniky na Spiši dlhodobo najziskovejšie v celom východoslovenskom regióne.

Nájsť logiku v dnes už schválenom tridsaťročnom prenájme prevádzkovej spoločnosti zahraničnému investorovi nevedia ani poslanci Spoločného poslaneckého klubu v spišskonovoveskom mestskom zastupiteľstve. "Na ostatnom zasadnutí sme požiadali vedenie mesta, aby vysvetlilo proces transformácie spoločnosti i výhodnosť predaja prevádzkovej časti firme Veolia z Francúzska na obdobie tridsiatich rokov," hovorí poslanec S. Čurný. Poslanci sa dočkali stručnej odpovede. Ide o dobrú vec a o všetkom je už v konečnom dôsledku rozhodnuté.

Podľa Spoločného poslaneckého klubu bolo a stále je dianie v Podtatranskej vodárenskej spoločnosti zahalené zvláštnym rúškom tajomstva. Jeho člen Ladislav Findura neskrýva rozčarovanie nad tým, že poslanci neustále dostávali iba strohé informácie o dianí v spoločnosti, o jej rozdelení na dve časti či o neskoršom predaji akcií prevádzkovej spoločnosti. "Myslím si, že strategické rozhodnutia v spoločnostiach, v ktorých má majetkovú účasť mesto, a teda i jeho obyvatelia, by mali byť prerokované a schválené v zastupiteľstve". Uzatvára svoj pohľad na celú situáciu L. Findura. Ešte ďalej zachádza S. Hanula zo združenia "Naša obec", ktorý je presvedčený o tom, že k všetkým záležitostiam, ktoré majú výrazný vplyv na budúci rozvoj mesta, by sa mali vyjadriť občania, možno aj využitím inštitútu referenda. Na Spiši však pri téme voda platilo zvláštne pravidlo. V tak zásadnej záležitosti v mene občanov i ich volených zástupcov rozhodla úzka skupinka dočasne vyvolených a zvolených starostov či primátorov.

Pochybnosti okolo predaja

Predchádzajúca transformácia Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a dnes i predaj jej prevádzkovej časti upútal pozornosť nielen niektorých regionálnych predstaviteľov, ale i zástupcov Európskej komisie. V Bruseli sa už preveruje konanie viacerých európskych vodárenských spoločnosti, pretože euroúradníci začali mať pochybnosti v tom, či takýto spôsob transformácie vodárenských spoločností nepredstavuje ohrozenie stratégie pre realizáciu projektov spolufinancovaných z európskych fondov. "Komisia má právo preveriť, či peniaze daňových poplatníkov, ktoré tečú z európskych zdrojov do ktorejkoľvek členskej krajiny, nie sú zneužívané v prospech úzkych súkromných podnikateľských skupín." Špecialista na európske záležitosti Tomáš Koziak okrem toho dodáva, že európske peniaze môže pre regióny zachrániť skutočnosť, že ich prijímateľom bude na Slovensku infraštrukturálna spoločnosť, ktorej vlastníkom je samospráva. A štát cez regulačný úrad nepripustí novým prevádzkovateľom drasticky zvyšovať poplatky za pitnú vodu.

Podľa týždenníka Trend pochybnosti okolo regulárnosti predaja akcií Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti francúzskej firme Veolia viedli minimálne jedného z účastníkov medzinárodného tendra k tomu, aby podal podmet na príslušný súd. Súťaž na predaj akcií bola v závere minulého roka totiž vypísaná len v jedinom zahraničnom tlačenom periodiku a zároveň v "extrémne" krátkom čase. V priebehu piatich týždňov museli reálni záujemcovia doručiť výberovej komisii ich záväzné finančné ponuky. Najvyššiu cenu za odkúpenie akcií ponúkla česká spoločnosť Ondeo Services. Išlo o sumu 550 miliónov korún, pričom víťaz tendra -- francúzska spoločnosť Veolia -- ponúkol 400 miliónov. Okrem ceny je zvláštnosťou celého tendra skutočnosť, že otváranie obálok s oficiálnymi ponukami bolo neverejné a uchádzači o kúpu akcií nemali ani najmenšiu možnosť obhájiť svoje ponuky pred akcionármi, teda pred zástupcami obcí a miest.

Minulý týždeň Protimonopolný úrad SR schválil Zmluvu o vstupe spoločnosti Veolia do prevádzkovej časti Podtatranskej vodárenskej. Nový "strategický" partner si teda môže uplatňovať všetky svoje právomocí. A tak je definitívne jasné, akým jednoduchým spôsobom sa môžu obísť právne normy, aby sa dalo bezproblémovo a nenápadne privatizovať, rozhodovať o nás bez nás.

Bez čistej vody sa žiť nedá. Otázne je, či si túto zásadnú vec uvedomujú i samotní primátori či starostovia, ktorí po decentralizácií rozhodujú často o veciach, ktorých dôsledky siahajú do ďalekej budúcnosti. V prípade Spišskej Novej Vsi je to alarmujúcejšie o to viac, že dlhodobý plán investícii do vodného hospodárstva v meste neráta so žiadnou výraznejšou investíciou, skôr majú "stratégovia" podtatranskej vodárenskej snahu rušiť posledné alternatívne zdroje pitnej vody pre metropolu Spiša. V tomto prípade však už nejde o nenápadnú privatizáciu, ale o verejné ohrozenie zdravia obyvateľstva, a to by už nemalo uniknúť pozornosti i iných.

Autor je poslanec MsZ v Spišskej Novej Vsi

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       7. 9. 2006
7. 9. 2006 Rozpory v událostech z 11. září
7. 9. 2006 75 amerických univerzitních profesorů tvrdí, že útoky z 11. září zosnovala sama americká vláda
7. 9. 2006 Všude se najdou zrádci, i mezi americkými profesory
7. 9. 2006 "Nejsou to žádní vědci"
7. 9. 2006 Bush přiznal existenci tajných věznic CIA
7. 9. 2006 Michael  Marčák
7. 9. 2006 Čas na slovensko-maďarské vyrovnanie Eduard  Chmelár
7. 9. 2006 Stále obchází strašidlo komunismu Zdeněk  Jemelík
7. 9. 2006 Sedm pracovníků britské vlády odstoupilo, protože Blair nechce říct, kdy odejde
7. 9. 2006 Žurnalistická škola v počátcích Miroslav  Polreich
7. 9. 2006 Ustýlání pro dva Tomáš  Fürstenzeller
6. 9. 2006 Světem se šíří nevyléčitelná forma tuberkulózy
7. 9. 2006 Julínkovy nesmysly David  Rath
7. 9. 2006 Orbis sensualium pictus Milan  Cimburek
7. 9. 2006 Vojáci ve výslužbě proti válce
6. 9. 2006 Haiti začne odzbrojovat gangstery Miloš  Kaláb
6. 9. 2006 Luboš Palata: Přítomnost cizích vojsk v ČR zaručí demokracii
7. 9. 2006 Dotčení -- terorem postižení i samotní teroristé Egon T. Lánský
7. 9. 2006 Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti a jeho "Kmotři"
7. 9. 2006 Návraty domů Ladislav  Žák
7. 9. 2006 Kto prehráva v hre víťazov Radovan  Geist
7. 9. 2006 "Nenávistná pravda" Jiří  Jírovec
7. 9. 2006 Evropské potraviny ilegálně kontaminovány čínskou geneticky manipulovanou rýží, jež může způsobovat alergii
7. 9. 2006 Nenápadná privatizácia vody Ľubomír  Andrassy
6. 9. 2006 Dva v jednom Bohumil  Kartous
5. 9. 2006 Pět let po 11. září: Bushova válka způsobila epidemii globálního terorismu
5. 9. 2006 Pro informatiku vnitro není řešení, pouze nebezpečí Jiří  Kofránek
6. 9. 2006 Nová vláda s.r.o. Oskar  Krejčí
5. 9. 2006 Václav Havel: Podpora vlády od komunistů nevadí, "nevím, co to opírání se o komunisty je" Josef  Baxa
6. 9. 2006 Sedmdesát tisíc udavačů, denunciantů a konfidentů Jaroslav  Krejčí
6. 9. 2006 Dopis americkému velvyslanci v ČR: Žádná česká vláda nemá mandát vybudovat americkou základnu
6. 9. 2006 Nový proud v komunikaci v pojetí společnosti Telefónica O2 Czech Republic Aleš  Uhlíř
6. 9. 2006 Tichý Čechoslovák v Bejrútu Pavel  Pečínka
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 9. 2006 Hospodaření OSBL za srpen 2006

Privatizace služeb RSS 2.0      Historie >
7. 9. 2006 Nenápadná privatizácia vody Ľubomír  Andrassy
5. 9. 2006 Přízrak "války o vodu"   
3. 8. 2006 Kterak si ODS v Ústí nad Labem představuje veřejné služby Vít  Pokorný
7. 1. 2006 Nesmíme se orientovat jen na požitkářství a přepych Zdeněk  Bárta
21. 6. 2004 Opakování je matka moudrosti Štěpán  Kotrba
7. 1. 2004 Británie: Dotace pro ožebračování třetího světa?   
14. 10. 2003 Moc, média a "pátá moc"   
9. 10. 2003 Co nejmenší role státu v informatice a telekomunikacích Mirek  Topolánek
29. 9. 2003 Koniec významu sociálnej demokracie: privatizácia sociálnych mechanizmov sa šíri rýchlosťou epidémie Egon  Matzner
17. 9. 2003 Cancún: Snaha o privatizaci vody   
17. 9. 2003 Bechtel a krev za vodu: válka jako omluva pro rozšiřování práva korporací Vandana  Shiva
26. 8. 2003 Protest proti zavedení softwarových patentů v EU   
8. 8. 2003 Zlikvidují zautomatizované automobily veřejnou dopravu?   
8. 8. 2003 Jak platit za užívání silnic   
8. 8. 2003 Systémy pro automatickou jízdu automobilů už existují