24. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 1. 2008

Jak je důležité porozumět psanému textu

Důležitost kvalitního, nejen encyklopedického, humanitního vzdělání se mi opakovaně potvrzuje vždy, když se přesvědčuji, že i velmi inteligentní, ale "netrénovaní" lidé špatně rozumějí psanému textu. Je to problém, který trápí české školství, jak dokazují špatné výsledky českých studentů v textové analýze v mezinárodním srovnání (bohužel podle reportu PISA 2006 klesá ČR i ve vědách, z 523 na 513 bodu). Stalo se to i Václavu Davidovi, velmi inteligentnímu a slušně argumentujícímu muži, který mi ovšem rozsáhle vyvrací cosi, co jsem netvrdila.

  • Mluvila jsem o středním školství, ale nikoli českém. Zmiňovala jsem střední školství a platy učitelů na Západě, v zemích, kde je filosofie samostatným předmětem a mluvila jsem o výhodách tohoto samostatného předmětu, vzhledem k schopnostem, které u žáků rozvíjí. Psala jsem také o všeobecné úctě a slušném finančním ocenění profese středoškolského učitele v těchto zemích. Učitelé a učitelky středních škol se v zemích, o nichž jsem psala, často rekrutují z absolventů filosofie a mnozi z nich po mnohaleté praxi na gymnáziích přechazeji na univerzitu. Toto slušné finanční ohodnocení v Česku neexistuje teď a neexistovalo ani v dětství pana Davida (tuším, že nežil za první republiky, kdy středoškolští učitelé poměrně slušný plat měli), proto se můj příspěvek jen těžko dá pokládat za obhajobu komunistické minulosti, nanejvýš by bylo možné usuzovat, že apeluji na tradice národního obrození v jeho aspektu úcty k humanitnímu vědění.

    S ohledem na zahraniční kontext by se moje poznámka také dala chápat jako pobídka paní Náhlovské k emigraci. Každopádně se však nedala chápat tak, jak ji zřejmě pochopil pan David, jako doporučení, že by paní Náhlovská měla jít učit filosofii na českou střední školu, ba ani jsem netvrdila, že na českých středních školách filosofie jako samostatný obor běžně existuje. Ostatně šlo spíše o zamyšlení nad úrovní veřejné politiky a obecného povědomí, pokud jde o školství a rozvoj humanitních věd, nad reformou školství (třeba i ve smyslu poskytnutí pedagogického minima studentům filosofie a zavedení filosofie jako samostatného předmětu na gymnáziích), než o návod na přežití pro paní Náhlovskou. Rady o tom, jak přežít o chlebu, špeku a lahváčích radši přenechám jiným :o)

  • Netvrdila jsem vůbec NIC o diskriminaci dívek při přijímacím řízení na technické obory: psala jsem jen o nedostatku motivace (neexistence podpůrných opatření, který by pozdvihla zájem středoškolaček o techniku a exaktní vědy, tak jak tomu je v Německu, Rakousku, USA a jiných zemích), o postoji některých profesorů na humanitních oborech (i když ke mě dolehla svědectví o podobném chování některých lidé na oborech technických, nezmiňovala jsem to), o obecném povědomí, které dívky do značné míry "manipuluje" k jiným, "vhodným" volbám - proto není pro dívky snadné v předchozí fázi, na střední škole, rozhodnout se studovat technický obor. Dále jsem zmiňovala předsudky na trhu práce, nemluvila jsem však ani o přijímacím řízení, ani o podmínkách studia na technických a exaktních oborech.
  • Nepsala jsem o tom, že by se naši rodiče měli lépe. Srovnávala jsem s některými cizími zeměmi, např těmi, které nás v porozumění textu předstihují v reportu PISA. Myslím, že máme právo snít o lepším světě. Lovci mamutů umírali ve třiceti, ale to neznamená, že se máme radovat, když v ČR umírají muži kolem sedmdesátky, můžeme-li aspirovat na japonskou či španělskou osmdesátku. To ovšem nebude možné, budou-li se chudí lidé nuceni živit chlebem, špekem a pivem... (pozor, analogie :)

    A ještě poznámku k tématu práce při studiu:

  • Pokud jde o práci při studiu, "křečovitá" regulace zákonem (nemusí jít jen o zákaz, ale o pouhé omezení odpracovaných hodin apod.) většinou funguje všude, kde existuje rozsáhlá síť stipendií. O výhodách možnosti plně se věnovat studiu jsem ve svém článku psala dostatečně podrobně. Nezbývá než zopakovat, že pokud má být univerzita kvalitním centrem rozvoje lidského vědění a ne pouhou tiskárnou diplomů, je na mnohých oborech nutné, aby studenti trávili spoustu času v laboratoři, v archivu, čtením a analýzou textů, psaním, praktickými cvičeními, místo toho, aby rovnali konzervy v Hypernově.

                 
Obsah vydání       24. 1. 2008
24. 1. 2008 Jak je důležité porozumět psanému textu Darina  Martykánová
24. 1. 2008 Privilegovaní umělci podporující ODS... a pak ti ostatní... Monika  Binke
23. 1. 2008 Otevřený dopis Janu Švejnarovi: Čím se lišíte od Václava Klause? Petr  Schnur
24. 1. 2008 O lučních kobylkách a rovných příležitostech aneb Jak se stát militantní feministkou Michaela  Appeltová
24. 1. 2008 Nerovné šance žen a mužů v Senátu Zdeňka  Petáková
24. 1. 2008 Církve versus Náhrobní kámen Ženského klubu českého Mirek  Vodrážka
24. 1. 2008 Uvnitř automobilu je daleko víc zplodin, než kolik vdechují cyklisté Lukáš  Zádrapa
24. 1. 2008 Topolánek radí: Zadlužte se! Zdeněk  Roubal
24. 1. 2008 Immanuel Wallerstein: Keňa: stabilní demokracie nebo rozpad? Immanuel  Wallerstein
24. 1. 2008 O čem ví tesknota Jiří  Orten
24. 1. 2008 Přirozenou autoritu vajdů ani Čunek nenahradí... Pavel  Novotný
24. 1. 2008 Co je slušnost? František  Řezáč
24. 1. 2008 Neonacista zavraždil 18-letého mladíka, média zajímá kočka
24. 1. 2008 Kdo by se dnes divil posametovému vývoji...
24. 1. 2008 Kosovo jako příklad Michal  Vimmer
24. 1. 2008 Jak občané, kteří nejsou básníci, přicházejí o iluze Václav  David
24. 1. 2008 Generace, které dostávaly mizerné peníze v mizerném socialistickém hospodářství Boris  Cvek
24. 1. 2008 Děti nového režimu
24. 1. 2008 Můžeme se něčím inspirovat z amerických "primárek"? Miloš  Dokulil
24. 1. 2008 A co Ron Paul?
23. 1. 2008 Klvaňovi došly argumenty - má přehlcenou linku Štěpán  Kotrba
23. 1. 2008 O budoucím českém prezidentovi může rozhodnout i Kosovo Stanislav  Kliment
24. 1. 2008 Smrt za urážku islámu Lukáš  Lhoťan
18. 1. 2008 Případ Kosovo: Výzva k solidaritě s republikou Srbsko
23. 1. 2008 Rezoluce ke Kosovu v Radě Evropy prošla, ale jinak...
23. 1. 2008 Jestli se Rusko otočí východním směrem, bude to naše prohra, ne prohra Moskvy Oskar  Krejčí
24. 1. 2008 Památník písemnictví zůstane i nadále samostatnou institucí
24. 1. 2008 Pár bláznivých automobilistů chce silnice jen pro sebe
24. 1. 2008 Tříbení názorů v Česku bude dlouhé
24. 1. 2008 Oči velkého bratra
23. 1. 2008 NATO musí mít právo použít jaderných zbraní jako první
23. 1. 2008 DOKUMENT: Tachecí: "jestli ten tiskový mluvčí mluví za ministra dopravy..."
23. 1. 2008 Zkušenosti důchodce (nar. 1940)
22. 1. 2008 Britské listy jsme ze svých stránek odstranili, protože jsme je odstranili
4. 1. 2008 Témata Britských listů - nejen pro novoroční poučení
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007