24. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 1. 2008

Topolánek radí: Zadlužte se!

O školném a jeho pozdějším splácení se začíná mluvit poslední dobou relativně často. Jako by vláda neměla jiné téma z oblasti školství. Neustále je nám dávána za vzor Velká Británie, ale bere někdo vůbec v úvahu případné zadlužení?

Na začátku ledna přišel premiér Mirek Topolánek opět s myšlenkou platit na vysokých školách školné. V „předvolební smlouvě ODS s občany ČR„ je napsáno: „Nezavedeme školné, ale změnou financování studia zvýšíme počet vysokoškoláků na průměr EU.“ a obdobně v programovém prohlášení vlády: „Vláda nezavede školné, ale otevře diskusi o větším zapojení soukromých zdrojů do financování vysokých škol, vědy a výzkumu.“

Premiér využil šalamounsky slovo diskuse v textu a prohlásil: "Programové prohlášení jasně říká, že zahájíme diskusi o odložené platbě, což tímto činím. Přičemž nikde není řečeno, že nutně musí zůstat pouze u diskuse a že už nedojde k realizaci".

To bychom měli vnímat vážně -- i na základě předvolebních slibů, díky nimž možná dostala ODS hlasy od některých nerozhodnutých studentů VŠ či jejich rodičů.

Všichni mluví o školném jako o způsobu jak zvýšit kvalitu výuky na VŠ. Jenže, jak již je uvedeno ve smlouvě ODS s občany, cílem není zvýšit kvalitu, ale zvýšit počet studentů a tím se dostat na průměr EU. V současnosti dostávají školy dotace na studenta, tedy čím více studentů, tím více peněz. Škola má tedy tendenci nabrat co nejvíce studentů, ti méně schopní jsou potom během prvního ročníku vyházeni a ve vyšších ročnících má již učitel na žáka více času a je možné provádět ústní zkoušky a podrobnější konzultace. V případě placení školného opět škola dostane více peněz, pokud nabere více studentů, ale změní se ten, kdo platí, zde je to student. A zde se ptám, jaký je zájem studenta? Zájem studenta je ve většině případů získat titul, díky kterému se dostane na lépe placená místa, zájem o pochopení látky a získání nových vědomostí je bohužel ve většině případů až druhotný. Tedy psychologická změna toho, kdo platí (protože drtivou většinu bude opět platit stát či jiné subjekty) může vest k tomu, čeho jsme svědky na některých soukromých středních školách – učitel se bojí vyhodit žáka, neboť by škola přišla o peníze. Návrh ODS je tedy vlastně návrhem na splnění kvót, bez ohledu na to, jakou kvalitu budou daní studenti mít. Je požadováno aby 50% obyvatelstva mělo vysokoškolské vzdělání – jaká pak bude jeho kvalita? Kolik bude studentů na jednoho vyučujícího? Je jasné, že i inteligence není dána všem stejně a jestliže chceme zvýšit počet studentů, budeme muset v kvalitě ustoupit, aby bylo studium uskutečnitelné pro širší vrstvy obyvatel.

Dnes nebrání středoškolsky vzdělanému člověku naprosto nic, kromě vlastních schopností, přihlásit se na VŠ. Přijímací řízení je jasně dáno, podle počtu získaných bodů se udělá čára a rozdělí se na ty, kdo na potřebný počet bodů dosáhli, a na ty neúspěšné. Není potřeba být v SSM, mít rodiče ve straně, ať již jakékoli, nejsou potřeba posudky od církve, učitelů, pouličních donašečů. Nestuduje se ale zadarmo, nejenomže student platí v průběhu studia ubytování a stravu se školními pomůckami, ale ztrácí i případný výdělek, který by měl v případě že by šel rovnou do práce. I když bude student šetřit, utratí minimálně 4500Kč měsíčně (to je naprosté minimum). To je podle mě již dostatečná motivace k tomu, aby studium zbytečně neprodlužoval. Pokud neudělá povinný předmět ani následující rok a vyčerpá všechny termínu zkoušky, nezbývá mu než přejít na celoživotní vzdělávání, kde platí například na VUT v Brně 500 Kč za kredit. Pokud by měl takto standartně mít 60 kreditů za rok, činilo by to 30 000 Kč, což opět pocítí ti, kdo nejsou schopni v řádném termínu obor dostudovat. Nehledě na to, že ztratí postavení studenta (platí si sociální a zdravotní pojištění). Částky, které padají při návrzích u výše školného jsou okolo 10 000-20 000 Kč ročně. Po ukončení VŠ by měl student dluh 100 000 Kč, ale spíše více, neboť ti kdož by platbu odložili, by platili asi 1,5 násobek, tedy k 150000 Kč. Stínový ministr Havel upozorňuje, že při opožděném vyplácení školného je reálná hodnota školného snížena z 20 000 Kč na 5000 Kč, přičemž zpočátku bude zřejmě výběr školného díky potřebné administrativě prodělečný. Takže nebudou nakonec hrát hlavní roli politika a ideologie, a nikoli ekonomické důvody? V některých zemích zajišťují úvěry na školné banky. Takto to je například ve Velké Británii kde je úrok 4,8%.

GOV.UK: Finance For New Students ZDE

Je otázka zdali právě ony na školné nejvíce netlačí.

Zrušením přijímacích zkoušek a placením školného si pomohou hlavně ti, kdo na přijímací zkoušky dnes nedosáhnou. Ale mají dost peněz, aby si mohli titul zaplatit. Nemají zájem o vzdělání a obor, ale v prvé řadě u nich jde o předpoklad pro společenské postavení. Takže půjde o degradaci vysokoškolského vzdělání zřejmě s cílem aby i poslední skladník měl titul alespoň bakalář. Skoro se zdá, že vláda nemá na školství žádný zájem. Je známý výrok ze začátku devadesátých let, kdy bylo vysokoškolským pracovníkům vládou doporučováno, aby si našli lepší práci v soukromém sektoru. Vážnost učitelů celkově klesá. Dále vydělají humanitní vysoké školy, které nemají tolik peněz ze soukromých zdrojů jako školy technického zaměření. Ty již dnes sponzorují soukromé firmy, podílejí se společně na vývoji a měření v mnoha soukromých sférách. U technických škol tvoří dotace od státu často méně než polovinu celkových příjmů.

Zmenší se zavedením školného daně? Nikoli, ale bude se navíc platit ještě školné. Vláda místo toho aby se zajímala, proč máme nejvyšší cenu za kilometr dálnice v Evropě, na jejich stavbu posílá miliardy korun bez určení například maximální ceny. Navíc jsou často nekvalitní, jejich stav je neuspokojivý již po několika letech provozu. Ve městech se nesmyslně předělávají chodníky na zámkovou dlažbu, často i tam kde původní dlaždice mohou sloužit ještě desítky let. Míst kde se kope silnice každý rok, aby se dal nový svršek, jsou desítky. Úředníci pošlou špatně 50 milionů, předsedkyně vrchního soudu nevidí žádnou zodpovědnost za své pochybení. Vláda nechce šetřit u sebe, nechce snížit stav úředníků, nechce levnější státní zakázky. Chce pouze další platby a daně. To platí obecně i pro předcházející vlády.

Kdo naopak na systém doplatí? Budou to ti kdo nedosáhnou na sociální stipendium, studují průměrně a po absolvování mají průměrný plat 20 000 Kč. Pokud budou chtít založit rodinu, budou si muset vzít další půjčku na hypotéku a budou své dluhy splácet po celý život až do důchodu, kterého se zřejmě nedočkají. Právě na ty spoléhá systém a díky nim může prezident tvrdit, že se máme nejlépe v historii. Naopak ti kdo splácet nic nechtějí, odjedou do ciziny nebo budou mít uměle menší plat než průměrný a zbytek si budou vydělávat načerno. Či se rozhodnou být na úřadu práce. Systém opět postihne většinu společnosti, střední třídu, tu která na reformě veřejných financí vydělala 20 Kč ve mzdě, aby měla o 4% vyšší základní sazbu DPH.

                 
Obsah vydání       24. 1. 2008
24. 1. 2008 Jak je důležité porozumět psanému textu Darina  Martykánová
24. 1. 2008 Privilegovaní umělci podporující ODS... a pak ti ostatní... Monika  Binke
23. 1. 2008 Otevřený dopis Janu Švejnarovi: Čím se lišíte od Václava Klause? Petr  Schnur
24. 1. 2008 O lučních kobylkách a rovných příležitostech aneb Jak se stát militantní feministkou Michaela  Appeltová
24. 1. 2008 Nerovné šance žen a mužů v Senátu Zdeňka  Petáková
24. 1. 2008 Církve versus Náhrobní kámen Ženského klubu českého Mirek  Vodrážka
24. 1. 2008 Uvnitř automobilu je daleko víc zplodin, než kolik vdechují cyklisté Lukáš  Zádrapa
24. 1. 2008 Topolánek radí: Zadlužte se! Zdeněk  Roubal
24. 1. 2008 Immanuel Wallerstein: Keňa: stabilní demokracie nebo rozpad? Immanuel  Wallerstein
24. 1. 2008 O čem ví tesknota Jiří  Orten
24. 1. 2008 Přirozenou autoritu vajdů ani Čunek nenahradí... Pavel  Novotný
24. 1. 2008 Co je slušnost? František  Řezáč
24. 1. 2008 Neonacista zavraždil 18-letého mladíka, média zajímá kočka
24. 1. 2008 Kdo by se dnes divil posametovému vývoji...
24. 1. 2008 Kosovo jako příklad Michal  Vimmer
24. 1. 2008 Jak občané, kteří nejsou básníci, přicházejí o iluze Václav  David
24. 1. 2008 Generace, které dostávaly mizerné peníze v mizerném socialistickém hospodářství Boris  Cvek
24. 1. 2008 Děti nového režimu
24. 1. 2008 Můžeme se něčím inspirovat z amerických "primárek"? Miloš  Dokulil
24. 1. 2008 A co Ron Paul?
23. 1. 2008 Klvaňovi došly argumenty - má přehlcenou linku Štěpán  Kotrba
23. 1. 2008 O budoucím českém prezidentovi může rozhodnout i Kosovo Stanislav  Kliment
24. 1. 2008 Smrt za urážku islámu Lukáš  Lhoťan
18. 1. 2008 Případ Kosovo: Výzva k solidaritě s republikou Srbsko
23. 1. 2008 Rezoluce ke Kosovu v Radě Evropy prošla, ale jinak...
23. 1. 2008 Jestli se Rusko otočí východním směrem, bude to naše prohra, ne prohra Moskvy Oskar  Krejčí
24. 1. 2008 Památník písemnictví zůstane i nadále samostatnou institucí
24. 1. 2008 Pár bláznivých automobilistů chce silnice jen pro sebe
24. 1. 2008 Tříbení názorů v Česku bude dlouhé
24. 1. 2008 Oči velkého bratra
23. 1. 2008 NATO musí mít právo použít jaderných zbraní jako první
23. 1. 2008 DOKUMENT: Tachecí: "jestli ten tiskový mluvčí mluví za ministra dopravy..."
23. 1. 2008 Zkušenosti důchodce (nar. 1940)
22. 1. 2008 Britské listy jsme ze svých stránek odstranili, protože jsme je odstranili
4. 1. 2008 Témata Britských listů - nejen pro novoroční poučení
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007