25. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 1. 2008

PŘETRVÁVAJÍCÍ BEZMOC OBČANŮ

Unhošť: referendum v místních podmínkách koalice Mazuchové s ODS

Já, Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.

pokračování článku čtenářky Ivety Koulové s názvem „My také nechceme sloučení škol a také se nás nikdo neptá“, článu čtenářky Yvetty Popelkové s názvem „Referendum nežádoucí - čertovský manuál pro starosty ... a nejen pro ně“, reakci "Referendum je všelék při zchlazování přehřáté všmocnosti politiků", konstatování Štěpána Kotrby pod titulkem „Některé činy nelze ani vysvětlit, ani obhájit“ a návodem ke zkrození politiků ČSSD v Unhošti od Vladislava Černíka "S referendem žonglovati aneb flagrantní stranické souvislosti arogance poslankyně Mazuchové viděné optikou nadcházející konference" a doposud posledního příspěvku Yvetty Popelkové s titulkem "Mazuchová, arogance a místní referendum v Unhošti"

Po sérii článků v Britských listech začátkem prosince loňského roku, jsme se na radu v článku Vladislava Černíka "S referendem žonglovati aneb flagrantní stranické souvislosti arogance poslankyně Mazuchové viděné optikou nadcházející konference" obrátili na jím doporučené funkcionáře ČSSD, píší čtenářky Yvetta Popelková a Iveta Koulová . Předseda poslaneckého klubu ČSSD Michal Hašek ani pan Váša z KV ČSSD se nám však neozvali. Po shlédnutí předvánoční debaty na ČT1, kde Michal Hašek vehementně prosazoval REFERENDUM NA VŠECH ÚROVNÍCH je jeho nereakce o to více překvapující. Uvědomují si ještě poslanci, že činy zajímají voliče mnohem více než sebekrásnější fráze? Oproti tomu kandidát na středočeského hejtmana, poslanec David Rath nám odpověděl obratem hned 11. 12. 2007, logicky a v souladu s názory sociální demokracie. Osobně není příznivcem slučování škol a odmítání referenda považuje za chybu.

Obrat na obrtlíku

Místostarostka Unhoště a poslankyně ČSSD Lenka Mazuchová se ovšem během letmého náhodného setkání dne 18. 1. 2008 vyjádřila v tom smyslu, že nikdy neřekla, že má něco proti referendu... Bohužel svým dosavadním počínáním ukazuje pravý opak. Nikoliv podle slov, ale podle dopadu jejich činů soudit je budu, prohlásil už před tisíci let podle proroka Jeremijáše Bůh Židů a později i křesťanů. Nebo je politik pro referendum jen v případě, když se ho netýká nebo zrovna neprosazuje svůj vlastní zájem?

Loňského roku po několikaměsíčních bezvýsledných protestech proti slučování unhošťských základních škol, byl podán návrh na konání místního referenda. Po vyčerpání všech dostupných prostředků, včetně petice nám v podstatě už nezbývalo nic jiného, než prosadit možnost přímé demokracie.

Sloučení splynutím

Přes podání návrhu na konání referenda je 26. 11. 2007 o sloučení unhošťských škol zastupitelstvem hlasováno. Namísto původního termínu „sloučení“ je překvapivě rozhodnuto o „splynutí“ škol. Otázka v navrhovaném referendu byla samozřejmě ušita na sloučení nikoli splývání...Užití této formy je v případě slučování škol značně nestandardní. Uspořádání referenda naše radnice všemožně „podporuje“ i nadále. Po přezkoumání podaného návrhu na konání místního referenda, nám byl návrh pro nedostatky vrácen. Návrh podepsalo 727 občanů, potřebný počet podpisů byl 610. 130 hlasů nebylo uznáno - např. z následujících důvodů:

  • nám. T.G.M. - místo nám. T.G.Masaryka
  • ul. Hofbauera - místo ul. Zd. Hofbauera
  • tř. E. Beneše - místo tř. Dr. Beneše
  • Unhošť a č.p. - chyběl název ulice (ale 2 stejná č.p. ve městě nejsou...)
  • obyvatelé Nouzova chybovali skoro všichni, protože psali Nouzov (obec v katastru Unhoště) jak jsou zvyklí a nikoho nenapadlo, že se někdo bude podivovat nad tím, že neuvádí Unhošť.
  • obyvatelé ulice, která byla v den, kdy byl podán návrh na referendum, teprve úředně pojmenována Hřebenka, a už ji tam měli napsanou, protože se toto označení pro identifikaci již léta užívalo (při vjezdu do této části je na značce označující začátek obce Hřebenka), také pochybili.

Opravte se, nebo dostanete pokutu

A všichni tito občané měli své chyby osobně napravit a podpisem stvrdit svoji opravu. Na odstranění těchto nedostatků jsme dostali nejkratší možnou dobu, kterou zákon umožňuje - 7 dní, během kterých jsme většinu občanů obešli, aby chyby mohli odstranit. Je zajímavé, že radnice tyto občany bez problémů identifikovala (s vráceným referendem jsme obdrželi i jejich seznam, včetně adres). Dle právníků, nebyl k navrácení důvod a případný soud bychom vyhráli, protože údaje u podpisů plně dostačovaly k možné identifikaci podepsaných osob. Těžko můžeme pro ověření údajů po oslovených vyžadovat občanský nebo řidičský průkaz, popřípadě cestovní doklady.

Sloučení je věc zdravého rozumu

V tomto čase vyšly i Unhošťské listy (vydává MěÚ), ve kterých měsíc předtím oznámili, že maximální délka příspěvků bude 1/2 strany - nevešel se totiž článek Školských rad o situaci okolo škol v Unhošti. A hle - pan starosta má stranu celou a pan tajemník jakbysmet. Všechna zvířata jsou si rovná, ale některá si jsou rovnější... Nutno přiznat, že prostor plně využili i k zahájení kampaně na podporu místního referenda.

Mohli jsme se od starosty Záboje dozvědět spoustu zajímavých informací.

„To, že odpůrci letošního rozhodnutí se snažili iniciovat proces veřejného referenda proti sloučení škol je jistě zákonný postup. Stál určitě množství času a úsilí, včetně mnoha dětí. ..Navíc vystavili cca 140 osob podepsaných na peticích možné sankci ve výši 3 000 ,- Kč z důvodu uvádění jejich nepřesných údajů....“

Nad touto větou kroutí hlavou i právníci.

“Vážím si názoru občanů a věřím, že je o prospěšnosti celého rozhodnutí přesvědčíme. Nedomnívám se však, na rozdíl od několika rodičů, že na toto referendum by se dostavilo více než 50% všech voličů ve městě, aby bylo platné... divím se některým zastupitelům, že se nechají pro tuto praxi unést...“

Tato poslední slova rozhodně nejsou mířena na zastupitele z řad koalice ODS - ČSSD v našem městě, těm podaný návrh na referendum v hlasování rozhodně nepřekážel...

U levicové části koalice poměrně překvapivý postoj, vzhledem k tomu, že se ČSSD snaží o prosazování vyššího podílu přímé demokracie na chod věcí veřejných. Nebo pro komunální politiku platí jiný metr? Jak si mají unhošťští voliči vysvětlit změnu postoje místní organizace ČSSD v otázce školství ve městě, když v předvolebním letáčku této strany s názvem SLIBY PLNÍME najdou větu:

„Další prioritou bude vzhledem k očekávanému nárůstu žáků v obou školách výstavba...“

A již po necelém půlroce po těchto volbách má paní místostarostka vypracovaný materiál, který má sloužit jako podklad pro slučování unhošťských škol a de facto napomoci plnění volebního programu místní organizace ODS. V tomto materiálu se argumentuje každoročním úbytkem žáků (ale např. od roku 2004 do roku 2006 ubylo 12 trvale hlášených dětí s povinnou školní docházkou, navíc zde nyní probíhá rozsáhlá výstavba). Sama poslankyně Mazuchová pak pro deník Blesk uvedla, že sloučení je věc zdravého rozumu a Unhošť nemá dostatek žáků na provozování dvou škol. Proč najednou takový obrat???

Starostenské listy

Příspěvek starosty Ivana Záboje pod názvem „Zásadní rozhodnutí“ v Unhošťských Listech 12/2007 vzbudil u otrlejších čtenářů zasloužený obdiv – slabší nátury už ony vybrané statě raději nečtou. Do následujícího vydání se reakce na článek pana starosty, zaslaná Miladou Linkovou samozřejmě nevešla. Tentokrát se ani redakce Unhošťských Listů nenamáhala uvést vysvětlení, že z důvodu nedostatku místa si mohou zájemci zmíněný příspěvek přečíst na podatelně MěÚ.

reakce občanky Milady Linkové na článek starosty Záboje - nebyl zveřejněn ZDE

Vyjádření učitelky ZŠ s dlouholetou praxí, která již jednu reorganizaci místního školství zažila, by se určitě do místního tendenčního plátku nehodilo:

„Vždyť přece kvalifikovaně a demokraticky rozhodli tři ředitelé jiných školských zařízení, tak to musí být signálem,že jsme vykročili správným směrem.“

„Ať mi pan starosta odpustí, ale potřebovala bych vysvětlit, jak může být nezávislé rozhodování závislých ředitelek? Ona totiž radnice schvaluje pro ředitele odměny, tak jakápak nezávislost! A proč se zabývat tím, že téměř všichni rodiče a téměř všichni učitelé obou škol se splynutím nesouhlasí!“

Místo očekávaného článku na nás vypadla další zajímavá osvěta, posuďte sami:

„Milovníci potíží si přece každý nový rok najdou ty správné problémy, jak otrávit ty druhé a především ty, co jsou na ráně – zastupitele města...Kvůli tomu nás asi čeká něco nóbl – referendum. Ukažte mi, kdo si to v kraji může dovolit! Co s tím dál se dozvíme na příštím jednání zastupitelstva.“

starosta Záboj v Unhošťských Listech – UL 12/2007 ZDE

Dlužno podotknout, že ona těžce přiotrávená skupina zastupitelstva mohla již koncem října rozhodnout v souladu se zájmy občanů a školy nesloučit nebo-li nesplynout. Všichni bychom jim tehdy rádi zatleskali a odkráčeli spokojeně domů.

Z výše uvedeného vyplývá, že „radniční listy“ nejsou zdaleka tribunou všech směrů a skupin občanů, jak se prezentují, ani Úředním věstníkem radnice, to bychom zde našli důležité informace pro občany, ale spíš měsíčníkem inzerující názory a myšlenky několika „vyvolených“.

Jen nevíme, proč toto zaměření není již v podtitulku měsíčníku a proč je vydávání hrazeno z rozpočtu města. V posledních vydáních Unhošťských Listů vyjma místní černé kroniky dostal povětšinou prostor pouze pan starosta, pan tajemník a nosorožec srstnatý. Jistě nelze nic namítat proti druhové pestrosti, zvláště proti kostem nosorožce, nalezených před 30 lety. Je chvályhodné, že se radnice snaží vzdělávat obyvatelstvo v oboru paleontologie a proti nosorožcům opravdu nic nemáme, ale obyvatelé by jistě přivítali i další aktuální informace o dění ve městě.

Unhošťské Listy – UL 01/2008 ZDE

Podrobnější informace o místním referendu se zřejmě budou muset šířit pomocí samizdatu, přičemž se budeme tiše modlit, aby radnice nevyhlásila stanné právo... Objektivní přístup, počítající s referendem byl zaznamenán i na pozvánce k zápisu prvňáčků, vytvořené na pokyn zřizovatele, najdeme zde pouze strohé upozornění:

„Dne 30. 6. zaniknou obě školy a od 1. 7. 2008. vznikne nový subjekt, který přebírá všechny závazky obou dosavadních subjektů.“

starosta Záboj v Unhošťských Listech – UL 12/2007 ZDE

Dalším faktem je, že zásadní informace „vypadávají“ i ze zápisů zastupitelstva, ověřovatelé si toho nevšimnou a občané nemají právo cokoliv „reklamovat“...

Pasťák

V Unhošti totiž „bují“ další problém - probíhá zde výstavba dětského domova v areálu domova důchodců. „Zaručených“ neoficiálních informací koluje po Unhošti poměrně široká škála: od azylového domu pro maminky s dětmi, až po pasťák pro mladistvé delikventíky. První a zároveň poslední „oficiální“ informace zazněla na posledním zasedání zastupitelstva města dne 26.11.2007. Místostarostka Lenka Mazuchová oznámila, že zde budou děti z dětského domova Sazená a poté nás vyzvala (což již samozřejmě chybí v zápisu z jednání zastupitelstva), abychom své petiční úsilí napřeli jiným směrem, což doplnila slovy:

„A to víte, že zde bude diagnostický ústav z Dobřichovic?“

Z úst sociálně demokratické poslankyně, které „jde především o dítě“ - jak sama ráda zdůrazňuje, je toto oznámení přinejmenším překvapující. Ale nelze pochybovat, že usměrňování spontánní iniciativy bylo jistě vedeno jen dobrým úmyslem, upozornit například na nevhodnost výstavby tohoto zařízení v těsné blízkosti domova důchodců, areál je pro kombinaci skupin klientů, se zcela odlišnými nároky, poměrně stísněný.

Je potěšitelné, že unhošťští veřejní činitelé své bohaté zkušenosti s působením na veřejné mínění z místní politiky, začínají využívat i vůči celostátním médiím. Nedávno jsme se dozvěděli, že unhošťští radní poslali stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání pro neobjektivnost reportáže natočené na jednání zastupitelstva 26. 11. 2007, kde bylo splynutí škol odhlasováno. Netušíme v čem měla údajná nevyváženost reportáže spočívat.

Problém snad mohl nastat jedině v informaci, že žáci budou docházet do jedné školy. Není divu - při výrazu splynutí si normální smrtelník představí pohyb dohromady, nikoliv opačným směrem. My také nechápeme, proč má být jedna škola rozplynutá do třech budov po městě. I přes tuto výtku ze strany místních radních, se paní redaktorka ČT v pondělí 14. 1. 2008 ozvala a vznikla další krátká reportáž.

Druhý návrh na referendum

Díky vstřícnosti radnice vůči prvnímu referendu máme v Unhošti již dva návrhy na konání místního referenda. Druhý sběr bychom si zřejmě mohli ušetřit, kdybychom napoprvé položili otázku: „souhlasíte s fúzí škol?“ Takto formulovaná otázka by jistě lépe postihla skutečnost, že si zřizovatel pravděpodobně plete školu s fabrikou. Druhý návrh podal přípravný výbor dne 9. 1. 2008. Právníci připravili 3 doplňující otázky tak, aby postihly usnesení ze dne 26. 11. 2007, kdy zastupitelstvo odsouhlasilo „splynutí“, ač byl podán návrh na referendum týkající se sloučení škol. Druhý návrh podpořilo 724 osob. Někteří lidé podepsali pouze první nebo druhý návrh, z čehož lze odvodit, že referendum podpořilo 993 obyvatel, což je téměř třetina oprávněných voličů.

Přímá demokracie je jediná možnost, jak se bránit rozhodnutím zastupitelstva, se kterým většina obyvatel nesouhlasí. Dnes jsou to školy, co si vzpomenou zítra? Prostřednictvím zpravodajství ČT jsme se dozvěděli o termínu, kdy bude návrh na konání místního referenda, týkajícího se slučování unhošťských škol, projednáván. Další pokračování série „Parodie o demokracii aneb Městský národní výbor Unhošť versus referendum“ bude v místním kinosále pravděpodobně dne 25. února 2008 v 18:00 na veřejném jednání zastupitelstva.

Autorky jsou členkami přípravného výboru návrhu na referendum

                 
Obsah vydání       25. 1. 2008
26. 1. 2008 Svejnarprezidentem.cz je "zcela vytížen"
26. 1. 2008 Nedávné zvýšení cen energií je "neospravedlnitelné"
26. 1. 2008 Dnes se možná rozhoduje o radaru a nikdo o tom neví
26. 1. 2008 Rozpolcení Zelení
26. 1. 2008 Podporují komunisté Švejnara, nebo Klause?
26. 1. 2008 Britská vláda posílá studenty do Číny
26. 1. 2008 Co lidé v ČR nechtějí vidět
26. 1. 2008 Palestinci jsou jako kobylky? Daniel  Hrabina
25. 1. 2008 Schopnosti protiraketového systému jsou "velmi omezené"
25. 1. 2008 O americké protiraketové obraně bude jednat Evropský parlament
26. 1. 2008 Představy o protiraketovém systému byly přehnané už v době, kdy bylo rozhodnuto o jeho budování.
26. 1. 2008 Patří čeští Zelení do Evropy?
26. 1. 2008 Myšlenka dne (nejen včerejšího)
26. 1. 2008 Když to nejde, je zbytečné tlačit Beno  Trávníček
26. 1. 2008 Jsou provokační akce neonacistů PR operací ODS, mající odůvodnit okleštění shromažďovacího práva? Štěpán  Kotrba
27. 1. 2008 Podivné postavy Jan  Potměšil
25. 1. 2008 Profesionálové všech zemí, spojte se! Darina  Martykánová
26. 1. 2008 Unhošť: referendum v místních podmínkách koalice Mazuchové s ODS
26. 1. 2008 Ví vůbec někdo, co je "5 na stole v českých!"? Miloš  Dokulil
25. 1. 2008 Falešné mýty o Romech Jan  Potměšil
25. 1. 2008 WTO: v předvečer průlomu v jednáních? Ludmila  Štěrbová
25. 1. 2008 Jak souvisí vraždící neonacista s umučenou kočkou? Pavel  Drs
25. 1. 2008 Případ utýrané kočky trochu jinak
25. 1. 2008 "Sharp" skini Jan  Potměšil
25. 1. 2008 Právě případ týrání bezbranné kočky ukazuje stav společnosti
25. 1. 2008 Vražda člověka není závažnější než brutální týrání zvířete Boris  Cvek
25. 1. 2008 Kolik rychlých lidských smrtí přesáhne význam utýrané kočky?
25. 1. 2008 Člověk není víc než jakékoliv zvíře Pavel  Zoch
25. 1. 2008 Touha Jiří  Orten
25. 1. 2008 Monitor Jana Paula: Příbram, "mrtvé" město Jan  Paul
25. 1. 2008 Nabucco je mrtvé, Rusko posiluje pozici dominantního dodavatele plynu a ropy pro Evropu Jiří G. Müller
25. 1. 2008 Co si čtenáři neuvědomují
25. 1. 2008 Neonacismus, sexismus a šikana v českých ozbrojených sborech Štěpán  Kotrba
24. 1. 2008 Autobusové zastávky, mizející svědkové minulých časů Jan  Paul
25. 1. 2008 Levice je kolektiv autorů, jenž znovu vynalézá realitu Jakub  Horňáček
25. 1. 2008 Vypneme všichni všechny spotřebiče!
25. 1. 2008 Úsměv manažerů nad zuřením politiků, neboli Nerozdávejte peníze bez záruk o vrácení Uwe  Ladwig
25. 1. 2008 Pacner jako senilnějící legenda Štěpán  Kotrba
25. 1. 2008 Čtenář je partnerem autora Irena  Zítková
25. 1. 2008 Marxistická mystika Egona Bondyho Hynek  Tippelt
25. 1. 2008 Hymna "nové" mládeže - Slava desantu, česť i chvala
24. 1. 2008 Kdo platí Ne základnám? Ne základnám. Petr  Glivický
25. 1. 2008 Nenávistný útok na všechno, čemu vděčíme za svobodu
23. 1. 2008 Otevřený dopis Janu Švejnarovi: Čím se lišíte od Václava Klause? Petr  Schnur
23. 1. 2008 Klvaňovi došly argumenty - má přehlcenou linku Štěpán  Kotrba
25. 1. 2008 Halík lidovcům: Svým doporučením volit Klause jste udělali tragickou chybu Tomáš  Halík
24. 1. 2008 Církve versus Náhrobní kámen Ženského klubu českého Mirek  Vodrážka
26. 1. 2008 Plány Štěpána Kotrby a jeho rudých bratří Václav  David
25. 1. 2008 V čem je navrhované majetkové vypořádání s církvemi prospěšné pro stát či daňového poplatníka? Štěpán  Kotrba
24. 1. 2008 Mýtus o nevhodnosti městské cylistiky Vratislav  Filler
24. 1. 2008 Uvnitř automobilu je daleko víc zplodin, než kolik vdechují cyklisté Lukáš  Zádrapa
24. 1. 2008 Pár bláznivých automobilistů chce silnice jen pro sebe
24. 1. 2008 Neúcta k čemukoliv se nevyplácí Jan  Hlinák
24. 1. 2008 Topolánek radí: Zadlužte se! Zdeněk  Roubal
26. 1. 2008 Ano, Česká republika je ošuntělá
25. 1. 2008 Tři příhody o kterých bych se rád bych se rád s Vámi podělil
25. 1. 2008 Musíme omezit autoritu vajdů
24. 1. 2008 O lučních kobylkách a rovných příležitostech aneb Jak se stát militantní feministkou Michaela  Appeltová
24. 1. 2008 Jak je důležité porozumět psanému textu Darina  Martykánová
24. 1. 2008 Nerovné šance žen a mužů v Senátu Zdeňka  Petáková
23. 1. 2008 Jestli se Rusko otočí východním směrem, bude to naše prohra, ne prohra Moskvy Oskar  Krejčí
25. 1. 2008 Jak lze lehce shodit cizí článek Václav  David
24. 1. 2008 Oči velkého bratra
24. 1. 2008 Privilegovaní umělci podporující ODS... a pak ti ostatní... Monika  Binke
23. 1. 2008 Zkušenosti důchodce (nar. 1940)
23. 1. 2008 Jaký osud čeká deník Metro? Fabiano  Golgo
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007