25. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 1. 2008

Autobusové zastávky, mizející svědkové minulých časů

Všichni je známe. Důvěrně a přece tak málo. V dobách své největší slávy, když města a venkov byla propojena hustou sítí autobusových linek, postávali lidé pod jejich přístřeším, semknuti v nečasu do mlčících hloučků, anebo trochu opodál, když chtěli být se svými ranními myšlenkami chvíli o samotě. Za podzimních mlh, v úsvitu dne i v příšeří přicházejících nocí se spolu s lidmi stávaly pouhými stíny. Ve městech, na návsích vesnic i za jejich humny skrývaly cestující před deštěm skrovným přístřeškem, jinde je chránily před větrem masivními zdmi. Při vyslovení dvou obyčejných slov, nesoucích tolik významů, chce se povzdychnout. Autobusové zastávky. Podivné stavby, bývalý svérázný český fenomén našich regionů a dnes mizející svědkové plynoucího času, v němž běží naše dny stejně neodbytně, jako se nachylují ke svému konci osudy této nejrozmanitější a nejroztodivnější architektury, lemující okraje silnic, polí, vysokých kopců i propadlých nížin.

Vždy byly těsně spojeny s technickým rozvojem, s lidskou kulturou, staly se jejím zrcadlem. Někde stylově vytříbené, hrdě stojící v pečlivé propracovanosti, jinde nenápadně přikrčeny, sotva se držící na vetchých základech. Prošly jimi generace, lidské sny, touhy, bolesti i pohnuté dějiny a ony zůstávaly, tu a tam zkrášleny novým nátěrem, či jinak modernizovány nebo vylepšeny. Desítky čtverečních metrů prošlapaného betonu, když si za mrazu nohy neslyšně podupávaly monotónní rytmus, kilogramy oprýskaných zdí, poškrábaných šiframi banálních sdělení i tajemných vzkazů. Tuny rozbitých skel, odrolených zdí, zrezivělého kovu a stejné množství nátěrových hmot a jiného materiálu.

Vryli jsme do nich svoji paměť a s nimi nadobro zmizí. Nebudou a nikdo si toho ani nevšimne. Už jsme s nimi rozpojeni, už nás neváže sdílení cesty společným směrem, míjíme je izolovaně v autech za jinými povinnostmi a zájmy a ony se zatím propadají do minulosti. V krajině choulící se do sebe v tichosti padajících sněhových vloček, mezi stromy ohýbanými poryvy větru, bičovány deštěm a spalovány sluncem mizí, aby jen tu a tam postupně uvolnily místo globálně unifikovaným a nudným následovníkům bez individuality, výrazu a charakteru. Chce se povzdychnout. Kopali jsme do nich vzteky, když jsme netrpělivě očekávali opožděný autobus, ale stáli jsme i pokorně a nehlučně v očekávání blízkého člověka, opřeni zády, s očima upřenýma kamsi za horizont, kde se silnice ztrácí v nedohlednu.

Dokumentuji tyto civilní sakrální stavby a stavbičky nejvšednějších chvil člověka, jezdím po české krajině a fotoaparátem zaznamenávám kousek naší historie. Nedělal jsem dosud tišší práci, spojen s mlčenlivostí těchto outsiderů zašlé slávy domýšlím v nich příběhy lidí a vracím se do vzpomínek. Autobusová zastávka, dvě prostá slova, skrývající hluboký význam spočinutí, zastavení, setrvání před cestou, alespoň na chvilku, na nezbytně nutnou dobu v divokém kolotoči života. Místo, malý kousek země, kde v úprku dní, měsíců a roků nelze dělat nic jiného než být. Hromady špačků vykouřených cigaret, kupy odpadků, kov, dřevo, sklo, cihly, množství nejrůznějšího materiálu v ještě větším množství kombinací, stylů a forem.

To všechno a ještě mnohem více jsou autobusové zastávky, nesoucí stopy krajových zvyklostí, průmyslových aglomerací, charakteru krajiny i možností obcí, měst a lidí, kteří je stavěli bez jednotného vzoru nahodile a spontánně, často jen podle svých vlastních představ. V rozrušení před každou zajímavou zastávkou zastavuji, obcházím ji a obhlížím a pak mačkám spoušť. Jednou, po druhé, po třetí a po čtvrté, z každé strany, jako odsouzence a pak se vracím a doma je třídím, porovnávám a zařazuji, už ne v magickém pološeru karmínem jemně prozářené temné komory, ale u civícího monitoru počítače.

Přemýšlím o nich, snažím se ve zmatečném designu exteriérových solitérů vygenerovat cosi společného, typického, pokouším se objevit spojitosti a odkrýt souvislosti bez toho, abych je měřil přísným okem stylově vytříbeného gurmána. Ani to nejde, neboť jsou svojské, unikají jakýmkoliv měřítkům, nárokům, vzpěčují se porovnání, vzpírají katalogizaci a hodnotícím soudům. Smyslem zastávek je funkčnost, ta zakládala důvod jejich realizace a existence. Účel světil prostředky.

Často si nevím rady, protože se vymykají jakékoliv logice. Na odlehlém místě, kde se může sotva sejít několik lidí dohromady, trčí v krajině obří hangár, předimenzovaný monument, zatímco frekventované místo nabízí jinde úkryt jen sotva malé skupině cestujících. Zdá se mi, že jediným společným rysem starých autobusových zastávek je jejich bizarnost a skutečně, v tomto smyslu lze objevit opravdové skvosty nespoutané fantazie jejich tvůrců. Kýč a kýčovitost je oním geniem loci, charismatičností nahodilého, projevem ničím nekorigovaného tvůrčího nadšení.

Analogicky mají cosi společné s tvorbou kýčovitého rodinného prostředí, v němž lidé druhé poloviny dvacátého století, podle svých individuálních představ a vkusu aranžovali své domovy. Využívali jen velmi omezenou nabídku sektorového zařízení, kterou doplňovali nejrůznějším sortimentem vlastní výroby, pro Čechy tolik specifickým kutilstvím, kterým dotvářeli interiéry v nepřeberném množství detailů a doplňků.

Toto jsou logické souvislosti tehdejšího kulturního prostředí, a proto ani autobusové zastávky nemohly být jiné než takové, jaké byly, totiž že jejich vzhled i konstrukční vlastnosti odpovídaly většinou jen minimálním nárokům stylové kultivovanosti i zájmu, možnostem a schopnostem tehdejších potřeb bývalého Československa.

A přece nelze vnímat tuto svéráznou kulturu jen jako jev negativní a nekreativní. Naopak, dokladem toho je, že v současné době znovu ožívá v různých formách retro-návratů, ať už třeba vlivem na design, nebo v podobě presentací a výstav. Navíc byla tato "lidová tvořivost", i když se to na první pohled nezdá, často projevem velmi upřímné naivní tvořivosti, potřeby zkrášlovat, výrazem touhy po něčem osobitém, odlišném a co na tom, že výsledek nesplňoval nějaké obecné parametry kvality. Potřeba řezat, brousit, malovat či stavět podle svého, za účelem vylepšení, "vypěknění", "zhezčení" bezprostředního prostředí, byla prioritní.

To je rovněž fenomén české kultury tehdejší doby, který vytvářel její charakter, specifičnost a dnes už neopakovatelnost. Kýč jako respektovaná umělecká forma mezitím ve světě zdomácněl i v oblasti tzv. vážného umění, infiltroval se do atelierů umělců, návrhářů, ale ztratil i svoji původní bezprostřednost, typickou pro české prostředí. Začal být kalkulován, spekulativně využíván k presentaci jinakosti, odlišnosti či originality, s kterou ale už nemá většinou nic společného. Kýč totiž nikdy nelze vymyslet, nelze ho vědomě převzít jako vzor, či styl, výraz a formu. Kýč je výsledkem střetu radostné nedokonalosti s urputnou snahou po dokonalosti, vzniká v konfliktu přirozené neumělosti s uměleckou ambicí. Současné umění sice přijalo vnější projevy kýče, ale tím ho zbavilo samo v sobě jeho původního smyslu.

Došlo tím k zajímavému jevu. Jestliže byl dříve kýč považován za cosi méněcenného, nízkého či nepatřičného, co nesplňuje podmínky nějaké formální a obsahové hodnoty (kýč ale nikdy žádný obsah neměl) vůči umění s velkým U, pak toto umění z kýče vykradlo právě to, co mu vytýkalo a tím paradoxně dodalo kýči (který o to nikdy nestál) smysl a obsah, zatímco samo sebe v řadě případů degradovalo do -- ke kýči podružné role.

Vrátím-li se ke zmíněným souvislostem, je právě svérázná originalita to, co je charakteristické i pro autobusové zastávky (svoji "uměleckou" patinu na nich zanechal i čas) a pro část tehdejší české kultury vůbec. Společným prvkem byla hravost, jakkoliv často podivná a mnohdy esteticky odpudivá, přece jen projevovaná v úsilí kombinovat neslučitelné.

Na úrovni regionů neměli slovo odborníci, specialistou byl zedník Franta a truhlář Josef z tzv. Drobné provozovny. Národní výbor přijal usnesení a starosta zvedl telefon. Kluci, udělejte nám to hezké, to byl základní požadavek a kluci úkol splnili, často bez předem jasně určené představy. Oficiální vzory existovaly jen v oblasti bytové výstavby, oficiálního umění a tzv.agitace, jež měla jako propagace společenského zřízení svá striktní kriteria, podmíněná politickými požadavky a rozhodnutími. Všechno ostatní mělo v podstatě výraz živelnosti, paradoxně s dostatečným prostorem k uplatnění svobodné fantazie právě proto, že řemeslníci neměli k dispozici návod, jak by realizace měla standardně vypadat. To je v dnešní době typizace a nároků na jednotný charakter skoro všeho zhola nemožné.

Po pádu železné opony v roce 1989 se u nás začaly logicky prosazovat nové vlivy, představy a názory. Spojili jsme se světem, ale i s jeho globálním směřováním. Začaly k nám pronikat nové materiály, technologie, nové postupy a trendy, již dlouho odzkoušené na západ od našich hranic. Lidé se s nimi učili zacházet a využívat je. Zedník Franta a truhlář Josef už najednou věděli přesně, jak bude výsledná práce vypadat, už nepotřebovali fantazii. Ušmudlané montérky a svetry vyměnili za jednotné firemní kombinézy, měli k dispozici kvalitní vrtačky, pily a jiné nástroje, které jim ulehčily práci.

Totéž se projevilo i v bydlení. Přestalo platit udělej si sám, začalo platit vydělej peníze a práci zadej odborníkům, třeba rekvalifikovanému Frantovi a Josefovi. Tím se vytratila ona "lidová tvořivost", potřebu "zkrášlovat si sám" nahradila potřeba zajištění finančních prostředků. Pokud se lidé do něčeho sami pouštějí, tak povětšinou kombinují jen v typizovaném designu to, co se nabízí v dostatku všeho na trhu, včetně materiálové a stylové rozmanitosti. Měřítkem už není vlastní představa, onen zdroj tvořivosti, ale trendy se svými vzory a přesnými předlohami, jak má výsledné snažení vypadat. Vodítkem při rozhodování se stal návod, tedy přesně to, co dříve lidé neměli. Žijeme podle návodů na všechno, není skoro nic, co bychom museli vymýšlet. Z našich sestavených výrobků se vytratilo ztotožnění, z činností zmizela participace, projekce sebe sama do výsledku práce, osobní vklad je námahou, kterou už nemá smysl podstupovat.

Renovace společnosti podle ve světě zavedených standardů pokračuje v kompletní struktuře všeho, co nás obklopuje a z měst i venkovů mizí ono charismatické kouzlo nedokonalosti, na které jsme tolik hořekovali. Domy s novými fasádami nejnemožnějších barev lemují stále stejné chodníky ze zámkové dlažby, do ulic tupě civí okna zateplených domů bez říms a reliéfní stará oprýskaná a v průběhu let podomácku vylepšovaná domovní vrata nahradily ploché a nudné výrobky z umělé hmoty. Domovy jako ze škatulky jsou chloubou úrovně jejich majitelů, odrážejí finanční možnosti rodiny, ale zřídkakdy originalitu.

Ano, osobitost, to je to, co je společné starým ušmudlaným autobusovým zastávkám, anachronismům dneška, roztroušeným podivným tulákům bez přátel, těm stylově nemožným stavbám a přístřeším, opuštěně stojícím a smutně hledícím před sebe. Chce se povzdychnout. Je v nich kousek upřímné poezie a hodně nostalgie, neboť vždy byly spojeny s člověkem a člověk dneška, jakoby s nimi opustil i sám sebe.

Po desetiletích existence čekají trpělivě na svůj konec, na rozebrání, rozřezání a odvezení na skládku. Jedna po druhé zmizí, nebudou, až obnova naší země dosáhne i do těch nejzapadlejších regionů, až se budeme mít dobře. A vyvstanou nové, lepší, modernější, podobné jedna druhé, jako vejce vejci.

Jsem rozhodnutý, udělám tu knihu, dokončím ji, nebudou moci v ní být všechny, ale ty, kterým se to poštěstí, budou přesvědčivě dokládat střípek naší historie, kousíček něčeho významně bezvýznamného, co se už nikdy nevrátí.

(Otištěno v časopise Proglas leden 2008)

                 
Obsah vydání       25. 1. 2008
26. 1. 2008 Svejnarprezidentem.cz je "zcela vytížen"
26. 1. 2008 Nedávné zvýšení cen energií je "neospravedlnitelné"
26. 1. 2008 Dnes se možná rozhoduje o radaru a nikdo o tom neví
26. 1. 2008 Rozpolcení Zelení
26. 1. 2008 Podporují komunisté Švejnara, nebo Klause?
26. 1. 2008 Britská vláda posílá studenty do Číny
26. 1. 2008 Co lidé v ČR nechtějí vidět
26. 1. 2008 Palestinci jsou jako kobylky? Daniel  Hrabina
25. 1. 2008 Schopnosti protiraketového systému jsou "velmi omezené"
25. 1. 2008 O americké protiraketové obraně bude jednat Evropský parlament
26. 1. 2008 Představy o protiraketovém systému byly přehnané už v době, kdy bylo rozhodnuto o jeho budování.
26. 1. 2008 Patří čeští Zelení do Evropy?
26. 1. 2008 Myšlenka dne (nejen včerejšího)
26. 1. 2008 Když to nejde, je zbytečné tlačit Beno  Trávníček
26. 1. 2008 Jsou provokační akce neonacistů PR operací ODS, mající odůvodnit okleštění shromažďovacího práva? Štěpán  Kotrba
27. 1. 2008 Podivné postavy Jan  Potměšil
25. 1. 2008 Profesionálové všech zemí, spojte se! Darina  Martykánová
26. 1. 2008 Unhošť: referendum v místních podmínkách koalice Mazuchové s ODS
26. 1. 2008 Ví vůbec někdo, co je "5 na stole v českých!"? Miloš  Dokulil
25. 1. 2008 Falešné mýty o Romech Jan  Potměšil
25. 1. 2008 WTO: v předvečer průlomu v jednáních? Ludmila  Štěrbová
25. 1. 2008 Jak souvisí vraždící neonacista s umučenou kočkou? Pavel  Drs
25. 1. 2008 Případ utýrané kočky trochu jinak
25. 1. 2008 "Sharp" skini Jan  Potměšil
25. 1. 2008 Právě případ týrání bezbranné kočky ukazuje stav společnosti
25. 1. 2008 Vražda člověka není závažnější než brutální týrání zvířete Boris  Cvek
25. 1. 2008 Kolik rychlých lidských smrtí přesáhne význam utýrané kočky?
25. 1. 2008 Člověk není víc než jakékoliv zvíře Pavel  Zoch
25. 1. 2008 Touha Jiří  Orten
25. 1. 2008 Monitor Jana Paula: Příbram, "mrtvé" město Jan  Paul
25. 1. 2008 Nabucco je mrtvé, Rusko posiluje pozici dominantního dodavatele plynu a ropy pro Evropu Jiří G. Müller
25. 1. 2008 Co si čtenáři neuvědomují
25. 1. 2008 Neonacismus, sexismus a šikana v českých ozbrojených sborech Štěpán  Kotrba
24. 1. 2008 Autobusové zastávky, mizející svědkové minulých časů Jan  Paul
25. 1. 2008 Levice je kolektiv autorů, jenž znovu vynalézá realitu Jakub  Horňáček
25. 1. 2008 Vypneme všichni všechny spotřebiče!
25. 1. 2008 Úsměv manažerů nad zuřením politiků, neboli Nerozdávejte peníze bez záruk o vrácení Uwe  Ladwig
25. 1. 2008 Pacner jako senilnějící legenda Štěpán  Kotrba
25. 1. 2008 Čtenář je partnerem autora Irena  Zítková
25. 1. 2008 Marxistická mystika Egona Bondyho Hynek  Tippelt
25. 1. 2008 Hymna "nové" mládeže - Slava desantu, česť i chvala
24. 1. 2008 Kdo platí Ne základnám? Ne základnám. Petr  Glivický
25. 1. 2008 Nenávistný útok na všechno, čemu vděčíme za svobodu
23. 1. 2008 Otevřený dopis Janu Švejnarovi: Čím se lišíte od Václava Klause? Petr  Schnur
23. 1. 2008 Klvaňovi došly argumenty - má přehlcenou linku Štěpán  Kotrba
25. 1. 2008 Halík lidovcům: Svým doporučením volit Klause jste udělali tragickou chybu Tomáš  Halík
24. 1. 2008 Církve versus Náhrobní kámen Ženského klubu českého Mirek  Vodrážka
26. 1. 2008 Plány Štěpána Kotrby a jeho rudých bratří Václav  David
25. 1. 2008 V čem je navrhované majetkové vypořádání s církvemi prospěšné pro stát či daňového poplatníka? Štěpán  Kotrba
24. 1. 2008 Mýtus o nevhodnosti městské cylistiky Vratislav  Filler
24. 1. 2008 Uvnitř automobilu je daleko víc zplodin, než kolik vdechují cyklisté Lukáš  Zádrapa
24. 1. 2008 Pár bláznivých automobilistů chce silnice jen pro sebe
24. 1. 2008 Neúcta k čemukoliv se nevyplácí Jan  Hlinák
24. 1. 2008 Topolánek radí: Zadlužte se! Zdeněk  Roubal
26. 1. 2008 Ano, Česká republika je ošuntělá
25. 1. 2008 Tři příhody o kterých bych se rád bych se rád s Vámi podělil
25. 1. 2008 Musíme omezit autoritu vajdů
24. 1. 2008 O lučních kobylkách a rovných příležitostech aneb Jak se stát militantní feministkou Michaela  Appeltová
24. 1. 2008 Jak je důležité porozumět psanému textu Darina  Martykánová
24. 1. 2008 Nerovné šance žen a mužů v Senátu Zdeňka  Petáková
23. 1. 2008 Jestli se Rusko otočí východním směrem, bude to naše prohra, ne prohra Moskvy Oskar  Krejčí
25. 1. 2008 Jak lze lehce shodit cizí článek Václav  David
24. 1. 2008 Oči velkého bratra
24. 1. 2008 Privilegovaní umělci podporující ODS... a pak ti ostatní... Monika  Binke
23. 1. 2008 Zkušenosti důchodce (nar. 1940)
23. 1. 2008 Jaký osud čeká deník Metro? Fabiano  Golgo
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007