16. 6. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Fingerprint scanner v GSM telefonu
16. 6. 2003

Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce

Poražení a zklamaní euroskeptici a euronegativisté tvrdí - z matematického hlediska oprávněně, že 77 % (občanů hlasujících pro EU) z 55 % (procenta oprávněných voličů, kteří k volbám přišli) je něco přes 42 %. Tedy "matematická" menšina. Zapomínají ale dodat, že občanem se sice člověk rodí, ale na něm je, jak své občanství pojme. V referendu se přitom skrývá budoucnost.

Je otázkou, jestli občan bude chápat to současné či ta budoucí referenda jako aktivní prosazování svého názoru, nebo jako pasivní smířenost s "daností" či trpný odpor. Či rezignaci. Ti, kteří na své občanství rezignovali, k rozhodování o EU v pátek a sobotu nepřišli. A nemohu je tedy nazývat opravdovými občany. Protože pravidla byla všem známa předem, otázka byla jasná, rozhodovací proces binární, volební systém jednoduchý i pro mimina. Důležitost rozhodnutí klíčová. A každý ze zákona "odpovědný" se mohl svobodně rozhodnout. 55% oprávněných voličů to udělalo a rozhodli se zvolit jednu z variant. Rozhodli. Oni jsou pro mne občané, do té doby, než ti ostatní jindy přijdou a v jiném referendu či jiném aktu občanství řeknou svůj názor. Vše ostatní je pouze poraženecká demagogie, mající znechutit a otrávit.

Poprvé občané dostali možnost rozhodovat místo politických stran, místo oněch "zkorumpovaných" a "elitářských" politiků. Sečtení hlasů bylo hotovo v několika desítkách minut. Referendum a z něj odvozená podoba spoluúčasti občana na správě věcí veřejných se do budoucna ukazuje logickým hrobařem klasického zastupitelského - parlamentního systému, logickým konceptem dialogu občana s ostatními občany o věcech společného, veřejného zájmu - vizí e-demokracie. Referendum pak je předstupněm k přímé, participativní demokracii. Doba, kdy občan bude rozhodovat o všech otázkách státu přímo, změní nejen chování politických stran, ale změní řadu navazujících institucí.

Stačí k tomu maličkost - přesná a spolehlivá autentizace jedince v informačním systému veřejné správy prostřednictvím analýzy neměnných biometrických dat - například scanu reliefu ("otisku") prstu pomocí technologie "finger print scanning", online ověřením, spolu s kontrolní analýzou dalších biofaktorů a zadáním PINu. Tato maličkost, využívaná k identifikaci obsluhy počítačů jako zvláštní myš se scannerem "na hřbetě" je technologicky zvládnutým způsobem jednoznačné identifikace už dnes . Jen se to příliš neví... Propojíme-li biometrický analyzátor, zadání PINu a security protokol přenosu v počítači, PDA, MDA či mobilním telefonu n-té generace, hlasování, stejně jako online platby či vstup do vyhrazených prostor prostřednictvím této technologie může být reálné v nejbližších letech, ne-li měsících. Když by někdo chtěl...

Cena tohoto "občanského" telefonu v základní verzi by nepřekročila šest set korun, což je dnes cena za vydání občanského průkazu - kusu papíru. Základní verze by byla dotovaná státem, nadstandard pak za peníze občana. Již dnes vyrábí ID-telefony jak Motorola, tak např. Sagem, pro ostatní výrobce je to jen otázka objednávky a velikosti sérií. Zbývá pouze dořešit technologickou návaznost na straně státu: propojení elektronických registrů občanů a jejich aktivit a jejich ochranu proti zneužití, zapojení výkonných serverů absorbujících do sebe veškeré veřejné státní informace. Nutno je připravit a prosadit komplexní standardizaci v informačních systémech státu, založené na progresivních technologiích s veřejně dostupným kódem (open source) tak, aby všechny subjekty měly možnost pro tento systém vyvíjet aplikace a nebyly vydírány licenčními požadavky proprietárního výrobce. Aby formáty dat umožňovaly jejich migraci mezi informačními systémy bez nutnosti složitých konverzí. Tak, aby občan dostal od státu relevantní informace, aby to, co státu dává, mohl kdykoliv i spolu-užívat. Aby veřejné (z veřejných prostředků pořízené) bylo opravdu veřejně občanovi dostupné a to zdarma či za režijní paušální poplatky. Aby své občanství realizoval občan on-line a bez nutnosti prosit či uplácet úředníka. Aby stát fungoval tak, jak má. Aby občanství občanovi k něčemu bylo.

Stejně jako se mobilní telefon stane počítačem - přístupovým terminálem k řadě služeb státu i privátního sektoru, stejně tak se stane klíčem k domovním dveřím, automobilu či bezpečnostnímu zámku kufru, médiem, zprostředkujícím nám všem informace pro odpovědné, informované rozhodování o věcech veřejného, ale i soukromého zájmu. Informace se stanou klíčem... To je základ mé vize druhé části rozvoje informačních systémů veřejné správy (ISVS) na léta 2004 - 2010 a na ni navazujících změn, které zkvalitní podobu veřejné správy a přiblíží ji občanovi a jeho potřebám. Které učiní občana za jeho peníze - daně - pánem státu a nikoliv jeho otrokem. Při realizaci této strategie bude stát samozřejmě potřebovat i silného telekomunikačního operátora, jehož aktivity může v plné míře kontrolovat, a i v těchto úvahách je "klíč" k některým současným aktivitám státu v telekomunikačním sektoru.

Ten, kdo možnosti e-demokracie využije a poskytne státu své stanovisko k řešeným otázkám, se bude rozhodovat v síťové kooperaci na základě informací, které mu budou jako varianty předestřeny. Politickými stranami, zájmovými organizacemi, odbory, zaměstnavateli, lobbistickými sdruženími. Libovolně - dle jeho volby, on-demand. Ten, kdo rezignuje, nebude moci svým hlasem ovlivnit nic. Protože "zůstane doma" - odmítne participovat na výhodách svého občanství. Sám sebe odsoudí do role občana druhé kategorie.

Politické formace - strany se nezmění. Změní se ale radikálně jejich zadání v systému veřejné správy, změní se jejich role z exekutivy chtivé a elitní organizace v mediální společenství, vysvětlující, doporučující a přesvědčující o "balících" otázek občany. Veřejná správa přejde v manažerskou správu. "Vlastnická práva" zůstanou i nadále občanovi, neboť stále platí, že všechan moc pochází z lidu... Aktivita občana jen dostane nové impulsy i možnosti - ptát se a vyžadovat odpověď, pověřovat a vyžadovat odpovědnost od všech manažerů zvolených k řízení jakékoliv části "státu". Volit a odvolovat ty, jejichž důvěryhodnost byla nikoliv pouze někým zpochybněna, ale zničena dokázáním nad jinou pochybnost. Rozhodovat. Každý občan bude oním politikem, stejně jako je každý politik občanem.

A proto se domnívám, že v tom historicky prvním referendu rozhodli všichni občané, a rozhodli 77 procenty - ANO.

                 
Obsah vydání       16. 6. 2003
16. 6. 2003 Jak to také mohlo dopadnout... Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 Češi schválili vstup do EU
16. 6. 2003 Český Kocourkov ztrácí suverenitu Josef  Trnka
14. 6. 2003 Vítejte, spoluobčané, do Evropské unie! Jan  Čulík
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 Tvůrci Českého snu v onlinové diskusi Britských listů
16. 6. 2003 Hájím se proti nepravdivým nařčením Helena  Havlíková
16. 6. 2003 O tom, jak život uplývá mezi prsty Jan  Čulík
16. 6. 2003 Doktor Kott přemítá Irena  Dousková
16. 6. 2003 Monitor Jana Paula : Kontrola reality? Proboha ale proč? Jan  Paul
16. 6. 2003 Angažovaná lhostejnost Pavel  Urban
16. 6. 2003 Armáda má méně, než by potřebovala, ale její nároky jsou značné Darius  Nosreti
16. 6. 2003 Sebevrazi na mostě a terorismus světa Jaroslav  Pour
13. 6. 2003 Korupce při vyjednávání o koupi Gripenů pro ČR?
13. 6. 2003 Další hrátky v ČR s verbálními trestnými činy Jan  Čulík
16. 6. 2003 16. 6. - Father's Day Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003
13. 6. 2003 NE ze vzdoru? Jiří  Hudeček
13. 6. 2003 Šlendrián v BL je snad horší než SARS Petr  Fiala
13. 6. 2003 Maďarsko uvěznilo pokojné aktivisty Miroslav  Šuta
16. 6. 2003 Pracovať za 4,90 eura na hodinu
16. 6. 2003 Zrada penzijných fondov na dôchodkoch
16. 6. 2003 Nijaké triedy Naomi  Klein
13. 6. 2003 USA "plánují v zálivu Guantánamo popravy"
13. 6. 2003 Česká digitální média V. -- přestávka Zdeněk  Duspiva
13. 6. 2003 Kdy inspektor Trachta dopadne telefonní zločince? Radek  Mokrý
31. 5. 2003 Hospodaření OSBL za květen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
5. 2. 2003 Pošta redakci

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
16. 6. 2003 O tom, jak život uplývá mezi prsty Jan  Čulík
16. 6. 2003 Doktor Kott přemítá Irena  Dousková
16. 6. 2003 Angažovaná lhostejnost Pavel  Urban
16. 6. 2003 Sebevrazi na mostě a terorismus světa Jaroslav  Pour
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 Nijaké triedy Naomi  Klein
16. 6. 2003 Tvůrci Českého snu v onlinové diskusi Britských listů   
14. 6. 2003 Vítejte, spoluobčané, do Evropské unie! Jan  Čulík
13. 6. 2003 Kdy inspektor Trachta dopadne telefonní zločince? Radek  Mokrý
13. 6. 2003 EU, pražská tramvaj, Déja Vu a hledání Sv. Grálu Jaroslav  Pour
13. 6. 2003 Historická událost -- referendum Jan  Machala
13. 6. 2003 Evropská unie: levice v božích rukou a jejich jest království nebeské Radek  Mikula
13. 6. 2003 Korupce při vyjednávání o koupi Gripenů pro ČR?   
12. 6. 2003 Norsko, tajný člen EU Tomáš  Linhart
12. 6. 2003 Z Polska po referendu - "židé z EU se připravují k útoku!" Vojciech  Kość

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
16. 6. 2003 Češi schválili vstup do EU   
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 Jak to také mohlo dopadnout... Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 Český Kocourkov ztrácí suverenitu Josef  Trnka
14. 6. 2003 83 procent účastníků referenda zřejmě v pátek hlasovalo ANO   
14. 6. 2003 Volební okrsek Praha-Krč: účast nad 50%, více než tři čtvrtiny hlasovaly ANO   
14. 6. 2003 A co české televize?   
14. 6. 2003 Vítejte, spoluobčané, do Evropské unie! Jan  Čulík
13. 6. 2003 Odborári v EÚ nie sú kryptokomunisti Igor  Lenský
13. 6. 2003 Budúcnosť spolupráce v stredoeurópskom priestore - aké pokračovanie?   
13. 6. 2003 Vstup České republiky do Evropy je obrovská výzva Jiří  Lobkowicz
13. 6. 2003 EU, pražská tramvaj, Déja Vu a hledání Sv. Grálu Jaroslav  Pour
13. 6. 2003 O některých osvědčených českých postupech v propagaci EU Miloš  Dokulil
13. 6. 2003 Historická událost -- referendum Jan  Machala
13. 6. 2003 CVVM: Češi mají silné vazby na své bydliště a na svou vlast   

Elektronický podpis a informatizace státu RSS 2.0      Historie >
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba
19. 2. 2003 Pozvánka na OpenWeekend 2003   
10. 2. 2003 Načo je čipová električenka? Peter  Greguš
14. 1. 2003 Veřejné zakázky: 3% výpalné z dodávek vládě Martin  Kunštek
13. 9. 2002 Levný internet a telefony - jediná možnost akcelerace vývoje společnosti? Michal  Rusek
22. 8. 2002 Státní informační politika ve vzdělávání: kostlivec ve skříni MŠMT Jan  Wagner
4. 7. 2002 42 procent britských domácností je připojeno na internet - stačí to?   
19. 6. 2002 Britská vláda nebude zavádět "chartu pro čmuchaly"   
31. 5. 2002 Finanční úřad Liberec: žádný elektronický, potřebujeme vlastnoruční podpis   
6. 5. 2002 První strasti e-občana Faltuse: Váš certifikát není kvalifikovaný! Jiří  Faltus, Tomáš Pecina
6. 5. 2002 Chaplin policajtom - Schuster e-občanom! Lubomír  Sedláčik
2. 5. 2002 Konečně e-občanem! Tomáš  Pecina
24. 4. 2002 Jak české školy k počítačům (ne)přišly Jaroslav  Fait
24. 4. 2002 Arogantní odpověď ÚOOÚ: Problémy občanů nás nezajímají   

Politický zápisník RSS 2.0      Historie >
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba
25. 4. 2003 Válka v Iráku skončila - proboha, zapomeňte! Petr  Baubín, Štěpán Kotrba
24. 4. 2003 Nelogická argumentace, totalita bílého muže a slepá víra v samospásnost lidských práv Štěpán  Kotrba
4. 4. 2003 Bída analýzy aneb co překroutili analytici ČSSD Josef  Heller
28. 3. 2003 O čem vypovídá "analýza" KSČM připravená pro XXXI. sjezd ČSSD? Miloslav  Ransdorf
21. 3. 2003 "Vykopaná sekyrka" aneb pohled středočeských sociálních demokratů na KSČM Štěpán  Kotrba
5. 3. 2003 Trabant s karoserií Ferrari aneb kontinuita privatizování v Čechách Štěpán  Kotrba
3. 3. 2003 Klausova šance: kdokoliv bude lepším prezidentem než Havel, kdokoliv je lepším politikem než Špidla Štěpán  Kotrba
20. 2. 2003 Sokol prezidentem: Špidla se zbláznil, hoďte na něj síť Ivan  David
24. 1. 2003 Pohled zevnitř: Kdo prohrává s kým v ČSSD Ivan  David
22. 1. 2003 Prezidentská volba: Události minulé nám ukazují, jak mohou vypadat události budoucí Petr  Baubín
20. 1. 2003 TV media o víkendu: Klaus ve Šponě, Zeman ve zprávách Josef  Trnka
19. 1. 2003 Předsedou US-DEU se stal místopředsedseda vlády Mareš Štěpán  Kotrba
18. 1. 2003 Unie svobody na křižovatce Petr  Baubín

Digitalizace sdělovacích prostředků RSS 2.0      Historie >
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba
13. 6. 2003 Česká digitální média V. -- přestávka Zdeněk  Duspiva
4. 6. 2003 Má smysl platit za veřejnoprávní televizi koncesionářský poplatek?   
16. 5. 2003 Plachý Plachý a krotká mediální veřejnoprávnost Štěpán  Kotrba
17. 4. 2003 Digitální média veřejné služby IV - Jak dál v roce 2003? Zdeněk  Duspiva
10. 3. 2003 Reakce: Ohrožuje ČT přípravou svého digitálního vysílání české komerční televize? Jan  Čulík
18. 1. 2003 Národní knihovna má problém s chápáním svého poslání v digitální době Štěpán  Kotrba
16. 12. 2002 Digitální média veřejné služby III. Zdeněk  Duspiva
28. 11. 2002 Plnění úkolů projektu, který předložil Jiří Balvín do "výběrového řízení na generálního ředitele České televize v  2001" Jana  Dědečková
11. 11. 2002 Média veřejné služby: "intelektuálové" hledali smysl své další existence Štěpán  Kotrba
11. 11. 2002 Diskusní monolog - digitální média veřejné služby - služba veřejnosti 21. století Štěpán  Kotrba
30. 9. 2002 Umíme manipulovat s činností mozku? Mojmír  Babáček
26. 9. 2002 Paranoia a demokracie? Diskuse na Rádio Jelení   
18. 9. 2002 "Pocta společnosti BBC"   
17. 9. 2002 Česká média a regulační orgány v procesu evropské integrace I. Zdeněk  Duspiva

Zneužitelné technologie RSS 2.0      Historie >
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba
12. 6. 2003 "Triuhorky": Slovenské telekomunikácie obeťou útoku hackerov Michal  Feik
2. 6. 2003 Paranoja Radovan  Geist
19. 5. 2003 V úterý se bude na ministerstvu zdravotnictví opět rozhodovat o životě a smrti Štěpán  Kotrba
6. 5. 2003 Britský ministr vnitra naléhá, aby svět zavedl elektronické cestovní pasy   
30. 4. 2003 Vyslanci virtuální reality v Iráku Mojmír  Babáček
14. 2. 2003 Paprsky bolesti už zabíjely - v moskevském divadle Štěpán  Kotrba
31. 1. 2003 Co by způsobila "špinavá bomba"   
29. 1. 2003 Hrozba nanotechnologie?   
14. 1. 2003 Veřejné zakázky: 3% výpalné z dodávek vládě Martin  Kunštek
17. 10. 2002 "Biometrika dosud není spolehlivá a je obtížné ji testovat"   
17. 10. 2002 Britové budou mít biometrické pasy - v roce 2006   
16. 10. 2002 Biometrická data z celého světa v rukou české policie: Gross se vyhýbá řádné odpovědi   
15. 10. 2002 Odrazem signálů z mobilních telefonů lze monitorovat pohyb osob a vozidel   
30. 9. 2002 Umíme manipulovat s činností mozku? Mojmír  Babáček

Referendum nejen o Ústavě EU RSS 2.0      Historie >
16. 6. 2003 Češi schválili vstup do EU   
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba
14. 6. 2003 83 procent účastníků referenda zřejmě v pátek hlasovalo ANO   
13. 6. 2003 Historická událost -- referendum Jan  Machala
12. 6. 2003 Z Polska po referendu - "židé z EU se připravují k útoku!" Vojciech  Kość
11. 6. 2003 Hlas pro Evropskou unii   
11. 6. 2003 Odpůrci EU se musejí v ČR referenda účastnit Petr  Kužvart
11. 6. 2003 CVVM: 77 procent voličů se hodlá účastnit referenda o EU, 63 procent voličů souhlasí se vstupem   
9. 6. 2003 Polsko řeklo ANO Evropské unii třemi čtvrtinami hlasů   
28. 5. 2003 Spokojnosť s referendom strieda obava z chýbajúcej pripravenosti na vstup do EÚ   
22. 5. 2003 Slovensko do EU - iná možnosť nebola Peter  Greguš
22. 5. 2003 Referendum s odretými ušami Marián  Repa
20. 5. 2003 Referendum? Ne, ČR ještě není tak daleko Vladimír  Rott
20. 5. 2003 Euroreferendum -- víťazstvo či fraška? Pavol  Fabian
20. 5. 2003 Kolaps Evropské unie za dveřmi - a jak z toho ven Vladimír  Rott