13. 6. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 6. 2003

Vstup České republiky do Evropy je obrovská výzva

Vstup České republiky a dalších devíti zemí střední Evropy bude znamenat pro Evropu dlouhodobě velký ekonomický přínos.

Poprvé od začátků západoevropské integrace se vize sjednocené Evropy stává skutečností. Pokud se potvrdí dlouhodobé trendy, vstoupí tímto víkendem Česká republika symbolicky do klubu, z něhož se na nás ještě nedávno dívali s trochou odstupu. Netřeba si zastírat, že vývoj Evropské unie po Maastrichtu, směřovaný silně na finanční efekty společné měny, dostává konečně -- a stávající jednání v Konventu je toho dokladem -- i silný rozměr politický. Je dobrá změna. Jednostranná fixace na ekonomické ukazatele je ale pochopitelná, poněvadž po stránce hospodářského blahobytu je Česká republika stále pod úrovní většiny zemí Evropské unie. Rozhodnutí, které Evropa učinila, nám přinese dlouhodobé finanční prostředky ze společného rozpočtu, Evropě jako takové ale nabízí již dnes globálně velký ekonomický přínos. Měli bychom vědět, že Evropa nás potřebuje!

Expanze a vyšší zisky

Import ze zemí střední a východní Evropy se od roku 1989 více než ztrojnásobil, export se dokonce zčtyřnásobil. S očekávanou liberalizací obchodu není tento potenciál ani zdaleka vyčerpán, dá se tedy očekávat, že obchodní zisky Evropské unie jako celku budou i nadále narůstat. Přizpůsobení právních norem, předpisů, řídících systémů a infrastruktury, podporuje tuto dynamiku. Pro Českou republiku to bude znamenat urychlení hospodářského růstu, pro většinu západoevropských podniků rovněž zlepšení vyhlídek na další expanzi na Východ.

Převody finančních prostředků pro budoucí země budou ovšem zpočátku pro společný rozpočet zátěží. Dlouhodobě ale nový trh nabízí mnohé přednosti: transfer technologií, know-how, tedy i vyšší zisky. Větší trh, který nutí domácí ekonomiku ke stálé kontrole nákladů a cen stupňuje sociální úroveň -- díky nízkým cenám a rozsáhlejší nabídce. Nízké mzdové náklady a kvalifikované pracovní síly ve středním a východní Evropě nabízejí silný podnět k převodu náročných produkcí. Odbory se na Západě nemusí bát přílivu levných sil: začlenění levnějších středisek naopak západoevropská místa stabilizuje.

Členské státy Evropské unie mohou z rozšíření profitovat různě. Je jasné, že největší výhody, díky silným kontaktům a geografické poloze, bude mít Německo. Ale i země jako Španělsko, Portugalsko či Irsko, pokud toho využijí, mají velkou šanci se na trzích uplatnit. Je to ale šance i pro české podniky, zbavené zátěže starých managementů, k rychlému růstu.

Rozmanitost zájmů a pohledů

Integrace více než sta milionů lidí se nedá s dřívějšími etapami rozšiřování vůbec srovnávat. V tomto ohledu jde o dosud největší revoluci v moderních dějinách Evropy. Před půl stoletím stály země střední Evropy na druhé straně železné opony. Uspořádání, které bylo výsledkem studené války zanechalo v těchto zemích mnoho dosud nevyřešených problémů: sociálních, sociálně-ekonomických, ale i ve způsobu myšlení. Zvýšení počtu obyvatelstva o přibližně 28 procent rozšiřuje i rozmanitost zájmů a pohledů na budoucnost Evropy.

Znám z vlastní zkušenosti, jak je někdy těžké nabídnout v České republice jiný pohled na realitu institucí, politické kultury a morálky. Nedávno jsem na diskusi, kterou jsme organizovali v kině Ořechovka, s údivem hleděl na senátora Martina Mejstříka, kterého si jinak hluboce vážím: působil dojmem, že si nevěří, byl usmýkán kuloárovými intrikami v Senátu, budil dojem, že má chuť se na všechno vykašlat. Ale Martin, stejně jako další nastupující generace, bude přebírat zemi, o níž se mu v 80. letech ani nesnilo. Jenom to bude stát osobní úsilí, nasazení -- a především: víru. Vím, že s tím bude Martin zápasit, ale žádné vítězství není snadné.

Nebude to snadné ani po vstupu. V přepočtu k rovnosti kupní síly dosáhl hrubý domácí produkt v deseti kandidátských zemích v průměru na jednoho obyvatele pouze jedné třetiny průměry Evropské unie. Česká republika společně se Slovinskem je na tom lépe (59, respektive 57 procent průměru): máme příležitost dotáhnout zpoždění v roce 2015. To ale pouze v případě, že průměrné tempo růstu by bylo o 4,5 procent vyšší, než má Evropská unie. Rizika silného poklesu produkce (dotkne se zvláště odvětví potravinářského, ocelářského, důlního průmyslu, ale i metalurgie a průmyslu textilního) tu existují, při neuvážených krocích to bude znamenat vysoký nárůst nezaměstnanosti.

Jádrem problému nastávajícího rozšíření bude reforma agrární politiky. Evropská unie bude muset vynaložit obrovské prostředky k modernizaci východevropského zemědělství, přeškolení propuštěných lidí a vyškolení milionů nových pracovních příležitostí. Závažný problém je pro tyto země ve slabé produktivitě a v nízkých cenách. Například ceny mléka jsou v České republice poloviční ve srovnání s Evropskou unií: tady je velká šance, ale i past pro naše zemědělce. Mají tím sice vysokou šanci dosáhnout rychlého úspěchu, ale zároveň přivést západoevropské zemědělce do nesnází. Reforma je nezbytná pro obě strany: systém reformy musí být sladěn s požadavky Organizace světového obchodu -- a v zájmu liberalizace zásadně zrušit subvence. Trik Evropské komise dnes spočívá v návrhu snížit garantované ceny a odstranit subvence. Místo toho chtějí praktikovat formy výpomoci, nezávislé na výrobě. Střety zájmů jsou zatím vysoké.

Neměli bychom ale zapomínat, že komplexnost výpočtů provází další, ne zcela měřitelné kvality v oblastech společné politiky, bezpečnosti a kultury.

Český zájem, který vychází z dějin tohoto teritoria, je prostý: naplnit odkaz předků, kterým záleželo na rozkvětu a bohatství země. Pro budoucnost ale potřebujeme také společnou vizi. Evropa, v níž máme své místo, je nyní více než ekonomickým společenstvím. Evropa potřebuje růst, aby dokázala konkurovat v globálním měřítku. Náš národ prokázal již mnohokrát, že má aspirace i sílu se na ambiciózní vizi podílet. Evropa je velká výzva: věřím, že jí dostojíme!

Autor je předseda Cesty změny.

                 
Obsah vydání       13. 6. 2003
16. 6. 2003 Češi schválili vstup do EU
14. 6. 2003 Volební okrsek Praha-Krč: účast nad 50%, více než tři čtvrtiny hlasovaly ANO
14. 6. 2003 A co české televize?
14. 6. 2003 83 procent účastníků referenda zřejmě v pátek hlasovalo ANO
13. 6. 2003 Kdy inspektor Trachta dopadne telefonní zločince? Radek  Mokrý
13. 6. 2003 Korupce při vyjednávání o koupi Gripenů pro ČR?
13. 6. 2003 Američané v Iráku usmrtili až 100 stoupenců Saddáma Husajna
13. 6. 2003 Historická událost -- referendum Jan  Machala
13. 6. 2003 Další hrátky v ČR s verbálními trestnými činy Jan  Čulík
13. 6. 2003 CVVM: Češi mají silné vazby na své bydliště a na svou vlast
13. 6. 2003 Proč půjdu volit a proč zvolím Evropskou unii Štěpán  Kotrba
14. 6. 2003 Vítejte, spoluobčané, do Evropské unie! Jan  Čulík
12. 6. 2003 ČR nemá jinou alternativu než vstoupit do EU Jan  Čulík
13. 6. 2003 EU, pražská tramvaj, Déja Vu a hledání Sv. Grálu Jaroslav  Pour
13. 6. 2003 NE ze vzdoru? Jiří  Hudeček
13. 6. 2003 Vstup České republiky do Evropy je obrovská výzva Jiří  Lobkowicz
12. 6. 2003 O ústavě EU už téměř úplná shoda
13. 6. 2003 O některých osvědčených českých postupech v propagaci EU Miloš  Dokulil
13. 6. 2003 Evropská unie: levice v božích rukou a jejich jest království nebeské Radek  Mikula
13. 6. 2003 Občané bez trvalého bydliště v ČR či v zahraničí nemohou v referendu hlasovat Petr Felix Chudoba
12. 6. 2003 USA vyvíjejí nátlak na balkánské a východoevropské země
13. 6. 2003 Rumsfeld kritizoval belgické soudy
13. 6. 2003 USA "plánují v zálivu Guantánamo popravy"
13. 6. 2003 Päťdesiatpäť rokov štátu Izrael Peter  Greguš
13. 6. 2003 Česká digitální média V. -- přestávka Zdeněk  Duspiva
13. 6. 2003 Maďarsko uvěznilo pokojné aktivisty Miroslav  Šuta
16. 6. 2003 Hájím se proti nepravdivým nařčením Helena  Havlíková
11. 6. 2003 Blix: "Bastardi" v Pentagonu se mě snažili pomluvit
16. 6. 2003 Tvůrci Českého snu v onlinové diskusi Britských listů
13. 6. 2003 Šlendrián v BL je snad horší než SARS Petr  Fiala
12. 6. 2003 Norsko, tajný člen EU Tomáš  Linhart
12. 6. 2003 Pseudohumanismus je stejně škodlivý jako rasismus Eduard  Vacek
12. 6. 2003 Čeští komunisté se za totalitní útlak omluvili
12. 6. 2003 Z Polska po referendu - "židé z EU se připravují k útoku!" Vojciech  Kość
12. 6. 2003 Dodržovat zákony musí každý Jan  Čulík
13. 6. 2003 Budúcnosť spolupráce v stredoeurópskom priestore - aké pokračovanie?
13. 6. 2003 Prezidentské vtipy, ktoré sa stali realitou Peter  Greguš
13. 6. 2003 Rybníček: Splnil sa mi sen Martina  Nemethová, Damas  Gruska
13. 6. 2003 Ako udržať prostredníctvom prerozdelenia čo najspravodlivejší dôchodkový systém?
13. 6. 2003 Kubánská katolická církev není opozicí Frank  Martin
13. 6. 2003 Odborári v EÚ nie sú kryptokomunisti Igor  Lenský
12. 6. 2003 "Triuhorky": Slovenské telekomunikácie obeťou útoku hackerov Michal  Feik
12. 6. 2003 Konec legrace i demokracie:
policie Bobošíkovou vyšetřuje stále!
Štěpán  Kotrba
9. 6. 2003 Případ Bobošíková, Válová a svoboda slova
4. 6. 2003 Konkurs na lektora češtiny pro Glasgow University
5. 2. 2003 Pošta redakci
31. 5. 2003 Hospodaření OSBL za květen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
14. 6. 2003 83 procent účastníků referenda zřejmě v pátek hlasovalo ANO   
14. 6. 2003 Volební okrsek Praha-Krč: účast nad 50%, více než tři čtvrtiny hlasovaly ANO   
14. 6. 2003 A co české televize?   
14. 6. 2003 Vítejte, spoluobčané, do Evropské unie! Jan  Čulík
13. 6. 2003 Odborári v EÚ nie sú kryptokomunisti Igor  Lenský
13. 6. 2003 Budúcnosť spolupráce v stredoeurópskom priestore - aké pokračovanie?   
13. 6. 2003 Vstup České republiky do Evropy je obrovská výzva Jiří  Lobkowicz
13. 6. 2003 EU, pražská tramvaj, Déja Vu a hledání Sv. Grálu Jaroslav  Pour
13. 6. 2003 O některých osvědčených českých postupech v propagaci EU Miloš  Dokulil
13. 6. 2003 Historická událost -- referendum Jan  Machala
13. 6. 2003 CVVM: Češi mají silné vazby na své bydliště a na svou vlast   
13. 6. 2003 Evropská unie: levice v božích rukou a jejich jest království nebeské Radek  Mikula
13. 6. 2003 Občané bez trvalého bydliště v ČR či v zahraničí nemohou v referendu hlasovat Petr Felix Chudoba
13. 6. 2003 NE ze vzdoru? Jiří  Hudeček
13. 6. 2003 Proč půjdu volit a proč zvolím Evropskou unii Štěpán  Kotrba