17. 10. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 10. 2002

Biometrická data z celého světa v rukou české policie: Gross se vyhýbá řádné odpovědi

Jak jsme informovali včera, Liga pro lidská práva varovala, že rozhodnutí Policie ČR (viz středeční prohlášení policejního prezidenta Jiřího Koláře) zabraňovat osobám ve vstupu do České republiky podle jakéhosi "mezinárodního seznamu nedůvěryhodných osob" je protizákonné, neboť mezinárodní právní řád neumožňuje vytváření takových seznamů.

Poslankyně Zuzka Rujbrová písemně interpelovala ministra vnitra Stanislava Grosse ohledně počítačové technologie, schopné identifikovat osoby podle obličeje, jaká se prý podle informací tisku, získaných právě z ministerstva vnitra, instaluje na českých hranicích.

Odpověď, kterou od Grosse Rujbrová získala, připomíná anekdotu Vlasty Buriana o tom, jak se diskutuje s nebožtíkem. Jak se diskutuje s nebožtíkem? Strčí se roura do hrobu a mluví se do ní, tvrdí Vlasta Burian. Potíž je, že nebožtík neodpovídá. Stejně tak Stanislav Gross. Nebo spíš mluví o něčem jiném. Ze středečního parlamentního transkriptu přebíráme vystoupení Zuzky Rujbrové, jak nás na ně upozornil Pavel Barák (JČ).

Na pořad jednání 6. schůze Poslanecké sněmovny je předložena jediná odpověď na vznesenou interpelaci - prosím o klid - s níž paní poslankyně není spokojena, a z toho důvodu požádala o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Nyní přistoupíme k projednávání této odpovědi na písemnou interpelaci. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid, o chvilku strpení, za malou chvíli, po projednání tohoto bodu bude polední přestávka. Ministr vnitra Stanislav Gross odpověděl na interpelaci poslankyně Zuzky Rujbrové ve věci instalace speciálních kamerových systémů na hranicích České republiky v souvislosti s chystaným zasedáním NATO. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 82. Ptám se paní poslankyně, zda se chce ujmout slova. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Členové vlády, kolegyně a kolegové, požádala jsem o projednání odpovědi na svou písemnou interpelaci na této schůzi Poslanecké sněmovny, protože odpověď, kterou jsem od pana ministra Grosse obdržela, mě přinejmenším neuspokojila. Dokonce musím s politováním konstatovat, že v tomto případě lze aplikovat přísloví "jeden o voze, druhý o koze".

V návaznosti na text interpelace bych vám ráda přiblížila problematiku citací z článku zveřejněného v Právu 28. 6. t. r. Článek nazvaný Hranice České republiky obklíčí kamery píše: Všechny hraniční přechody České republiky budou kvůli listopadovému setkání představitelů opatřeny speciálním kamerovým systémem napojeným na elektronickou fotobanku rizikových osob. Databáze bude obsahovat tisíce nežádoucích, krajně podezřelých, popřípadě vůbec kriminálně závadových (sic; zdůraznil JČ. výraz "závadový" vytvořila komunistická Stb) tváří. Speciální software pak každý obličej, který na hraničním přechodu zaznamená, porovná s databází a vstup do České republiky buď doporučí nebo odmítne. Podle odborníků neoklame centrální počítač ani to, když si dotyčný pozmění podobu či částečně zahalí tvář.

Kamery umístit stihneme, problém bude spíše v tom, že databáze - aby byla v listopadu efektivní - musí obsahovatpředevším osoby ze zahraničí - sdělil Právu zdroj obeznámený s průběhem příprav. Jednání se zahraničními partnery se nyní točí právě kolem otázky, jak obsažné databáze mohou České republice poskytnout. Zda např. lze Česku nabídnout fotografie lidí, kteří nebyli trestně stíháni nebo odsouzeni, ačkoli mohou z bezpečnostního hlediska spadat do kategorie rizikových osob. Projekt je finančně velmi náročný, pohybuje se v řádu mnoha desítek miliónů Kč. Zkušební provoz kamerového systému už nicméně na některých hraničních přechodech v současnosti běží.

V návaznosti na tuto informaci jsem se pana ministra ve své písemné interpelaci zeptala, který konkrétní systém bude v České republice využit, resp. již je zkušebně využíván na některých jihomoravských přechodech, kolik peněz ze státního rozpočtu bude na celou akci - např. technické zařízení, instalace, pořizování databáze - vynaloženo, jestli tento systém už byl někde vyzkoušen, při jaké příležitosti a s jakými výsledky, jakým způsobem budou řešena případná pochybení, kdy do České republiky nebude vpuštěn bezúhonný občan cizího státu pouze na základě chybné identifikace, ke které by případně mohlo dojít.

Jak bude vytvořena databáze osob pro použití tohoto systému, o jakou databázi půjde, bude-li se jednat jen o cizince nebo také občany České republiky a podle jakých kritérií bude tato databáze sestavována, zda se bude řídit pouze odsouzením pro trestný čin nebo stačí přestupek, případně jenom podezření, účast na demonstraci atd.

A zda tato databáze a její zacházení s ní spadá do zákona o ochraně osobních údajů s ohledem na jeho ustanovení § 3, zejména v případě, kdy tuto databázi nezpracovaly orgány České republiky, které specifikované osoby z České republiky, případně ze zahraničí by mohly do databáze přidávat nový záznam, fotografie, údaje o podezřelých apod., na základě jakého rozhodnutí nebo povolení, případně, kdo by je vydával.

Samozřejmě mě také zajímalo, jak je chráněn přístup k této databázi, jak je chráněna před zneužitím neoprávněným vkládáním či odebíráním údajů a jaká kontrola nebo dozorová činnost na ní bude vykonávána.

Odpověď pana ministra z textu ve sněmovním tisku č. 82 znáte. Dozvěděla jsem se, že projekt automatické kontroly vozidel, systém LOOK, který u nás od r. 1999 umožňuje rozpoznávání státních poznávacích značek vozidel projíždějících hraničními přechody, neumí snímat a porovnávat lidské obličeje.

Musím přiznat, že jsem to od něj ani neočekávala.

Nepředpokládám, že by pan ministr měl natolik nekompetentní poradce, aby nevěděli, že se neptám na systém LOOK, ale na tzv. Biometric Security Systems, které jsou v současné době již poměrně hojně využívány, a to jak na letištích, tak třeba v kasinech.

Ve Spojených státech amerických byl dokonce před nedávnem řešen případ týkající se ochrany soukromí, kdy zmíněný systém byl využit při filmování účastníků sportovních utkání.

Pan ministr tvrdí, že článek z Práva z 28. 6. t. r. se nezakládá na relevantních informacích. Vtipné na tom je, že tyto informace redaktor ve velké míře čerpal právě z resortu pana ministra a na doložení tohoto tvrzení odkazuji na jiný článek, kde je pan ministr dokonce citován.

Skutečně taková jednání probíhají, existuje nabídka jedné ze zahraničních firem, která má zastoupení i v České republice, a v blízké budoucnosti by na jednom z českých hraničních přechodů měla proběhnout prezentace tohoto zařízení. Konec citátu z Práva z 14. 9. 2001, článek Teroristům by mohl ve vstupu do České republiky zabránit systém kamer.

                 
Obsah vydání       17. 10. 2002
16. 10. 2002 Biometrická data z celého světa v rukou české policie: Gross se vyhýbá řádné odpovědi
17. 10. 2002 "Biometrika dosud není spolehlivá a je obtížné ji testovat"
17. 10. 2002 Britové budou mít biometrické pasy - v roce 2006
17. 10. 2002 Jak se budou chovat média a policie během summitu NATO Radko  Kubičko
17. 10. 2002 Bramboračka není bujabéza, ale je naše. Česká! Josef  Trnka
17. 10. 2002 Fond národního majetku udělil zakázku na 3 mld Kč bez výběrového řízení
16. 10. 2002 Britští soudci chtějí hájit nepopulární menšiny
17. 10. 2002 Evropský fotbal se rozhodl radikálně zasáhnout proti rasismu
17. 10. 2002 Bali: Západ nenese vinu za teroristické útoky
16. 10. 2002 Sprostá vražda, alebo politická kauza ? Lubomír  Sedláčik
15. 10. 2002 Média ve střední Evropě "jsou v podstatě stejná jako za komunismu a předtím." Proč?
15. 10. 2002 Jsou k něčemu žurnalistické školy?
16. 10. 2002 Jsou novinářské školy důležité?
16. 10. 2002 Policie podává veřejnosti nepřesné a zavádějící informace
16. 10. 2002 Masakr v Bali musí znamenat, že se skoncuje s válkou proti Iráku
1. 10. 2002 Sponzorům OSBL

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
17. 10. 2002 Vítězství halasné malé hrstky Mark  Twain
17. 10. 2002 12 mýtů o hladu ve světě   
17. 10. 2002 "Biometrika dosud není spolehlivá a je obtížné ji testovat"   
17. 10. 2002 Fond národního majetku udělil zakázku na 3 mld Kč bez výběrového řízení   
17. 10. 2002 Bramboračka není bujabéza, ale je naše. Česká! Josef  Trnka
17. 10. 2002 Jak se budou chovat média a policie během summitu NATO Radko  Kubičko
16. 10. 2002 Britští soudci chtějí hájit nepopulární menšiny   
16. 10. 2002 Biometrická data z celého světa v rukou české policie: Gross se vyhýbá řádné odpovědi   
16. 10. 2002 Jsou novinářské školy důležité?   
15. 10. 2002 Smutné tiky Jan  Čulík
15. 10. 2002 Vysoce úspěšný nový lék proti srdečním chorobám   
15. 10. 2002 Odrazem signálů z mobilních telefonů lze monitorovat pohyb osob a vozidel   
15. 10. 2002 Slovensko je podle Erikssona "Divoký Západ"   
15. 10. 2002 Slovenský trenér poděkoval fanouškům za "vynikající atmosféru"   
15. 10. 2002 Nechte na to sedat prach David  Hertl

Zneužitelné technologie RSS 2.0      Historie >
17. 10. 2002 "Biometrika dosud není spolehlivá a je obtížné ji testovat"   
17. 10. 2002 Britové budou mít biometrické pasy - v roce 2006   
16. 10. 2002 Biometrická data z celého světa v rukou české policie: Gross se vyhýbá řádné odpovědi   
15. 10. 2002 Odrazem signálů z mobilních telefonů lze monitorovat pohyb osob a vozidel   
30. 9. 2002 Umíme manipulovat s činností mozku? Mojmír  Babáček
26. 9. 2002 Paranoia a demokracie? Diskuse na Rádio Jelení   
25. 2. 2002 Staneme se otrokem svých temných vášní - krutí dobyvatelé informačního prostoru? Štěpán  Kotrba
22. 2. 2002 Totalita nehrozí z technologie - hrozí jen tehdy, selžeme-li duchovně Eugen  Haičman
19. 12. 2001 Jak mění informační technologie svět Eugen  Haičman
4. 12. 2001 Jak si poradíme s technologickou civilizací? Eugen  Haičman
3. 12. 2001 Policie smí v ČR číst lidem e-maily, provideři se chlubí spoluprací s policií Jiří  Mašek