22. 8. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 8. 2002

Státní informační politika ve vzdělávání: kostlivec ve skříni MŠMT

Rekapitulaci stavu projektu Státní informační politiky ve vzdělávání (dále jen SIPVZ) začnu poslední událostí z pondělí 19. srpna 2002, kdy nová ministryně školství Petra Buzková odvolala vrchního ředitele sekce SIPVZ MŠMT Ing. Drahomíra Fránka, oficiálním důvodem, který sdělila mluvčí MŠMT Hana Vítková, jsou nesrovnalosti ve smluvní agendě.

Zde jsou možné několik výkladů: první vychází z médii bohužel neregistrované blamáže MŠMT, které krátce po nástupu Petry Buzkové do úřadu zveřejnilo na svém webu Seznam všech smluv uzavřených v souvislosti se SIPVZ a jejich plnění k 25.7.2002, který byl neúplný. Na základě článku MŠMT stále mlží, který upozornil na neuvedení dalších jedenácti smluv v seznamu, MŠMT seznam doplnilo, ale jak se vzápětí ukázalo, seznam byl stále neúplný.

Druhým výkladem je trvalý stav v uzavírání smluv sekcí SIPVZ, kdy jsou smlouvy na poradenství, konzultace a další služby uzavírány s řadou firem bez výběrových řízení (využívá se limit 2 milionů Kč, do kterého není soutěž nutná) na základě osobních kontaktů a bez jasně formulovaných požadavků a kritérií. Tímto způsobem se například do řízení Projektu III - Infrastruktura v objemu 4,4 miliardy Kč dostala do té doby v oboru ICT nepracující společnost Answer s.r.o. a její spolumajitel Jakub Rainisch, jehož profesní životopis publikovaný ve Světě Namodro vůbec nesvědčí o kompetenci pro tak rozsáhlý projekt (viz třeba i tisková zpráva Unie svobody z 23.3.2001 Projektu Internet do škol hrozí krach).

Třetím možným výkladem je úroveň a kvalita výstupů z realizovaných a proplacených smluv, které nejsou zásadně zveřejňovány a ani nejsou konfrontovány s odbornou či akademickou veřejností. Jako ilustraci jsem si vybral odborný posudek k programu Projektu I za 42000 Kč na vysoce nekvalitní manuály školení P a Z (viz též Osnovy kurzů Z0 a Z1 nejsou v pořádku) od EIITE (příjemce již zhruba 2,5 milionu Kč ze dvou smluv), který vypracoval na přelomu listopadu a prosince 2001 Ing. Jan Fikáček, který vzápětí v únoru 2002 nastoupil do EIITE a pracuje nyní v rámci nově mezi MŠMT a EIITE uzavřené Smlouvy o spolupráci při řízení projektu SIPVZ (koordinační služby dvou vzdělávacích managerů v oblasti vzdělávání učitelů a ICT koordinátorů) v objemu 2 milionu Kč (2000 Kč/hodinu). Nástup u EIITE přitom do té doby v akademické sféře pracující Ing. Fikáček zdůvodňuje tím, že chtěl Projekt I  napravit, ale MŠMT si změny manuálů neobjednalo.

Čtvrtým  výkladem nesrovnalosti ve smluvní agendě jsou závažné rozpory mezi parametry uzavřených smluv v rámci Projektu III - Infrastruktura mezi MŠMT a generálním dodavatelem AutoCont OnLine-Český Telecom (dále jen GD) a vládním usnesením schváleným Plánem I. etapy realizace SIPVZ. Zde připomeňme, že smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou, zatímco ještě zadání veřejné soutěže na GD předpokládalo uzavření smlouvy na dobu určitou do konce roku 2005. Rozporuplné jsou i uzavřené dodatky k této smlouvě, kdy například GD inkasuje v rozporu s původním záměrem většinu platby za tříletý provoz již při aktivaci klientského počítače. V dalším dodatku je pak umožněna zálohová fakturace s evidentně nevýhodnými podmínkami pro MŠMT.

Pokračovat bychom mohli ještě smlouvami MŠMT s GD, kterými byla GD Projektu III bez výběrového řízení přiděleny zakázky z Projektů I a II v objemu zhruba 200 milionů Kč, případně podivným průzkumem na školách za 150 milionů Kč, proplacených v loňském roce, který se dosud na řadě škol neuskutečnil a navíc měl být dle zadání veřejné soutěže na GD plně v režii GD. Perličkou v celém Projektu III bylo utajování uzavřených smluv a trapné předvolební tanečky bývalého ministra Eduarda Zemana, který v předvolebním televizním vystoupení obecně požadované zveřejnění smluv ohlásil a vzápětí po oficiálním dočasném odmítnutí ze strany GD odvolal. Předčasné zveřejnění smluv a dalších materiálů Balbínovou poetickou stranou pak směšnost postupu MŠMT i GD zcela odhalilo: únik materiálů nesvědčí o zabezpečení dat, dodnes ani vlastně nevíme, kde k úniku došlo

Ve těchto případech vrchní ředitel sekce SIPVZ MŠMT Ing. Drahomír Fránek jednal podezřele vstřícně vůči GD Projektu III a jeho podřízení ředitelé Projektů I a II jakoby uměle zdržovali další realizaci svých projektů v zájmu maximalizace disponibilních finančních zdrojů pro Projekt III respektive GD. Přitom se výrazně opožděný Projekt III v rozporu s původním vládním plánem zatím týká pouze necelých dvou třetin škol, ve kterých je ale pouze menšina všech žáků, protože jsou  vybavovány převážně malé "venkovské" školy. Do škol dodávané počítače ale například nevyhovují ani standardům firmy Microsoft pro multimediální PC. Navíc se GD netají tím, že realizace Projektu III SIPVZ je pro něj jen pilotním projektem pro dodávky analogického projektu pro veřejnou správu a samosprávu.  

Na závěr ještě připomenutí důvodu vzniku sekce SIPVZ MŠMT, která vznikla na základě již zmíněného Plánu I. etapy realizace SIPVZ především pro zabezpečení rozpočtových a účetních agend. Pod vedením Ing. Drahomíra Fránka, dřívějšího ředitele odboru spotřebních daní ministerstva financí, ale tato sekce de facto zlikvidovala řídící orgán Koordinační centrum SIPVZ, a přestože Fránek a ani jeho podřízení i poradci neměli a nemají odborné předpoklady pro řízení tak rozsáhlého projektu s celkovým rozpočtem v objemu více než sedmi miliard, minulé vedení MŠMT ponechalo celý projekt bez další kontroly a zpětné vazby.

Probíhající kontrola SIPVZ ze strany NKÚ je bezesporu důležitým prvním krokem, zde se možná odhalí nedodržování zákonů a další podobné nedostatky, kontrola a hodnocení dosavadních a budoucích výstupů SIPVZ ze strany odborné ICT i pedagogické veřejnosti, zřizovatelů škol, tedy především krajů, a samozřejmě i rodičů i žáků ale musí být kontinuálním veřejným procesem. Dosud proběhlé červnové formální setkání MŠMT a GD s pedagogy v Telči (pedagogů bylo tuším šest z pětadvaceti zúčastněných), veřejná on-line diskuse v režii GD na serveru Indoš či dvě červencové veřejná diskuse na půdě ACOL, navazující na on-line diskusi na České škole, pro desítku zástupců veřejnosti či dva novináře, jsou sice PR pracovníky společného Informačního centra SIPVZ v tiskových zprávách vyzdvihovány, ale jde jen o falešný zastírací manévr, který navíc přichází doslova s křížkem po funuse.

                 
Obsah vydání       22. 8. 2002
22. 8. 2002 Spolana: dosud utajený průšvih Lenka  Kučerová
22. 8. 2002 Článek o Spolaně obsahuje dohady a nepřesnosti Václav  Šťastný
22. 8. 2002 Povodeň v Zálezlicích: obec na zbourání
22. 8. 2002 Databáze pomoci postiženým povodněmi na stránkách povodne.aktualne.cz
21. 8. 2002 21. srpen 1968 a Pražské jaro - prostředek pro sovětskou armádu, jak se dostat do Československa Jan  Čulík
22. 8. 2002 Velká Británie: Média přísně respektují potřeby policejního vyšetřování Jan  Čulík
22. 8. 2002 Státní informační politika ve vzdělávání: kostlivec ve skříni MŠMT Jan  Wagner
22. 8. 2002 Jak britská tajná služba špehuje herce
22. 8. 2002 Digitální média veřejné služby II - příprava digitální televize Zdeněk  Duspiva
22. 8. 2002 Ač je papež eurofil, nepodpořil při návštěvě Polska vstup do EU
22. 8. 2002 Projev jakoby z jiného světa Zdeněk  Jemelík
22. 8. 2002 Záplavy v Číně ohrožují miliony lidí
22. 8. 2002 Bývalý čelný představitel firmy Enron se cítí vinen
22. 8. 2002 Stránky pro monitorování toxického znečištění během povodní
22. 8. 2002 Vladimír Železný chce kandidovat do senátu za Znojmo Jan  Kubalčík
22. 8. 2002 Charitativní akce Karlínské náměstí 12
21. 8. 2002 Dosáhne člověk nesmrtelnosti? Přehled nejnovějšího vědeckého výzkumu
21. 8. 2002 Reforma ruského hospodářství se nepodařila, protože do něho ze Západu zasahovali hlupáci
19. 8. 2002 Velká Británie: Velký růst domácího násilí - a co v ČR?
18. 8. 2002 Domácí násilí: jak se tento problém snaží řešit v Británii
15. 8. 2002 "Správná ženská má vydržet trochu bolesti."
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
23. 7. 2002 Chronologický archiv starších vydání Britských listů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
22. 8. 2002 Velká Británie: Média přísně respektují potřeby policejního vyšetřování Jan  Čulík
22. 8. 2002 Spolana: dosud utajený průšvih Lenka  Kučerová
22. 8. 2002 Státní informační politika ve vzdělávání: kostlivec ve skříni MŠMT Jan  Wagner
21. 8. 2002 21. srpen 1968 a Pražské jaro - prostředek pro sovětskou armádu, jak se dostat do Československa Jan  Čulík
21. 8. 2002 Spolaně uplavaly kontejnery s hořlavinami Štěpán  Kotrba
21. 8. 2002 Povodňový lékař: Obnažené vnitřnosti domů aneb úklid naší duše Štěpán  Kotrba
21. 8. 2002 Dosáhne člověk nesmrtelnosti? Přehled nejnovějšího vědeckého výzkumu   
21. 8. 2002 Reforma ruského hospodářství se nepodařila, protože do něho ze Západu zasahovali hlupáci   
21. 8. 2002 Monitor Jana Paula : Otevřu jako první ! Jan  Paul
20. 8. 2002 Proč se nedělají v pražské MHD operativní změny? Jan  Stejskal
20. 8. 2002 Méně té vody chlapče, méně té vody..... aneb spojené nádoby ekonomiky Jaroslav  Pour
20. 8. 2002 Reportáž z Litoměřicka: Smutek osamoceného housera Štěpán  Kotrba, Jan Paul
19. 8. 2002 Dobrá rada (cestujícím pražskou MHD) nad zlato Jindra  Vavruška
19. 8. 2002 Fisk: "Bush lživě obviňuje celý arabský svět"   

Elektronický podpis a informatizace státu RSS 2.0      Historie >
22. 8. 2002 Státní informační politika ve vzdělávání: kostlivec ve skříni MŠMT Jan  Wagner
4. 7. 2002 42 procent britských domácností je připojeno na internet - stačí to?   
19. 6. 2002 Britská vláda nebude zavádět "chartu pro čmuchaly"   
31. 5. 2002 Finanční úřad Liberec: žádný elektronický, potřebujeme vlastnoruční podpis   
6. 5. 2002 První strasti e-občana Faltuse: Váš certifikát není kvalifikovaný! Jiří  Faltus, Tomáš Pecina
6. 5. 2002 Chaplin policajtom - Schuster e-občanom! Lubomír  Sedláčik
2. 5. 2002 Konečně e-občanem! Tomáš  Pecina
24. 4. 2002 Jak české školy k počítačům (ne)přišly Jaroslav  Fait
24. 4. 2002 Arogantní odpověď ÚOOÚ: Problémy občanů nás nezajímají   
22. 4. 2002 Potěmkinskou cestou k lepším zítřkům aneb ČTK objevující Tomáš  Pecina
17. 4. 2002 PVT: Děláme jen to, co po nás chce ÚOOÚ Jiří  Faltus
16. 4. 2002 Chvála PVT, a. s., aneb Jak jsem se nestal e-občanem Tomáš  Pecina
27. 3. 2002 Sněmovna schválila "elektronické" novely procesních předpisů Tomáš  Pecina
23. 3. 2002 Elektronický podpis: Hranatá kola vyjíždějí Tomáš  Pecina