11. 11. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 11. 2002

Diskusní monolog - digitální média veřejné služby - služba veřejnosti 21. století

Přepis příspěvku, předneseného na semináři o médiích veřejné služby v Českém Krumlově.
SOUVISEJÍCÍ ANALÝZA BL
Zvukový záznam vystoupení ČM

Diskusní monolog je obdobná absurdita, jako médium veřejné služby, sloužící pouze svým zaměstnancům. Já bych svůj příspěvek začal konstatováním, že děkuji těm, kteří vydrželi.

Je vidět, že všichni lobbyisté, kteří cokoliv potřebovali vyřešit, tak to vyřešili a uklidněni odjeli domů, takže zde zbyli pouze ti, které zajímají i témata, která nejsou spjata s volbou nových rad ani nových ředitelů ani dalším kšeftem. Pro ty z vás, kteří měli na základní škole fyziku: vědí, že nadkritické množství izotopu uranu je potřeba spolu s iniciační složí k tomu, aby ta bomba vybuchla... Podle toho, jak se dívám do prořídlého sálu, tak se tak nestane, mediální zbraň hromadného ničení nás dnes neohrozí. Je to dobře.

* * *

Stojíme na prahu společnosti, kterou se teoretici zvykli nazývat kvartérní společností, protože už to není společnost služeb -- společnost, ve které by dominovaly ekonomice služby - je to společnost, ve které by měly dominovat a možná i budou dominovat informace a znalosti, které se stanou produkční silou v této společnosti.

Jaká bude tato společnost? Co přinese, jaké šance dá, jaká rizika v ní hrozí? Ten společenský pohyb (pravděpodobně - a teď se pohybujeme v rovině budoucnosti, v rovině odhadování, v rovině predikce podle nějakých trendů, takže ten popis není exaktní) si vyžádá rozsáhlou segmentaci. Segmentaci zájmů, segmentaci trhů, vyžádá si globalizaci. Globalizace není jenom ta, které se děsí anarchisté, bloudící ulicemi velkoměsta a házející dlažebními kostkami na McDonaldy, je to nejenom globalizace ekonomiky monopolizující vliv silných a zvyšující sociální rozdíly mezi chudými a bohatými -- ony "nůžky" rozevírající se výhružně mezi silnými a slabými. Je to i globalizace jazyka a kulturních okruhů do určitých celků, které je možno nazvat kontinentálními.

Je to globalizace kultury, jejích východisek a jejích rizik, kódů, symbolů s nimi souvisejících, globalizaci ale i toho, co je společné všem nebo mělo by být společné všem -- určitých etických principů, humanity - chcete-li pojmenování slovy zakotvenými v evropském, v renesančním pojetí.

Ale je to i globalizace toho, co bylo příčinou, že po našich dědech někde v ulicích českých měst i světových měst stříleli četníci, globalizace sociálních standardů. Říkejme tomu odborářské požadavky, i když to je samozřejmě zjednodušení. Je to emancipace tvořivosti, emancipace intelektu a jeho masové rozšíření. Mezi důvody, které umožňují tento společenský pohyb, patří i rozvoj technologií. Technologií, které po většinou jsme si zvykli nazývat digitálními. Je to integrace. Integrace jednotlivých technologických celků do sebe.

Ukáži vám věc prostou a dalo by se říci všední -- mobilní telefon poslední generace. Je to telefon? Je to rádio, je to televize, je to kongresová knihovna Spojených států, je to broadcast kamera, kterou mohu používat kdekoli a kdykoliv a na dálku okamžitě přesouvat informace o dějích tak vzdálených naší konkrétní zkušenosti? Může být, během několika let. Je to miniaturizace. Je to globalizace těchto technologií a masovost jejich rozšíření a je to samozřejmě i standardizace výměny názorů, výměny kódů mezi námi všemi.

Pak přistupují určité procesy ve výrobě, v produkci informací. Zcela určitě mi přiznáte, že to je decentralizace. Velké molochy typu Česká televize nahrazeny malými molochy, produkčními centry a posléze jednotlivci, kteří mají tu vůli a chuť vydržet a dělat tvorbu pro spoustu svých vrstevníků, kolegů, přátel anebo širokou veřejnost. Je to demonopolizace. Už nikdo nemůže říct, že udržuje technologickou převahu a že neumožní každému z vás s minimálními náklady v porovnání s historií dělat profesionální tvorbu takřka v kuchyni. V dobách těsně po sametové revoluci jsem toto pochopil jako člověk, který vyšel z vysoké školy a setkal se s výpočetní technikou v grafické tvorbě a zjistil jsem, že polovičku z těch 6 let jsem se učil zbytečnosti, které už nebudu nikdy v životě potřebovat. Takže co nás čeká?

Čeká nás společnost s určitou převahou znalostí, s určitou převahou intelektuálů nebo nás čeká společnost, kde každý budeme moci zničit výdobytky všech ostatních anebo k nim přispět? Já se domnívám, že pokud se bavíme o veřejné službě - a tady ta debata zněla velmi neurčitě - tak se bavíme i o tom, jestli tato demokratizace rozšíření možností produkování kvalitních pořadů, informací je umožněna všem nebo jenom někomu. Jestli je uchován monopol určitých produkčních center nebo jestli je otevřena nabídka. A to jsem zde bohužel slyšel jen velmi málo.

Digitální technologie zcela určitě převrací trend od toho všeobecného jednosměrného šíření z produkčního centra k interaktivní výměně. Vidíme to dnes na internetu, kde i velkým zavedeným firmám konkurují malé, takřka domácí. Jenom proto, že mohou, jenom proto, že jim to ta technologie umožňuje. A já bych viděl, že etické principy internetu jsou nejlepší pojistkou proti tomu, co zde bylo zmiňováno v předchozích blocích - určitá monopolizace, určité ovlivňování, určitý strach o živobytí - pouze si musíme všichni uvědomit, že úzká nabídka, která byla v rukou dnešních mocných se změnila v rozsáhlou nabídku, která bude přístupná všem. Tam vidím budoucnost a tam vidím i šanci pro veřejnou službu.

Protože komparativní výhoda, což byla blokace individuální možnosti prostřednictvím ekonomiky (pomocí ceny zařízení, pomocí ceny přenosových tras) se rapidně mění a těch možností, které stojí před každým z vás je víc než třeba byste si byli ochotni připustit: Protože většina z vás stále lpěla na zavedených praktikách, na zavedených mechanismech, na zavedených rolích a ten svět je pryč.

A většina z vás na to přijde.

Dříve a nebo později. A já myslím, že velmi rychle.

                 
Obsah vydání       11. 11. 2002
11. 11. 2002 Britská televize: "Američané nezabránili masakrům tisíců vojáků z Talibánu"
11. 11. 2002 Rozšiřování EU "ochromí evropskou organizaci korupcí"
11. 11. 2002 Robertson: NATO ročně vyplýtvá 150 miliard euro
11. 11. 2002 Krutý let na Guantánamo
11. 11. 2002 O náboženském vytržení za stalinismu a o monolitním pohledu na svět Jan  Čulík
11. 11. 2002 Tak nám nastala kalamita... Dušan  Mrázek
11. 11. 2002 Oprava: Jsem prý z levného kraje Jan  Čulík
11. 11. 2002 Fraška kolem královské rodiny v Británii pokračuje! Jan  Čulík
11. 11. 2002 Mediální víkend: Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji pořád to samé. Josef  Trnka
11. 11. 2002 První "rudé" statutární město Jaroslav  Hlaváček
11. 11. 2002 Možné potíže při vydávání Britských listů tento týden
11. 11. 2002 Tobias Pfluger kontra zušlěchťovací spolek NATO František  Roček
8. 11. 2002 Proč je NATO nebezpečné Tobias  Pfluger
8. 11. 2002 Fakta v tísni
10. 11. 2002 Bezzubé odbory ceria zuby Lubomír  Sedláčik
8. 11. 2002 Češi už nebudou smět žádat v Británii o azyl
8. 11. 2002 Jak neutralizovat antiamerikanismus
8. 11. 2002 Mlhavost rezoluce OSN uvolňuje cestu k válce
5. 11. 2002 Hospodaření Občanského sdružení Britské listy za říjen 2002 Jaroslav  Štemberk
11. 11. 2002 Diskusní monolog - digitální média veřejné služby - služba veřejnosti 21. století Štěpán  Kotrba
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
11. 11. 2002 Anketa na semináři v Českém Krumlově: Perspektivy veřejné služby   
11. 11. 2002 Média veřejné služby: "intelektuálové" hledali smysl své další existence Štěpán  Kotrba
11. 11. 2002 Diskusní monolog - digitální média veřejné služby - služba veřejnosti 21. století Štěpán  Kotrba
8. 11. 2002 Fakta v tísni   
6. 11. 2002 Jan Čulík vystoupí v posledním pořadu "Netopýr" České televize   
20. 9. 2002 Programovým komorníkům v České televizi Vítězslav  Čížek
18. 9. 2002 Jaké byly včerejší Události v České televizi? Jan  Čulík
17. 9. 2002 "Nová" Česká televize Fabiano  Golgo
17. 9. 2002 Britská vláda vynucuje od nového digitálního televizního okruhu přísné programové podmínky   
16. 9. 2002 Skandál v BBC? Jan  Čulík
23. 8. 2002 Monitor Jana Paula: Česká televize se lepšila postupně Jan  Paul
22. 8. 2002 Digitální média veřejné služby II - příprava digitální televize Zdeněk  Duspiva
15. 8. 2002 Tragický Klepetko Filip  Rožánek
15. 8. 2002 Dobrá Markéta Fialová   
14. 8. 2002 Monitor Jana Paula: Povodňový pragocentrismus České televize? Jan  Paul

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
11. 11. 2002 Tobias Pfluger kontra zušlěchťovací spolek NATO František  Roček
11. 11. 2002 Média veřejné služby: "intelektuálové" hledali smysl své další existence Štěpán  Kotrba
11. 11. 2002 Diskusní monolog - digitální média veřejné služby - služba veřejnosti 21. století Štěpán  Kotrba
8. 11. 2002 O právu pacientů na soukromí Jan  Čulík
4. 11. 2002 NATO v 21. století a stará hašteřivá Evropa František  Roček
31. 10. 2002 Čeština bude oficiálním jazykem EU   
20. 10. 2002 Předběžné výsledky irského referenda   
20. 10. 2002 Irové schválili rozšíření Evropské unie   
13. 10. 2002 Je lépe býti uvnitř   
13. 10. 2002 "Irové musejí hlasovat ano"   
10. 10. 2002 Evropská komise schválila rozšíření EU - jsou však kandidátské země připraveny?   
17. 9. 2002 Česká média a regulační orgány v procesu evropské integrace I. Zdeněk  Duspiva
11. 9. 2002 Rok po 11. září - Spojenci se neshodnou   
22. 8. 2002 Ač je papež eurofil, nepodpořil při návštěvě Polska vstup do EU   
15. 7. 2002 Benešovy dekrety: podivná diskuse Jaroslav  Valenta

Digitalizace sdělovacích prostředků RSS 2.0      Historie >
11. 11. 2002 Média veřejné služby: "intelektuálové" hledali smysl své další existence Štěpán  Kotrba
11. 11. 2002 Diskusní monolog - digitální média veřejné služby - služba veřejnosti 21. století Štěpán  Kotrba
30. 9. 2002 Umíme manipulovat s činností mozku? Mojmír  Babáček
26. 9. 2002 Paranoia a demokracie? Diskuse na Rádio Jelení   
18. 9. 2002 "Pocta společnosti BBC"   
17. 9. 2002 Česká média a regulační orgány v procesu evropské integrace I. Zdeněk  Duspiva
17. 9. 2002 Britská vláda vynucuje od nového digitálního televizního okruhu přísné programové podmínky   
22. 8. 2002 Digitální média veřejné služby II - příprava digitální televize Zdeněk  Duspiva
20. 6. 2002 RRTV: Digitální média veřejné služby Zdeněk  Duspiva
21. 11. 2001 Proč by se neměly vysílací licence prodávat? Martin  Vadas