14. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Mikrovlnný paprskový emitor ve vojskovém provedení
14. 2. 2003

Paprsky bolesti už zabíjely - v moskevském divadle

s využitím archivních materiálů autora

Český portál pro vědu ScienceWorld, sponzorovaný americkou firmou Lucent Technologies, upozornil nenápadným způsobem na aktuálně diskutované téma tzv. neletálních zbraní - tentokrát na bázi mikrovln.

Téma mikrovlnných zbraní je probíráno na Ihned. Cílem této technologie je vyřadit z provozu nepřátelskou elektroniku, výhodou je údajně vysoká průraznost - mikrovlny o vysoké energii dokáží zasáhnout i podzemní bunkr, neb se šíří po čemkoliv vodivém - přes anténu, přívod elektřiny nebo kovovou trubku přivádějící vodu. Není však zatím známo, v jakém stupni použitelnosti se mikrovlnné zbraně nacházejí, všechny informace logicky nejsou veřejné.

Ono to ale známo je, i když ne všem... ScienceWorld upozornil nepřesně, neboť zdaleka ne všechny informace jsou neveřejné - jsou pouze nepreferované zájmovými mediálními skupinami telekomunikačních operátorů a výrobců "speciální" technologie. Z pochopitelných důvodů. I když je pohled ScienceWorldu na zbraně s usměrňovanou energií skeptický a konzervativní, jak se na "slušný" vědecký web patří, tentokráte jsou mnohem blíže pravdě a "in" "hospodářské" noviny... Neodvolávají se pouze na americké zdroje a tudíž není v jejich zájmu víc mlčet. Ihned cituje např. AW&ST (Aviation Week & Space Technology), Mike Booena z firmy Raytheon Electronic System, která patří v oblasti "paprskových zbraní" k vůdčím firmám západní polokoule. V článku Bořka Otavy na serveru Ihned, odvolávajícího se sice převážně na veřejně přístupné zdroje :)) - zprávy izraelské rozvědky JINSA, se přitom uvádí řada informací, které dosud patřily do říše scifi a jejich autoři byli označováni přídomkem "paranoidní" a ve "slušné společnosti" se s nimi nikdo nebavil. Mezi jinými informacemi obsahuje článek Ihned jednu, která nejenže je také pravdivá, ale navíc už tato technologie byla úspěšně použita. Nikoliv Američany - a proto je možná ScienceWorld tak "skeptický", ale Rusy. O tom už ale izraelská rozvědka i Bořek Otava "cudně" mlčí, i když o použití mikrovln s "vysokou energií" se zmiňuje Potůčkova vize o vývoji ČR do roku 2015 v části, věnované vnější a vnitřní bezpečnosti...

studie CESES - Vize rozvoje ČR do roku 2015 ZDE

Podle mého názoru je "vysoká energie" terminologicko-překladatelský nesmysl - termín high-energy lze přeložit jako "vysoká energie" pouze se značnou dávkou tolerantnosti čtenáře. Stejně jako termín high-technology se jen velmi stěží dá veřejnosti předkládat jako (187 cm) "vysoká technologie"...

Ale zpět k Bořkovi Otavovi...

Za zmínku stojí i to, že americká armáda pracuje na "aktivní potlačovací technologii" ADT určené k rozhánění demonstrací a ke kontrole davu. Rozlehlá anténa z terénního vozu vysílá mikrovlnné záření - v tomto případě o nízké energii, které proniká jen 0,3 milimetru pod pokožku. Vyvolává pocit intenzívního pálení a nutí člověka co nejrychleji opustit oblast, aniž by trvale poškodilo jeho zdraví.

Rusové ovšem použili před časem mikrovlnné dělo trochu jinak - využili Zimmermannovy elektroporace, aby poškodili zdraví útočníků - teroristů...

Server www.military.cz, využívající militárně tolerantní studenty ČVUT k rešeršování nejmodernějších zbraňových technologií, vystavil článek Lukáše Visingra Paprsky bolesti. V něm se uvádí:

Paprsky bolesti. Tento poněkud odstrašující název se na veřejnosti poprvé objevil někdy v polovině roku 2001, kdy americké ministerstvo obrany oznámilo, že USA disponují funkční nesmrtící paprskovou zbraní. Toto oznámení bylo doprovázeno nepříliš mnoha podrobnostmi, z nichž si ale lze udělat poměrně komplexní představu.

Nová zbraň je oficiálně nazývána "Active Denial Technology" (Technologie aktivního odpuzování), populárně naučná média jí dala jméno "Pain Beams" (Papsrky bolesti). Byla vyvíjena od roku 1991 ve výzkumné laboratoři US Air Force pod vedením Ředitelství pro nesmrtící zbraně při americkém ministerstvu obrany. První testy byly zahájeny v roce 1994 na základnách amerického letectva Brooks a Kirtland. Do roku 2001 stál tento program pouhých 40 miliónů dolarů.

V principu jde o emitor mikrovln, tedy určitého elektromagnetického záření, které známe z mikrovlnné trouby. Přesné informace o charakteru paprsků nebyly zveřejněny, ale lze je zhruba odvodit z údaje, že pronikají asi 0,04 cm pod kůži. Musejí mít tedy větší vlnovou délku a nižší frekvenci než paprsky v troubě, protože ty pronikají do hloubky asi 2,5 cm. Pro představu, mikrovlny v jistém typu trouby mají frekvenci 2 450 MHz a střední vlnovou délku 0,12 m.

"Paprsky bolesti" údajně způsobují intenzivní bolest, která je přirovnávána k pocitu, který máte "po dlouhodobém opalování na kalifornské pláži". Na rozdíl od opalování však tyto paprsky nemají žádné vedlejší ani trvalé účinky. Uvádí se, že na zvířatech a 72 lidských dobrovolnících bylo provedeno celkem 6 500 testů v délce do 10 sekund, přičemž ani jednou nedošlo k žádnému zranění. Organizace hájící lidská práva namítaly, že paprsky mohou poškodit oči, ale testy přesvědčivě dokázaly, že lidé vždy oči zavřou daleko dříve, než by jim paprsky mohly způsobit nějakou újmu.

Možnosti tohoto zbraňového systému jsou ohromující. Při jeho dosahu (uvádí se několik kilometrů) je skvěle použitelný pro nasazení v poušti, dále v boji proti teroristům a při potlačování nepokojů. Řekl bych, že kdyby TOHLE pustili na antiglobalisty, tak by je chuť na socialistický anarchismus, spravedlivou společnost a házení dlažebními kostkami rychle přešla. :-)

V létě 2001 měly proběhnout další testy, tentokrát už při regulérním vojenském cvičení. Zatím existuje pouze stacionární zařízení, na němž je nejnápadnější čtvercová anténa o rozměrech zhruba 3 x 3 metry.

Americká námořní pěchota dále oznámila, že má v úmyslu vyvinout VMADS (Vehicle-Mounted Active Denial System). Jak je vidět z počítačového modelu, jde o emitor "paprsků bolesti" namontovaný na podvozku známého automobilu Hummer (HMMWV). Tento zbraňový systém by měl být připraven k nasazení v roce 2009.

VMADS pravděpodobně už ale existuje dávno. Podle AP se totiž "vojskové" testování provádělo na Brooks Air Force Base už v roce 1994.

Mikrovlny vysokého výkonu představují cílené, zaměřené vyzařování impulsních mikrovlnných polí s cílem zničit nepřátelská zařízení obsahující elektroniku nebo tato zařízení vyřadit z činnosti a tím přerušit nebo zabránit vlastnímu napadení nepřítelem.

Za mikrovlny vysokého výkonu (High Power Microwave - HPM, HPMW) je považována elektromagnetická energie špičkového výkonu více než 100 MW v kmitočtovém pásmu od 0,3 do 100 GHz. Spektrum jejich možného využití je velice široké: - urychlovače částic (cílem je lineární elektronový urychlovač 100 MeV/m); - ohřívání plasmy pro fůzní reaktory (cílem je výkon více než 100 MW po dobu 1 až 10 sekund v kmitočtových pásmech 100 MHz, 5 GHz a 200 GHz); - přenos energie (na ose geostacionární satelit - země); - impulsní radary (cílem je dosažení výkonu 1 GW po dobu 1 ns); - zbraně na principu HPM (výkon 1 až 10 GW po dobu přibližně 100 ns, kmitočet 0,3 až 5 GHz při vazbě "back-door").

Dějiny elektronického ovládání mysli začínají projektem Pandora, který financovala CIA. Při tomto výzkumném projektu bylo použito účinků modulovaného mikrovlnného záření, pomocí něhož byla ovlivňována činnost mozku. Vedoucím výzkumníkem projektu byl dr. Ross Adey.

Výzkum dr. Rosse Adeye v Ústavu pro výzkum mozku na Kalifornské univerzitě prokázal, že lidské chování a reakce je možno ovládat pomocí impulsově modulovaného mikrovlnného elektromagnetického (EM) záření. Impulzově modulované mikrovlny jsou obzvlášť vhodné jako nosiče signálů, neboť dokáží proniknout lebkou, která je vůči EM záření dosti odolná. Mikrovlnný paprsek pak může sloužit k přenášení signálů, podobně jako radiové signály mohou přenášet hudbu či řeč.

Jedním z cílů výzkumu bylo umístit zvuky a řeč dovnitř mozku pokusné osoby. Toto vnitromozkové slyšení by oběť mohlo přivést i k šílenství, neboť zvuky vysílané do jejího mozku by nikdo jiný neslyšel. Další výzkum se měl přesvědčit o tom, co je zapotřebí k přenosu dat přímo do mozku oběti pomoci mikrovlnných paprsků. Zjistilo se, že záleží na frekvenci, amplitudě a množství záření.

Napodobením přirozených mozkových frekvencí by lidský mozek mohl být dálkově ovládán užitím impulsově modulovaných mikrovlnných paprsků, které by měly hodnotu těchto frekvencí. Je třeba pochopit, o jaký skok kupředu v oblasti kontroly mysli se jedná. Říká se tomu technologie dálkového ovládání mysli pomocí ELF impulsově modulových mikrovln, nebo jednodušeji pouze technologie dálkového ovládání mysli (RMCT).

Nová technologie, která využívá mikrovlny a vysokofrekvenční signály, umožnila sestrojení přístrojů, jež se dokáží "dívat" skrze zdi a vidí i do lidských těl podobně jako rentgen. Tato technologie byla vyzkoušena už přinejmenším před deseti lety. Příslušníci bezpečnostních služeb by s její pomocí dokázali sledovat podezřelého v jeho vlastním domě a zaznamenávat všechny jeho pohyby.

9. září roku 2000 schválil ruský prezident Vladimír Putin "Doktrinu informační bezpečnosti Ruské federace". V této doktrině je mezi nebezpečími, která ohrožují informační bezpečnost Ruska uvedeno "ohrožení ústavních práv a svobod lidí a občanů v oblasti duševního života... individuálního, skupinového a společenského vědomí" a "nelegální používání speciálních prostředků působících na individuální, skupinové a společenské vědomí". Mezi hlavními směry mezinárodní spolupráce k zajištění informační bezpečnosti Ruské federace je uveden "zákaz výroby, šíření a používání "informační zbraně" ".

Přitom Braggův reflektor pro efektivní odraz a směrování výkonného mikrovlnného pulzu vyvíjí v Institutu vysokonapěťové elektrotechniky v ruském Tomsku doktoři Korovin a Proskurovskij, placeni z peněz EOARD - stejně jako jiní vědci z "východu" - Dr. Dagys z mikrovlnné laboratoře Institutu polovodičové fyziky z litevského Vilnjusu - též placený ze zdrojů EOARD. EOARD je European Office of Aerospace Research and Development , "detašované pracoviště" Air Force Office of Scientific Research, jeden z technologických direktorátů Air Force Research Laboratory. V Asii je tobdobné myšlenkově vyssávací pracoviště pro změnu známé jako Office of Aerospace Research and Development ...


vojenská základna Kirtland Air Force Base, Albuquerque v Novém Mexiku, sídlo projektu HERTF
vojenská základna Kirtland Air Force Base, Albuquerque v Novém Mexiku, sídlo projektu HERTF

Výzkum gigawatového mikrovlnného urychlovače v Novém Mexiku řídí profesoři Edl Schamiloglu a Chaouki Abdallah, New World Vistas program probíhá pod záštitou Dr. Lemkeho ze Sandia National Labs. a kontraktem Phillips Laboratory. Těm zadává úkoly US Air Force a LANL, těm potom DoD. Cílem "Ultra Wideband" projektu je emitovat pulzy od 750 kV do více než 1 MV do otevřeného prostoru po účinnou dobu 400 ps, na druhé straně je to výroba elektromagnetického fotonického krystalu (projekt 1-D photonic crystal) a v rámci projektu HPM MURI potvrzení teorie multiplikátoru.

Podobnou dokonalou zbraní je elektromagnetická bomba, zkráceně e-bomba. Nápad je prostý. Vytvořte dostatečně silný proud rádiových vln nebo mikrovln a zničíte jím jakýkoli okruh, na který se zaměříte. V nižší koncentraci jsou následky pochopitelně nenápadnější: stačí vyřadit elektronický systém. V dobách, kdy elektronika řídí vše od obsluhy v baru po bicykly, je to zaručený způsob, jak zlikvidovat velkou oblast a mnoho lidí. Dopravní systém je zrušen, počítačové sítě jsou k nepotřebě, komunikace nefungují. Rychlý, diskrétní a účinný způsob zániku. Podle některých odborníků prý e-bomby tvoří součást vojenského arzenálu, a dokonce už byly vyzkoušeny v Srbsku jednotkami NATO. Jejich existenci nikdo oficiálně nepřiznává, přiznáním jsou ovšem studie s návodem, jak se proti takové bombě chránit. Největší výhodou takové e-bomby je její řazení mezi zbraně, které neusmrcují. Lze s ní vyřadit z provozu komunikační systém celého města, a přesto nejen nikdo nezahyne, ale ani nebude zničena žádná budova. Proti takovému útoku nebudou protestovat ani obyvatelé země agresora, kteří by mohli mít námitky proti tradičnímu vedení války. Další výhodou, ale zároveň inevýhodou je to, že neexistuje důkaz o použití elektromagnetické zbraně. Pokud útočník přesně neví, jaký typ elektroniky zasahuje a jak vážně ji lze poškodit, nemůže nikdo prověřit, nakolik je e-bomba účinná. Údajně byly elektronické zbraně použity i v Rusku, kde vyřadily bankovní bezpečnostní systémy i komunikační kanály policie.

V USA řídí tento rozsáhlý vývoj v oblasti mikrovln o vysokém výkonu profesor Y. Y. Lau, Dr. Benford a Dr. John Luginsland z Air Force Research Laboratory. Celý výzkum koordinují tři univerzity - Texas Tech University (jako koordinátor projektu), The University of New Mexico a The University of Michigan ve spolupráci s Microwave Sciences, Inc. Projektu se účastní Primex Physics International Co., Sandia National Laboratories a Phillips Laboratory AFRL.


Projekt High Energy Research and Technology Facility (HERTF) z lůna US Air Force - vysocevýkonný pulsní emitor mikrovln a plasmy  na vojenské základně Kirtland Air Force Base v Novém Mexiku, Phillips Laboratory  - mikrovlnné dělo
Projekt High Energy Research and Technology Facility (HERTF) z lůna US Air Force - vysocevýkonný pulsní emitor mikrovln a plasmy na vojenské základně Kirtland Air Force Base v Novém Mexiku, Phillips Laboratory - mikrovlnné dělo

Ale jako existuje rozdíl mezi jadernou bombou a atomovou elektrárnou, podobný rozdíl panuje mezi "rázovým" emitorem mikrovln (kterým je i ona jaderná bomba) a "ochočeným" emitorem... Použití může být různé - od mentální manipulace "na dálku" , přes ovládání fyziologických reakcí (vstřebatelnost léčiv nebo jedů povrchem kůže, urychlení nebo zpomalení procesu hojení ran) až po buněčný rozpad tkáně těla. Existuje i použití masovější a přitom skrytější - a o to hrůznější - jako klimatologická zbraň, "ohřívač mraků", který se může stát příčinou rozsáhlých změn v atmosféře a vzniku lokálních tornád či povodní.

Výhodou takové zbraně je rovněž snadná manipulace. Mikrovlny lehce procházejí atmosférou, takže zbraň lze namířit a spustit, aniž se útočník zbytečně přiblíží k cíli útoku. Navíc lze útočit na poměrně malý cíl...

Dvě vědecké studie, švédská a americká, nezávisle na sobě, právě vyslovily podezření, že mobilní telefony nepříznivě ovlivňují zdraví svých uživatelů. Švédské pokusy na krysách vyvolaly procesy, které u lidí vedou ke vzniku roztroušené sklerózy a Alzheimerově nemoci. Američtí vědců se tvrdí, že radiace mobilních telefonů způsobila u krys dlouhodobou ztrátu paměti. Britská skupina na ochranu spotřebitelů Powerwatch hovoří o švédské studii jako o prvním biologickém vysvětlení zdravotních potíží spojených s používáním mobilních telefonů a mluvčí britského ministerstva zdravotnictví prohlásil, že vládní výbor, který má letos připravit zprávu o bezpečnosti mobilních telefonů, vezme výsledky nejnovějších výzkumů v úvahu.

Podle sledování 11 000 anglických dobrovolníků už i pouhé dvě minuty mobilního telefonování během jednoho dne vyvolávají nepříznivé vedlejší účinky a 30 minut denně vede k bolestem hlavy, k bušení srdce, k poruchám koncentrace.

V lednu 1999 odhlasoval Evropský parlament rezoluci, kde v paragrafu 27 vyzývá "k mezinarodní dohodě, která by zavedla globalní zákaz vývoje a rozmisťování zbraní, které mohou umožnit jakoukoliv formu manipulace lidských bytostí.

V několika státech, experimentujících v oblasti mikrovln (a ČR patří mezi země, které v tomto výzkumu patří na přední místo ve světě) vyvinuli zbraň vysílající mikrovlny, které zvyšují tělesnou teplotu a vyvolávají únavné horečky.

Princip všech těchto použití mikrovln na lidský organismus vychází z patentu profesora Zimmermana a jmenuje se elektroporace. O Zimmermanův výzkum pulsních elektrických polí - využitelném na poli mikrobiologie a biotechnologií, neboť původní využití patentu bylo tam, v oblasti rozrušení buněčné membrány - se od začátku osmdesátých let (1982) minulého století intenzivně zajímala americká armáda. Výzkum byl nakonec podpořen granty amerického ministerstva obrany a americké armády (U.S. Army Grant No. DAAK60-92-C-0099; Dept. of Defense Grant No. DAAH0493-G-0103). O elektroporaci a od ní odvislé technologie buněčné manipulace se intenzivně zajímá i U.S. Air Force Office of Scientific Research (AFOSR), která sponzoruje vědecké konference na téma použití elektromagnetického záření a ionizujících plynů.

Zimmermannova elektroporace - jeden z US patentů >
Pulsed Electric Fields - Analysis of Microbial Inactivation Mechanism >
ElectroMed2001, Portsmouth, Virginia, USA [WWord] >

Takové technologie, použité jako zbraně, se ale velmi obtížně zkoušejí v reálném prostředí. V nedávné minulosti probíhaly pokusy na virtuálních modelech, vytvořených počítači. Aby byly plnohodnotné, musí se zbraně vyzkoušet také na lidech...

To se stalo "v akci", ale nestalo se to paradoxně v USA či Velké Británii, ale v Rusku. Jedním z cílů elektroporace je i "otevření" buněčných membrán tak, aby tělo přijímalo léčivo "přímo". Principem je dostečně výkonný zářič, směrovaný na povrch živého organismu. Když je paprsek pulzního elektromagnetického pole úzce směrován, dá se zvýšit vstřebatelnost látky kůží desetitisíckrát. V tomto případě se vstřebával nervový jed a proto musely být všechny osoby, kterých se paprskové dělo svzkem záření dotklo a byly tak ochromeny a zasaženy plynem daleko více, než ostatní, zabity, pokud nezemřely na místě samy, případně odvezeny z "místa činu" a propuštěny, jakmile pominuly akutní příznaky. Pulsní pole pravděpodobně dočasně způsobuje takové změny, které jsou viditelné a rozpoznatelné (zarudnutí či odlupování kůže, puchýře či otevřené rány, demence vzniklá rozpadem mozkové tkáně). Protože lékaři, ošetřující nemocné, by bývali mohli pojmout podezření na ještě jiný "vliv" než na pouhý účinek plynu a ruská oficiální místa by měla co vysvětlovat, tak... Zásahová jednotka byla patřičně instruována a vybavena identifikačními "nálepkami" tak, aby je detekční část zářiče (oko) identifikovalo a výkonový paprsek, zesilující účinek jedu, řízený počítačem z emitoru vně budovy, se jim vyhnul. Navíc byli proti účinkům použitého jedu imunizováni a pravděpodobně vybaveni i stíněným oděvem. Ten mohl být vyroben napříkald z materiálu s obchodním názvem BIONER, který odráží až 99% elektromagnetického záření v pásmech 30 MHz - 1GHz . Tento materiál byl použit např. na odstínění čistých místností americké ambasády v Moskvě...

Charakteristiky metalických textilií >

Tajemství však nemohlo být sděleno kdekomu, a tak "vedlejšími ztrátami" byli mrtví civilisté. Pozitivním "vedlejším učinkem" zásahu mikrovlnným dělem bylo ochromení dálkových spínačů náloží a snad i proto neexplodovalo celé divadlo poté, co na jednotlivé teroristy začal působit plyn. Pokus v reálném prostředí moskevského divadla Dubrovka se povedl. Mrtví byli všichni teroristé, hospitalizováno bylo 655 zajatců. Kdo přežil a s jakými následky, o tom už ruská média mnoho nemluví...

Vladimír Putin se v televizi omluvil národu: " Odpusťte nám. Nemohli jsme zachránit všechny." Nejhorší je, že o to tu vůbec nešlo. Šlo totitž o potvrzení důvěryhodné kooperace Ruska a USA v oblasti "boje proti terorismu" s použitím high-tech zbraní. Důvěra za důvěru...


> U.S. Department of Defense / Joint Non-Lethal Weapons Directorate
> Air Force Research Laboratory
> USAF: Active Denial Technology Fact Sheet
> Joint Non-Lethal Weapons Program
> USAF: Active Denial Technology Fact Sheet
> IWS: Sci-fi beam weapons become reality in new nonlethal technology
> The People Zapper: This new secret weapon doesn't kill, but it sure does burn
>Shadow: Pentagon Fielding Electromagnetic Crowd Dispersal Weapon
> New non-lethal energy weapon heats skin
> ABCNews.com: Short of Deadly Force: Pentagon Reveals Non-Lethal Energy Weapon
> CNN.com: Pentagon's latest weapon: a pain beam
> U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA
> High Energy Research and Technology Facility (HERTF)
> WEAPONS -- DEW-High Power Microwave (HPM)
> AF2025 v3c14-3b | Space Operations: Through The Looking Glass (Ch 3b)
> 0603605F Advanced Weapons Technology
> SENSORS -- RF Components
> Statement of Lieutenant General Robert L. Schweitzer, U.S. Army (Retired)
> 29 0603605F Advanced Weapons Technology - FY98 USAF Military Space RDDS
> DEFENSE TECHNOLOGY AREA PLAN -- WEAPONS
> DEFENSE TECHNOLOGY AREA PLAN -- SENSORS, ELECTRONICS, AND BATTLESPACE ENVIRONMENT
                 
Obsah vydání       14. 2. 2003
14. 2. 2003 Nebojte se jich! Oni se bojí nás, i když my o tom ještě nevíme Milan  Valach
14. 2. 2003 Vládní koalice a volba prezidenta v čase karnevalu Zdeněk  Jemelík
14. 2. 2003 CIA: Jak přijít o přátele a neovlivnit nikoho
16. 2. 2003 Co znamenají obrovské západní protiválečné demonstrace Jan  Čulík
14. 2. 2003
14. 2. 2003 Jak ČTK zkresluje informace Jan  Čulík
14. 2. 2003 Kocky sú hodené! Pavol  Stach
14. 2. 2003 Rumsfeld: Rakousko brání pohybu amerických vojáků
14. 2. 2003 Jak Britové diskutují o Iráku Jan  Čulík
14. 2. 2003 "Britům jde George Bush nesmírně na nervy"
14. 2. 2003 Jsou Francouzi mnichované?
14. 2. 2003 Nová kontroverze, tentokrát ohledně irácké rakety
14. 2. 2003 Paprsky bolesti už zabíjely - v moskevském divadle Štěpán  Kotrba
14. 2. 2003 Schröder obhajoval protiválečný postoj Německa
13. 2. 2003 Richard Perle: Ano, netrpělivě chceme do války. Je načase
13. 2. 2003 Monitor Jan Paula : Česká televize účelově zkreslila Romanův příběh Jan  Paul
12. 2. 2003 Život s psychózou, anebo trest smrti?
18. 2. 2003 Na Slovensku opäť ďalší scenár pre špionážny film Peter  Takáč
14. 2. 2003 Anketa: podporíte Deklaráciu proti útoku na Irak?
17. 2. 2003 O charaktere a hodnotách Marián  Repa
14. 2. 2003 ... a ako sme zbierali úrodu, chytali nás a všetko sa dobre skončilo Martin  Varholík
14. 2. 2003 Nečakané inkarnácie Radovan  Geist
14. 2. 2003 Slabý hlások Sloveniek
14. 2. 2003 Právo na štrajk
14. 2. 2003 Náš štrajk sa neskončil Martin  Muránsky, Radovan  Geist
14. 2. 2003 Európa a štrajky železničiarov
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
16. 2. 2003 Štvavá vysílačka, odposlech a normální společnost Štěpán  Kotrba
16. 2. 2003 Na demonstraci byly desetitisíce umírněných občanů   
16. 2. 2003 V Londýně demonstrovala středostavovská Anglie - konec kariéry pro Blaira?   
16. 2. 2003 Spojené státy chtějí potrestat Německo a odměnit středovýchodní Evropu   
16. 2. 2003 Monitor Jana Paula: "Street Art" v Holešovicích Jan  Paul
16. 2. 2003 Co znamenají obrovské západní protiválečné demonstrace Jan  Čulík
15. 2. 2003 V USA není zatím třeba zalepovat okna ani dveře... Miloš  Kaláb
15. 2. 2003 O londýnské demonstraci: některé názory pro a proti   
15. 2. 2003 V Londýně se konala obrovská protiválečná demonstrace   
14. 2. 2003 "Britům jde George Bush nesmírně na nervy"   
14. 2. 2003 Jak ČTK zkresluje informace Jan  Čulík
14. 2. 2003 Nebojte se jich! Oni se bojí nás, i když my o tom ještě nevíme Milan  Valach
14. 2. 2003 Paprsky bolesti už zabíjely - v moskevském divadle Štěpán  Kotrba
13. 2. 2003 O Iráku a Osamu bin Ladenovi ze zahraničního tisku   
13. 2. 2003 Monitor Jan Paula : Česká televize účelově zkreslila Romanův příběh Jan  Paul

Zneužitelné technologie RSS 2.0      Historie >
14. 2. 2003 Paprsky bolesti už zabíjely - v moskevském divadle Štěpán  Kotrba
31. 1. 2003 Co by způsobila "špinavá bomba"   
29. 1. 2003 Hrozba nanotechnologie?   
14. 1. 2003 Veřejné zakázky: 3% výpalné z dodávek vládě Martin  Kunštek
17. 10. 2002 "Biometrika dosud není spolehlivá a je obtížné ji testovat"   
17. 10. 2002 Britové budou mít biometrické pasy - v roce 2006   
16. 10. 2002 Biometrická data z celého světa v rukou české policie: Gross se vyhýbá řádné odpovědi   
15. 10. 2002 Odrazem signálů z mobilních telefonů lze monitorovat pohyb osob a vozidel   
30. 9. 2002 Umíme manipulovat s činností mozku? Mojmír  Babáček
26. 9. 2002 Paranoia a demokracie? Diskuse na Rádio Jelení   
25. 2. 2002 Staneme se otrokem svých temných vášní - krutí dobyvatelé informačního prostoru? Štěpán  Kotrba
22. 2. 2002 Totalita nehrozí z technologie - hrozí jen tehdy, selžeme-li duchovně Eugen  Haičman
19. 12. 2001 Jak mění informační technologie svět Eugen  Haičman
4. 12. 2001 Jak si poradíme s technologickou civilizací? Eugen  Haičman
3. 12. 2001 Policie smí v ČR číst lidem e-maily, provideři se chlubí spoluprací s policií Jiří  Mašek