31. 1. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 1. 2003

Co by způsobila "špinavá bomba"

"Špinavá bomba" je radiologická zbraň, ale na rozdíl od jaderné bomby není jejím účelem ničit, ale radioaktivitou zamořit určitou oblast. Špinavá bomba využívá normálních výbušnin k rozprášení radioaktivních částic nad územím, čímž rozšíří radiaci v krajině. Radiace může trvat léta - a nebo i tisíce let, pokud není aktivně odstraněna.

Špinavou bombu lze vyrobit relativně lehce, a proto se považuje za mocnou teroristickou zbraň. Pravidelný vědecký pořad televize BBC "Horizon" ve čtvrtek večer publikoval výsledky svého nezávislého šetření, z něhož vyplývá, že riziko použití takové bomby nemusí být velké. Vlády však musejí zajistit, aby se jaderný materiál nedostal do rukou teroristů či zločinců. V současnosti je jaderný materiál lehce přístupný - například v podobě paliva ze starých reaktorů v zemích bývalého Sovětského svazu.

Poznámka ŠOK >

Podrobnosti v angličtině >

Horizon publikoval výsledky zvlášť objednaného výzkumu, který modeloval dva útoky "špinavou bombou" - jeden na Londýn a druhý na Washington. Vyšlo najevo, že zdravotní rizika takového útoku jsou lokalizována jen na lidi, kteří byli v blízkosti výbuchu špinavé bomby anebo se dostali do styku s kontaminací. Modelované útoky by mohly mít záporný ekonomický dopad, avšak u většiny obyvatel velkoměsta by došlo jen k minimálnímu zvýšení rizika rakoviny.

Dosud nikdo žádnou špinavou bombu neodpálil, avšak v listopadu 1995 nalezly bezpečností jednotky v Moskvě balík radioaktivního materiálu, propojeného dráty s výbušninami. Zejména dokumentace, nalezená nedávno v Afghánistánu, vedla bezpečnostní služby celého světa k tomu, že nyní nebezpečí útoku "špinavou bombou" berou vážně.

"Špinavou bombu" lze vyrobit z mnoha různých radioizotopů, látek, které přirozeně produkují radiaci alfa, beta a gama. V prosinci 2001 nalezl Úřad pro atomovou energii v lese v Gruzii dva kanystry stroncia-90, které jeho pracovníci neutralizovali. Prý bylo stroncium v lese, protože měl Sovětský svaz plány vybudovat mobilní jaderné generátory. Byly jich postaveny tisíce. Existoval také plán v zemědělství, v jehož rámci se měla ozařovat semena chloridem cesia. Právě na území bývalého Sovětského svazu je velké množství "opuštěných" zdrojů radioaktivního materiálu.

Avšak radioizotopů se běžně užívá i na Západě ve strojírenství a ve zdravotnictví. V březnu 1998 kdosi odcizil radioaktivní cesium z nemocnice v americkém městě Greensboro v Severní Karolíně. Nikdy nebylo nalezeno. Někdy se radioaktivní materiál dokonce vyhazuje, také v Severní Karolíně bylo cesium nalezeno na smetišti.

Kdyby špinavá bomba, obsahující 5 kg Semtexu a větší množství chloridu cesia, (aktivita: 74 000 gigabecquerelů), vybuchla v centru Londýna, usmrtila by atentátníky a několik lidí v blízkosti výbuchu. Cesium by se dostalo několik desítek metrů nad město. Radioaktivní mrak by se pohyboval po větru rychlostí 300 m za minutu.

Vystavení radiaci v hodnotě 1 sievertu způsobuje radiační nevolnost, 8 sievertů člověka zabíjí. V přírodě je přirozená radiace, jíž jsou vystaveni všichni, dosahuje hodnoty 0,002 Sv.

Pokus pořadu Horizon zjistil, že u lidí ve vzdálenosti 5 km od výbuchu by se zvýšila radiace jen o dalších 0,001 Sv, vzrůst rizika rakoviny by dosáhl u těchto lidí jen 0,1 procenta.

Lidé ve vzdálenosti 1 km od výbuchu by byli vystaveni záření o intenzitě 0,01Sv a u nich by riziko rakoviny stouplo o 1 procento.

Pouze u lidí ve vzdálenosti do 500 metrů od výbuchu by bylo větší riziko. Osoby, pohybující se delší dobu v oblasti 200 metrů od výbuchu by byly vystaveny radiaci v intenzitě 0,16 Sv, která vyvolává rakovinu v každém sedmém člověku.

Kdyby došlo k výbuchu menší špinavé bomby (74 gigabecquerelů) v rohu stanice metra a nikdo si ani nevšiml, že malá bomba byla odpálena, třeba prostřednictvím rachejtle, cestující by radioaktivní cesium roznesli po stanici i po celé síti metra.

I v tomto případě by byla radiace celkem neškodná. Typický cestující by byl vystaven jen dvojnásobku množství přirozené radiace a riziku rakoviny by vzniklo u každého čtyřtisícího cestujícího. U zaměstnanců metra by po celodenní práci v zamořeném metru bylo riziko větší - vzniklo by riziko rakoviny u každého stého člověka.

Hlavním problémem je nebezpečí paniky. V roce 1987 došlo k radiologickému incidentu v jednom městě v Brazílii, kdy čtyři osoby zemřely. Sto tisíc obyvatel města požadovalo okamžité lékařské testy, zda nejsou zamořeni. Nemocnice byly zahlceny a lidé demonstrovali v ulicích.

Důležitá je v tomto smyslu prevence a rychlá dekontaminace. Lidé by měli mít řádné informace, aby věděli, jaké vlastně nebezpečí (v tomto případě jen velmi malé) jim hrozí.

Poznámka ŠOK: Tzv "lesní reaktory" nepracují na bázi stroncia, jsou to kompaktní plutoniové jednotky, vzniklé jako "odpad" kosmické technologie. Jedná se o zařízení velikosti kontejneru či dvou skříní naležato, pancéřovaných vícevrstevným supertvrdým pancířem o tloušťce větší než 20 cm, neprodyšně uzavírající automatickou jednotku uvnitř. Pancíř musí snést extrémní teploty, tlak i ráz. Jelikož tyto jednotky byly vyvíjeny pro použití v "reálném" prostředí Sibiře, na ledoborcích či v dolech, přizpůsobila se technologie kvalifikaci obsluhy do té míry, že se jedná o naprosto nerozebiratelný kompakt, ze kterého vedou pouze izolované vývody proudu a bezkontaktní plocha, přes kterou je reaktor ovládán. Spekulace o motivech uskladnění stroncia v lese nesouvisí tedy s "lesními" generátory, které dodnes slouží tam, kam nemá cenu dopravovat elektrickou energii dálkovým vedením či nelze tam budovat elektrárny. Jedná se zejména o bažinaté oblasti, povrchové i hlubinné doly, extrémní podmínky za polárním kruhem, vojenské hlásky či arktické stanice. Představivost některých novinářů je mnohdy vedena v duchu scénářů s Jamesem Bondem v hlavní roli.

Po událostech 11. 9. vypracoval v rámci obranné strategie USA Pentagon a Federace amerických vědců (FAS) stovky studií - scénářů možného teroristického útoku, mezi jiným i efektivní letecký útok špinavou bombou na New York. Zjistilo se, že ideálním matriálem není lékaři využívané stroncium či další "měkké" izotopy, ale plutonium či obohacený uran z palivových tyčí první generace reaktorů, "obložený" vojenskou plastickou výbušninou (účinnější než dynamit - např C4), hořčíkem a uzavřený v ocelovém kontejneru. Po odpálení nálože v letadle letícím nad centrem New Yorku ve výšce minimálně 400 m dojde k mohutnému výbuchu, intenzivnímu hoření a následnému efektivnímu zamoření celé aglomerace, vodního toku a prostřednictvím větru i k následnému spadu v širokém okolí. Přímo zasažených obyvatel města bude 150 - 250 000. Těm nepomůže ani dekontaminace, neboť inhalace radioaktivních částic způsobí jejich usazení v plicích. Smrt je pak neodvratná. Rozprach z výšky 400 m zasáhne "srdce" města, výškové budovy takovým způsobem, že jejich dekontaminace je pak prakticky nemožná. Vznikne tak "mrtvé město", "zóna", kterou dnes známe pouze z vědeckofantastických katastrofických filmů. Made in Hollywood. Zbytek obyvatelstva New Yorku je nutné odmořit - včetně vozidel, vybavit osobním šatstvem a transportovat z města pryč. Jednalo by se o cca 5 000 000 osob, pro které se musí nalézt základní ubytování, stravování, hygiena, lékařská péče a funkční infrastruktura. Dá se předpokládat, že Amerika by se tak ze dne na den ocitla v nutnosti zavést všeobecné stanné právo a vojenské hospodářství, o mobilizaci gard nemluvě. O zbytek likvidace její "burzovní" ekonomiky by se postarala panika ostatních obyvatel i zahraničních investorů. Přímé škody na majetku nevyčíslitelné, na ekonomice dlouhodobé. Uživit 5 000 000 lidí, dát jim specializovanou zdravotní péči, minimální standard bydlení, nějakou práci i základní životní potřeby stojí peníze i rázovou mobilizaci ekonomiky, která se nedá provést v civilním režimu. Postavit znovu New York přeci jen není taková legrace...

Oproti tomu je stronciová "prskavka" v londýnském metru nevinná "pubertální" taškařice, která zapadá pouze do uklidňovací fáze probíhajcí propagandistické války ve Velké Británii, ale i jinde ve "svobodném" a "demokratickém" světě. Občané potřebují "klid na práci". Teroristy by totiž díky nulové efektivitě takový scénář ani nenapadl, jedině snad tak osamělého blázna s přístupem na radioizotopové pracoviště či k vyřazeným rentgenům... A proto je potřeba mu nejdřívedát návod, pak hlídat rentgeny (uživí se na tom spousta agentů), nakonec nějakého pomatence zatknout a uklidnit obyvatele, že "u nich" se to stát nemůže...

Obdobný článek - tentokráte v Toronto Star >

Poznámka JČ: Je nesmysl domnívat se, že veřejnoprávní BBC provádí jakousi "uklidňovací propagandu", a už absolutní nesmysl je domnívat se to o renomovaném, nezávislém a vědeckém pravidelném pořadu Horizon. Pořad Horizon (archiv transkritpů jeho pořadů od roku 1996 je zde) není televize Nova... :) Neměli bychom propadat neověřeným a neověřitelným "teoriím o světovém spiknutí". Je možné, že je chybou pořadu, že se nezabýval simulací výbuchu v letadle nad městem s použitím uranu, avšak připisovat to "uklidňující propagandě" je nepodložené.Konec konců se každý může jeho autorů na tento nedostatek zeptat.

Poznámka ŠOK k poznámce JČ: Je experimentálně (tedy vědecky) prokazatelné, že pokud by se semtexem rozprášené cesium šířilo po větru, šířilo by se zpočátku rychlostí daleko, daleko vyšší, než je 300 m/min (18 km/hod), a to dokonce i proti větru (on takový výbuch 5 kg semtextu udělá pěknou tlakovou vlnu) a teprve pak by se šířilo rychlostí větru - což zcela určitě nemusí být pouze oněch 300 m/min... Já nevím jak v Londýně, ale v Praze by to v malostranských uličkách bylo určitě méně, než například na kopci v Bohnicích nebo na Strahově... Tolik k vědeckosti výzkumu londýnských veřejnoprávních redaktorů. Ale údaj 300 m/min působí na mnohé vědecky, to je pravda...

                 
Obsah vydání       31. 1. 2003
1. 2. 2003 V Texasu havaroval americký raketoplán
2. 2. 2003 Šéfové NASA "opakovaně ignorovali" bezpečnostní varování
1. 2. 2003 Česká vrána války, která chce být jestřábem Josef  Brož
2. 2. 2003 Američané začnou bombardovat Saddámovy paláce
1. 2. 2003 Útok proti Iráku odložen o šest týdnů
30. 1. 2003 Aznarův dopis Bushovi "odhalil neshody v Evropě"
31. 1. 2003 "Český král Václav Havel" Jan  Čulík
1. 2. 2003 Blair v "Kotli"
1. 2. 2003 Greenpeace nesouhlasí s postojem Václava Havla
30. 1. 2003 CVVM: s útokem proti Iráku "rozhodně souhlasí" 5% obyvatel ČR Jan  Čulík
30. 1. 2003 Bush by stále dal přednost tomu, aby Saddám odstoupil, ale není si jist, v které vládne zemi
31. 1. 2003 Bílý dům zrušil sympozium o poezii
31. 1. 2003 Nelson Mandela: "Bush je arogantní a krátkozraký"
31. 1. 2003 Kanada odmítá "jednostranné vojenské akce USA proti Iráku"
30. 1. 2003 Irák: nejnovější vývoj
30. 1. 2003 Iráčané na americké základně v maďarském Taszáru
31. 1. 2003 Bush ztrojnásobil americkou pomoc v boji proti AIDS v Africe
31. 1. 2003 Je dnes možné obhajovat mučení? Miloš  Kaláb
31. 1. 2003 Evropští poslanci vyzývají Irák k odzbrojení Vladimír  Rott
1. 2. 2003 Schůzka nespokojených pedagogů - výsledky z jednání Radek  Sárközi
31. 1. 2003 Železničný klinec do Dzurindovej truhly Lubomír  Sedláčik
31. 1. 2003 Co by způsobila "špinavá bomba"
31. 1. 2003 Neonacisti potrebujú niekam patriť
31. 1. 2003 Gottwald bol prvý slovenský prezident Martina  Nemethová
31. 1. 2003 Koniec čiernej diery?
Reforma v zdravotníctve po sto dňoch vládnutia pravicovej vlády
Ludmila  Lysinová
31. 1. 2003 Neznesiteľná ľahkosť reformy verejných financií Braňo  Ondruš
31. 1. 2003 Dopis jugoslávskému velvyslanci:
omluva českých sociálních demokratů za bombardování Srbska
Štěpán  Kotrba
30. 1. 2003 Günter Grass: Oni tuto válku chtějí
29. 1. 2003 Daily Mirror: "Tony Blair s krvavýma rukama"
29. 1. 2003 Hrozba nanotechnologie?
29. 1. 2003 Pravděpodobnost zásahu Země asteroidem je 100 procent
29. 1. 2003 Má vesmír smysl?
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 1. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2002 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
2. 2. 2003 Šéfové NASA "opakovaně ignorovali" bezpečnostní varování   
1. 2. 2003 V Texasu havaroval americký raketoplán   
1. 2. 2003 Česká vrána války, která chce být jestřábem Josef  Brož
31. 1. 2003 Co by způsobila "špinavá bomba"   
31. 1. 2003 Neonacisti potrebujú niekam patriť   
31. 1. 2003 Dopis jugoslávskému velvyslanci:
omluva českých sociálních demokratů za bombardování Srbska
Štěpán  Kotrba
30. 1. 2003 Bush by stále dal přednost tomu, aby Saddám odstoupil, ale není si jist, v které vládne zemi   
30. 1. 2003 Aznarův dopis Bushovi "odhalil neshody v Evropě"   
30. 1. 2003 ČR opět používá zákon, který je totalitním přežitkem Jan  Čulík
30. 1. 2003 Geopolitické paradoxy Jan  Čulík
30. 1. 2003 Günter Grass: Oni tuto válku chtějí   
30. 1. 2003 Pán Tragáčik a Fantomas Tomáš  Forró
30. 1. 2003 Je Dzurinda zodpovednejší ako Chirac či Schröder? Ivan  Štefunko
29. 1. 2003 Hrozba nanotechnologie?   
29. 1. 2003 Pravděpodobnost zásahu Země asteroidem je 100 procent   

Zneužitelné technologie RSS 2.0      Historie >
31. 1. 2003 Co by způsobila "špinavá bomba"   
29. 1. 2003 Hrozba nanotechnologie?   
14. 1. 2003 Veřejné zakázky: 3% výpalné z dodávek vládě Martin  Kunštek
17. 10. 2002 "Biometrika dosud není spolehlivá a je obtížné ji testovat"   
17. 10. 2002 Britové budou mít biometrické pasy - v roce 2006   
16. 10. 2002 Biometrická data z celého světa v rukou české policie: Gross se vyhýbá řádné odpovědi   
15. 10. 2002 Odrazem signálů z mobilních telefonů lze monitorovat pohyb osob a vozidel   
30. 9. 2002 Umíme manipulovat s činností mozku? Mojmír  Babáček
26. 9. 2002 Paranoia a demokracie? Diskuse na Rádio Jelení   
25. 2. 2002 Staneme se otrokem svých temných vášní - krutí dobyvatelé informačního prostoru? Štěpán  Kotrba
22. 2. 2002 Totalita nehrozí z technologie - hrozí jen tehdy, selžeme-li duchovně Eugen  Haičman
19. 12. 2001 Jak mění informační technologie svět Eugen  Haičman
4. 12. 2001 Jak si poradíme s technologickou civilizací? Eugen  Haičman
3. 12. 2001 Policie smí v ČR číst lidem e-maily, provideři se chlubí spoluprací s policií Jiří  Mašek