13. 6. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 6. 2003

Odborári v EÚ nie sú kryptokomunisti

ANALÝZA

Od 26. do 29. mája 2003 sa v Kongresovom centre v Prahe uskutočnil 10. zjazd Európskej odborovej konfederácie (EOK) pod heslom "Európu väčšmi pre ľudí!". Zúčastnili sa na ňom delegáti zo 75 konfederácií z 35 krajín.

Odstupujúci prezident EOK Fritz Verzetnitsch sa na zjazd dostal až v posledný deň, pretože -- ako prezident Rakúskej odborovej konfederácie (ÖGB) -- organizoval masové protesty odborárov v Rakúsku. Táto skutočnosť bola do značnej miery symptomatická pre celý zjazd.

Zjazdové rokovanie totiž výrazne poznačili zmeny, ktoré prebiehajú v takmer všetkých európskych krajinách a ktoré sú zamerané na oslabenie princípov sociálneho štátu. Na rokovaní zjazdu však chýbala hlbšia sebareflexia EOK, ktorá síce v uplynulom období podnikala rozsiahle protestné akcie a dosiahla aj dve dôležité dohody s UNICE a ostatnými európskymi zamestnávateľskými organizáciami, no nepodarilo sa jej nezastaviť pokles členskej základne odborov. Meniace sa metódy práce, ktoré sa väčšmi individualizujú, oslabujú tradičné väzby, na ktorých boli vybudované klasické odborárske štruktúry.

Delegátov mimoriadne zaujalo vystúpenie Valéryho Giscarda d'Estaing, ktorý predstavil náčrt Konštitučnej zmluvy EÚ. Tento konzervatívny politik prekvapil, keď sa prezentoval ako vyznávač skutočného sociálneho partnerstva, ako presvedčený bojovník za práva sociálnych partnerov a ako zástanca princípu plnej zamestnanosti v Konštitučnej zmluve EÚ. Participatívnu demokraciu, v ktorej patrí osobitné miesto práve zamestnávateľom a odborom, označil za jeden z najdôležitejších pilierov demokratizácie EÚ. Od V. Giscarda d'Estaing by si mali vziať príklad naši vládni predstavitelia, ktorí tak radi o demokracii hovoria, robia však všetko preto, aby najmä odborom zabránili v efektívnom ovplyvňovaní vládnych rozhodnutí a v presadzovaní záujmov ľudí práce.

* * *

Desiaty zjazd EOK schválil ambiciózny Akčný plán EOK, ktorý obsahuje päť kapitol.

Prvá kapitola Akčného plánu nazvaná Naša vízia Európy sa zaoberá snahou EOK presadzovať takú EÚ, ktorá bude založená na mieri, slobode a demokracii. Tieto princípy chce presadzovať aj v Konštitučnej zmluve EÚ, ktorej súčasťou musí byť Charta základných práv občanov EÚ. Dôležitým predpokladom pre takýto model EÚ je plná zamestnanosť, sociálna inklúzia a sociálna súdržnosť, vysoká kvalita verejných služieb a služieb vo všeobecnom záujme, sociálna ochrana, kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg, rovnosť príležitostí a potieranie diskriminácie, rasizmu a xenofóbie a najmä trvalo udržateľný rozvoj.

Druhá kapitola nazvaná Európsky hospodársky a sociálny model sa zaoberá účasťou odborov na realizácii lisabonských cieľov, najmä tvorby nových a kvalitných pracovných miest s cieľom dosiahnuť plnú zamestnanosť. Osobitná pozornosť sa venuje sociálnej ochrane, mobilite pracovných síl a sociálnej integrácii, celoživotnému vzdelávaniu, ako aj využívaniu štrukturálnych fondov EÚ, priemyselnej politike a rozvoju verejných služieb a služieb vo všeobecnom záujme pre všetkých občanov.

Tretia kapitola nazvaná Rozšírenie a posilnenie európskych zamestnávateľsko-zamestnaneckých vzťahov sa zaoberá posilňovaním cezhraničných práv zamestnancov a ich odborov, sociálnym dialógom ako reformným faktorom, stratégiou kolektívneho vyjednávania v rozširujúcej sa Európe, posilňovaním práv odborov v pristupujúcich krajinách -- u nás sme práve svedkami opačných tendencií! -- a zapojením zamestnancov a ich odborov do procesov zmien.

Štvrtá kapitola nazvaná Európa a globalizácia sa zaoberá úlohou Európy ako globálneho hráča, trvalo udržateľným rozvojom, obchodnými rokovaniami a sociálnymi klauzulami, ktoré by medzinárodné zmluvy o liberalizácii obchodných vzťahov, ako napr. GATS, mali obsahovať. Osobitnú pozornosť venuje potrebe globalizácie sociálnej spravodlivosti.

Piata kapitola nazvaná Posilnenie EOK a identity európskych odborov sa zaoberá stratégiami na posilnenie efektívnosti pôsobenia EOK a odvetvových odborových štruktúr ako sociálneho aktéra.

* * *

Desiaty zjazd EOK potvrdil, že odbory v Európe sú potrebnejšie než kedykoľvek predtým. Neoliberálna revolúcia a jej recepty, ktoré nám vnucuje MMF, Svetová banka a iné finančné inštitúcie, priviedli Európu na pokraj ekonomickej krízy. Nepotrebujeme dereguláciu a nečinnosť vlád a Európskej komisie. Práve naopak. Milióny nezamestnaných, bohapusté vykorisťovanie a z masovej nezamestnanosti vyplývajúca diskriminácia a sociálna exklúzia si žiadajú razantné konanie. Inak môžeme o napĺňaní lisabonských cieľov iba snívať. Európsky sociálny model založený na participatívnej demokracii s významnou úlohou sociálnych partnerov sa aj v ťažkých časoch osvedčil. Tam, kde stavili na široký konsenzus a na pakty stability a zamestnanosti, dosiahli pozoruhodné úspechy. Typickým príkladom môže byť Fínsko, kde sa odbory v záujme udržania zamestnanosti vzdali vysokých mzdových prírastkov a niekoľko rokov sa uspokojili iba s pokrytím inflácie.

Klaus Hänsch, bývalý predseda Európskeho parlamentu, raz takto charakterizoval európsky sociálny model: "Hospodárska výkonnosť a sociálna spravodlivosť, sloboda jednotlivca a zodpovednosť za spoločnosť." Keď to hovoríme my, odborári, hneď nás pasujú za kryptokomunistov. Aj preto sme dobre urobili, keď sme hlasovali za vstup do EÚ.

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       13. 6. 2003
16. 6. 2003 Češi schválili vstup do EU
14. 6. 2003 Volební okrsek Praha-Krč: účast nad 50%, více než tři čtvrtiny hlasovaly ANO
14. 6. 2003 A co české televize?
14. 6. 2003 83 procent účastníků referenda zřejmě v pátek hlasovalo ANO
13. 6. 2003 Kdy inspektor Trachta dopadne telefonní zločince? Radek  Mokrý
13. 6. 2003 Korupce při vyjednávání o koupi Gripenů pro ČR?
13. 6. 2003 Američané v Iráku usmrtili až 100 stoupenců Saddáma Husajna
13. 6. 2003 Historická událost -- referendum Jan  Machala
13. 6. 2003 Další hrátky v ČR s verbálními trestnými činy Jan  Čulík
13. 6. 2003 CVVM: Češi mají silné vazby na své bydliště a na svou vlast
13. 6. 2003 Proč půjdu volit a proč zvolím Evropskou unii Štěpán  Kotrba
14. 6. 2003 Vítejte, spoluobčané, do Evropské unie! Jan  Čulík
12. 6. 2003 ČR nemá jinou alternativu než vstoupit do EU Jan  Čulík
13. 6. 2003 EU, pražská tramvaj, Déja Vu a hledání Sv. Grálu Jaroslav  Pour
13. 6. 2003 NE ze vzdoru? Jiří  Hudeček
13. 6. 2003 Vstup České republiky do Evropy je obrovská výzva Jiří  Lobkowicz
12. 6. 2003 O ústavě EU už téměř úplná shoda
13. 6. 2003 O některých osvědčených českých postupech v propagaci EU Miloš  Dokulil
13. 6. 2003 Evropská unie: levice v božích rukou a jejich jest království nebeské Radek  Mikula
13. 6. 2003 Občané bez trvalého bydliště v ČR či v zahraničí nemohou v referendu hlasovat Petr Felix Chudoba
12. 6. 2003 USA vyvíjejí nátlak na balkánské a východoevropské země
13. 6. 2003 Rumsfeld kritizoval belgické soudy
13. 6. 2003 USA "plánují v zálivu Guantánamo popravy"
13. 6. 2003 Päťdesiatpäť rokov štátu Izrael Peter  Greguš
13. 6. 2003 Česká digitální média V. -- přestávka Zdeněk  Duspiva
13. 6. 2003 Maďarsko uvěznilo pokojné aktivisty Miroslav  Šuta
16. 6. 2003 Hájím se proti nepravdivým nařčením Helena  Havlíková
11. 6. 2003 Blix: "Bastardi" v Pentagonu se mě snažili pomluvit
16. 6. 2003 Tvůrci Českého snu v onlinové diskusi Britských listů
13. 6. 2003 Šlendrián v BL je snad horší než SARS Petr  Fiala
12. 6. 2003 Norsko, tajný člen EU Tomáš  Linhart
12. 6. 2003 Pseudohumanismus je stejně škodlivý jako rasismus Eduard  Vacek
12. 6. 2003 Čeští komunisté se za totalitní útlak omluvili
12. 6. 2003 Z Polska po referendu - "židé z EU se připravují k útoku!" Vojciech  Kość
12. 6. 2003 Dodržovat zákony musí každý Jan  Čulík
13. 6. 2003 Budúcnosť spolupráce v stredoeurópskom priestore - aké pokračovanie?
13. 6. 2003 Prezidentské vtipy, ktoré sa stali realitou Peter  Greguš
13. 6. 2003 Rybníček: Splnil sa mi sen Martina  Nemethová, Damas  Gruska
13. 6. 2003 Ako udržať prostredníctvom prerozdelenia čo najspravodlivejší dôchodkový systém?
13. 6. 2003 Kubánská katolická církev není opozicí Frank  Martin
13. 6. 2003 Odborári v EÚ nie sú kryptokomunisti Igor  Lenský
12. 6. 2003 "Triuhorky": Slovenské telekomunikácie obeťou útoku hackerov Michal  Feik
12. 6. 2003 Konec legrace i demokracie:
policie Bobošíkovou vyšetřuje stále!
Štěpán  Kotrba
9. 6. 2003 Případ Bobošíková, Válová a svoboda slova
4. 6. 2003 Konkurs na lektora češtiny pro Glasgow University
5. 2. 2003 Pošta redakci
31. 5. 2003 Hospodaření OSBL za květen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
14. 6. 2003 83 procent účastníků referenda zřejmě v pátek hlasovalo ANO   
14. 6. 2003 Volební okrsek Praha-Krč: účast nad 50%, více než tři čtvrtiny hlasovaly ANO   
14. 6. 2003 A co české televize?   
14. 6. 2003 Vítejte, spoluobčané, do Evropské unie! Jan  Čulík
13. 6. 2003 Odborári v EÚ nie sú kryptokomunisti Igor  Lenský
13. 6. 2003 Budúcnosť spolupráce v stredoeurópskom priestore - aké pokračovanie?   
13. 6. 2003 Vstup České republiky do Evropy je obrovská výzva Jiří  Lobkowicz
13. 6. 2003 EU, pražská tramvaj, Déja Vu a hledání Sv. Grálu Jaroslav  Pour
13. 6. 2003 O některých osvědčených českých postupech v propagaci EU Miloš  Dokulil
13. 6. 2003 Historická událost -- referendum Jan  Machala
13. 6. 2003 CVVM: Češi mají silné vazby na své bydliště a na svou vlast   
13. 6. 2003 Evropská unie: levice v božích rukou a jejich jest království nebeské Radek  Mikula
13. 6. 2003 Občané bez trvalého bydliště v ČR či v zahraničí nemohou v referendu hlasovat Petr Felix Chudoba
13. 6. 2003 NE ze vzdoru? Jiří  Hudeček
13. 6. 2003 Proč půjdu volit a proč zvolím Evropskou unii Štěpán  Kotrba

Mzdy, odbory a sociální politika RSS 2.0      Historie >
13. 6. 2003 Odborári v EÚ nie sú kryptokomunisti Igor  Lenský
13. 6. 2003 Ako udržať prostredníctvom prerozdelenia čo najspravodlivejší dôchodkový systém?   
13. 6. 2003 Evropská unie: levice v božích rukou a jejich jest království nebeské Radek  Mikula
12. 6. 2003 Školství: Chceme stávkovat co nejdříve!   
5. 6. 2003 Po vstupu do EU musejí výrazně stoupnout mzdy v ČR Karel  Mašita
3. 6. 2003 Svetový poriadok podľa Johna Maynarda Keynesa   
30. 5. 2003 Po vstupu do EU na tom nebude ČR finančně hůř než nyní Martin  Myant
22. 5. 2003 12 000 lidí demonstrovalo v Ostravě proti nezaměstnanosti, Špidla nepřijel Jaroslav  Hlaváček
21. 5. 2003 Mají mít ředitelé velkých firem nárok na astronomické platy?   
19. 5. 2003 Rovnou daňou k väčšej nerovnosti Martin  Muránsky
15. 5. 2003 Dôchodková reforma, alebo dôchodková lúpež? Robert  Žanony
12. 5. 2003 Iniciativa "Počítejte s námi" - druhá fáze boje o peníze   
7. 5. 2003 Kde jsou peníze majitelů nemovitostí? Radek  Mokrý
7. 5. 2003 Proč se nemluví o normálních lidech? Helena  Černá
27. 2. 2003 Odkaz Víťazného februára Radovan  Geist