13. 6. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 6. 2003

Evropská unie: levice v božích rukou a jejich jest království nebeské

EU a boj české radikální levice proti globalizaci od jara 1998 do jara 2003
ANALÝZA

V polovině května 1998 česká levicová mládež poprvé jasně formulovala svůj odpor vůči procesu ekonomické globalizace. Global Street Party - tak se jmenovalo setkání, kde k tomu došlo - zavedla do té doby neprojevenou silou do českého sociálněpolitického diskursu pojem (dnes již značně zevšednělý) vyjadřující drtivou moc velkokapitálu nejen nad ekonomickými strukturami, ale i nad společenským životem. V tu dobu již několik let akceleroval proces západoevropské integrace založený Maastrichtskou smlouvou z roku 1991.

K němu se nedlouho předtím začalo připojovat i Česko - od podepsání asociační dohody v roce 1997. Tento proces založení a "prohlubování" Evropské unie. se někdy označuje za největší sociálnědemokratický projekt poválečné Evropy, ne-li historie.

To, co bylo s Global Street Party spojeno, tedy účinná neutralizace útoku policejní zásahové jednotky na pražské magistrále, napadení provozoven nadnárodních firem i následné lumpenpolicejní násilí na zadržených demonstrantech, to vše vytvořilo mediálně přitažlivý koktejl zajišťující potřebnou publicitu nejen samotnému protestu, ale hlavně diskuzi o proměnách kapitalistické ekonomiky.

Evropská unie zleva

Při kritickém pohledu na realitu EU však vidíme postupný, ale nepřetržitý tlak na ústup od sociálních jistot, kterým se obyvatelé Evropy druhé poloviny 20. stol. těšili. Místo hrozby divoké liberalizace hospodářství bez jakýchkoli omezení tak zřejmě EU v budoucnu slibuje ne zcela přímočarou, ale o to nezvratnější cestu deregulace regulované. Takový výsledek konstruktivní spolupráce sociální demokracie s tržními silami - jak se zdá dávno minuly doby, kdy francouzský premiér L. Jospin žádal jejich spoutání. Autentická levice však nemůže přehlížet cíl této cesty. V dohlednu se již rýsuje Evropa, která má přízvisko sociální jen jako kamufláž pomáhající k provozování pokleslé komedie politických střetů mezi zastánci pseudosociální levice ve stylu New Labour či Neue Mitte a stoupenci ortodoxně tržních konceptů. Tak jak se patří v náležitě "modernizovaném" prostoru, stále větší ekonomická moc bude soustředěna do rukou stále menšího počtu nadnárodních megafirem. Odborářům zůstane role bezvýznamných statistů, kteří k obohacení politického folklóru a upuštění páry lidové nespokojenosti občas zastávkují a zademonstrují, aniž by cokoli podstatného mohli ovlivnit. Lobbistická sdružení velkých výrobců se svou sofistikovanou strategií působení na výkonné orgány EU jistě důvod ke zneklidnění mít nebudou. Vždyť kolik stávkujících dnes tuší, že vůbec existuje nějaký Evropský kulatý stůl průmyslníků (nejvýznamější uskupení korporací ovlivňujících politiku EU).

Evropští pracující za volné cestování bez nutnosti měnit domácí měnu platí zhoršeným postavením na mnohonásobně rozšířeném hospodářském prostoru, kde se úměrně zostřuje ekonomická soutěž vedoucí k radikálnímu snižování počtu pracovních míst. Nejvolněji se tak cestuje podnikatelským aktivitám nadnárodních společností, které mají náhle ruce rozvázané od dosavadních bariér, což usnadňuje ještě rychlejší pohlcování místních firem uzpůsobených podmínkám dosavadních lokálních trhů. S nástupem jednotné měny pak i jednotlivé vlády chtě nechtě musí předvádět své vnady v podobě omezování sociálních práv a ekologických regulací. Jestliže v přeneseném smyslu píši o cestovámí podnikatelských aktivit, je třeba také připomenout reálné cestování zboží a surovin - evropský dopravní systém. Významným úspěchem zmíněného Evropského kulatého stolu průmyslníků bylo přijetí obludného programu Sítě transevropských dálnic (TERN). Předpokládaný dopad na přírodu představuje poškození šedesáti ekologicky cenných oblastí a nárůst emisí skleníkových plynů působených dopravou o 15-18 %. Paralela v českých podmínkách se jistě rychle vybaví - nedávná výjimka Ministerstva pro životní prostředí na výstavbu dálnice D8.

Politický pohled zleva se zakládá na požadavku rovnosti a snahy o nejvyšší možnou míru samosprávy. To, čím globalizace ohrožuje demokracii (nebo její zbytky), je erodující působení na národní společenství, která vytvářejí prostor definovaný společným jazykem, kulturou, způsobem života i myšlení a společnou dějinnou zkušeností. EU takovým prostorem není ani být nemůže. Poučuje-li nás ministerský předseda (8. 6., TV Nova - "7") o evropské identitě zakládající se na antickém dědictví, jde o konstrukt, který zřetelně slouží jen politickým účelům. Jestliže probíhající integrace historicky utvořených a kulturně celistvých pospolitostí naruší dosavadní vazby lidí k oblastem, kde žijí, a které byly v historicky nedávné době víceméně ekonomicky soběstačné, výsledkem bude mnohasetmiliónová masa vykořeněných "nových Evropanů". Občan budoucí Panevropy ztratí naději ve fundování demokratických mechanismů existujících v podmínkách národního státu, který bude již minulostí. Jeho vzdálení od rozhodovacích procesů sotva povede, jak bych si sám přál, k revoluční radikalizaci, ale spíš k otupení a pasivitě, pokud ne přímo k solidaritě se zaměstnavateli v konkurenčním boji EU se Severní Amerikou a Východní Asií (což bude nepochybně doporučováno jako východisko ze sociální krize).

Masivní ideologický útok na českou kulturní identitu, zdůrazňování její zaostalosti a podřadnosti v porovnání se západní civilizací dokonce může být, coby negace nacionalismu, pro velkou část levice přitažlivé. Je přece v souladu s ideály rovnosti popírat nadřazenost vlastní kultury nad jinými kulturami. Tady se však hraje o něco jiného. Přirovnání pro západní a domácí typ myšlení jako "evropská restaurace" a její protipól "hostinec Národ" v podání M. Fendrycha (Týden č.24, str. 62) s humanisticko-sebezpytným přídechem usilovně vštěpují české veřejnosti pocit méněcennosti a potřeby vyměnit příslušnost k polobarbarské komunitě za příslušnost k civilizačnímu okruhu, kde, pravda, není vše absolutně ideální, ale rozhodně není nutné se stydět, když k němu patříte. To vede jen ke stavu, který íránský levicový filosof Alí Šarí'atí (1933-1977) popsal jako situaci kulturního odcizení, jejímž výsledkem je moderní, ale beztvará společnost (Literární noviny č.21, str.5). Co jiného může být smyslem pospolitosti bez vlastní kultury, minulosti, kořenů - bez vlastního tvaru. Co jiného než hospodářský růst se všemi svými nároky na konkurenceschopnost, flexibilitu a finanční racionalitu? A nejde jen, jak upozorňuje sociolog J. Keller, o růst, je nutno dbát i na stálý růst ekonomického růstu. Takto vytížený euroobčan si musí vystačit s instantní euroidentitou, která má kořeny ne v antice, ale v měnové jednotce

                 
Obsah vydání       13. 6. 2003
16. 6. 2003 Češi schválili vstup do EU
14. 6. 2003 Volební okrsek Praha-Krč: účast nad 50%, více než tři čtvrtiny hlasovaly ANO
14. 6. 2003 A co české televize?
14. 6. 2003 83 procent účastníků referenda zřejmě v pátek hlasovalo ANO
13. 6. 2003 Kdy inspektor Trachta dopadne telefonní zločince? Radek  Mokrý
13. 6. 2003 Korupce při vyjednávání o koupi Gripenů pro ČR?
13. 6. 2003 Američané v Iráku usmrtili až 100 stoupenců Saddáma Husajna
13. 6. 2003 Historická událost -- referendum Jan  Machala
13. 6. 2003 Další hrátky v ČR s verbálními trestnými činy Jan  Čulík
13. 6. 2003 CVVM: Češi mají silné vazby na své bydliště a na svou vlast
13. 6. 2003 Proč půjdu volit a proč zvolím Evropskou unii Štěpán  Kotrba
14. 6. 2003 Vítejte, spoluobčané, do Evropské unie! Jan  Čulík
12. 6. 2003 ČR nemá jinou alternativu než vstoupit do EU Jan  Čulík
13. 6. 2003 EU, pražská tramvaj, Déja Vu a hledání Sv. Grálu Jaroslav  Pour
13. 6. 2003 NE ze vzdoru? Jiří  Hudeček
13. 6. 2003 Vstup České republiky do Evropy je obrovská výzva Jiří  Lobkowicz
12. 6. 2003 O ústavě EU už téměř úplná shoda
13. 6. 2003 O některých osvědčených českých postupech v propagaci EU Miloš  Dokulil
13. 6. 2003 Evropská unie: levice v božích rukou a jejich jest království nebeské Radek  Mikula
13. 6. 2003 Občané bez trvalého bydliště v ČR či v zahraničí nemohou v referendu hlasovat Petr Felix Chudoba
12. 6. 2003 USA vyvíjejí nátlak na balkánské a východoevropské země
13. 6. 2003 Rumsfeld kritizoval belgické soudy
13. 6. 2003 USA "plánují v zálivu Guantánamo popravy"
13. 6. 2003 Päťdesiatpäť rokov štátu Izrael Peter  Greguš
13. 6. 2003 Česká digitální média V. -- přestávka Zdeněk  Duspiva
13. 6. 2003 Maďarsko uvěznilo pokojné aktivisty Miroslav  Šuta
16. 6. 2003 Hájím se proti nepravdivým nařčením Helena  Havlíková
11. 6. 2003 Blix: "Bastardi" v Pentagonu se mě snažili pomluvit
16. 6. 2003 Tvůrci Českého snu v onlinové diskusi Britských listů
13. 6. 2003 Šlendrián v BL je snad horší než SARS Petr  Fiala
12. 6. 2003 Norsko, tajný člen EU Tomáš  Linhart
12. 6. 2003 Pseudohumanismus je stejně škodlivý jako rasismus Eduard  Vacek
12. 6. 2003 Čeští komunisté se za totalitní útlak omluvili
12. 6. 2003 Z Polska po referendu - "židé z EU se připravují k útoku!" Vojciech  Kość
12. 6. 2003 Dodržovat zákony musí každý Jan  Čulík
13. 6. 2003 Budúcnosť spolupráce v stredoeurópskom priestore - aké pokračovanie?
13. 6. 2003 Prezidentské vtipy, ktoré sa stali realitou Peter  Greguš
13. 6. 2003 Rybníček: Splnil sa mi sen Martina  Nemethová, Damas  Gruska
13. 6. 2003 Ako udržať prostredníctvom prerozdelenia čo najspravodlivejší dôchodkový systém?
13. 6. 2003 Kubánská katolická církev není opozicí Frank  Martin
13. 6. 2003 Odborári v EÚ nie sú kryptokomunisti Igor  Lenský
12. 6. 2003 "Triuhorky": Slovenské telekomunikácie obeťou útoku hackerov Michal  Feik
12. 6. 2003 Konec legrace i demokracie:
policie Bobošíkovou vyšetřuje stále!
Štěpán  Kotrba
9. 6. 2003 Případ Bobošíková, Válová a svoboda slova
4. 6. 2003 Konkurs na lektora češtiny pro Glasgow University
5. 2. 2003 Pošta redakci
31. 5. 2003 Hospodaření OSBL za květen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
14. 6. 2003 Vítejte, spoluobčané, do Evropské unie! Jan  Čulík
13. 6. 2003 Kdy inspektor Trachta dopadne telefonní zločince? Radek  Mokrý
13. 6. 2003 EU, pražská tramvaj, Déja Vu a hledání Sv. Grálu Jaroslav  Pour
13. 6. 2003 Historická událost -- referendum Jan  Machala
13. 6. 2003 Evropská unie: levice v božích rukou a jejich jest království nebeské Radek  Mikula
13. 6. 2003 Korupce při vyjednávání o koupi Gripenů pro ČR?   
12. 6. 2003 Norsko, tajný člen EU Tomáš  Linhart
12. 6. 2003 Z Polska po referendu - "židé z EU se připravují k útoku!" Vojciech  Kość
12. 6. 2003 Konec legrace i demokracie:
policie Bobošíkovou vyšetřuje stále!
Štěpán  Kotrba
12. 6. 2003 Čeští komunisté se za totalitní útlak omluvili   
12. 6. 2003 ČR nemá jinou alternativu než vstoupit do EU Jan  Čulík
11. 6. 2003 Za výchovu dětí odpovídají bez pardónu rodiče, stát si nemůže dovolit pasivitu Eduard  Vacek
11. 6. 2003 Americká armáda je "kouzelným oštěpem k řešení problémů"   
11. 6. 2003 Američané prohledali 230 míst, zbraně hromadného ničení nenašli   
11. 6. 2003 Blix: "Bastardi" v Pentagonu se mě snažili pomluvit   

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
14. 6. 2003 83 procent účastníků referenda zřejmě v pátek hlasovalo ANO   
14. 6. 2003 Volební okrsek Praha-Krč: účast nad 50%, více než tři čtvrtiny hlasovaly ANO   
14. 6. 2003 A co české televize?   
14. 6. 2003 Vítejte, spoluobčané, do Evropské unie! Jan  Čulík
13. 6. 2003 Odborári v EÚ nie sú kryptokomunisti Igor  Lenský
13. 6. 2003 Budúcnosť spolupráce v stredoeurópskom priestore - aké pokračovanie?   
13. 6. 2003 Vstup České republiky do Evropy je obrovská výzva Jiří  Lobkowicz
13. 6. 2003 EU, pražská tramvaj, Déja Vu a hledání Sv. Grálu Jaroslav  Pour
13. 6. 2003 O některých osvědčených českých postupech v propagaci EU Miloš  Dokulil
13. 6. 2003 Historická událost -- referendum Jan  Machala
13. 6. 2003 CVVM: Češi mají silné vazby na své bydliště a na svou vlast   
13. 6. 2003 Evropská unie: levice v božích rukou a jejich jest království nebeské Radek  Mikula
13. 6. 2003 Občané bez trvalého bydliště v ČR či v zahraničí nemohou v referendu hlasovat Petr Felix Chudoba
13. 6. 2003 NE ze vzdoru? Jiří  Hudeček
13. 6. 2003 Proč půjdu volit a proč zvolím Evropskou unii Štěpán  Kotrba

Mzdy, odbory a sociální politika RSS 2.0      Historie >
13. 6. 2003 Odborári v EÚ nie sú kryptokomunisti Igor  Lenský
13. 6. 2003 Ako udržať prostredníctvom prerozdelenia čo najspravodlivejší dôchodkový systém?   
13. 6. 2003 Evropská unie: levice v božích rukou a jejich jest království nebeské Radek  Mikula
12. 6. 2003 Školství: Chceme stávkovat co nejdříve!   
5. 6. 2003 Po vstupu do EU musejí výrazně stoupnout mzdy v ČR Karel  Mašita
3. 6. 2003 Svetový poriadok podľa Johna Maynarda Keynesa   
30. 5. 2003 Po vstupu do EU na tom nebude ČR finančně hůř než nyní Martin  Myant
22. 5. 2003 12 000 lidí demonstrovalo v Ostravě proti nezaměstnanosti, Špidla nepřijel Jaroslav  Hlaváček
21. 5. 2003 Mají mít ředitelé velkých firem nárok na astronomické platy?   
19. 5. 2003 Rovnou daňou k väčšej nerovnosti Martin  Muránsky
15. 5. 2003 Dôchodková reforma, alebo dôchodková lúpež? Robert  Žanony
12. 5. 2003 Iniciativa "Počítejte s námi" - druhá fáze boje o peníze   
7. 5. 2003 Kde jsou peníze majitelů nemovitostí? Radek  Mokrý
7. 5. 2003 Proč se nemluví o normálních lidech? Helena  Černá
27. 2. 2003 Odkaz Víťazného februára Radovan  Geist