24. 4. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 4. 2002

Arogantní odpověď ÚOOÚ: Problémy občanů nás nezajímají

Po jednom týdnu a dvou urgencích odpověděl Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) na naše otázky týkající se působení První certifikační autority, a. s. (ICA), která zákazníkům prodává defektní kvalifikované certifikáty a v rozporu se zdravým rozumem i s návodným textem ve formuláři odmítá zapsat zcela korektní adresu trvalého bydliště žadatele např. s odůvodněním, že žadatel neprokázal, že město Liberec leží v Libereckém kraji.

Odpověď ÚOOÚ je nepodepsaná, vyhýbavá a je z ní patrné, že ÚOOÚ na zájmy občanů, kteří certifikát potřebují ke komunikaci s úřady, z vysoka kašle. Není ani divu, že se pod takový text nikdo nebyl ochoten podepsat - ostatně nikoli jediný signál, že na postu šéfa ÚOOÚ (stejně jako v oddělení elektronického podpisu) by se mělo urychleně střídat. (TP)

Úřad pro ochranu osobních údajů dne 23. 4. 2002
Odpověď na dotaz redaktora Britských listů Tomáše Peciny ze 17. 4. 2002

Poskytovatel certifikačních služeb, který vydává kvalifikované certifikáty (dále jen "poskytovatel"), zpracovává certifikační politiku1, jejímž obsahem je stanovení zásad, které poskytovatel certifikačních služeb vydávající kvalifikované certifikáty uplatňuje při zajištění služeb spojených s elektronickými podpisy. Poskytovatel je povinen umožnit trvalý dálkový přístup ke své certifikační politice a při zajišťování služeb spojených s elektronickými podpisy postupovat v souladu s touto certifikační politikou.

Je tedy na každém žadateli o vydání kvalifikovaného certifikátu, aby se s certifikační politikou seznámil a vyhodnotil, zda mu deklarované zásady vyhovují a příslušnou smlouvu o vydání kvalifikovaného certifikátu uzavřel. Tyto zásady jsou pro potenciální žadatele o vydání kvalifikovaného certifikátu nabídkou služeb poskytovatele.

Pokud by poskytovatel neuplatňoval zásady uvedené v certifikační politice, případně ve smlouvě, kterou jste s ním uzavřel, zjevně by jednal v rozporu s platnými právními předpisy. Dále podle § 6 odst. 1 písm. n) zákona o elektronickém podpisu je poskytovatel povinen "před uzavřením smluvního vztahu s osobou, která žádá o vydání kvalifikovaného certifikátu, informovat ji písemně o přesných podmínkách pro užívání kvalifikovaného certifikátu, včetně omezení pro jeho použití, a o podmínkách reklamací ......". Ve svém dotazu neuvádíte, zda poskytovatel takto učinil či nikoliv a zda jste Vy i poskytovatel postupovali v souladu s podmínkami reklamací.

Úřad v rámci správního řízení ve věci udělení akreditace neposuzuje použitelnost vydávaných kvalifikovaných certifikátů v jednotlivých aplikacích. To je věcí obchodní politiky každého poskytovatele, stejně jako zajišťování technické podpory pro uživatele.

Postup při uvádění a zaznamenávání adres žadatelů o akreditaci není upraven zákonem o elektronickém podpisu ani vyhláškou k tomuto zákonu. Je vnitřní záležitostí poskytovatele, jaké postupy v této věci stanoví ve svých interních předpisech a uplatňuje v praxi. Podle zákona o elektronickém podpisu je poskytovatel povinen zajistit, aby údaje uvedené v kvalifikovaných certifikátech byly přesné, pravdivé a úplné2. Dále je povinen před vydáním kvalifikovaného certifikátu bezpečně ověřit odpovídajícími prostředky totožnost osoby, které kvalifikovaný certifikát vydává, případně i její zvláštní znaky, vyžaduje-li to účel kvalifikovaného certifikátu3. Pokud tedy například dva osobní doklady předložené žadatelem o vydání kvalifikovaného certifikátu obsahují odlišné údaje, případně žadatel uvede v žádosti odlišné údaje od údajů uvedených v osobních dokladech, je na poskytovateli, aby rozhodl, který z údajů splňuje výše uvedené požadavky, resp. který z údajů je přesný, pravdivý a úplný a zda případná odlišnost je takové povahy, že lze mít za to, že žadatel dostatečným způsobem prokázal platnost údaje, který žádá uvést v kvalifikovaném certifikátu.


1 viz § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 366/2001 Sb., o upřesňování podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu
2 viz § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 227/2001 Sb., o elektronickém podpisu
3 viz § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 227/2001 Sb., o elektronickém podpisu
                 
Obsah vydání       24. 4. 2002
24. 4. 2002 Ještě k Benešovým dekretům František  Nepil
24. 4. 2002 Nežný rasizmus slovenskej žurnalistiky alebo Novinár tu nie je na to, aby Rómov súdil Tomáš  Repčiak
24. 4. 2002 Shromažďovací zákon: Vítězství rozumu Tomáš  Pecina
24. 4. 2002 Puč ve Venezuele "spojen s týmem George Bushe"
24. 4. 2002 Dr. David Rath se odpovědí zcela zdiskreditoval Jan  Paul
24. 4. 2002 Jak české školy k počítačům (ne)přišly Jaroslav  Fait
22. 4. 2002 Potěmkinskou cestou k lepším zítřkům aneb ČTK objevující Tomáš  Pecina
24. 4. 2002 Arogantní odpověď ÚOOÚ: Problémy občanů nás nezajímají
24. 4. 2002 Na podporu Ivana Breziny proti státnímu šikanování se vybralo 37 150, - Kč Radko  Kubičko
24. 4. 2002 Ještě jednou: jak zamezit spamu Petr  Kuča
24. 4. 2002 Černenkovia a Červonenkovia prichádzajú teraz na Slovensko z Washingtonu Daniel  Krajcer
22. 4. 2002 Vzhůru k pražským volbám František  Procházka
22. 4. 2002 Problém Eurotelu s posíláním SMS trvají Antonín  Pechar
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
23. 4. 2002 Může být Le Pen francouzským prezidentem? Josef  Brož
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
24. 4. 2002 Arogantní odpověď ÚOOÚ: Problémy občanů nás nezajímají   
24. 4. 2002 Zbrutalizován válkou, divošský dav zaútočil na vlastní lidi   
24. 4. 2002 Puč ve Venezuele "spojen s týmem George Bushe"   
24. 4. 2002 Dr. David Rath se odpovědí zcela zdiskreditoval Jan  Paul
24. 4. 2002 Nežný rasizmus slovenskej žurnalistiky alebo Novinár tu nie je na to, aby Rómov súdil Tomáš  Repčiak
23. 4. 2002 Na lumpov si treba posvietiť Lubomír  Sedláčik
23. 4. 2002 Policajt ve škodovce: Hospodine, řiď naši ruku! Jan  Čulík
23. 4. 2002 Francie: Kam vede koalice socialistů s komunisty - k volbě mezi krajní pravicí a pravicí   
22. 4. 2002 Vzhůru k pražským volbám František  Procházka
22. 4. 2002 Jan Paul se chová jako "klevetivá baba" David  Rath
22. 4. 2002 Reflex versus větrné mlýny Tomáš  Pecina
19. 4. 2002 V Británii nepotřebují čeští občané zdravotní pojištění   
19. 4. 2002 Maďarsko - volby, ve kterých opravdu o něco jde Sam  Vaknin
19. 4. 2002 Policie vyšetřuje konkurs Tchecomalt Group Radek  Mokrý
18. 4. 2002 Milování Lukáš  Bárta

Elektronický podpis a informatizace státu RSS 2.0      Historie >
24. 4. 2002 Jak české školy k počítačům (ne)přišly Jaroslav  Fait
24. 4. 2002 Arogantní odpověď ÚOOÚ: Problémy občanů nás nezajímají   
22. 4. 2002 Potěmkinskou cestou k lepším zítřkům aneb ČTK objevující Tomáš  Pecina
17. 4. 2002 PVT: Děláme jen to, co po nás chce ÚOOÚ Jiří  Faltus
16. 4. 2002 Chvála PVT, a. s., aneb Jak jsem se nestal e-občanem Tomáš  Pecina
27. 3. 2002 Sněmovna schválila "elektronické" novely procesních předpisů Tomáš  Pecina
23. 3. 2002 Elektronický podpis: Hranatá kola vyjíždějí Tomáš  Pecina
13. 3. 2002 Co se stane, když redaktorovi Britských listů dojdou argumenty Štěpán  Kotrba
12. 3. 2002 Úřad pro ochranu osobních údajů neni odpovědný za digitalizaci veřejné správy Pavel  Vondruška
9. 3. 2002 Proč tak dramaticky selhává zavádění elektronického podpisu Tomáš  Pecina
8. 3. 2002 Parlament: Debata ústavních právníků o věcech, kterým nerozumějí a přesto o nich musí rozhodovat Štěpán  Kotrba
22. 2. 2002 Totalita nehrozí z technologie - hrozí jen tehdy, selžeme-li duchovně Eugen  Haičman
4. 2. 2002 Úřední šikana v elektronickém věku Tomáš  Pecina
19. 12. 2001 Jak mění informační technologie svět Eugen  Haičman
4. 12. 2001 Jak si poradíme s technologickou civilizací? Eugen  Haičman