28. 3. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 3. 2003

O čem vypovídá "analýza" KSČM připravená pro XXXI. sjezd ČSSD?

Před několika lety mi jeden sociální demokrat řekl, že skutečným důvodem pro nespolupráci s KSČM na základě "bohumínského usnesení" je to, že při komunikaci obou stran by se ukázal prostý fakt: KSČM je lepší. Já jsem znám dost kritickým vztahem k výkonům vlastní strany, myslím si, že jsou stále hluboko pod našimi možnostmi, ale poté, kdy jsem si pročetl podklad, který údajně ovlivnil i Špidlův postoj ke KSČM, respektive posloužil Špidlovi jako alibi, myslím si, že můj přítel z ČSSD měl pravdu. Dokument zpracovaný středočeskou organizací ČSSD je ubohý úrovní zpracování, způsobem argumentace i celkovým viděním politiky. Závěry nevyplývají z rozboru, ale jsou předem dány.

Komunistům je nasazena psí hlava neostalinské strany, i když ve svých programových dokumentech přece opakovaně a naprosto jasně říkají, že se socialismem je neslučitelné jakékoli porušování lidských práv, že KSČM se hlásí k politické, ekonomické i kulturní pluralitě. To, že komunisté pokládají za demokratické právo zpochybnit legitimitu existujícího systému není argumentem proti nim, stejně jako diferencované vidění doby 1948-1989. Dělící čára mezi KSČM a ČSSD ale běží tam, kde je řeč o konceptu společenské racionality: KSČM chce nový koncept společenské racionality, překonávající jakoukoli manipulativnost, radikální průnik solidarity, samosprávy a participace do života společnosti. ČSSD chce pouze kosmetické úpravy společenské racionality vlastní pozdnímu kapitalismu. To v nejlepším případě: spíše se zdá, například na základě diskusí například o sociální politice, že ČSSD akceptuje daný stav.

Dokument, který měl být požadovaným alibi či fíkovým listem pro Špidlu osvědčuje neznalost diskusí v KSČM, naprostou neinformovanost o diskusích v mezinárodním komunistickém hnutí, nulovou obeznámenost s hlavními proudy současného marxismu, řečeno krátce a stručně: je to nekultivovaný blábol bez metodologické opory (naprosto ahistoricky se míchají citace patřící do jiného dějinného kontextu). Rozhled autorů po literatuře a pramenech je skutečně amatérský a provincionální (z historické literatury je citována jen jedna Kaplanova práce, Rupnikův pokus o dějiny KSČ, který i sám autor dnes vidí kriticky a konečně Hejlova kniha), jejich znalosti z dějin komunistického hnutí o sociálně demokratických stran jsou prachbídné (viz například zmínky o Kautském). Dokládají to například pasáže týkající se roku 1968: KSČM pokládá "osmašedesátý" za součást své vlastní identity, ovšem s tím, že "osmašedesátý" není vlastnictvím "osmašedesátníků", ale je a byl už tehdy majetkem celé společnosti. Dokonce ještě více: je ho třeba vnímat (tak, jak to dělají třeba Ossip-Karl Flechtheim nebo Immanuel Wallerstein) jako snahu se vymknout zvrácené logice tehdejšího blokového uspořádání, jako předjímku něčeho, co teprve přijde.

Nekompetentnost dokládají také odvolávky na Jürgena Habermase, jehož teorie komunikativního jednání je velkou výzvou pro celou levici. Právě on patří mezi inspirátory toho, že se současná KSČM hlásí k paradigmatu komunikace, které v politickém marxismu nastupuje na místo paradigmatu vědomí. Řečeno jinak, avantgardní strana chce být nikoli tím, kdo určuje místo jednotlivých jevů v životě společnosti, ale spíše překladatelem a tlumočníkem mezi jednotlivými skupinami, vrstvami a třídami obyvatelstva, tím, co spoluzakládá možnost pochopení společných zájmů směřujících ke změně. Současná společnost je totiž fragmentovaná a základním problémem levice je, jak dospět k solidární akci. KSČM chce usilovat o to, aby levice znovu získala kulturní hegemonii (bez níž to, o čem byla řeč, není možné), aby měla komunikační převahu. Diskuse o dědictví Antonia Gramsciho (včetně jeho konceptu občanské společnosti) mají v dnešním komunistickém hnutí při formulování strategie klíčový význam, ale autoři to zřejmě netuší. Jak by mohli: oni mají svůj obraz nepřítele předem dán. A naprosto se nezabývají politickou praxí KSČM od roku 1990 až po dnešek. Ignorují také řadu velmi podstatných shod v přístupech obou stran, zejména v ekonomické a sociální oblasti, jejichž důsledkem je mimo jiné vysoké procento shodných hlasování klubů obou stran v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Výběr "analyzovaných" materiálů je zcela účelový. V KSČM probíhá přece řada zajímavých debat, například o významu vlastnictví a trhu, o proměnách sociální struktury či o globalizaci. Nic z toho tu nenajdeme. Osobní poznámka na závěr. Autoři se opírají pouze o citace z Formánka, Hellera a Grebeníčka. Silné stránky a zásluhy (a není jich málo) Miroslava Grebeníčka jsou ostatně rozhodně jinde než v teoretických konstrukcích či formulování strategie. Zvláštní je, že já sám jsem zařazen (s naprostým nepochopením) pod škatulku evoluční postup a tvrdí se, že moje hledisko nemá v KSČM výraznější podporu (přestože v KSČM řada diskusních kroužků analyticky probírala například Nové čtení Marxe). A je to! Pak se nemusí vyrovnat ani s mým Novým čtením Marxe (kde je tvrdá polemika se stalinskými koncepcemi i analýza celého sovětského experimentu), ani s teorií revolucí v knize Hledali spravedlivější svět, stejně tak mohou přejít analýzu myšlenkového světa Lenina v předmluvě k Státu a revoluci nebo pokus o jakési české kulturní dějiny první poloviny dvacátého století v přepracované a rozšířené verzi mého Zdeňka Nejedlého. Z mé produkce znají autoři pouze Bezpečný domov, otevřený svět. Práce ignoruje existenci bolavých a nedořešených míst levice jako celku, tedy nejen komunistů. Je to například krize převládající ekonomické teorie, která se stále více zabývá "fungováním" daného systému, než analýzou jeho podstaty. I u řady levicových ekonomů pak převládá názor, že nelze sloučit rovnost a efektivnost. Že politik má možnost pouze zvolit mezi jedním nebo druhým. V praxi Špidlovy ČSSD je to jasně patrné, podceňování potřeby moderní levicové ekonomické teorie je tu úplně zoufalé. Netvrdím, že KSČM má odpovědi na všechny otázky, které doba přináší. Ale problémy se snaží poctivě vnímat a nezakrývat je.

To se nedá říci o předložené "analýze", která má ostatně jeden rys společný se stalinismem. Příznačné pro stalinismus bylo to, že se taktika, strategie a teorie mísily, že taktické kroky byly vydávány za strategický záměr, který "teorie" pak měla zdůvodnit. Tak je tomu i v tomto případě. Kdybych jako bývalý universitní učitel známkoval předloženou práci, o kterou se Vladimír Špidla opírá, neváhal bych: nedostatečně!

                 
Obsah vydání       28. 3. 2003
30. 3. 2003 Vítejme v pekle: Válka v Iráku začíná být ohavná
30. 3. 2003 Včera, dnes a zítra
29. 3. 2003 Včera, dnes a zítra
28. 3. 2003 Včera, dnes a zítra
28. 3. 2003 O pokrytectví západních novinářů
28. 3. 2003 Co se stane symbolem války v Iráku
28. 3. 2003 Bush: Budeme bojovat, ať to trvá jakkoliv dlouho...
27. 3. 2003 O trapné posedlosti estébáckými seznamy Jan  Čulík
27. 3. 2003 Včera, dnes a zítra
28. 3. 2003 Nejdražší seznamy pod sluncem Štěpán  Kotrba
28. 3. 2003 O čem vypovídá "analýza" KSČM připravená pro XXXI. sjezd ČSSD? Miloslav  Ransdorf
28. 3. 2003 ČSSD před sjezdem: Fatální důsledky volby presidenta Stanislav  Křeček
28. 3. 2003 Dva Politici, jeden Manipulátor a spousta malých Kašpárků Milan  Sova
28. 3. 2003 Špidla: Bezzásadovost jako zásada Ivan  David
28. 3. 2003 Co je příčinou současného stavu Jan  Keller
28. 3. 2003 ČSSD před sjezdem: Litoměřická výzva aneb všechno je jinak Štěpán  Kotrba
28. 3. 2003 Agrese aneb o hloupé české horákyni Miroslav  Polreich
28. 3. 2003 VÁLKA: Neuvěřitelná demagogie prezidentů a vládních představitelů Zdeněk  Štancl
28. 3. 2003 IRAK: Po okupácii čaká zemi pravdepodobne partizánska vojna Peter  Greguš
28. 3. 2003 Vízum do kráľovstva nebeského
28. 3. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ:
O Bivojovi a hýždích nové kultury evropské
Hugo  Schreiber
28. 3. 2003 Reforma veřejných rozpočtů: sociální záměr nebo prostý diletantismus ? Richard  Vavřík
28. 3. 2003 Byť proeurópsky neznamená byť protiamerický Ľubomír  Petrák
28. 3. 2003 Premena globálneho systému - hegemónova dilema Ľubomír  Tokár
28. 3. 2003 Šok a hrôza v mene slobody Martin  Muránsky
28. 3. 2003 Príčiny rozdielnych názorov USA a ich spojencov na Irak Leopold  Moravčík
28. 3. 2003 O prevracaní "osi zla" na svoj obraz
28. 3. 2003 Vojnový konflikt v Iraku zasiahol aj slovenskú politickú scénu
28. 3. 2003 Európska doba ladová
28. 3. 2003 Obávaný vahhábizmus Viktor  Kovaľov
28. 3. 2003 Po Iraku: Hegemónia alebo multipolarita? Marek  Bobiš
28. 3. 2003 Ropa je príčinou, ekológia alternatívou Martin  Nevada
28. 3. 2003 Trvalá svoboda neomezená mezinárodním právem Ivan  David
27. 3. 2003 Zákony naše a jiné Přemysl  Janýr
25. 3. 2003 Nechť otcové vzlétnou a děti znají svá jména Jiří  Lněnička
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 3. 2003 Hospodaření OSBL za únor 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Politický zápisník RSS 2.0      Historie >
28. 3. 2003 O čem vypovídá "analýza" KSČM připravená pro XXXI. sjezd ČSSD? Miloslav  Ransdorf
21. 3. 2003 "Vykopaná sekyrka" aneb pohled středočeských sociálních demokratů na KSČM Štěpán  Kotrba
5. 3. 2003 Trabant s karoserií Ferrari aneb kontinuita privatizování v Čechách Štěpán  Kotrba
3. 3. 2003 Klausova šance: kdokoliv bude lepším prezidentem než Havel, kdokoliv je lepším politikem než Špidla Štěpán  Kotrba
20. 2. 2003 Sokol prezidentem: Špidla se zbláznil, hoďte na něj síť Ivan  David
24. 1. 2003 Pohled zevnitř: Kdo prohrává s kým v ČSSD Ivan  David
22. 1. 2003 Prezidentská volba: Události minulé nám ukazují, jak mohou vypadat události budoucí Petr  Baubín
20. 1. 2003 TV media o víkendu: Klaus ve Šponě, Zeman ve zprávách Josef  Trnka
19. 1. 2003 Předsedou US-DEU se stal místopředsedseda vlády Mareš Štěpán  Kotrba
18. 1. 2003 Unie svobody na křižovatce Petr  Baubín
13. 1. 2003 TV media o víkendu: Čekání na volbu prezidenta Josef  Trnka
11. 1. 2003 Sobota podvečer: přímá akce proti pochodu "hnědé špíny" Štěpán  Kotrba
6. 1. 2003 TV media o víkendu: Úředníci a politici Josef  Trnka
23. 12. 2002 Topolánek ve Šponě: Není naším národním zájmem vstoupit do EU... Josef  Trnka
16. 12. 2002 TV média o víkendu: Současná koalice (ne)má správné lidi na svém místě Josef  Trnka

Komunistická idea a její reflexe v politice i teorii RSS 2.0      Historie >
28. 3. 2003 O čem vypovídá "analýza" KSČM připravená pro XXXI. sjezd ČSSD? Miloslav  Ransdorf
21. 3. 2003 "Vykopaná sekyrka" aneb pohled středočeských sociálních demokratů na KSČM Štěpán  Kotrba
15. 3. 2003 Pasca na KSČM Peter  Greguš
27. 2. 2003 Odkaz Víťazného februára Radovan  Geist, Martin Muránsky
25. 2. 2003 Cesta k februáru 1948 Peter  Greguš
15. 2. 2003 Zabraňme agresivní válce proti Iráku Miroslav  Grebeníček
13. 12. 2002 Rudá záře nad Josefovem Radek  Mokrý
16. 9. 2002 Proč jedná Hana Marvanová ve prospěch KSČM? Jan  Čulík
8. 7. 2002 Stalin a jeho vražedný režim Jan  Trávníček
25. 6. 2002 Je propouštění zaměstnanců ČD výrobou voličů KSČM? Radek  Mokrý
25. 6. 2002 Nedělní Sedmička - duet Klause s Grebeníčkem Petr  Jánský
21. 6. 2002 Karma a komunismus Michal  Rusek
19. 6. 2002 Komunisté už vystrkují rohy, ale nebezpečí jejich návratu nehrozí Karel  Mašita
22. 3. 2002 Jeden den před 64 lety: "Dejte si pozor, my vám již zacpeme hubu"