20. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 2. 2003

Pozvánka na OpenWeekend 2003

Toto je tisková zpráva Studentské Unie ČVUT

Studentská Unie ČVUT - klub SILICON HILL
ICZ a.s.
Trustica s.r.o.
CESNET z.s.p.o.

vás zvou na pokračování akademické konference
OpenWeekend 2003
ve dnech
15. a 16. března 2003
v posluchárně D1 FSV ČVUT v Praze 6-Dejvicích
Vstup zdarma. Zajištěno dostatek míst pro všechny (v případě extrémního zájmu přímý přenos do jiné posluchárny)
OpenWeekend je konference o nejrůznějších tématech týkajících se otevřených technologií a free software, zaměřená na zviditelňování a popularizaci těchto řešení pro akademické a komerční využití. Přednášejí dobrovolníci z řad studentů i nestudentů.

Studentská unie (SU) ČVUT je nezisková organizace, pořádající nejrůznější kulturně-vzdělávací akce pro akademickou i neakademickou obec. Bližší informace jsou k dispozici na http://www.su.cvut.cz/

Klub Silicon Hill je klub SU ČVUT provozující počítačovou síť na studentských kolejích ČVUT v Praze na Strahově. Tato síť je jednou z největších ve střední Evropě a na svých serverech a routerech využívá výhradně GNU operačních systémů s jádry Linux/*BSD. Domovská stránka klubu se nalézá na http://www.sh.cvut.cz/.

Aktuální informace jsou dostupné na http://www.openweekend.cz/
Program přednášek

Transformace v XML

Petr Cimprich <petr@gingerall.cz>

Přednáška se bude zabývat srovnáním různých přístupů k transformaci XML dokumentu s praktickými ukázkami výhradně za použití Open Source softwaru. Hlavními tématy budou DOM, SAX, XPath/XSLT a STX a porovnání jejich vhodnosti pro typické transformační úlohy.


DocBook

Jiří Kosek <jirka@kosek.cz>

DocBook je dnes již standardním XML/SGML formátem pro tvorbu dokumentace, který používá mnoho Open Source i komerčních projektů. Příspěvek posluchače seznámí se základními principy DocBooku a s volně dostupnými nástroji pro zpracování docbookových dokumentů a jejich konverzi do dalších formátů, například HTML, PDF a další.


Plone CMS

David Pravec <david.pravec@zug.cz>

Plone je Open Source Content Management System (Systém správy obsahu). Hlavní cíle systémů správy obsahu jsou umožnit snadnou tvorbu, publikování a prohledávání informací. Plone je založeno na službách CMF (Content Management Framework) a objektového transakčního aplikačního serveru Zope od firmy Zope Corporation a využívá tak sílu a jednoduchost jazyka Python. Objektový aplikační server Zope, Zope Page Templates (Šablony Stránek) a Workflows (pracovní toky) umožňují rychlou a bezproblémovou spolupráci tvůrců obsahu, designérů a programátorů.


TLS a další novinky v bezpečné komunikaci

Dominik Joe Pantůček <Dominik@Trustica.cz>

 • Srovnání SSLv2 a v3 s TLS v1.0 z hlediska aplikačního programování.
 • Krátký pohled do vnitřku protokolu (blocks, record layer, handshake...).
 • Podporované šifrovací algoritmy.
 • Důvody pro adaptaci na TLS, bezpečnost, možnosti rozšiřitelnosti.
 • Stav implementace TLS v OpenSSL (bude samozřejmě aktuální podle stavu při konání OpenWeekendu).
 • Jednoduchá praktická ukázka vytvoření aplikace klient-server nad protokolem TCP/IP se zabezpečením pomocí TLS.


GNU Bayonne, využití Free Software v e-governmentu

David Sugar <dyfet@ostel.com>

GNU Bayonne is a freely licensed middle-ware telephony server that can be used to create and deploy script driven telephony application services running under GNU/Linux. GNU Bayonne application services can interact with remote users automatically over the public telephone network. Using commodity PC hardware and CTI cards running under GNU/Linux available from numerous vendors, GNU Bayonne can be used to create carrier grade applications like carrier hosted Voice Mail and calling card systems, as well as enterprise applications such as unified messaging, and even complete stand-alone commercial telephone systems. GNU Bayonne can be used to provide voice response for e-commerce systems and has been used in this role in various e-government projects. GNU Bayonne is part of the GNU system (http://www.gnu.org/software/bayonne).


Panelová diskuse na téma Otevřené technologie ve statní správě

 • Jaromír Šiška (náměstek ministra informatiky)
 • Jan Kasprzak (předseda Českého sdružení uživatelů OS Linux)
 • David Sugar (FSF USA)
 • Pavel Janík (vedoucí lokalizace OpenOffice.org, člen představenstva CZLUGu)


IPv6 - principy a interakce s Open Source

Vladimír Kotal <vlada@openbsd.cz>

Přednáška pokryje všechny základní a důležité aspekty IPv6 - principy, návrh, přechod IPv4 $\rightarrow$ IPv6, bezpečnostní mechanismy, routing, autokonfiguraci, podporu mobility. Součástí přednášky bude popis jednotlivých implementací IPv6 stacku (Linux, BSD, Cisco) a možnosti jejich konfigurace s příklady výstavby IPv6 sítě (zřejmě částečně téma do diskuse na konci) Podle možnosti bude dále podána zpráva o výskytu IPv6 v cz/sk sítích (CESNET, XS26) a popis aplikací využívajících IPv6.


Bezpečnost Wireless sítí

Juraj Bednár, Rastislav Rickardt <juraj@bednar.sk, rickardt@isternet.sk>

 • krátký přehled technologií používaných u wireless sítí
 • úvod do problematiky a možné zpúsoby útoků
 • způsoby ochrany
 • ipsec, cipe a problémy se šifrováním
 • proč není vhodné zapouzdřovat tcp/ip do tcp/ip (např. ppp via ssh)


CZFree.Net, Wi-Fi

Zdeněk Janda <deu@czfree.net>

 • vznik a filozofie projektu
 • podstata funkce sítě a její pravidla, komunita členů
 • současný stav a rozvoj projektu a jeho skutečná podstata, počet a mapa přístupových bodů a počet připojených členů, připojené neziskové organizace
 • svobodné médium - volná výměna paketů, nový digitální prostor pro komunikaci, multimedia a kulturu
 • experimentalní využití CZFree.Net (QOS, IPV6, atd.)
 • technologie - mikrovlny 2.4Ghz, wifi, ronja

 • technologie a její vlastnosti, spolehlivost a rušení, předpoklady fungování
 • bezpečnost Wi-Fi na úrovni hardware (Access Pointy, WEP, atd.)
 • bezpečnost Wi-Fi na úrovni sotware (Linux, šifrování IPSEC, komprese a tunelling, atd.)
 • shrnutí bezpečnostních hledisek Wi-Fi, závěry pro bezpečný provoz


Na kanálu se pracuje aneb O revolučním objevu v kryptoanalýze

Vlastimil Klíma, Tomáš Rosa <vlastimil.klima@i.cz, tomas.rosa@i.cz>

Kryptoanalýza, věda o luštění, přišla v posledních několika letech se šokujícím objevem, který nese divný název: postranní kanály (PK). Ukázalo se, že ze systému, který implementuje ty nejlepší šifry (třeba AES nebo RSA) s dlouhými klíči podle uznávaných kryptografických norem, který je zavřen za mřížemi a jehož operační systém a okolí splňují přísné počítačové a bezpečnostní normy, lze postranními kanály snadno získávat právě ty informace, které měly zůstat utajené. Kryptoanalytici se vrátili k samým Shannonovým začátkům kryptologie a začali využívat ty nejnicotnější informace z praktické realizace šifer, protokolů, komunikace apod. Najednou záleží na každém chybovém hlášení, časové prodlevě, napěťově-proudovém chování, elektromagnetickém vyzařování nebo úplně jiné neškodně vyhlížející odezvě systému, a to za stavu jak normálního, tak za stavu záměrně vnesené chyby útočníkem. PK patří mezi nejefektivnější kryptoanalytické metody vůbec a zásadně mění celou oblast aplikované kryptologie. Týkají se všech operačních systémů, kryptografických jader, knihoven, protokolů, zařízení a schémat, která provádí senzitivní operace. Při práci na návrhu některých protiopatření v národních bezpečnostních prostředcích jsme také objevili nové postranních kanály ve schématu RSA-KEM připravovaném jako ISO norma a ve schématu PKCS#1. V přednášce chceme posluchače seznámit jak s touto novou oblastí, tak s našimi zkušenostmi s PK.


Ladění serverů s vysokým výkonem

Miroslav Janda <mija@sh.cvut.cz>

 • úvod do 1gbps sítí
 • ladíme Linux
 • volba HW
 • volba disky/raid
 • porovnání souborových systémů
 • jaký SW a proč
 • reálně dosažitelné výsledky


ALSA pro Compaq iPAQ

Tomáš Kašpárek <kasparek@fit.vutbr.cz>

 • vývoj pro PDA
 • stav 2.5.x jádra pro provoz na iPAQu
 • úpravy ALSy pro použiti na iPAQu
 • společná část pro chip UDA1341TS
 • specifická část pro iPAQ (sa11xx ARM)
 • výsledné srovnání s OSS

Michal Medvecky 2003-02-18
                 
Obsah vydání       20. 2. 2003
20. 2. 2003 Válka proti Iráku je naší morální povinností
20. 2. 2003 Papež Jan Pavel II.: Proč jsem proti válce v Iráku
20. 2. 2003 Český strach: nikdy na sebe neupozorňovat! Milan  Valach
20. 2. 2003 Do ulic šli i konzervativci Jan  Čulík
19. 2. 2003 Kauza Plastic People a DG 307 jako další důkaz komunistické justiční zvůle Karel  Mašita
20. 2. 2003 Jednoduchá vysvětlení složitých souvislostí Miroslav Václav Steiner
20. 2. 2003 Televizní zpravodajství po světě je nepříznivé vůči americké vládě
20. 2. 2003 Syndrom všech válek Miloš  Kaláb
20. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Muzeum dětské kresby, lež, anebo nafouknutá bublina? Jan  Paul
20. 2. 2003 O krizích v NATO Dalibor  Žůrek
20. 2. 2003 RadioMobil vystavuje své zákazníky nepřípustnému riziku Roman  Joura
19. 2. 2003 Pozvánka na OpenWeekend 2003
20. 2. 2003 Další potvrzení hlubokých rozporů mezi arabskými zeměmi ohledně Iráku Ivana  Bošinová
19. 2. 2003 NYT: Díváme se jinak na svět, protože máme jiné televizní zpravodajství!
19. 2. 2003 Střet fundamentalismů Dominik  Lukeš
19. 2. 2003 Co si myslí arabští politologové o současné situaci
18. 2. 2003 Chirakovy výroky: Evropská bouře ve sklenici vody? Josef  Brož
19. 2. 2003 Médii téměř bez povšimnutí proběhla zpráva, že papež přijal Tárika Azíze Štěpán  Kotrba
19. 2. 2003 David Harvey: Američané jdou do války, protože potřebují odbyt pro svůj přebytečný kapitál
18. 2. 2003 Chceme nejdražší a nejpomalejší ADSL v Evropě aneb kdo za to může? Miloslav  Sova
19. 2. 2003 Cesty k víře Josef  Veger
18. 2. 2003 Čtyřicítka na krku a syndrom FHP ohrožují českou pravici Radek  Mokrý
20. 2. 2003 1. fikcia budúcnosti Slovenska v EÚ: pesimistický scenár... Ľubomír  Tokár
20. 2. 2003 Integrácia poháňaná plynom Juraj  Marušiak
20. 2. 2003 Balet rozvášnený Rasputinom Jana  Mlynarčíková
20. 2. 2003 Sokol prezidentem: Špidla se zbláznil, hoďte na něj síť Ivan  David
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Elektronický podpis a informatizace státu RSS 2.0      Historie >
19. 2. 2003 Pozvánka na OpenWeekend 2003   
10. 2. 2003 Načo je čipová električenka? Peter  Greguš
14. 1. 2003 Veřejné zakázky: 3% výpalné z dodávek vládě Martin  Kunštek
13. 9. 2002 Levný internet a telefony - jediná možnost akcelerace vývoje společnosti? Michal  Rusek
22. 8. 2002 Státní informační politika ve vzdělávání: kostlivec ve skříni MŠMT Jan  Wagner
4. 7. 2002 42 procent britských domácností je připojeno na internet - stačí to?   
19. 6. 2002 Britská vláda nebude zavádět "chartu pro čmuchaly"   
31. 5. 2002 Finanční úřad Liberec: žádný elektronický, potřebujeme vlastnoruční podpis   
6. 5. 2002 První strasti e-občana Faltuse: Váš certifikát není kvalifikovaný! Jiří  Faltus, Tomáš Pecina
6. 5. 2002 Chaplin policajtom - Schuster e-občanom! Lubomír  Sedláčik
2. 5. 2002 Konečně e-občanem! Tomáš  Pecina
24. 4. 2002 Jak české školy k počítačům (ne)přišly Jaroslav  Fait
24. 4. 2002 Arogantní odpověď ÚOOÚ: Problémy občanů nás nezajímají   
22. 4. 2002 Potěmkinskou cestou k lepším zítřkům aneb ČTK objevující Tomáš  Pecina

GNU a public domain - prostor pro lidi RSS 2.0      Historie >
19. 2. 2003 Pozvánka na OpenWeekend 2003   
18. 1. 2003 Národní knihovna má problém s chápáním svého poslání v digitální době Štěpán  Kotrba
7. 11. 2002 OpenWeekend 2003: Call for papers   
5. 8. 2002 Do It Yourself: Techno scéna a ilegální parties   
4. 7. 2002 42 procent britských domácností je připojeno na internet - stačí to?   
27. 5. 2002 Policejní razie v internetové kavárně a klubu Plíživá kontra - útok na svobodu tisku? Miroslav  Chovanec
8. 3. 2002 Parlament: Debata ústavních právníků o věcech, kterým nerozumějí a přesto o nich musí rozhodovat Štěpán  Kotrba
26. 2. 2002 Microsoft versus ostatní Jan  Janda
22. 2. 2002 Totalita nehrozí z technologie - hrozí jen tehdy, selžeme-li duchovně Eugen  Haičman
19. 12. 2001 Jak mění informační technologie svět Eugen  Haičman
4. 12. 2001 Jak si poradíme s technologickou civilizací? Eugen  Haičman
25. 10. 2001 Na trh byla uvedena Windows XP: Microsoft chce kolonizovat i internet