13. 6. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 6. 2003

Historická událost -- referendum

V nejbližších chvílích se otevřou volební místnosti a my, občané České republiky, budeme moci rozhodnout o eventuálním připojení našeho státu k Evropské unii. Že jde o historickou událost, je nade vší pochybnost, a "přesvědčivé" důvody proč se referenda zúčastnit (a vyslovit své "ano") se nás hrnou ze všech stran, několikrát za den. Jen ojediněle a na okraj si někdo vzpomene, že referendum bude výjimečné ještě z jiného důvodu -- bude to historicky vůbec první referendum na území České republiky.

Tato skutečnost je pozoruhodná tím spíš, že možnost přímé zákonodárné akce občanů, tj. referenda, byla v ČR ústavně zakotvena již před 83 lety. Nehledě na to, že referendum bylo uznáno za jeden ze základních principů demokracie budoucího československého státu ještě dříve, ve Washingtonské deklaraci z 18. října 1918.

Příslušný zákon o referendu však nebyl nikdy přijat a dlužno dodat, že nebyl českou politickou reprezentací ani nijak postrádán. V praxi bylo a je ovšem běžné, že ústavy předem vylučují některé otázky z lidové hlasování, děje se tak však proto, že tyto otázky jsou příliš složité a laickému úsudku nedostupné, nebo natolik nepopulární (např. daně), že přenechat je lidovému hlasování by bylo naivním přeceňováním lidské moudrosti a altruismu.

Politické strany se však prostřednictvím "svých" orgánů (parlament a vláda) dosud vždy dokázaly shodnout na tom, že i teoretickou možnost referenda je třeba omezit na co nejúžeji tématicky a místně vymezené a méně podstatné otázky veřejného života.

A naopak, důsledně vyloučit z lidového rozhodování všechny záležitosti pro demokratickou společnost životně důležité, jako je např. charakter státního zřízení nebo územní celistvost -- tedy víceméně záležitosti ústavní. Ale právě otázky ústavní by neměly patřit do kategorií vyloučených z referenda pro "intelektuální náročnost", neboť jsou to otázky zásadně politické, pro které demokratická ideologie musí předpokládat porozumění občanů, nechce-li popřít sama sebe, svou nejniternější podstatu. Neboť čemu by pak průměrný demokratický občan měl rozumět, když ne záležitostem veřejným -- tj. politice v pravém slova smyslu? Vždyť i lidová moudrost praví (sice s ironickou nadsázkou), že fotbalu a politice rozumí každý.

Na první pohled se to může jevit jako velká nedůvěra v občany a v jejich intelektuální schopnosti, která -- přiznejme si -- sice může být fakticky opodstatněná, znamená však odklon od fundamentálních demokratických zásad, jejichž jménem nám politické strany vládnou. Volený orgán lidu (parlament) si zde z pozice moci vyhrazuje monopol na to, co nesmí učinit sám lid, přestože ten je "jediným zdrojem veškeré státní moci v republice" (podle ústavy z roku 1920), "jediným zdrojem veškeré moci ve státě" (ústava z r. 1948), popřípadě "patří mu veškerá moc v republice" (1960) a "vykonává státní moc svými zastupitelskými sbory" (1968), i když nakonec stejně zjistíme, že lid "je zdrojem veškeré státní moci" (1992).

Při bližším podhledu se zde ukazuje tendence snad všech ústavodárců, zajistit své dílo "budoucím generacím" -- tj. zabezpečit je proti jakýmkoliv pozdějším změnám a tendence všech vládců -- nenechat si do vládnutí nikým mluvit. Jak jinak si také vysvětlit, že zákon o referendech nejenže deset let po "sametové revoluci" neexistoval, ale jedna z minulých pravicových vlád návrh takového zákona odmítla dokonce jako "protiústavní", protože by vedl "k zásadnímu oslabení principu zastupitelské demokracie."

Změnu přístupu si vynutilo teprve připravované začlenění České republiky do Evropské unie, respektive nároky, které EU na legitimitu takového rozhodnutí dnes klade. Legitimitu, kterou nemůže zaručit faktický vykonavatel moci, ale jen samotný "zdroj veškeré státní moci" -- lid. Čeští zákonodárci se ovšem dlouho nevzdávali. Tzv. "euronovela" ústavy z roku 2001 v souvislosti se vstupem do EU sice připustila možnost referenda -- ovšem pouze jako druhou možnost, tou první, s níž se počítalo, bylo pochopitelně rozhodnutí parlamentu.

Zmínil jsem se už o tom, že v parlamentních debatách na téma referendum byla a priori odmítána možnost zákona "o referendech" a úvahy se ubíraly směrem k zákonu "o referendu" -- tedy jedna konkrétní otázka k jedné konkrétní záležitosti? Takový je i zákon o prvním českém referendu, které je, řečeno slovy zákonodárců, monotematické, obligatorní a decisní. "Monotematické" znamená právě to, že se týká "jen" přistoupení k Evropské unii. Slova "obligatorní a decisní" vyjadřují skutečnost, že o přistoupení k EU nelze rozhodnout jinak než v referendu a že hlas občanů nebude mít jen poradní funkci, ale rozhodující platnost.

Takže tu máme první referendum v dějinách. Využijte, prosím, jedinečné příležitosti, kdy nám naši volení zástupci dali (z donucení) možnost vyzkoušet si jeden ze základních nástrojů demokracie. Ještě vzkaz pro ty spoluobčany, kteří se referenda nezúčastní z jiných než zdravotních nebo služebních důvodů -- pro takové je demokracie škoda.

V tomto článku se chci vyhnout odpovědi na otázku: Evropské unii ANO či NE? Toto rozhodnutí je skutečně věcí každého z nás. Ale dovolím si ocitovat slova jednoho právníka: "Myšlenkám tohoto druhu [tj. idea EU] se musí popřáti čas nutný k tomu, aby se vyvinuly a aby dokázaly svou schopnost přispěti k obecnému blahobytu a zejména k udržení míru. Evropská unie se dnes může zdáti nemožnou, přece však, chce-li Evropa žít, musí k ní jednou dojíti."

Věřte nebo ne, ale tato slova byla napsána již v roce 1933. Otázka v referendu by tak klidně mohla znít: Myslíte si, že sedmdesát let je dostatečně dlouhá doba, aby ideál Evropské unie mohl dojít smysluplného naplnění?

K sepsání tohoto článku mne inspirovali pánové profesoři Louis Le Fur (1870-1943) a František Weyr (1879-1951).

                 
Obsah vydání       13. 6. 2003
16. 6. 2003 Češi schválili vstup do EU
14. 6. 2003 Volební okrsek Praha-Krč: účast nad 50%, více než tři čtvrtiny hlasovaly ANO
14. 6. 2003 A co české televize?
14. 6. 2003 83 procent účastníků referenda zřejmě v pátek hlasovalo ANO
13. 6. 2003 Kdy inspektor Trachta dopadne telefonní zločince? Radek  Mokrý
13. 6. 2003 Korupce při vyjednávání o koupi Gripenů pro ČR?
13. 6. 2003 Američané v Iráku usmrtili až 100 stoupenců Saddáma Husajna
13. 6. 2003 Historická událost -- referendum Jan  Machala
13. 6. 2003 Další hrátky v ČR s verbálními trestnými činy Jan  Čulík
13. 6. 2003 CVVM: Češi mají silné vazby na své bydliště a na svou vlast
13. 6. 2003 Proč půjdu volit a proč zvolím Evropskou unii Štěpán  Kotrba
14. 6. 2003 Vítejte, spoluobčané, do Evropské unie! Jan  Čulík
12. 6. 2003 ČR nemá jinou alternativu než vstoupit do EU Jan  Čulík
13. 6. 2003 EU, pražská tramvaj, Déja Vu a hledání Sv. Grálu Jaroslav  Pour
13. 6. 2003 NE ze vzdoru? Jiří  Hudeček
13. 6. 2003 Vstup České republiky do Evropy je obrovská výzva Jiří  Lobkowicz
12. 6. 2003 O ústavě EU už téměř úplná shoda
13. 6. 2003 O některých osvědčených českých postupech v propagaci EU Miloš  Dokulil
13. 6. 2003 Evropská unie: levice v božích rukou a jejich jest království nebeské Radek  Mikula
13. 6. 2003 Občané bez trvalého bydliště v ČR či v zahraničí nemohou v referendu hlasovat Petr Felix Chudoba
12. 6. 2003 USA vyvíjejí nátlak na balkánské a východoevropské země
13. 6. 2003 Rumsfeld kritizoval belgické soudy
13. 6. 2003 USA "plánují v zálivu Guantánamo popravy"
13. 6. 2003 Päťdesiatpäť rokov štátu Izrael Peter  Greguš
13. 6. 2003 Česká digitální média V. -- přestávka Zdeněk  Duspiva
13. 6. 2003 Maďarsko uvěznilo pokojné aktivisty Miroslav  Šuta
16. 6. 2003 Hájím se proti nepravdivým nařčením Helena  Havlíková
11. 6. 2003 Blix: "Bastardi" v Pentagonu se mě snažili pomluvit
16. 6. 2003 Tvůrci Českého snu v onlinové diskusi Britských listů
13. 6. 2003 Šlendrián v BL je snad horší než SARS Petr  Fiala
12. 6. 2003 Norsko, tajný člen EU Tomáš  Linhart
12. 6. 2003 Pseudohumanismus je stejně škodlivý jako rasismus Eduard  Vacek
12. 6. 2003 Čeští komunisté se za totalitní útlak omluvili
12. 6. 2003 Z Polska po referendu - "židé z EU se připravují k útoku!" Vojciech  Kość
12. 6. 2003 Dodržovat zákony musí každý Jan  Čulík
13. 6. 2003 Budúcnosť spolupráce v stredoeurópskom priestore - aké pokračovanie?
13. 6. 2003 Prezidentské vtipy, ktoré sa stali realitou Peter  Greguš
13. 6. 2003 Rybníček: Splnil sa mi sen Martina  Nemethová, Damas  Gruska
13. 6. 2003 Ako udržať prostredníctvom prerozdelenia čo najspravodlivejší dôchodkový systém?
13. 6. 2003 Kubánská katolická církev není opozicí Frank  Martin
13. 6. 2003 Odborári v EÚ nie sú kryptokomunisti Igor  Lenský
12. 6. 2003 "Triuhorky": Slovenské telekomunikácie obeťou útoku hackerov Michal  Feik
12. 6. 2003 Konec legrace i demokracie:
policie Bobošíkovou vyšetřuje stále!
Štěpán  Kotrba
9. 6. 2003 Případ Bobošíková, Válová a svoboda slova
4. 6. 2003 Konkurs na lektora češtiny pro Glasgow University
5. 2. 2003 Pošta redakci
31. 5. 2003 Hospodaření OSBL za květen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
14. 6. 2003 Vítejte, spoluobčané, do Evropské unie! Jan  Čulík
13. 6. 2003 Kdy inspektor Trachta dopadne telefonní zločince? Radek  Mokrý
13. 6. 2003 EU, pražská tramvaj, Déja Vu a hledání Sv. Grálu Jaroslav  Pour
13. 6. 2003 Historická událost -- referendum Jan  Machala
13. 6. 2003 Evropská unie: levice v božích rukou a jejich jest království nebeské Radek  Mikula
13. 6. 2003 Korupce při vyjednávání o koupi Gripenů pro ČR?   
12. 6. 2003 Norsko, tajný člen EU Tomáš  Linhart
12. 6. 2003 Z Polska po referendu - "židé z EU se připravují k útoku!" Vojciech  Kość
12. 6. 2003 Konec legrace i demokracie:
policie Bobošíkovou vyšetřuje stále!
Štěpán  Kotrba
12. 6. 2003 Čeští komunisté se za totalitní útlak omluvili   
12. 6. 2003 ČR nemá jinou alternativu než vstoupit do EU Jan  Čulík
11. 6. 2003 Za výchovu dětí odpovídají bez pardónu rodiče, stát si nemůže dovolit pasivitu Eduard  Vacek
11. 6. 2003 Americká armáda je "kouzelným oštěpem k řešení problémů"   
11. 6. 2003 Američané prohledali 230 míst, zbraně hromadného ničení nenašli   
11. 6. 2003 Blix: "Bastardi" v Pentagonu se mě snažili pomluvit   

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
14. 6. 2003 83 procent účastníků referenda zřejmě v pátek hlasovalo ANO   
14. 6. 2003 Volební okrsek Praha-Krč: účast nad 50%, více než tři čtvrtiny hlasovaly ANO   
14. 6. 2003 A co české televize?   
14. 6. 2003 Vítejte, spoluobčané, do Evropské unie! Jan  Čulík
13. 6. 2003 Odborári v EÚ nie sú kryptokomunisti Igor  Lenský
13. 6. 2003 Budúcnosť spolupráce v stredoeurópskom priestore - aké pokračovanie?   
13. 6. 2003 Vstup České republiky do Evropy je obrovská výzva Jiří  Lobkowicz
13. 6. 2003 EU, pražská tramvaj, Déja Vu a hledání Sv. Grálu Jaroslav  Pour
13. 6. 2003 O některých osvědčených českých postupech v propagaci EU Miloš  Dokulil
13. 6. 2003 Historická událost -- referendum Jan  Machala
13. 6. 2003 CVVM: Češi mají silné vazby na své bydliště a na svou vlast   
13. 6. 2003 Evropská unie: levice v božích rukou a jejich jest království nebeské Radek  Mikula
13. 6. 2003 Občané bez trvalého bydliště v ČR či v zahraničí nemohou v referendu hlasovat Petr Felix Chudoba
13. 6. 2003 NE ze vzdoru? Jiří  Hudeček
13. 6. 2003 Proč půjdu volit a proč zvolím Evropskou unii Štěpán  Kotrba

Referendum nejen o Ústavě EU RSS 2.0      Historie >
14. 6. 2003 83 procent účastníků referenda zřejmě v pátek hlasovalo ANO   
13. 6. 2003 Historická událost -- referendum Jan  Machala
12. 6. 2003 Z Polska po referendu - "židé z EU se připravují k útoku!" Vojciech  Kość
11. 6. 2003 Hlas pro Evropskou unii   
11. 6. 2003 Odpůrci EU se musejí v ČR referenda účastnit Petr  Kužvart
11. 6. 2003 CVVM: 77 procent voličů se hodlá účastnit referenda o EU, 63 procent voličů souhlasí se vstupem   
9. 6. 2003 Polsko řeklo ANO Evropské unii třemi čtvrtinami hlasů   
28. 5. 2003 Spokojnosť s referendom strieda obava z chýbajúcej pripravenosti na vstup do EÚ   
22. 5. 2003 Slovensko do EU - iná možnosť nebola Peter  Greguš
22. 5. 2003 Referendum s odretými ušami Marián  Repa
20. 5. 2003 Referendum? Ne, ČR ještě není tak daleko Vladimír  Rott
20. 5. 2003 Euroreferendum -- víťazstvo či fraška? Pavol  Fabian
20. 5. 2003 Kolaps Evropské unie za dveřmi - a jak z toho ven Vladimír  Rott
13. 5. 2003 Účast v referendu o vstupu ČR do EU
hlasy pro a proti
  
13. 5. 2003 Vstup do EU ohrozí existenci českého národa Jindřich  Tichý