31. 5. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 5. 2002

Finanční úřad Liberec: žádný elektronický, potřebujeme vlastnoruční podpis

"Co se týká přijímání elektronických podání občanů, nelze tvrdit, že náš úřad tato podání odmítá přijímat (viz Vaše citace), protože, když takové podání je doručeno na podatelnu, těžko lze technicky její doručení odmítnout. Problém je v tom, že zákon o správě daní a poplatků (337/1992 Sb.) stanoví, že podání učiněné telegraficky či za použití jiných přenosových technik musí být do tří dnů po odeslání opakováno písemně nebo ústně do protokolu. Má-li takové podání všechny ostatní předepsané náležitosti, může být nedostatek vlastnoručního podpisu odstraněn v téže lhůtě projevem souhlasu písemně nebo ústně do protokolu." - Libor Pilař, ředitel Finančního úřadu v Liberci, vysvětluje, proč nelze s jeho úřadem komunikovat prostřednictvím elektronického podpisu:

Vážený pan
Tomáš Pecina
Britské listy

V Liberci dne 30. května 2002

Věc: odpověď na dotaz ze dne 5. května 2002

Vážený pane,

odpověď bych chtěl rozdělit na dvě části - jednu týkající se obecně problematiky elektronických podání a druhou týkající se problému kopie výzvy, kterou Vám pan Faltus poslal.

Co se týká přijímání elektronických podání občanů, nelze tvrdit, že náš úřad tato podání odmítá přijímat (viz Vaše citace), protože, když takové podání je doručeno na podatelnu, těžko lze technicky její doručení odmítnout. Problém je v tom, že zákon o správě daní a poplatků (337/1992 Sb.) stanoví, že podání učiněné telegraficky či za použití jiných přenosových technik musí být do tří dnů po odeslání opakováno písemně nebo ústně do protokolu. Má-li takové podání všechny ostatní předepsané náležitosti, může být nedostatek vlastnoručního podpisu odstraněn v téže lhůtě projevem souhlasu písemně nebo ústně do protokolu.

K Vaši první otázce je nutno konstatovat, že V současnosti vychází právní úprava pro podávání daňových přiznání v elektronické podobě z velice stručné úpravy uvedené v § 21 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZSDP"). Toto ustanovení připouští podávání přiznání, hlášení a vyúčtování v elektronické podobě opatřené elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů. Jednotlivé hmotněprávní předpisy pak konkretizují věcnou náplň přiznání, hlášení a vyúčtování. ZSDP pak ve svých ustanovení týkajících se podání učiněných daňovým subjektem upřesňuje způsob a následky spojené s jednotlivými podáními. Tak mimo jiné říká, jaké předepsané náležitosti musí podání daňových subjektů obsahovat. Jednou z povinných náležitostí je i vlastnoruční podpis daňového subjektu. Z uvedeného se dá dovodit, že jakékoliv podání musí být daňovým subjektem podepsáno. Pokud tedy podání obsahuje vlastnoruční podpis daňového subjektu a obsahuje další zákonem předepsané náležitosti a pokud je podáním zahájeno řízení, správce daně v řízení pokračuje. Jestliže však takové podání vlastnoruční podpis neobsahuje, musí správce daně daňový subjekt vyzvat a určit mu lhůtu, ve které tuto vadu odstraní.

Tiskopisy v současnosti zveřejněné na internetových stránkách MF ČR neumožňují vložit vlastnoruční podpis daňového subjektu v elektronické podobě, proto musí daňový subjekt vyhovět výzvě správce daně, aby nedostatek vlastnoručního podpisu odstranil. Dále je třeba vzít v úvahu i skutečnost, že současná podoba internetově zveřejněných tiskopisů vychází z "papírové" podoby tiskopisů (zejména daňových přiznání k DPH, DPFO, DPPO) vydaných MF ČR a dosud nebyla MF ČR zveřejněna v podobě elektronické, jak stanoví ustanovení § 40 odst. 2 ZSDP.

V současné době je správce samozřejmě schopen rozlišit mezi kvalifikovaným a obecným certifikátem. Pro finanční úřady ani finanční ředitelství však není zajištěna technická podpora podávání daňových přiznání v elektronické podobě a ani technická podpora ověřování elektronických podpisů. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí ČR doposud neumožnilo finančním úřadům přijímat daňová přiznání v elektronické podobě nejen pro nedostatečnou technickou podporu, ale zejména v souvislosti se současnou zákonnou úpravou, nemohou finanční úřady daňová přiznání podepsaná elektronicky přijímat.

Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že dne 23. května 2002 byl podepsán prezidentem ČR zákon, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním a některé jiné zákony (např. ZSDP), který mimo jiné upřesňuje procesní postupy při elektronickém podávání písemností v daňovém řízení, takže i postup podávání a přijímání písemností v elektronické podobě opatřených elektronickým podpisem je rozpracován podrobněji. (Zatím nebyl uveřejněn ve Sbírce zákonů.)

Na otázku č. 2, která se týká konkrétního případu pana Faltuse, nelze odpovědět, protože se týká daňového řízení vedeného s daňovým subjektem a s ohledem na ustanovení § 2 odst. 4 ZSDP nelze z daňového řízení nic zveřejňovat. Pro informaci pouze uvádíme, že daňový subjekt má možnost bránit se proti postupům správce daně v daňovém řízení řádnými či mimořádnými opravnými prostředky za podmínek stanovených ZSDP.

(...)

Jsem s pozdravem

Libor Pilař

Ředitel

F i n a n č n í ú ř a d
tř. 1. máje 97
poštovní přihrádka 30
460 02 Liberec 2

                 
Obsah vydání       31. 5. 2002
31. 5. 2002 Svoboda není nevyhnutelná. Avšak nevyhnutelná není ani tyranie Fabiano  Golgo
31. 5. 2002 Cynismus a hloupost v české pobočce Amnesty International Jan  Čulík
31. 5. 2002 Finanční úřad Liberec: žádný elektronický, potřebujeme vlastnoruční podpis
31. 5. 2002 Městský soud v Praze: "svědectví policisty nemá větší sílu než videozáznam" Jan  Čulík
30. 5. 2002 Neměli by se ti lidi vyloučit z národa? Jan  Čulík
31. 5. 2002 Intelektuální rozdíly mezi muži a ženami jsou určovány hormony
31. 5. 2002 Britská vláda chce okamžitě deportovat žadatele o azyl
30. 5. 2002 Kapri si zase nevypustili rybník Lubomír  Sedláčik
29. 5. 2002 Výroční zpráva Amnesty International o ČR: Úřady nevyšetřily policejní násilí; policie nechrání Romy před rasistickými útoky
30. 5. 2002 Amnesty International o Slovensku: policisté mučili Romy; státní orgány odmítly poskytnout informace o vyšetřování rasistických incidentů
29. 5. 2002 "Pane ministře, prosím, neposílejte nás zpět na Slovensko"
29. 5. 2002 Oběti alkoholové závislosti mají svůj pomník Jan  Paul
30. 5. 2002 Je pošetilé zakazovat narkotika
29. 5. 2002 Jak mi Patrik Kaizr zkazil Den Země anebo proč jsem přestal kupovat časopis Týden Miroslav  Šuta
30. 5. 2002 Pim Fortuyn: Že by Holanďané byli nyní extrémní pravičáci? To snad ne... Fabiano  Golgo
30. 5. 2002 "V americké historii je toho hodně, za co by se Američané měli stydět"
31. 5. 2002 Školství versus vzdělání Petr  Homoláč
31. 5. 2002 Legalizace narkotik - za jakych podmínek? Filip  Radič
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
12. 6. 2002 Čtení na pokračování - Politika s ručením omezeným Jan  Keller
5. 7. 2002 Páteční čtení na pokračování: Střet civilizací ? - Dominance Západu, nebo dialog světových kultur Oskar  Krejčí, Ivo T. Budil, Bob  Fliedr, Tomáš  Halík, Martin  Hekrdla, Stanislav  Komárek, Miloš  Mendel, Vladimír  Nálevka, Zdeněk  Zbořil
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
2. 6. 2002 Nemecké mediálne monopoly pohltia aj Slovensko ? Lubomír  Sedláčik
31. 5. 2002 Intelektuální rozdíly mezi muži a ženami jsou určovány hormony   
31. 5. 2002 Finanční úřad Liberec: žádný elektronický, potřebujeme vlastnoruční podpis   
31. 5. 2002 Městský soud v Praze: "svědectví policisty nemá větší sílu než videozáznam" Jan  Čulík
30. 5. 2002 Neměli by se ti lidi vyloučit z národa? Jan  Čulík
30. 5. 2002 Je pošetilé zakazovat narkotika   
30. 5. 2002 "V americké historii je toho hodně, za co by se Američané měli stydět"   
30. 5. 2002 Pim Fortuyn: Že by Holanďané byli nyní extrémní pravičáci? To snad ne... Fabiano  Golgo
30. 5. 2002 Amnesty International o Slovensku: policisté mučili Romy; státní orgány odmítly poskytnout informace o vyšetřování rasistických incidentů   
29. 5. 2002 Jak mi Patrik Kaizr zkazil Den Země anebo proč jsem přestal kupovat časopis Týden Miroslav  Šuta
29. 5. 2002 AI: Demokratické státy omezují lidská práva   
29. 5. 2002 Výroční zpráva Amnesty International o ČR: Úřady nevyšetřily policejní násilí; policie nechrání Romy před rasistickými útoky   
29. 5. 2002 O podvodech s kreditními kartami: Hospodářské noviny informovaly čtenáře nedostatečně Pavel  Dvořák
29. 5. 2002 Oběti alkoholové závislosti mají svůj pomník Jan  Paul
29. 5. 2002 "Pane ministře, prosím, neposílejte nás zpět na Slovensko"   

Elektronický podpis a informatizace státu RSS 2.0      Historie >
31. 5. 2002 Finanční úřad Liberec: žádný elektronický, potřebujeme vlastnoruční podpis   
6. 5. 2002 První strasti e-občana Faltuse: Váš certifikát není kvalifikovaný! Jiří  Faltus, Tomáš Pecina
6. 5. 2002 Chaplin policajtom - Schuster e-občanom! Lubomír  Sedláčik
2. 5. 2002 Konečně e-občanem! Tomáš  Pecina
24. 4. 2002 Jak české školy k počítačům (ne)přišly Jaroslav  Fait
24. 4. 2002 Arogantní odpověď ÚOOÚ: Problémy občanů nás nezajímají   
22. 4. 2002 Potěmkinskou cestou k lepším zítřkům aneb ČTK objevující Tomáš  Pecina
17. 4. 2002 PVT: Děláme jen to, co po nás chce ÚOOÚ Jiří  Faltus
16. 4. 2002 Chvála PVT, a. s., aneb Jak jsem se nestal e-občanem Tomáš  Pecina
27. 3. 2002 Sněmovna schválila "elektronické" novely procesních předpisů Tomáš  Pecina
23. 3. 2002 Elektronický podpis: Hranatá kola vyjíždějí Tomáš  Pecina
13. 3. 2002 Co se stane, když redaktorovi Britských listů dojdou argumenty Štěpán  Kotrba
12. 3. 2002 Úřad pro ochranu osobních údajů neni odpovědný za digitalizaci veřejné správy Pavel  Vondruška
9. 3. 2002 Proč tak dramaticky selhává zavádění elektronického podpisu Tomáš  Pecina