13. 1. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 1. 2003

Pokud máte jasný názor na to, zda se má nebo nemá zakázat náckům pochodovat židovskou čtvrtí, podívejte se prosím na weby zde, zde a zde.

Tam najdete články, které ukazují tři existující přístupy k pochodu nácků židovskou čtvrtí Skokie v Chicagu v roce 1977:

ACLU -- American Civil Liberty Union, skupina amerických právníků, kteří v rozhodnutích soudů nebo městských rad vyhledávají případy, v nichž byla porušena americká ústava (v tomto případě právo na svobodu projevu), dále skupina právníků, kteří hájí práva židovských obyvatel čtvrti, a ovšem i skupina, která dělá ten vyrvál -- náckové. Zdá se mi, že tehdy autor článku opominul čtvrtou skupinu -- židovské obyvatele čtvrti.

Pro nás může být zajímavé hlavně to, že podobně, jako jsme to mohli vidět (a mnozí i nepochopit) ve Formanově filmu o Larrym Flintovi, obhajoba práva na svobodu projevu podle Ústavy může být cenná a naprosto zásadně důležitá. A to i v tak nestydatě hanebné kauze jako pochod nácků židovskou čtvrtí.

Sloupek

Nesouhlasím se Štěpánem Kotrbou a jeho argumentací (viz zde), že bylo nutno zakázat pochod neonacistů Prahou. Jeho formulace: "Role policie v tomto případě začíná připomínat scénky z historie dělnického a antifašistického hnutí První republiky, včetně střelby do dělnických demonstrací. Jak víme, skončilo to nástupem Konráda Heinleina, Mnichovskou zradou, a nakonec Reinhardem Heydrichem, Evivanskou konferencí, šoa, Mauthausenem a konec těm hrůzám udělal až norimberský tribunál. Miliony lidí zaplatily životem prvotní lhostejnost tisíců." je přehnaná, emocionální a zbytečně zpolitizovaná. Nebezpečí vzniku neonacistické diktatury (od demonstrantů v ulicích) v ČR nehrozí; jiná věc je, že sociálně demokratická vláda postupně omezuje - za valného nezájmu občanů i médií - demokratické svobody, které původně vznikly v ČR po pádu komunismu v daleko idealističtější době...

Je fakt, že mnohé západní demokracie mají v současnosti funkční zákony proti vyvolávání rasové a náboženské nenávisti, a jejich znění se v poslední době - kontroverzně - zpřísňuje spolu s rostoucím nebezpečím terorismu. Ano, ohrožení společnosti násilím a válkou vede i k omezování demokratických svobod.

Jenže záležitost je dvojsečný meč. Ve snaze bojovat za "záchranu" demokracie ji lze lehce autoritářskými zásahy zlikvidovat či vážně poškodit. I britský konzervativní týdeník Economist si například uvědomuje, (viz zde), že přestože někteří ve Spojených státech se nyní vážně zabývají možností mučit podezřelé teroristy, zejména v případech, kdy by terorista měl a odmítal vydat informace o připravovaném rozsáhlém atentátu, při němž by mohly zahynout tisíce lidí, takový přístup je pro demokracii nesmírně nebezpečný. Economist argumentuje:

"Kdyby Amerika začala užívat mučení, nejprve v extrémně výjimečných případech, krátkodobě by to možná napomohlo zvýšení americké bezpečnosti. Avšak na demokratickém Západě by proti takovým ziskům převážila větší škoda. Zákaz mučení je jedním z nejmocnějších západních tabu - a některá tabu (jako například tabu uvalené na užívání jaderných zbraní) stojí zachovat za každou cenu. Morálka Západu by byla americkým rozhodnutím užívat určité formy mučení vážně ochromena. Mají-li demokracie zůstat silné, musejí si zachovat jistotu, že jsou lepší než jejich nepřátelé."

Totéž platí i o svobodě slova. Je docela dobře možné, že čeští neonacisté organizují tyto své nynější demonstrace proto, aby si vyzkoušeli, jak daleko lze destabilizovat současný, v kořenech nepříliš pevný demokratický režim v České republice. Málo platné, ale zakázat jim právo demonstrovat by vážně ohrozilo podstatu demokracie.

Samozřejmě, že podstatou sobotní neonacistické demonstrace byla provokace. Jenže podstatou demokracie je, že povoluje provokativní názory. Právě zpochybňováním dosavadních, konvenčně přijímaných hodnot - ovšem na základě racionální kritické diskuse - se demokracie kultivuje a rozvíjí.

Na provokační extremistické akce je velmi obtížné reagovat. Je k tomu zapotřebí nesmírně profesionální policie, schopné zasahovat citlivě a efektivně - takovou policii ovšem ČR nemá.

Myslím, že hranice svobody projevu definuje měřítko "konkrétního případu". Extremisté mají právo vyjadřovat svůj - i jakkoliv nechutný - názor, pokud to nemůže vést k jeho konkrétní proměně v trestné činy vůči individuální osobě. JInými slovy: mají asi právo vyjadřovat názor, že by všichni barevní měli být ze země deportování, trestným činem by ale měl být povel bojůvce skinheadů "Vykopejte tohoto člověka z města." Extremisté asi musejí mít právo demonstrovat proti Izraeli, proti Palestincům, proti Americe či proti Rusku, proti katolickému či proti muslimskému náboženství, trestným činem však musí zůstat individuální útoky na jednotlivou osobu ("pohleďte na tohoto smradlavého ...") či zneuctění individuálního konkrétního místa. Jinými slovy: extremista má asi mít právo v demokracii skandovat před katolickým kostelem, že "papež je zločinec", pokud se při tom chová nenásilně. Nemá ale právo znesvětit v tom katolickém kostele oltář.

Neonacisté musejí mít právo pokojně demonstrovat, stejně jako komunisté či jiné extremní organizace. Policie musí zajistit, aby takové demonstrace probíhaly spořádaně. Hranicí svobody projevu musejí být nedotknutelná individuální práva ostatních občanů. Státní úřady mají povinnost je hájit, padni komu padni.

(Psáno též pro ČRo 6.)

Ilustrační foto z demonstrace Pravé alternativy proti Rádiu Svobodná Evropa v únoru  2002
11. 1. 2003
Tak nazvali čeští antifašisté svůj spontánní protest proti oznámenému Pochodňovému pochodu pražským Židovským městem, který organizují aktivisté krajně pravicových politických uskupení.

Neonacisté chtějí tuto sobotu, na závěr šabatu, pochodovat kolem pražských synagog s hořícími pochodněmi v rukou. "Stejně jako to dělali za Hitlera...", komentují jejich počínání deníky.

FOTOGALERIE z pochodňového pochodu neonacistů Prahou
12. 1. 2003
Ohlášený pochod neonacistů kolem pražských židovských památek se nekonal. Magistrát jej na poslední chvíli zakázal kvůli změně smyslu shromáždění. Příznivci hnutí přesto v tichosti prošli Prahou. Oficiálně průvod na náměstí Franze Kafky rozpustili, pak se ale za doprovodu policie vydali na Palackého náměstí.
Tak praví zprávy internetového serveru idnes.cz.

Musím bohužel konstatovat, že redaktor Mladé fronty Dnes Radek Kedroň, který je pod článkem podepsán, byl buď hluchý, nebo záměrně lže. Hned na náměstí Franze Kafky zazněly výkřiky o židovských sviních, zaznělo i volání AFA, ha ha. Zaznělo i tradiční Čechy Čechům nebo Nic než národ. Zazněly i nadávky vůči novinářům. Tvrdit, že "...Je to tichý pochod se zvláštní atmosférou..." je od zpravodaje deníku MfD opravdu zvláštní básnická nadsázka.

FOTOGALERIE z pochodňového pochodu neonacistů Prahou
11. 1. 2003

Tato neuvěřitelná slova padla na závěr neonacistické demonstrace z úst velitele pořádkové jednotky. Ten se celou cestu z nám. Franze Kafky k Palackého náměstí snažil z demonstrantů vyzvědět cíl cesty: "Prosím vás, můžete mi alespoň říci, kam jdete?" "Až do Polska..." zněla na půl úst odpověď, se kterou se ten ubohý policista musel spokojit. Spokojil se s ní a alespoň se snažil buzerovat novináře, aby nevbíhali do vozovky.

Po bezproblémovém ukončení nepovoleného pochodu (nepovoleného proto, protože nová trasa průvodu nebyla zcela určitě oznámena řádným způsobem) promluvil neonacistům "otcovsky do duše" bělovlasý policista v civilu. "Příště nám musíte dopředu oznámit, že půjdete s pochodněmi, jinak vám je sebereme. Tentokrát jsme byli benevolentní, protože ..."

Zbytek věty zanikl v rachotu blížící se tramvaje.

Přiznám se, že jsem jen údivem otevřel pusu a nezmohl se na nic. Zjevná neonacistická provokace se zcela zjevným úmyslem, odkazujícím do nejtemnějších dob dvacátého století; neoznámená finální trasa pochodu hloučku lidí rázujících nakonec výhrůžně s hořícími pochodněmi městem, a policejní důstojník přizná veřejně před kamerami a mikrofony novinářů "benevolenci".

Ten člověk se jmenuje plukovník Karel Žák a je (dodnes alespoň ještě byl) velitelem Stálé pořádkové jednotky Správy policie hlavního města Prahy.

FOTOGALERIE z pochodňového pochodu neonacistů Prahou
12. 1. 2003
Petr Záras
Neonacisté Petr Kalinovský a Petr Fryč nahlásili na sobotu 11. ledna demonstraci "připomínka obětí holocaustu". Součástí demonstrace měl být i pochodňový průvod židovským městem, pražským Josefovem. Neonacisté tak chtěli očividně navázat na tradice německé NSDAP ve třicátých letech. Demonstrace sama o sobě by nebyla "nacističtější" nebo důležitější než jiná vystoupení neonacistů, touto podobností s třicátými lety a místem k tomu vybraným byly ovšem zřejmější pravé důvody vystoupení neonacistů než v jiných případech.

Je lhostejné, jestli fašisté pochodují židovským městem s pochodněmi, nebo po Národní třídě s fanglemi, pořád chtějí stejný teror a diktaturu.

Zarážející je ale fakt propagace izraelského státu na protifašistické demonstraci. Genocida Palestinců při jeho násilném budování a pokračující útlak arabského etnika, je srovnatelný s genocidou židovského nebo romského obyvatelstva nacisty za druhé světové války.

13. 1. 2003
Kontroverzní během pražské konference NATO bylo i to, že v důsledku letních rozsáhlých záplav si Česká republika nemohla dovolit nahradit svou stárnoucí flotilu stihaček ze sovětské éry a musela požádat Spojené státy, aby během konference NATO bránily český vzdušný prostor.

Tak vznikla pozoruhodná situace, která měla daleko větší dopad pro suverenitu České republiky než předání malého množství pravomocí české vlády Bruselu, avšak v českých sdělovacích prostředcích se o tom člověk nedočetl a západní média to úplně ignorovala.

Oplátkou za to souhlasila Česká republika jako dosud jediná země v Evropě kromě Velké Británie, že přijme na své území součásti amerického raketového obranného systému.

Autor je americký historik, zabývající se Českou republikou, který žije v Londýně. Přinášíme zkrácený překlad příspěvku, který původně vyšel anglicky na stránkách blueear.com

12. 1. 2003
Zdá se, že skandalizující zájem o institut presidentských milostí vyšuměl, zastíněn jinými tématy. V tisku se ale objevily názory dvou ministrů spravedlnosti sociálnědemokratických vlád, Pavla Rychetského a Jaroslava Bureše, kteří se vyjádřili věcně, bez hysterie, a shodně konstatovali, že nepovažují za nezbytnou úpravu ústavních pravomocí presidenta republiky v této oblasti. Oba při tom byli mnohdy s presidentem v rozporu v názoru na jednotlivé žádosti.
13. 1. 2003

byla konference o české kultuře, kterou 11. ledna uspořádalo ve svých místnostech české velvyslanectví v londýnském Kensingtonu, spolu s Mezinárodní asociací učitelů češtiny. Iva Fleischhansová, Oliver Sandig, Robert Rawson a Anna Sliwa zahráli skladby Františka Bendy, Bohuslava Matěje Černohorského a Františka Tůmy, některé z nichž sami nalezli v archívech, neboť se podle jejich slov "již nevydávají". Robert Rawson svědčil o tom, za jak exotickou se dnes v západní Evropě považuje česká barokní hudba; nedávno byl na muzikologické konferenci ve Španělsku a tam byl jeho referát o českém hudebním baroku zařazen do sekce "Hudba na samém okraji Evropy" (není to od těch Španělů trochu drzost? poznamenal na konferenci přítomný jeden Čech).

Profesor bohemistiky z Londýnské univerzity Robert Pynsent pohovořil v přednášce "Národní obrození dnes" zajímavě o tom, jak současní čeští historikové, sociologové a další autoři se - zřejmě v důsledku dnešní nejistoty - vracejí defenzívně k dávno vytvořeným českým nacionálním mýtům, žijícím v českém povědomí už od národního obrození. Rusista a bohemista Robert Porter z Glasgow pohovořil o tom, jakým způsobem ve svém díle zobrazoval Rusy spisovatel Vladislav Vančura - silně se to odlišovalo od způsobu, jímž o Vančurovi psali pak čeští a ruští literárně teoretičtí stalinisté - a podivoval se nad tím, že je Vančura, přestože je to zjevně velmi dobrý spisovatel, v anglosaském prostředí naprosto neznámý. Přednášku Petra Bílka z pražské FFUK o české literatuře v postkomunismu přinášíme v české překladu níže.

Zajímavá byla i analýza Neila Bermela z Sheffieldské univerzity. Neil Bermel se zabývá českou jazykovědou: velmi podnětně pohovořil o tom, jak vypjatě ideologické reakce vyvolaly v českém tisku začátkem devadesátých let snahy Ústavu pro jazyk český o mírnou reformu českého pravopisu: ústav si vysloužil útoky, že je to prý "komunisty prolezlá instituce", protože navrhl psát cizí slova se "z" a nikoliv se "s". ("Velice vítám a vážím si (sic!, to je vyšinutí z vazby, pozn. JČ) rozhodnutí Českého deníku nepodrobit se další nenápadné bolševisaci jazyka na cestě k jeho odtržení od evropské civilisační tradice," napsal v tomto listě tehdy spisovatel Jan Beneš; pikantní ovšem je, že i nejautoritativnější anglické slovníky dnes doporučují dávat přednost pravopisu "civilization" před pravopisem "civilisation", poznamenali mj. v následné diskusi přítomní. Zajímavá byla Bermelova analýza mechaniky reakcí, založených na emotivních metaforách, skrývající bigotní iracionální postoje.

V závěrečné diskusi vyslovili někteří přítomní podivení nad tím, že česká bohemistika zcela ignoruje vědeckou práci zahraničních bohemistů; v poslední době se v ČR už podrobně studuje i česká exilová literatura, avšak vědecké články a publikace cizinců o české literatuře, kultuře a společnosti, zůstávají kupodivu většinou mimo zájem badatelů v ČR.

Sluší se za konferenci poděkovat odstupujícímu českému velvyslanci v Londýně Pavlu Seifterovi, který během svého právě uplynulého funkčního období - na rozdíl od některých jiných předchozích českých velvyslanců v Londýně po roce 1989 - učinil z velvyslanectví příjemnou, přátelskou, nápomocnou a efektivní výspu české státnosti: proměna od doby, kdy bylo československé velvyslanectví v Londýně za komunismu betonovým bunkrem, neprodyšně odděleným od vnějšího, "nepřátelského" kapitalistického světa, je absolutní - i když minulost stále ještě připomínají masivní betonové zdi budovy velvyslanectví.

Londýn jako takový přivítal návštěvníky charakteristicky: při příletu na letiště Heathrow se cestující dověděl, že z letiště celý den do města nejede a nepojede metro; četnými dalšími výlukami v důsledku "opravářských prací" bylo londýnské metro postiženo o víkendu i jinde ve městě.

13. 1. 2003
Mám tady hovořit o roli literatury v postkomunistické éře a mám se zaměřit na český kontext. Rád bych začal jednou docela výstižnou epizodou. Jak víte, před 11 dny pronesl Václav Havel svůj poslední novoroční projev jako prezident České republiky. A jak má Česká televize v současnosti ve zvyku, po část vysílacího času se v ní vysílají pořady a v druhé polovině vysílacího času dělá ČT svým vlastním pořadům reklamu, anebo vysílá dokumentární filmy, jak natáčí své pořady. Aby udělali z Havlova projevu významnější událost, tři dny před jeho projevem odvysílali tedy v ČT dokumentární film o tom, jak natáčeli Havlův projev.

A v tom dokumentu byla jedna docela pozoruhodná scéna. Prezident Havel v ní vstoupil do své kanceláře, přistoupil k velkému stolu, na němž ležely nejrůznější novin a časopisy. A Havel zvedl ze všech těch papírů na stole Literární noviny. Obrátí se ke kameře, podrží Literární noviny přímo před kamerou tak, aby bylo vidět, že to jsou Literární noviny, a řekne: "Tohle právě potřebuju. A nedostal jsem předchozí číslo z předchozího týdne a to já potřebuju." To před kamerou oznamuje svým zaměstnancům.

Tuto epizodku lze interpretovat nejrůznějšími možnými způsoby. Nejhlavnější význam ale je, že čtení literárního časopisu, jako jsou Literární noviny, má pro našeho prezidenta osudový význam. Člověk by se asi měl vyhnout levné interpretaci, která je nasnadě, totiž, že Havel prostě dělá reklamu novinám, s nimiž je těsně svázán."

Autor, šéf katedry české literatury na filozofické fakultě Univerzity Karlovy, hovořil na toto téma na konferenci, věnované české literatuře a kultuře, která se v sobotu 11. ledna konala na českém velvyslanectví v Londýně. Příspěvek přednesl anglicky a spatra, do češtiny přeložil podle magnetofonového záznamu Jan Čulík.
13. 1. 2003
Ředitelka Nadace ČFU Dagmar Baběrádová v časopise Týden č.2 na kritiku kvality výstav pořádaných Nadací uvedla : "A kdo určuje které umění je to pravé? Co člověk to názor". A opravdu, ve stanovách a ani v obchodním rejstříku Nadace se v souvislosti s podporou umění nehovoří o jeho kvalitě. Ba dokonce a co je velmi zarážející, ani při rozhodování o udělení grantů, nemá Nadace formulovaná žádná specifická kriteria. V praxi to znamená, že vlastně vůbec neví, kterému žadateli a proč galerii poskytne.
13. 1. 2003
Veřejnosti přístupná diskuse na téma Česká umělecká kritika se koná v Galerii Václava Špály, Národní třída 30, Praha 1, dne 30.ledna 2003 od 16.hodin. Britské listy se účastní této diskuse v rámci programu projektu 281 m2 pro galerii Václava Špály.
13. 1. 2003
Těsně před Šponou vysílala ČT1 pořad Dvojhlas moderovaný E. Kočičkovou. Zásluhou V. Žilkové a "bývalého politika" M. Kocába si mohl divák opravdu orazit. Nad tématem Život s dětmi příjemně plynul čas, diskuse svěží, uvolněná, zábavná. O nic však nešlo. Trochu relaxace však před Šponou nebylo na škodu. Tam šlo o volbu prezidenta a účinkovali vyjednavači jednotlivých stran. Milan Ekert za ČSSD, Miroslav Beneš za ODS, Jaromír Talíř z KDU-ČSL a komunista Pavel Kováčik. Diskuse komplikovaná, argumenty postrádající kreativitu.
13. 1. 2003
Stát má státní tajemství, lékaři lékařské, církev zpovědní, BIS služební, firmy obchodní a vrba tajemství krále Lávry. Všichni si stačí s jedním tajemstvím. Jen Česka pošta má tajemství dvě - listovní a poštovní. Jaký je v nich rozdíl? To ví jen pár zasvěcenců, mezi nimi ing. Vančura - tiskový mluvčí České pošty. Kdybych byl chápavější, jistě by mi rozdíl mezi oběma tajemstvími rád vysvětlil. Shledav mě však tupým a nepoučitelným, ušetřil slov a omezil se na konstatování, že to není totéž.
13. 1. 2003
Tolik času , jako má pan Jánský bych chtěl mít též... Zjistit, co je listovní a poštovní tajemství trvá v době internetu přesně 0,5 vteřiny.

Jsou to termíny právních předpisů, z nichž jeden je termínem nejzákladnější právní normy - Listiny práv a svobod - a druhý termínem právního předpisu speciálního, upravujícího poštovní styk.

Nemusel jsem "investigativně" chodit na poštu a ptát se úřednic. Tím nechci říci, že úředník České pošty by neměl znát právní předpisy, pro jejichž nedodržování se může dostat až do kriminálu. Měly by mu být tím, čím byly v době, kdy své povídky do kapes psal Karel Čapek. Dnes dokonce i onen speciální předpis - zákon o poštovních službách - upravuje POVINNOST provozovatele poštovních služeb zajistit co nejlepší informovanost celé veřejnosti o základních službách.

Podle internetových stránek České pošty by každý občan měl mít možnost na kterékoli poště vyžádat k nahlédnutí všechny dokumenty, které způsob poskytování základních služeb velmi podrobně popisují. Pro běžné praktické použití by tam měly být veřejnosti k dispozici též zjednodušené informace - zejména přehled nabízených služeb s jejich základními charakteristikami (což je důležité pro odesílatele) a přehled zásad pro dodání (což je důležité pro adresáta).

Co ale chtít po poštovním úřadě někde v horní Lhotě, když samo centrum - internetové stránky České pošty má na svém serveru neaktuální a zavádějící údaje a ty, které má mít každá pošta, ty nemá ... Česká pošta nespadá od 1. 1. 2003 pod ministerstvo dopravy a spojů, ale celý úsek 3 MDS ČR - odbory telekomunikací a poštovních služeb - "spadl" podle zákona č. 517/2002 Sb. pod Mlynářovo ministerstvo informatiky.

Takže za prvé - neznalost zákona neomlouvá nikoho, zejména ne toho, kdo chce psát do novin. Základní pravidlo "výslechu" tiskového mluvčího zní: ptát se na to, co už vím odjinud. Jen tak lze předejít následnému převyprávění pohádek pro malé děti. Za druhé - šlompáctví, neprofesionalita a neinformovanost uvnitř České pošty nebude zřejmě ojedinělým jevem v této instituci, ale pravidlem pro postup. Jinak si aroganci tiskového mluvčího vůči kolegovi Jánskému nedokážu vysvětlit. Poskytovat co nejvíce a co nejúplnější informace je totiž jeho základní pracovní povinnost. Neplní ji.

12. 1. 2003
"Ústava České republiky v Čl. 96 odst. 2 i Listina základních práv a svobod v Čl. 38 odst. 2, nemluvě o přijatých mezinárodních úmluvách a dohodách, jež se ČR zavázala dodržovat, proklamují procesní zásady jednání před soudem - ústnost a veřejnost. Princip veřejnosti soudního řízení sleduje jednak prvek kontroly činnosti soudů a jednak prvek prevence. Právo veřejného procesu je dodnes upíráno bývalému i současnému politickému vězni Vladimíru Hučínovi."

Plný text petice Jiřího Vaňka viz níže.

13. 1. 2003

Podle českého právního řádu jsou nepřípustné petice, které zasahují do nezávislosti soudů (§ 1 odst. 3 zákona o právu petičním č. 85/1990 Sb.), což jsou zejména petice s požadavky, jak má soudce postupovat a rozhodovat v konkrétní věci, poznamenává Jaroslav Štemberk:

Přípustné jsou tedy pouze petice, ve kterých občané požadují změnu ustanovení zákona, které považují za nespravedlivé (Parlamentu ČR), případně takové petice, ve kterých občané vznášejí požadavky na zlepšení fungování justice (ministru spravedlnosti, případně - jde-li o problém místní - předsedovi příslušnému soudu), přičemž tyto požadavky nejsou zjevně směrovány na konkrétní případ.

13. 1. 2003

Jan Klabačka učinil jedním z hlavních témat svých internetových stránek www.sprcha.com ostrou kritiku Britských listů. (JČ)

10. 1. 2003

Nepoužívejte v úterý 28. 1. 2003 svůj mobilní telefon se službou T-mobile.

Připojte se k bojkotu!

Společnost T-Mobile šokovala svým rozhodnutím zrušit svou GSM bránu zdarma (tzn. posílání textových zpráv z internetu), zdražovat posílání textových zpráv a zpoplatnit přeposílání e-mailu na váš mobilní telefon.

Pokud jako klienti budeme služby firmy T-Mobile 24 hodin bojkotovat, tuto ztrátu výrazně pocítí. Dejme T-Mobile signál, že je pro nás jako pro zákazníky zhoršování a bezdůvodné zdražování služeb naprosto nepřípustné. Upozorněme společnost T-Mobile na to, že pokud budeme s jejími službami nespokojeni, přejdeme ke konkurenci.

Vypněte proto 28. 1. 2003 od 00.00 do 24.00 svůj mobilní telefon se službou T-Mobile!

Pošlete tento email všem klientům T-Mobile, známým a přátelům. Šiřte, prosím, informaci o bojkotu dále. (Například i přes bránu T-Mobile, dokud ještě existuje.)

Pokud nevyhnutelně musíte 28. 1. svůj mobil použít, omezte telefonování, posílání zpráv na minimum.

Pozor! I když se to nezdá, tato věc se týká i vlastníků mobilů v síti Eurotel a Oskar. Osvědčí-li se totiž zpoplatnění SMS zpráv zasílaných z webu, zcela jistě zavedou tuto antislužbu i zbývající operátoři. Proto šiřte tento email na co nejvíce adres.

Pošlete tuto zprávu také v jedné kopii na adresu: info@t-mobile.cz

(Tato výzva koluje emailem po internetu.)

10. 1. 2003

Absurdní drama

Média se rozsáhle připravují na významnou událost v historii české ústavnosti - hledání následníka trůnu po prvním českém (a posledním federálním) prezidentovi, spisovateli absurdních dramat Václavu Havlovi. Jeho posledním absurdním dramatem se pravděpodobně stane obřad, ze kterého by měl vzejít jeho nástupce...

O akreditaci na první kolo této taškařice se novináři perou, nicméně událost roku to s největší pravděpodobností nebude. Sice si všichni "zástupci lidu" pro tuto příležitost obléknou tmavé obleky, ale výsledek počítání do 141 se zdá býti předem znám. Pokud český prezident bude zvolen, zdá se, že to nebude to v prvním kole voleb a možná ani ve třetím kole první volby. Reálnou šanci za stávajícího rozložení politických sil má až třetí kolo druhé volby. O přímé volbě mimo ODS a US-DEU neuvažuje vážně žádná jiná politická strana. Riziko volby "reklamní agenturou", která by zmanipulovala voliče pro své účely, je prý podle politiků příliš vysoké... Politické strany také mimo jiné děsí finanční a organizační náročnost kampaně k přímé volbě prezidenta.

Volba prezidenta má tři kola. Pokud během nich není hlava státu zvolena, konají se nové volby. V prvním kole volby je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů všech poslanců (101/200) a všech senátorů (41/81). Nestane-li se tak, koná se do čtrnácti dnů druhé kolo. Do něj postupuje kandidát, kterého podpořilo nejvíce poslanců a kandidát s největší podporou senátorů. Pokud v něm nezíská nikdo nadpoloviční většinu hlasů senátorů (41/81) i poslanců (101/200), koná se kolo třetí. V něm stačí uchazeči získat nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných zákonodárců (max. 141/281, pravděpodobně vzhledem k reálné možnosti dohod však méně). Při nezvolení začne zcela nová volba, opět maximálně tříkolová. Volby jsou tajné.

Analýza šancí

Do prvního kola první volby, které se uskuteční ve středu 15. 1. 2003, jsou nominováni Václav Klaus (ODS), Miroslav Kříženecký (KSČM), Jaroslav Bureš (ČSSD) a Petr Pithart (Koalice).

Komentátor deníku Právo a obhájce lidských práv Petr Uhl má na funkci prezidenta poměrně specifický názor. Už v dobách Charty 77, jejímž byl spolu se současnou hlavou státu významným představitelem, navrhoval zrušení tohoto postu spolu s dalšími tehdejšími instituty moci: vedoucí úlohou KSČ, Státní bezpečností a Lidovými milicemi. Asi už tehdy věděl proč...

10. 1. 2003
Od vzniku samostatné Československé republiky se v úřadě prezidenta československého či českého státu vystřídalo devět mužů. Havlův nástupce se stane desátou hlavou státu. Václav Havel je na Hradě 12 a půl roku, a stal se tak třetím nejdéle sloužícím prezidentem. Na prvním místě zůstává Tomáš Garrigue Masaryk (17 let a jeden měsíc), druhý je Gustáv Husák (14 a půl roku).
Monika Beňová
13. 1. 2003

O Európskej únii, politike, ideológii, Smere a o vojne

Monika Beňová, podpredsedníčka strany Smer
Narodila sa 15. augusta 1968. Vyštudovala gymnázium a dnes je poslucháčkou 3. ročníka Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. V roku 1993 začala súkromne podnikať a neskôr pracovala ako generálna riaditeľka spoločnosti Reebok na Slovensku. V roku 1997 sa stala generálnou riaditeľkou rádia Koliba, kde pôsobila dva roky. Podieľala sa na založení strany Smer a bola jej prvou generálnou manažérkou. Od roku 2001 je podpredsedníčka strany. V parlamentných voľbách v roku 2002 sa stala poslankyňou NR SR a neskôr predsedníčkou jej integračného výboru. Spoluzakladala nadáciu Malý princ a nadáciu Solidarita, ktorá sa neskôr premenovala na nadáciu SMER. Je vydatá a má syna Martina.

Stretli sme sa v Štrasburgu, keď po prvýkrát sedela delegácia niekoľkých slovenských poslancov v laviciach Európskeho parlamentu. Slovo o tomto podujatí prinieslo rozsiahlu reportáž. Medzi hlavné postavy našej integrácie patrí a bude patriť predsedníčka integračného výboru NR SR Monika Beňová, jedna zo zaujímavých a do istej miery aj kontroverzných postáv slovenskej politiky. Prišla z podnikateľského prostredia, nepatrí k najchudobnejším politikom, dnes je podpredsedníčka strany, ktorá sa usiluje nájsť stredoľavú identitu. Keďže prvá časť nášho rozhovoru sa diala ešte pred Summitom v Kodani a pred zásadnou programovou konferenciou strany Smer, rozhodli sme sa, že v rozhovore budeme pokračovať.

13. 1. 2003

Recenze knihy Záchrana sveta podža G.

Antónia Furjelová
Je príznačné, že aj hlavná hrdinka najnovšej novely Etely Farkašovej Záchrana sveta podľa G. si vypožičiava texty a citáty mnohých renesančných autorov. Bývalá neúspešná študentka fyziky, ktorá sa istý čas zaoberala filozofiou, chce aj na základe týchto textov nájsť spôsob, ako zachrániť svet pred jeho čoraz väčšou entropiou. Svet sa rozpadá, rozkladá a pocit tohto "svetového zneporiadňovania, rozkladačstva a rozvracačstva" má psychopatologické účinky na hlavnú postavu rozprávania.
13. 1. 2003

Európska únia sa stáva aktívnou v oblasti medzinárodnej bezpečnostnej politiky

Lucia Waldnerová
Bezpečnosť je legitímnym cieľom každej spoločnosti, preto prostriedky na zabezpečenie obrany tradične tvoria veľkú časť výdavkov každého štátu. Lenže jeho schopnosť samostatne sa postarať o vlastnú bezpečnosť v období globalizovanej spoločnosti rapídne klesla.

Najmocnejšie štáty európskeho kontinentu sa po skončení druhej svetovej vojny v snahe zabrániť jej opakovaniu rozhodli, prostredníctvom Európskeho združenia uhlia a ocele, sprehľadniť a sprístupniť si navzájom vojensky strategické odvetvia -- výrobu a spracovanie uhlia a ocele.

5. 2. 2003
Byla zrušena stará mailová adresa Jana Čulíka z roku 1995, jcu2@cableol.co.uk, prosím, pište na adresu J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk, případně na adresu redakce@blisty.cz, nebo culik@blisty.cz.
Štěpán Kotrba má svou hlavní adresu stepan@kotrba.cz. Adresa kotrba@blisty.cz je dočasně nefunkční.
5. 1. 2003
Děkujeme všem, kteří v roce 2002 podpořili svými dary provoz Britských listů. Apelujeme na všechny čtenáře, aby nám na provoz BL finančně přispěli. Všichni spolupracovníci časopisu na něm pracují ve veřejném zájmu zadarmo, případně ho dotují z vlastních zdrojů, někteří velmi podstatně. Finanční dary nám umožní dělat více práce ve veřejném zájmu s větším počtem spolupracovníků a profesionálněji.

Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník. Veškeré informace o tom, jak jsou darované peníze využívány, pravidelně zveřejňujeme. Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet č.: 431349001/2400 (2400 je kód banky), eBanka, a. s. Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1. Variabilní symbol pro příspěvky 2002 (ti, po nichž chce banka konstantní symbol, mohou použít 0558).Finanční dary Občanskému sdružení jsou odečitatelné od základu daně z příjmu.

18. 6. 2004

Ceník reklamy na BL

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
13. 1. 2003 Dobré a zlé v "ideologii bez ideologií"; v "náboženství bez náboženství" Ondřej  Prokopius
13. 1. 2003 Příjemnou a zajímavou sobotou v Londýně Jan  Čulík
13. 1. 2003 Česká literatura v postkomunismu Petr  Bílek
13. 1. 2003 Jak Spojené státy narušily suverenitu ČR a nikomu to nevadilo Martin D. Brown
13. 1. 2003 Monitor Jana Paula: Nadace ČFU se rozhodla pohřbít galerii Václava Špály Jan  Paul
13. 1. 2003 Monika Beňová: Ako pacifistka odmietam vojenské zásahy Ivan  Štefunko
12. 1. 2003 Židovské město: fašisté neprošli Petr  Záras
12. 1. 2003 Pochodňový pochod neonacistů a paradigma doby Štěpán  Kotrba
12. 1. 2003 Kde jsou limity svobody projevu Jan  Čulík
12. 1. 2003 Náckové si dupou po našem rozumu Ondřej  Hausenblas

Volba prezidenta ČR RSS 2.0      Historie >
13. 1. 2003 TV media o víkendu: Čekání na volbu prezidenta Josef  Trnka
12. 1. 2003 Kdo bude příštím prezidentem ČR   
12. 1. 2003 Ještě jednou o prezidentských milostech Zdeněk  Jemelík
10. 1. 2003 Do první volby prezidenta jde druhá garnitura Štěpán  Kotrba
10. 1. 2003 Devítihlavá saň česko-slovenské státnosti Štěpán  Kotrba
9. 1. 2003 Rozpad? Ne, byla to státní porážka! Petr  Uhl
8. 1. 2003 Proč uděluji milosti a amnestie Václav  Havel
8. 1. 2003 O neartikulované touze po pomstě Jan  Čulík
7. 1. 2003 Umění skandalizace Zdeněk  Jemelík
6. 1. 2003 TV media o víkendu: Úředníci a politici Josef  Trnka

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
8. 1. 2003 Policie v Londýně zatkla teroristy připravující jed   
7. 1. 2003 Z vězení v Afghánistánu do vězení v Americe   
6. 1. 2003 USA, Irák, Severní Korea, alžírské vraždění a dvojí morálka   
2. 1. 2003 Povede válka proti Iráku k oživení stagnující americké ekonomiky?   
1. 1. 2003 Američané přiznali, že bombardovali pákistánská vojska   
1. 1. 2003 Jsou světové vyhlídky na prahu roku 2003 pochmurné?   
31. 12. 2002 Extremista zastřelil v Jemenu tři americké pracovníky charitativní nemocnice   
31. 12. 2002 USA hrály klíčovou roli při vyzbrojování Saddáma Husajna   
30. 12. 2002 Míroví aktivisté chtějí jít do Iráku jako lidské štíty   
30. 12. 2002 Mučení na základně v Bagramu a jiná témata Josef  Brož

Školství RSS 2.0      Historie >
8. 1. 2003 O čekání na důstojné učitelské platy, na důstojné hodnocení učitelů, ale nejen o tom Jaroslav  Vávra
3. 1. 2003 Čeští studenti: "Skotská pohádka" Jan  Čulík
3. 1. 2003 Platy učitelů Radek  Sárközi
14. 12. 2002 Založení Učitelského odborového klubu - ASO   
26. 11. 2002 Stávková pohotovost v SOŠ na Praze 3   
20. 11. 2002 Ve jménu (vysokoškolského) zákona Topí  Pigula
30. 10. 2002 (Britské) univerzity "potřebují vybírat vysoké školné, mají-li obstát v mezinárodní konkurenci"   
11. 10. 2002 NATOidní normalizace? Účast na politickém školení je zase povinná... Václav  Votruba
9. 10. 2002 Škola včera, dnes... a možná ještě zítra Darius  Nosreti
23. 9. 2002 Skandál se známkováním britských maturit   

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
7. 1. 2003 Z vězení v Afghánistánu do vězení v Americe   
27. 11. 2002 Nigérie: má být popraven novinář   
27. 11. 2002 Feminismus, muslimský fundamentalismus a soutěž Miss World - už jen v třetím světě   
26. 11. 2002 V Londýně nebo v Africe, soutěž Miss World je stále ponižující   
21. 10. 2002 Sex nebo vztah?   
2. 10. 2002 Ženy v Iráku jsou svobodnější než v jiných arabských zemích   
29. 9. 2002 Feminismus - zbraň ženské emancipace Jean Bethke Elshtain
23. 9. 2002 Feminismus jako "mediální bublina" Eva  Presová
22. 9. 2002 Británie: další smrt malého dítěte, další selhání sociálních služeb   
17. 9. 2002 Nečisté kšeftovanie s právami žien Lubomír  Sedláčik

Povodně a změna klimatu RSS 2.0      Historie >
2. 11. 2002 Karlín volá o pomoc   
21. 10. 2002 Prosba o pomoc Jiří  Svoboda
19. 9. 2002 Co chcete vědět o ochranném systému metra a bojíte se zeptat   
16. 9. 2002 IBC Pobřežní: Libor Ambrozek svým způsobem uspokojil Jaromíra Kohlíčka Štěpán  Kotrba
12. 9. 2002 Akademicky trvalá udržitelnost Topí  Pigula
11. 9. 2002 Co vlastně znamenaly nedávné záplavy Eugen  Haičman
11. 9. 2002 Obavy se potvrdily: Dioxiny ze Spolany jsou v Labi   
9. 9. 2002 Poučíme se? Tři katastrofální selhání českých vodohospodářů a nejen jich Jan  Zeman
9. 9. 2002 Pražské metro: Subterra čerpá tam, kam ji poslalo město Praha Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý

Summit NATO v Praze RSS 2.0      Historie >
13. 1. 2003 Jak Spojené státy narušily suverenitu ČR a nikomu to nevadilo Martin D. Brown
13. 12. 2002 LN: "Přišel Brzezinski a položil si věci na stůl"... Jakub  Žytek
26. 11. 2002 Summit - Havlův nedramatický epilog Josef  Trnka
25. 11. 2002 NATO: žádná vize v Praze   
25. 11. 2002 Nejistota: jaká bude budoucnost NATO a sjednocené Evropy?   
25. 11. 2002 Ze summitu NATO: kdy se hodí francouzština   
25. 11. 2002 Už se to láme... Jan  Čulík
22. 11. 2002 NATO: Pražští vyděrači   
21. 11. 2002 Svět, NATO a my Petr  Kužvart
21. 11. 2002 NATO ztratilo nepřítele a hledá novou roli   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
6. 1. 2003 Inzerát (na dům, ve kterém už nechci bydlet) Jiří  Koubek
16. 12. 2002 Digitální média veřejné služby III. Zdeněk  Duspiva
16. 12. 2002 Soudnost, pane Berko, soudnost! Štěpán  Kotrba
13. 12. 2002 "Pekařství " nebo "ČT"? Jiří  Koubek
13. 12. 2002 KAUZA: Ostravská ČT   
12. 12. 2002 Milan Bouška: Propustili mě z ČT, protože ve mně viděli cizorodý element Jan  Čulík
7. 12. 2002 Hrůzné informace o řediteli brněnského studia ČT Zdeněk  Drahoš
5. 12. 2002 Kterak Jan Čulík pomáhal České televizi pochovat Netopýra Karel  Mašita
4. 12. 2002 Nával do televízneho kresla Lubomír  Sedláčik
3. 12. 2002 Investigace nebo propaganda? Jan  Čulík