3. 1. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 1. 2003

Platy učitelů

V poslední době se stále intenzivněji hovoří o tom, že by stávající tarifní tabulky měl nahradit tzv. kariérní řád, který by znamenal zlom v odměňování českých učitelů. Tyto dva způsoby vypočítávání platů ovšem nejsou jediným možným řešením, a proto jsem se rozhodl více se zamyslet nad klady a zápory různých systémů, podle kterých se mzdy pedagogů vytvářejí.

Tarify

V současné době platí tzv. tarifní platy (platnou tabulku najdete zde). Tento způsob odměňování je založen na tom, že více peněz dostane ten učitel, který ve školství vydrží delší dobu. Také se v něm zohledňuje výše úvazku a místo, kde učitel působí (na ZŠ má asi o 1.000 korun méně než na SŠ).

Klady tohoto systému spočívají v tom, že si každý učitel může dobře spočítat, kolik bude brát za 5 nebo i 32 let strávených ve škole. Také ředitelé ocení, že na platy učitelů dostanou právě tolik prostředků, kolik potřebují. Při tvorbě státního rozpočtu na příští rok se dobře počítají náklady, které půjdou na platy učitelů.

Zápory jsou také jasné. Tento systém nijak nemotivuje učitele, aby se dále vzdělávali, aby se lépe připravovali na své hodiny a aby dělali cokoliv navíc. Znemožňuje ředitelům lépe odměnit začínající učitele, a tudíž je vůbec do školství dostat. Nástupní plat kolem 10.000 hrubého je žalostně nízký, zvláště s výhledem, že váš maximální tarifní plat po 32 letech praxe bude činit asi 15.000, což je průměrná mzda v České republice... Další problém bude mít učitel, který na pár let "vysadí" a bude se věnovat jiné profesi nebo se bude vzdělávat. Tato doba se mu do praxe nezapočte. Kdyby si ale ponechal jednu hodinu na škole, tak ano... Přestože kvalifikovaní učitelé na ZŠ i SŠ mají titul Mgr., učitel na ZŠ dostane méně peněz a musí odučit více hodin... Shrneme-li to, je tento systém velmi demotivující. Naštěstí má ale určitou pojistku, která může některé zápory vyrovnat -- osobní ohodnocení.

Osobní ohodnocení

Osobní ohodnocení je nenárokovou složkou platu a jeho udělení je zcela v kompetenci ředitele školy. To znamená, že někteří učitelé nemusejí dostávat žádné, zatímco na jiných školách je v řádu tisíců korun. Moje osobní zkušenost ze dvou škol je taková, že na jedné pracuji za čistý tarifní plat a na druhé mám osobní ohodnocení ve výši zhruba 15%. Není to ovšem žádná odměna za práci navíc, ale spíše jakási kompenzace za nízký tarif, kterou dostávají všichni učitelé na škole ve stejné výši. Ředitelé si častokrát stěžují, že na nenárokové složky platu nedostali z ministerstva žádné peníze, nebo si šetří tyto peníze na konec roku. Podle mých zkušeností ale záleží hlavně na nich, jak s těmito prostředky nakládají a jak je využívají (zatím spíše nevyužívají) k motivaci učitelů.

Kariérní řád

V poslední době se řada učitelů i ministryně školství utíká k myšlence kariérního řádu jako k poslední spáse. Možná ale všechny naděje do něj vkládané budou marné. Žádný kariérní řád více peněz do školství nenalije a ze 4% HDP 6% neudělá! Kariérní řád je navíc velkou neznámou, protože učitelé ani ředitelé zatím neviděli žádný návrh, ke kterému by se mohli vyjádřit (k dispozici je pouze návrh můj, jistě v mnohém nedokonalý -- viz zde). Zatím to vypadá tak, že ho uvidí až po jeho schválení českými poslanci... O kladech i záporech se za této situace hovoří velmi těžce. Zkusme se ale nad nimi trochu zamyslet.

Klady kvalitního kariérního řádu budou spočívat v tom, že bude motivovat učitele, aby se dále vzdělávali. Také by mohl zmírnit propast mezi začínajícími a staršími učiteli. Mohl by také základní školství zbavit nekvalifikovaných sil, kterých je v současné době tak mnoho, že to má zničující vliv na jeho kvalitu. Plat bude opět nárokový, takže ředitelé dostanou od státu potřebné finanční prostředky.

Zápory vidím v tom, že kvalifikovaný a vzdělaný učitel nemusí znamenat kvalitní učitel. A vzdělávající se učitel může své hodiny pěkně flákat a místo toho se připravovat na nějaké testy... Vyvstává také otázka, kdo bude učitele hodnotit (udělovat jim atestace), a zda se tady neotvírá prostor pro korupci...

Francouzský model

V poslední době se hodně mluví o francouzském modelu, kde má velké slovo při odměňování učitele školní inspektor. Ten posuzuje kvalitu pedagogické práce učitele a schvaluje ředitelův návrh na platový postup učitele.

Škromachův model

Také náš ministr Škromach přišel s vlastním nápadem. Podle něj by škola (a tedy i učitelé) dostávali finanční prostředky podle úspěšnosti absolventů. Toto kritérium mi ale připadá spíše z žánru fantasy a prakticky je nerealizovatelné. Základním problémem je, jak bude poměřován poměr mezi vstupy a výstupy. Zkvalitní se "horší škola", tím že jí dáme méně peněz? Nemělo by právě naopak do takové školy začít proudit více finančních prostředků na trénink učitelů, modernější pomůcky atd.?

Smluvní platy

Kromě tarifů a kariérního řádu existuje i jiný systém, který už dnes funguje na soukromých školách. Plat učitele záleží prostě na dohodě mezi ním a ředitelem školy. To ovšem neznamená, že učitelé náhle dostanou více peněz. Platová hladina na současných soukromých školách je zhruba stejná jako na státních. Soukromé školy dostávají peníze na žáka (maximálně 90% normativu) a navíc mohou vybírat školné. Je tedy možné, že by tento systém musel jít ruku v ruce se zavedením školného na všech základních i středních školách, což by bylo zřejmě žádoucí, ale politicky je to zcela neprůchodné. Tento systém by zřejmě velmi přivítali všichni ředitelé, učitelé možná méně. Ministerstvo o něm nechce ve státních školách ani slyšet...

Klady jsou evidentní. Ředitel se nemusí řídit tabulkami, které si kdysi vymyslel nějaký úředník na ministerstvu a které jsou zcela mimo realitu a potřeby dané školy. V rukách dobrého ředitele by tento systém byl určitě výhodný i pro učitele.

Za zápory můžeme považovat to, že smluvní plat se ve státním rozpočtu na příští rok prakticky nedá naplánovat, a proto by byl velmi nenárokový... Zmenšil by se tlak na zvyšování výše finančních prostředků pro školství a mnozí učitelé by možná dostávali méně. Zvláště při současné praxi, kdy může učit každý, kdo na to má chuť, a vysokoškolsky vzdělaného pedagoga nahradí bez mrknutí oka středoškolák. V rukách špatného ředitele by zřejmě způsobil katastrofu.

Rakouský model

V této zemi funguje model jakýchsi kreditů. To znamená, že učitelé jsou odměňováni podle náročnosti úvazku. Každý předmět je nějak bodově ohodnocen. Např. čeština by v takovém systému měla více bodů než výtvarná výchova, protože její výuka je náročnější. Češtinář by tedy mohl mít stejně peněz jako výtvarkář, ale měl by nižší úvazek a logicky při stejném úvazku by měl i mnohem více peněz.

Závěrem

Způsob odměňování českých učitelů není otázkou odbornou, ale politickou. Bude záležet na ministerstvu školství, vládě a parlamentu, kterému systému dá zelenou. Jak je vidět, žádný z uvedených systémů není samospasitelný. Každý má klady i zápory. Zdá se však, že každý systém bude muset respektovat právo ředitele udělit kvalitnímu učiteli nějaké osobní ohodnocení a právo učitele na určitou minimální hodinovou mzdu, pod kterou nelze jít. A pokud má být české školství kvalitní, bude muset být tento systém nastaven tak, aby ze škol zmizeli nekvalifikovaní, nekvalitní a pasivní učitelé a vrátili se do něj pedagogové, kteří ho opustili kvůli žalostně nízkým platům a nulové perspektivě.

                 
Obsah vydání       3. 1. 2003
3. 1. 2003 Milan Kundera a jeho Nevědomost: Láska a odpor k vlastnímu hnízdu Jan  Čulík
2. 1. 2003 Má smysl srovnávat Havlův novoroční projev s projevem Tonyho Blaira? Jan  Čulík
30. 12. 2002 Československo po deseti letech: Lepší, než jsem si uměl představit Václav  Žák
3. 1. 2003 Čeští studenti: "Skotská pohádka" Jan  Čulík
3. 1. 2003 Platy učitelů Radek  Sárközi
1. 1. 2003 Jsou světové vyhlídky na prahu roku 2003 pochmurné?
1. 1. 2003 Pochmurný novoroční projev Tonyho Blaira
31. 12. 2002 USA hrály klíčovou roli při vyzbrojování Saddáma Husajna
30. 12. 2002 Americké úřady užívají proti svým protivníkům mučení
30. 12. 2002 Mučení na základně v Bagramu a jiná témata Josef  Brož
31. 12. 2002 Monitor Jana Paula: PF 2003 Na Irák! Jan  Paul
30. 12. 2002 Míroví aktivisté chtějí jít do Iráku jako lidské štíty
2. 1. 2003 Povede válka proti Iráku k oživení stagnující americké ekonomiky?
1. 1. 2003 Američané přiznali, že bombardovali pákistánská vojska
1. 1. 2003 Media uprostřed týdne: Havel končí, Špidla zdaleka ne Josef  Trnka
1. 1. 2003 Zástupný problém: Havlovy milosti Zdeněk  Jemelík
28. 12. 2002 Rozšírenie znamená nutnosť reformy Európskej rady Ľubomír  Tokár
30. 12. 2002 Oko za oko, zub za zub Jana  Matúšová
3. 1. 2003 Francie a reforma Společné zemědělské politiky: hledání doktríny Hélene  Delorme
3. 1. 2003 Pozadí americké politiky na Blízkém Východě Jiří G. Müller
30. 12. 2002 Slovensko 2002 - Tak dobre, ako sa len dá? Marián  Repa
5. 2. 2003 Pošta redakci
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
3. 1. 2003 Platy učitelů Radek  Sárközi
3. 1. 2003 Čeští studenti: "Skotská pohádka" Jan  Čulík
3. 1. 2003 Milan Kundera a jeho Nevědomost: Láska a odpor k vlastnímu hnízdu Jan  Čulík
3. 1. 2003 Pozadí americké politiky na Blízkém Východě Jiří G. Müller
2. 1. 2003 Má smysl srovnávat Havlův novoroční projev s projevem Tonyho Blaira? Jan  Čulík
1. 1. 2003 Jsou světové vyhlídky na prahu roku 2003 pochmurné?   
30. 12. 2002 Americké úřady užívají proti svým protivníkům mučení   
30. 12. 2002 Fidel na lopatkách Zdeněk  Jemelík
30. 12. 2002 Mučení na základně v Bagramu a jiná témata Josef  Brož
30. 12. 2002 Československo po deseti letech: Lepší, než jsem si uměl představit Václav  Žák
28. 12. 2002 Rozšírenie znamená nutnosť reformy Európskej rady Ľubomír  Tokár
27. 12. 2002 Deutsche Telekom prohrává bitvu o české zákazníky Štěpán  Kotrba
27. 12. 2002 Bude hladomoru na Zemi možno zabránit pouze, vzdají-li se bohaté země masa, ryb a mléčných výrobků?   
25. 12. 2002 Vánoce a třetí svět: Etiopie má splatit 500 milionů dolarů   
23. 12. 2002 USA zmařily dohodu o levných lécích pro třetí svět   

Školství RSS 2.0      Historie >
3. 1. 2003 Čeští studenti: "Skotská pohádka" Jan  Čulík
3. 1. 2003 Platy učitelů Radek  Sárközi
14. 12. 2002 Založení Učitelského odborového klubu - ASO   
26. 11. 2002 Stávková pohotovost v SOŠ na Praze 3   
20. 11. 2002 Ve jménu (vysokoškolského) zákona Topí  Pigula
30. 10. 2002 (Britské) univerzity "potřebují vybírat vysoké školné, mají-li obstát v mezinárodní konkurenci"   
11. 10. 2002 NATOidní normalizace? Účast na politickém školení je zase povinná... Václav  Votruba
9. 10. 2002 Škola včera, dnes... a možná ještě zítra Darius  Nosreti
23. 9. 2002 Skandál se známkováním britských maturit   
3. 9. 2002 Učitelé, zvedněte hlavu! Výzva k vyhlášení stávky   
2. 9. 2002 Klubko zmijí
aneb zneprůhlednění veřejné zakázky MŠMT na školení ICT koordinátorů
Jan  Wagner
30. 8. 2002 Učitelé nemohou hradit škody po povodních ze svých platů Radek  Sárközi
8. 8. 2002 Kritické myšlení   
3. 7. 2002 Vysvědčením se nemají děti trápit Pavel  Bráborec
20. 6. 2002 Hledají se odborníci na integraci Romů do českého školství