13. 1. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 1. 2003

Česká pošta: Vypláznout na ni jazyk a oblíznout
aneb neznalost zákona novináře neomlouvá

Tolik času , jako má pan Jánský bych chtěl mít též... Zjistit, co je listovní a poštovní tajemství trvá v době internetu přesně 0,5 vteřiny.

Jsou to termíny právních předpisů, z nichž jeden je termínem nejzákladnější právní normy - Listiny práv a svobod - a druhý termínem právního předpisu speciálního, upravujícího poštovní styk.

Nemusel jsem "investigativně" chodit na poštu a ptát se úřednic. Tím nechci říci, že úředník České pošty by neměl znát právní předpisy, pro jejichž nedodržování se může dostat až do kriminálu. Měly by mu být tím, čím byly v době, kdy své povídky do kapes psal Karel Čapek. Dnes dokonce i onen speciální předpis - zákon o poštovních službách - upravuje POVINNOST provozovatele poštovních služeb zajistit co nejlepší informovanost celé veřejnosti o základních službách.

Podle internetových stránek České pošty by každý občan měl mít možnost na kterékoli poště vyžádat k nahlédnutí všechny dokumenty, které způsob poskytování základních služeb velmi podrobně popisují. Pro běžné praktické použití by tam měly být veřejnosti k dispozici též zjednodušené informace - zejména přehled nabízených služeb s jejich základními charakteristikami (což je důležité pro odesílatele) a přehled zásad pro dodání (což je důležité pro adresáta).

Co ale chtít po poštovním úřadě někde v horní Lhotě, když samo centrum - internetové stránky České pošty má na svém serveru neaktuální a zavádějící údaje a ty, které má mít každá pošta, ty nemá ... Česká pošta nespadá od 1. 1. 2003 pod ministerstvo dopravy a spojů, ale celý úsek 3 MDS ČR - odbory telekomunikací a poštovních služeb - "spadl" podle zákona č. 517/2002 Sb. pod Mlynářovo ministerstvo informatiky.

Takže za prvé - neznalost zákona neomlouvá nikoho, zejména ne toho, kdo chce psát do novin. Základní pravidlo "výslechu" tiskového mluvčího zní: ptát se na to, co už vím odjinud. Jen tak lze předejít následnému převyprávění pohádek pro malé děti. Za druhé - šlompáctví, neprofesionalita a neinformovanost uvnitř České pošty nebude zřejmě ojedinělým jevem v této instituci, ale pravidlem pro postup. Jinak si aroganci tiskového mluvčího vůči kolegovi Jánskému nedokážu vysvětlit. Poskytovat co nejvíce a co nejúplnější informace je totiž jeho základní pracovní povinnost. Neplní ji.

Poštovní tajemství

29/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. ledna 2000
o poštovních službách a o změně některých zákonů


§ 16

(1) Provozovatel, osoba účastnící se poskytování poštovních služeb, osoba vykonávající kontrolu podle § 33 odst. 2 písm. c) a příjemce, který není adresátem, (dále jen "nositel poštovního tajemství") mají povinnost zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se poštovních zásilek a poštovních poukazů, které se při své činnosti dozvěděli. Takových údajů smějí využívat jen pro potřeby poskytování poštovní služby nebo kontroly; nesmějí umožnit, aby se s nimi neoprávněně seznámila jiná osoba. Odesílatel nebo adresát, případně jejich zástupci nebo právní nástupci mohou nositele poštovního tajemství povinnosti mlčenlivosti zprostit.

(2) Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 1 se nevztahuje na údaje, ze kterých nevyplývá, kdo byl odesílatelem ani kdo byl adresátem.

(3) Porušením povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1 není, pokud nositel poštovního tajemství sdělí údaje, které jsou předmětem poštovního tajemství, odesílateli nebo adresátovi, popřípadě jejich zástupci nebo právnímu nástupci.

(4) Nositel poštovního tajemství má podle zvláštních právních předpisů povinnost sdělit oprávněným osobám údaje o poštovní zásilce nebo poštovním poukazu nebo jim umožnit, aby se s těmito údaji seznámily. V těchto případech se na nositele poštovního tajemství nevztahuje ustanovení odstavce 1.


Listovní tajemství

29/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. ledna 2000
o poštovních službách a o změně některých zákonů


§ 8
Otevření poštovní zásilky

(5) Obsah poštovní zásilky smí být při jejím otevření prohlížen jen v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu otevření. U písemností musí být zajištěna ochrana listovního tajemství.

§ 9
Prodej poštovní zásilky provozovatelem

(3) Prodat nelze takový obsah poštovní zásilky, na který se vztahuje listovní tajemství.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
Hlava druhá
Lidská práva a základní svobody
Oddíl první
Základní lidská práva a svobody

Článek 13

Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.

                 
Obsah vydání       13. 1. 2003
12. 1. 2003 Náckové si dupou po našem rozumu Ondřej  Hausenblas
11. 1. 2003 Sobota podvečer: přímá akce proti pochodu "hnědé špíny" Štěpán  Kotrba
12. 1. 2003 Pochodňový pochod neonacistů a paradigma doby Štěpán  Kotrba
11. 1. 2003 Policejní plukovník Žák k neonacistům: "Tentokrát jsme byli tolerantní..." Štěpán  Kotrba
12. 1. 2003 Kde jsou limity svobody projevu Jan  Čulík
12. 1. 2003 Židovské město: fašisté neprošli Petr  Záras
13. 1. 2003 Jak Spojené státy narušily suverenitu ČR a nikomu to nevadilo Martin D. Brown
12. 1. 2003 Ještě jednou o prezidentských milostech Zdeněk  Jemelík
13. 1. 2003 Příjemnou a zajímavou sobotou v Londýně Jan  Čulík
13. 1. 2003 Česká literatura v postkomunismu Petr  Bílek
13. 1. 2003 Monitor Jana Paula: Nadace ČFU se rozhodla pohřbít galerii Václava Špály Jan  Paul
13. 1. 2003 Diskuse na téma Česká umělecká kritika
13. 1. 2003 TV media o víkendu: Čekání na volbu prezidenta Josef  Trnka
13. 1. 2003 Kolik tajemství má Česká pošta? Petr  Jánský
13. 1. 2003 Česká pošta: Vypláznout na ni jazyk a oblíznout
aneb neznalost zákona novináře neomlouvá
Štěpán  Kotrba
12. 1. 2003 Petice za veřejný soud s Vladimírem Hučínem
13. 1. 2003 Jaké petice jsou přípustné
13. 1. 2003 Klabačka kritizuje Britské listy
10. 1. 2003 Bojkotujme T-Mobile
10. 1. 2003 Do první volby prezidenta jde druhá garnitura Štěpán  Kotrba
10. 1. 2003 Devítihlavá saň česko-slovenské státnosti Štěpán  Kotrba
13. 1. 2003 Monika Beňová: Ako pacifistka odmietam vojenské zásahy Ivan  Štefunko
13. 1. 2003 Všenápravou proti všedeštrukcii Antónia  Furjelová
13. 1. 2003 Jednotky EÚ v Bosne a Hercegovine Lucia  Waldnerová
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 1. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2002 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Česká pošta RSS 2.0      Historie >
13. 1. 2003 Kolik tajemství má Česká pošta? Petr  Jánský
13. 1. 2003 Česká pošta: Vypláznout na ni jazyk a oblíznout
aneb neznalost zákona novináře neomlouvá
Štěpán  Kotrba
10. 1. 2003 Proč senátor Hadrava nejedná v kauze Železný důsledněji? Petr  Jánský
10. 1. 2003 O listovním tajemství Petr  Jánský
10. 1. 2003 Tak funguje Česká pošta přece běžně Jindra  Vavruška
9. 1. 2003 Jak funguje Česká pošta Petr  Jánský
19. 7. 2002 K funkčnosti služeb České pošty Daniela  Pilařová
18. 7. 2002 Monitor Jana Paula: Státní podnik Česká pošta se chová velmi privátně Jan  Paul
17. 7. 2002 Vysoká úroveň České pošty Jan  Čulík
12. 6. 2002 Společnost Česká pošta shromažďuje osobní údaje občanů. Má na to povolení od Úřadu pro ochranu osobních údajů? Daniela  Pilařová
26. 2. 2002 Zprivatizujme Českou poštu! Martin  Jareš