13. 1. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 1. 2003

Európska únia sa stáva aktívnou v oblasti medzinárodnej bezpečnostnej politiky

Jednotky EÚ v Bosne a Hercegovine

Lucia Waldnerová
Bezpečnosť je legitímnym cieľom každej spoločnosti, preto prostriedky na zabezpečenie obrany tradične tvoria veľkú časť výdavkov každého štátu. Lenže jeho schopnosť samostatne sa postarať o vlastnú bezpečnosť v období globalizovanej spoločnosti rapídne klesla.

Najmocnejšie štáty európskeho kontinentu sa po skončení druhej svetovej vojny v snahe zabrániť jej opakovaniu rozhodli, prostredníctvom Európskeho združenia uhlia a ocele, sprehľadniť a sprístupniť si navzájom vojensky strategické odvetvia -- výrobu a spracovanie uhlia a ocele.

Dali tým najavo vôľu zjednotiť spoluprácu, ktorá sa postupne rozšírila takmer na všetky sféry štátnej činnosti. Vtedy existujúce predstavy o jednotnej bezpečnostnej politike sa však zrealizovať nepodarilo. Dnes je situácia iná. Európska demokracia sa stabilizovala a členské krajiny Európskej únie, spoliehajúc sa na "princíp demokratického mieru", podľa ktorého demokratické spoločnosti nikdy nevedú proti sebe vojnu, sa po alarmujúcom Balkánskom konflikte rozhodli aktívne vstúpiť do medzinárodnej bezpečnostnej politiky. Hoci forma, ktorú si únia na tento cieľ vybrala, poukazuje na budúci charakter európskej intervencie do diania vo svete, niekoľko dôležitých aspektov ostáva nejasných.

Európska revolúcia?

Európa sa usiluje nájsť vlastnú odpoveď nielen na globálnu ekonomiku, ale aj globálnu politiku. Po zjednotení národných hospodárstiev by sa rada stala relevantným medzinárodným aktérom, pričom naráža na odpor Spojených štátov, odvolávajúcich sa na funkčnosť NATO a kontraproduktivitu separatistických snáh starého kontinentu. Jednotka rýchleho nasadenia, ktorá tvorí jadro Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky od summitu v Kolíne v roku 1999, však úplne závisí od prostriedkov NATO (bolo by neefektívne a finančne nezvládnuteľné budovať len Európe vlastné vojenské kapacity) a únii ostávajú dve možnosti. Ako súčasť aliancie nebude môcť konať, pokiaľ na otázku vstupu Turecka do EÚ, nedostane Ankara (pozitívnu) odpoveď. Tým by však únia zároveň oslabila svoj vplyv voči USA, ktorých je Turecko tradičným strategickým partnerom. Alternatívou by bolo začať skutočne vystupovať ako celok a presadiť jednotnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku ešte pred rozšírením, ktoré otriasa štruktúrami EÚ. Je to väčšia výzva, ako sa na prvý pohľad zdá. Sám Javier Solana, bývalý generálny sekretár NATO a terajší vysoký predstaviteľ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ, priznáva, že napriek všetkým snahám ostala európska politika politikou národných štátov.

Globálna politika podľa predstáv EÚ sa riadi inými princípmi než politika vedená USA. Nielen z toho dôvodu, že na rozdiel od USA únia ešte len pracuje na vybudovaní si postavenia na medzinárodnej scéne. Faktom je, že Európa s vojnami poznačenou minulosťou a demokraticky konzervatívnou prítomnosťou dodáva národnej i nadnárodnej politike špecifické zafarbenie. Vplyvní aktéri ako Francúzsko, Veľká Británia a predovšetkým Nemecko sa musia správať veľmi obozretne a musia byť schopní zodpovedať sa pred obyvateľstvom, extrémne citlivým na demokratické defekty. Chápanie demokracie je totiž zásadným prvkom, ktorý formuje politiku štátov a nekritické akceptovanie totalitárnych tendencií spoločnosťou uľahčuje svojvoľné konanie štátu a necháva prítomnosť "demokratického deficitu" nepovštimnutou -- často v mene univerzálnych protivníkov, ako sú boj proti hladu, terorizmus či porušovanie ľudských práv. Európska spoločnosť, pozorne sledujúca dodržiavanie demokratických princípov a spoliehajúca sa na národné orgány, stojí pred obrovskou výzvou, pokiaľ chce hovoriť jedným hlasom do zahraničia a medzinárodných organizácií.

Je smutne známe, že globálne inštitúcie sa nedajú demokraticky reformovať. Únia zápasí s takouto kritikou a nemôže si dovoliť podkopať vlastné základy ďalším spochybnením svojej politiky. Pokiaľ by skutočne chcela v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky reprezentovať záujmy obyvateľstva všetkých členských krajín, ostáva otázne či ide o splniteľný cieľ; či niečo ako jednotné záujmy štátov únie v tejto oblasti existuje. Jeden aktuálny príklad potvrdzuje, že skutočne jestvuje. Zároveň dáva odpoveď na otázku, v akej forme chce Európa jednotne zasahovať do medzinárodného diania a neznížiť pritom svoju dôveryhodnosť.

Opatrný začiatok

Vezmime si ako príklad jednu z členských krajín EÚ a pozrime sa bližšie na to, do akých problémov sa ako medzinárodný aktér dostáva. Nemecko sa spolu s Angolou, Čile, Pakistanom a Španielskom stalo od 1. januára 2003 na dva roky dočasným členom Bezpečnostnej rady OSN. Ako odporca medzinárodného vojenského zásahu proti Iraku sa dostáva do extrémne nevýhodnej pozície a každý výrok jeho zástupcov bude ostro sledovaný vnútri i mimo vlastných hraníc. Veď ako krajina čoraz aktívnejšie sa podieľajúca na budovaní policajných štruktúr zabezpečujúcich dlhodobé udržanie mieru (ako sa vyjadril minister vnútra Schily) po vyostrených medzinárodných konfliktoch, sledujúc vlastné politické ciele, v obrovskej miere ovplyvňuje charakter politiky Európskej únie.

V rámci Dohody o spoločnej činnosti EÚ z 11. marca 2002 o misii na Balkáne, ktorá bola privítaná v rámci OSN rezolúciou 1396, sa od 1. januára 2003 deväťdesiat nemeckých policajtov zúčastní na Policajnej misii EÚ v Bosne a Hercegovine. Podľa cieľov prílohy 11 Daytonskej dohody sa budú zaoberať monitorovaním, poradenstvom a inšpekciami s cieľom poskytnúť poradenstvo pri tamojšej výstavbe štátoprávnych štruktúr. Na misii sa zúčastní 512 policajtov z pätnástich členských a osemnástich nečlenských krajín EÚ. Misia nemá nijaké exekutívne právomoci a nie je ozbrojená. Má k dispozícii 20 miliónov eur z rozpočtu únie a svoju úlohu by mala splniť do konca roka 2005. Je prvou spoločnou akciou, ktorú sa únia rozhodla podniknúť v rámci Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky a ktorou dokazuje, že sa mieni zapájať do dlhodobého riešenia medzinárodných kríz a má vôľu posilniť v tomto smere svoju pozíciu. Pre Nemecko, ktoré ešte stále bojuje s neslávnou vojenskou históriou, je misia takmer dokonalým riešením, pre ďalšie členské krajiny podobne. Nejde o útočnú ani nijakým spôsobom otáznu akciu. Súhlas obyvateľstva nie je nutný a ak by sa niektorý štát rozhodol pre referendum, jeho úspech je takmer zaručený. Tým, že ide o spoločnú akciu v mene mieru na Balkáne, je jednoduché zjednotiť národné hlasy a financovanie cez úniu je prijateľnejšie než národné.

Európsku zahraničnú a bezpečnostnú politiku momentálne nie je dobré preceňovať v smere vyrovnania síl s USA. V nijakom prípade to však nemusí byť jej slabosťou, práve naopak. Zachovaním si národného charakteru si na jednej strane nebude môcť robiť nárok na rovnocenné postavenie so Spojenými štátmi, na druhej strane rozširovaním a dlhodobými projektmi (teda zameraním sa na udržanie mieru, nie presadzovaním vlastnej vôle a záujmov) dáva vlastnú pečať politike, s ktorou sa stotožňuje a v rámci ktorej dokáže nielen sledovať spoločné ciele, ale aj brať ohľad na obyvateľstvo, ktoré reprezentuje. A citlivé zaobchádzanie s demokratickými princípmi a vlastnými slovami je jednoznačne pozitívnym úvodom do činnosť únie v oblasti bezpečnosti.

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       13. 1. 2003
12. 1. 2003 Náckové si dupou po našem rozumu Ondřej  Hausenblas
11. 1. 2003 Sobota podvečer: přímá akce proti pochodu "hnědé špíny" Štěpán  Kotrba
12. 1. 2003 Pochodňový pochod neonacistů a paradigma doby Štěpán  Kotrba
11. 1. 2003 Policejní plukovník Žák k neonacistům: "Tentokrát jsme byli tolerantní..." Štěpán  Kotrba
12. 1. 2003 Kde jsou limity svobody projevu Jan  Čulík
12. 1. 2003 Židovské město: fašisté neprošli Petr  Záras
13. 1. 2003 Jak Spojené státy narušily suverenitu ČR a nikomu to nevadilo Martin D. Brown
12. 1. 2003 Ještě jednou o prezidentských milostech Zdeněk  Jemelík
13. 1. 2003 Příjemnou a zajímavou sobotou v Londýně Jan  Čulík
13. 1. 2003 Česká literatura v postkomunismu Petr  Bílek
13. 1. 2003 Monitor Jana Paula: Nadace ČFU se rozhodla pohřbít galerii Václava Špály Jan  Paul
13. 1. 2003 Diskuse na téma Česká umělecká kritika
13. 1. 2003 TV media o víkendu: Čekání na volbu prezidenta Josef  Trnka
13. 1. 2003 Kolik tajemství má Česká pošta? Petr  Jánský
13. 1. 2003 Česká pošta: Vypláznout na ni jazyk a oblíznout
aneb neznalost zákona novináře neomlouvá
Štěpán  Kotrba
12. 1. 2003 Petice za veřejný soud s Vladimírem Hučínem
13. 1. 2003 Jaké petice jsou přípustné
13. 1. 2003 Klabačka kritizuje Britské listy
10. 1. 2003 Bojkotujme T-Mobile
10. 1. 2003 Do první volby prezidenta jde druhá garnitura Štěpán  Kotrba
10. 1. 2003 Devítihlavá saň česko-slovenské státnosti Štěpán  Kotrba
13. 1. 2003 Monika Beňová: Ako pacifistka odmietam vojenské zásahy Ivan  Štefunko
13. 1. 2003 Všenápravou proti všedeštrukcii Antónia  Furjelová
13. 1. 2003 Jednotky EÚ v Bosne a Hercegovine Lucia  Waldnerová
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 1. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2002 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
13. 1. 2003 Jednotky EÚ v Bosne a Hercegovine Lucia  Waldnerová
10. 1. 2003 Konvent EU: Ven z černé kuchyně myšlenek! Josef  Brož
9. 1. 2003 Romové: Hanba jednoho kontinentu   
6. 1. 2003 NATO a technologie: Evropa se vzdaluje od moci Jan  Burian
3. 1. 2003 Francie a reforma Společné zemědělské politiky: hledání doktríny Hélene  Delorme
28. 12. 2002 Rozšírenie znamená nutnosť reformy Európskej rady Ľubomír  Tokár
18. 12. 2002 Riziká privatizácie vodární a kanalizácií Roman  Havlíček
16. 12. 2002 TV média o víkendu: Současná koalice (ne)má správné lidi na svém místě Josef  Trnka
13. 12. 2002 Uchazečské země pohlížejí na rozšiřování EU s nedůvěrou a s trpkostí   
10. 12. 2002 Rozšiřování EU by se mohlo zdržet - žadatelské země chtějí víc peněz   
9. 12. 2002 Jaká bude nová Evropská unie?   
2. 12. 2002 Jak si Západ pěstuje smetiště své technologické civilizace   
28. 11. 2002 EU nezabrání tomu, aby Europol Americe poskytl osobní data Evropanů   
25. 11. 2002 Nejistota: jaká bude budoucnost NATO a sjednocené Evropy?   
12. 11. 2002 Media Observatory ČR k nejvážnější situaci tisku v ČR od roku 1989   

Globalizace RSS 2.0      Historie >
13. 1. 2003 Jednotky EÚ v Bosne a Hercegovine Lucia  Waldnerová
18. 12. 2002 Vánoce Štěpán  Kotrba
18. 12. 2002 Riziká privatizácie vodární a kanalizácií Roman  Havlíček
18. 12. 2002 NO SANTA: protest proti symbolu spotřebních vánoc Štěpán  Kotrba
16. 12. 2002 Digitální média veřejné služby III. Zdeněk  Duspiva
5. 11. 2002 Kde jsou hranice demokracie Petr  Baubín
8. 10. 2002 Česká média v průběhu zasedání MMF/SB 2000 nebyla nestranná Eva  Kunzová
23. 9. 2002 Anarchisté odmítají přeceňování významu pražského zasedání NATO Štěpán  Kotrba
23. 8. 2002 Automobilisté v Londýně budou platit za jízdu do města   
22. 8. 2002 Digitální média veřejné služby II - příprava digitální televize Zdeněk  Duspiva
12. 8. 2002 České tekno - specifika viděné očima insidera   
5. 8. 2002 Do It Yourself: Techno scéna a ilegální parties   
5. 8. 2002 New Age travellers - nomádi nového tisíciletí   
5. 8. 2002 Czechtek 2002 - zpráva z festivalu Arim  Mimory, Ládis Kylar

Názory a argumenty ze Slovenska RSS 2.0      Historie >
13. 1. 2003 Všenápravou proti všedeštrukcii Antónia  Furjelová
13. 1. 2003 Jednotky EÚ v Bosne a Hercegovine Lucia  Waldnerová
13. 1. 2003 Monika Beňová: Ako pacifistka odmietam vojenské zásahy Ivan  Štefunko
9. 1. 2003 Primitívi, pľuvance a parfumy - zamyšlenie nad mŕtvym mužom Marián  Repa
9. 1. 2003 Rozpad? Ne, byla to státní porážka! Petr  Uhl
9. 1. 2003 Nanebovstúpenie Júliusa Satinského Albert  Marenčin jr.
8. 1. 2003 Svet vnímam bez komplexov Martina  Nemethová, Martin Muránsky
8. 1. 2003 Teplá voda v straníckych peniazoch Lubomír  Sedláčik
7. 1. 2003 Štát nemá nástroje dohľadu zamerané proti finančným pytliakom Vladimír  Bačišin
7. 1. 2003 Akýže sú to Európania? Ivan  Štefunko
6. 1. 2003 Nebudú vylepšovať, aby sa likvidovali Lubomír  Sedláčik
6. 1. 2003 HZDS s.r.o. Marián  Repa
30. 12. 2002 Československo po deseti letech: Lepší, než jsem si uměl představit Václav  Žák
30. 12. 2002 Matematické úlohy pre dnešných slovenských školákov