13. 1. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 1. 2003

Všenápravou proti všedeštrukcii

Recenze knihy Záchrana sveta podža G.

Antónia Furjelová
Je príznačné, že aj hlavná hrdinka najnovšej novely Etely Farkašovej Záchrana sveta podľa G. si vypožičiava texty a citáty mnohých renesančných autorov. Bývalá neúspešná študentka fyziky, ktorá sa istý čas zaoberala filozofiou, chce aj na základe týchto textov nájsť spôsob, ako zachrániť svet pred jeho čoraz väčšou entropiou. Svet sa rozpadá, rozkladá a pocit tohto "svetového zneporiadňovania, rozkladačstva a rozvracačstva" má psychopatologické účinky na hlavnú postavu rozprávania.

Konvergencia tém z Farkašovej skorších poviedok a noviel (motív spolužitia matky s mentálne postihnutým synom v Dni za dňom, motív problematického vzťahu matky a dcéry v novele Po dlhom mlčaní, témy hľadania dvojníčky, pocitov osamotenosti v Hodine zapadajúceho slnka) sa dovŕšila v próze, ktorá je mapovaním mentálneho priestoru psychicky chorej osoby s dôrazom na jej vzťah k matke, s ktorou žije v ich spoločnom byte. Aj toto prostredie, prostredie súkromného, je plné problémov, keďže chorobná upratovacia mánia hlavnej hrdinky je najčastejším zdrojom konfliktov s jej matkou. Ako ju znepokojuje neporiadok v priestore (nerovná hladina krupice v nádobe, váza posunutá mimo stredu konferenčného stolíka), tak je zaskočená aj zmenami fixného denného programu, napríklad neplánovanou návštevou divadla či príchodom vopred neohlásenej návštevy.

G. upratuje vlastne všade. Nielen to, čo je doma, ale aj svet vonku, za oknami bytu, posudzuje predovšetkým ako ten, ktorý treba upratať. Neporiadok a špina na uliciach, v parkoch, v dopravných prostriedkoch ju znepokojuje do takej miery, že sa neovládne a upravuje, odpratáva, prilepuje odtrhnuté alebo neprilepené časti plagátikov. To je však len jeden z prejavov strachu G. o svet. Podstatnejší a omnoho bolestivejší pre G. je fakt zbrojenia, prírodných a ekologických katastrof, fakt dopravných nehôd a havárií s desiatkami a stovkami mŕtvych, fakt ľudského nešťastia a utrpenia. G. si uvedomuje, že proti tomu sa nedá bojovať upratovaním. Hľadá iné, takpovediac spásonosné riešenie a v súvislosti s viacpočetným tematizovaním nadprirodzenej božskej existencie jej ako jediné možné riešenie príde na um spasenie, vykúpenie sveta, pričom seba považuje za jeho hlavnú dejateľku.

Moment upratovania však na chvíľu Farkašová povytiahne aj do všeobecnejšej roviny v zmysle žien ako upratovačiek sveta, tých večne zaneprázdnených upratujúcich, ktoré svet naprávajú, upravujú, zahladzujú, vyrovnávajú.

Idea poriadku naznačuje možnosť fixnej usporiadanosti, presnej konfigurácie stálych miest. Os, po ktorej sa G. vo svojom životnom rytme pohybuje, je prísne monotónna. Byt, mesto, nemocnica. Vedľajšie postavy Farkašovej rozprávania, ktoré v tomto kontexte vystupujú, sú formované skrze stratu pôvodných čŕt, zviazaných s ich rolou alebo statusom. Tí, ktorí majú liečiť, moderní liečitelia v bielych plášťoch v sterilnom prostredí nemocničných ambulancií, vlastne neliečia, len predpisujú lieky. Matka G., vystupuje vo veľmi nerovnom vzťahu s dcérou, je tá, ktorá sa len prispôsobuje a potichu akceptuje všetky rozhodnutia G. kvôli jej chorobe.

Príbeh G. je aj príbehom o hľadaní svojho miesta vo svete. Hrdinka rozprávania uvažuje, "kde má vo svete svoje pevné miesto, svoje zadané súradnice... bez súradníc sa nemožno zorientovať, nemožno mať vlastnú identitu, jestvuje azda niečo dôležitejšie ako vzťažné body, body zaručujúce pevnú usporiadanosť?" (s. 87). Pravda, ku ktorej v tomto zmysle dospeje, vôbec nie je nová: "...čiastočky sveta, všetky jeho súčasti, energie, udalosti sú navzájom poprepájané, všetky do jednej, ... zo sveta si nemožno odmyslieť ani najmenšiu..." (s. 102)

Všetko so všetkým súvisí, všetko má svoje prirodzené miesto, a predsa akoby miesta pre veľmi dôležité veci chýbali. Akútny pocit osamotenosti a hľadanie (aspoň fiktívnej) dvojníčky nenaruší ani vízia choroby a prípadnej smrti matky. K zhoršenému zdravotnému stavu matky ostáva G. chladná, väčší problém pre ňu predstavuje otázka usporiadania nového množstva liekov, ktoré matka dostala a uvedomenie nevyhnutnosti vlastnej smrti v súvise s tým, že nebude nikoho, kto by sa neskôr usiloval o všenápravu sveta. Únik pred samotou vo svete preplnenom ľuďmi a ich aroganciou, pred pocitmi neporozumenia, nepochopenia, ba až "nepočúvania" a "nedívania sa" (lekár nevidí G., G. nechce vidieť neporiadok v meste) osnovala Farkašová ako utiekanie sa k predpokladanej Najvyššej bytosti. Boh však nedostáva funkciu svetového záchrancu, ale osobného spoločníka.

Hromadenie udalostí, napospol malých, drobných, s ktorými sa však G. len veľmi ťažko vyrovnáva, spôsobuje eskaláciu duševného vypätia hlavnej hrdinky a vedomie nutnosti urobiť niečo. Toto nutkanie privedie G. na myšlienku vykúpiť svet, spasiť ho. Farkašovej rozprávanie tak nestráca svoju vnútornú príbehovosť, kumulácia problémov zo strany hlavnej postavy vrcholí v akte uvedomenia si svojej "vykupiteľskej úlohy". Nenasleduje však nejaký akt činu, ani nijaké rozhodnutie. Narastanie nepokoja, pocit, že sa opäť nedá voči niečomu brániť prípadne niečomu zabrániť akoukoľvek formou vzdoru a z toho prameniaca bezmocnosť a ochabnutosť, vedú hlavnú hrdinku ku spánku, snom a sneniam -- to je jediná cesta "záchrany", ktorú je psychicky chorá G. schopná ponúknuť.

Na druhej strane nás, čitateľov, autorka usvedčuje z nevšímavosti a ľahostajnosti -- asi najrozšírenejšej modernej formy civilizačnej choroby. Necitlivosť "zdravých" voči chorým pomerom tak motivuje "chorých", aby prišli napraviť svet.

Recesia, ktorú Farkašová ponúka v postave chorej G., keď táto chce spasiť chorý svet, je vlastne výsmechom svetu, ktorý sa ako celok stal jednou veľkou loďou bláznov.

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       13. 1. 2003
12. 1. 2003 Náckové si dupou po našem rozumu Ondřej  Hausenblas
11. 1. 2003 Sobota podvečer: přímá akce proti pochodu "hnědé špíny" Štěpán  Kotrba
12. 1. 2003 Pochodňový pochod neonacistů a paradigma doby Štěpán  Kotrba
11. 1. 2003 Policejní plukovník Žák k neonacistům: "Tentokrát jsme byli tolerantní..." Štěpán  Kotrba
12. 1. 2003 Kde jsou limity svobody projevu Jan  Čulík
12. 1. 2003 Židovské město: fašisté neprošli Petr  Záras
13. 1. 2003 Jak Spojené státy narušily suverenitu ČR a nikomu to nevadilo Martin D. Brown
12. 1. 2003 Ještě jednou o prezidentských milostech Zdeněk  Jemelík
13. 1. 2003 Příjemnou a zajímavou sobotou v Londýně Jan  Čulík
13. 1. 2003 Česká literatura v postkomunismu Petr  Bílek
13. 1. 2003 Monitor Jana Paula: Nadace ČFU se rozhodla pohřbít galerii Václava Špály Jan  Paul
13. 1. 2003 Diskuse na téma Česká umělecká kritika
13. 1. 2003 TV media o víkendu: Čekání na volbu prezidenta Josef  Trnka
13. 1. 2003 Kolik tajemství má Česká pošta? Petr  Jánský
13. 1. 2003 Česká pošta: Vypláznout na ni jazyk a oblíznout
aneb neznalost zákona novináře neomlouvá
Štěpán  Kotrba
12. 1. 2003 Petice za veřejný soud s Vladimírem Hučínem
13. 1. 2003 Jaké petice jsou přípustné
13. 1. 2003 Klabačka kritizuje Britské listy
10. 1. 2003 Bojkotujme T-Mobile
10. 1. 2003 Do první volby prezidenta jde druhá garnitura Štěpán  Kotrba
10. 1. 2003 Devítihlavá saň česko-slovenské státnosti Štěpán  Kotrba
13. 1. 2003 Monika Beňová: Ako pacifistka odmietam vojenské zásahy Ivan  Štefunko
13. 1. 2003 Všenápravou proti všedeštrukcii Antónia  Furjelová
13. 1. 2003 Jednotky EÚ v Bosne a Hercegovine Lucia  Waldnerová
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 1. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2002 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Názory a argumenty ze Slovenska RSS 2.0      Historie >
13. 1. 2003 Všenápravou proti všedeštrukcii Antónia  Furjelová
13. 1. 2003 Jednotky EÚ v Bosne a Hercegovine Lucia  Waldnerová
13. 1. 2003 Monika Beňová: Ako pacifistka odmietam vojenské zásahy Ivan  Štefunko
9. 1. 2003 Primitívi, pľuvance a parfumy - zamyšlenie nad mŕtvym mužom Marián  Repa
9. 1. 2003 Rozpad? Ne, byla to státní porážka! Petr  Uhl
9. 1. 2003 Nanebovstúpenie Júliusa Satinského Albert  Marenčin jr.
8. 1. 2003 Svet vnímam bez komplexov Martina  Nemethová, Martin Muránsky
8. 1. 2003 Teplá voda v straníckych peniazoch Lubomír  Sedláčik
7. 1. 2003 Štát nemá nástroje dohľadu zamerané proti finančným pytliakom Vladimír  Bačišin
7. 1. 2003 Akýže sú to Európania? Ivan  Štefunko
6. 1. 2003 Nebudú vylepšovať, aby sa likvidovali Lubomír  Sedláčik
6. 1. 2003 HZDS s.r.o. Marián  Repa
30. 12. 2002 Československo po deseti letech: Lepší, než jsem si uměl představit Václav  Žák
30. 12. 2002 Matematické úlohy pre dnešných slovenských školákov