3. 12. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 12. 2002

Investigace nebo propaganda?

Břetislav Rychlík rozesílal minulý týden svým známým energické esemesky: "V pondělí [25.11.] vyjde v Literárních novinách materiál o korupci v brněnské ČT!"

Nevím, jakou představu má Břetislav Rychlík o investigativní novinářské práci, ale po přečtení článku Jiřího Leschtiny (který se po vyhazovu z MFD uchytil v Patočkových a Kocábových Literárních novinách, které vždy nekriticky podporovaly kauzu vzbouřenců z České televize) "Ředitelé z mokré čtvrti" je zjevné, že Rychlíkovy esemesky byly - máme-li to říci eufemisticky - poněkud nadnesené.

Aniž bych se chtěl jakkoliv zastávat šéfa brněnského televizního studia Zdeňka Drahoše, Leschtinův "investigativní" článek - nepřesvědčuje. Domníval jsem se, že když už Rychlík utrácí za esemesky, Leschtina na Drahoše opravdu něco objevil a že to bude tedy jistě v těch Literárkách bomba. V Leschtinově článku však o Drahošově údajné korupci není v podstatě vůbec nic, a není tam už vůbec nic nového.

Uznávám, že v Brně - kolem pana Rychlíka - zřejmě existuje množství lidí, jimž jde Zdeněk Drahoš hodně na nervy, a chtějí ho tedy zlikvidovat. Dobře, každý má právo na svůj názor i na své životní snahy - co to má ale co společného s investigativní žurnalistikou? A proč musí takováto propaganda vycházet v novinách? Nevadí čtenářům, že z nich dělají Literárky pitomce?

Posuďte tuto úroveň argumentace. Leschtina v Literárních novinách č. 48/2002 píše:

"[Vzbouřenecká, protidrahošovská televizní organizace, tj.] občanské sdružení Brno 20/21 přišlo s alarmujícím odhalením že společnost SPOLSTAV [kterou vlastní dva bývalí zaměstnanci ČT a která dostala od ČT několik stavebních zakázek] staví řediteli Drahošovi rodinný dům. Pozemek na tuto stavbu zakoupil Drahoš za velmi výhodných podmínek v říjnu 1999 od firmy Investmanagement, s.r.o., kterou stoprocentně vlastní Železniční stavitelství Brno. Jde o společnost, o níž brněnská redakce na příkaz Zdeňka Drahoše natočila řadu reportáží, které měly podle mediálních expertů charakter skryté reklamy."

Tedy, to je skutečně investigativní gól! Tohle přece opakují lidé kolem Rychlíka už nejméně dva roky. Ale které to byly reportáže a kteří to byli "mediální experti" ? Na to, aby byly tyto "šokující" (staré) informace trochu přesvědčivější, by měly asi být trochu konkrétnější...

Ale pokračujme. Leschtina pak "dokazuje" ve svém článku nejen korupční vztahy mezi Drahošem, Českou televizí a SPOLSTAVEM, ale korupční chobotnice sahá až do ODS! Pohleďme:

"V souvislosti s citovaným vystoupením [na obranu Zdeňka Drahoše] poslanců Plevy a Langera [za ODS] je podstatné, že právě Železniční stavitelství Brno před sedmi lety (! sic, podtrhl JČ) tajně zaplatilo 7,3 milionů korun pražské firmě Helios za tisk billboardů a dalších propagačních materiálů pro ODS."

Aha, tak je to jasné. Drahoše hájí Langer a Pleva, protože PŘED SEDMI lety poskytli železniční stavitelé finanční dar Občanské demokratické straně. To jsme nevěděli, že loajalita poslanců za jediný finanční dar trvá tolik let. Ale třeba jo. (Moc uvěřitelné to není.)

Ale pokračujme. Leschtina v Literárkách dál přede tuto nit: Na Drahoše bylo pro korupci podáno trestní oznámení, ale bylo odloženo. Proč? No přece pro "pozoruhodně laxní přístup vyšetřovatele Jaroslava Neveselého", řekla Leschtinovi Milada Sigmundová, shodou okolností (překvapení!!) "právní zástupkyně iniciativy Brno 20/21", jistě zcela nezávislá pozorovatelka.

A Leschtinův článek v patočkovsko-kocábovských Literárkách cituje vzbouřenecké Sdružení Brno 20/21 i dále, už docela komicky:

"V této souvislosti nás jeden z členů Sdružení Brno 20/21 upozornil na "pozoruhodné vazby" mezi televizí a policií. Kráce poté, kdy Neveselý odložil trestní stíhání Zdeňka Drahoše, nastoupil jako kontrolor do brněnské redakce plukovník Jan Minář. Ten dlouhá léta působil na krajské policejní správě, jíž podléhá také městské ředitelství Brno."

Aha, pane Leschtino, tak je to už jasné. Příchod plukovníka Jana Mináře dokazuje, že vlastně celá brněnská policie je pod palcem ředitele brněnské ČT Zdeňka Drahoše. Vždyť celé Brno je vlastně jen jedna drahošovská mafie. A její prsty dosahují i do Prahy!!

Jak to, že Zdeňka Drahoše "sebevražedně" hájil i nyní (za podivných okolností odvolaný) generální ředitel ČT Jiří Balvín. Leschtina nabízí tuto pečlivě vyresearchovanou investigativní bombu:

"Mnozí tuto až sebevražednou věrnost vysvětlují domněnkami, že Drahoš na šéfa České televize něco ví."

(Ano, to by odpovídalo základnímu principu uvažování v zakonzervovaném molochu České televize, jímž je - podle interních svědků - že hlavním motivem toho, co se v ČT kdy děje, je vždycky "co kdo na koho ví". Jenže neprozrazuje tohle spíš charakteristický rukopis horečnatého uvažování, typický pro interní poměry v České televizi?)

Je zjevné, že Leschtinův článek v Literárkách nemá příliš mnoho společného s investigativní novinářskou prací, alespoň pokud jde o usvědčování Zdeňka Drahoše, ale má mnoho společného s nátlakovou propagandou jedné konkrétní brněnské vlivové skupiny.

Je opravdu škoda, že čeští "intelektuálové" nejsou schopni chovat se nezávisle a objektivně a mají pocit, že v nynější "svobodě" v České republice musejí vždy intenzivně podporovat stůj co stůj zájmy nějaké vlivové skupiny, aby jim neunikly případné výhody.

Jenže definicí intelektuála (i profesionálního televizního pracovníka, který chce dělat čest tomuto označení) je - nezávislost.

                 
Obsah vydání       3. 12. 2002
3. 12. 2002 Terorismus funguje
29. 11. 2002 Chanuka: Stal se velký zázrak Štěpán  Kotrba
3. 12. 2002 Chtěli ohrozit nafukovacími balónky bezpečnost státu
3. 12. 2002 Amnesty International kritizovala dokument britské vlády o Iráku
3. 12. 2002 Investigace nebo propaganda? Jan  Čulík
3. 12. 2002 EU rozšířila zákaz reklamy na tabákové výrobky
3. 12. 2002 O české exilové literatuře: Problém identity mezi domovem a cizinou Martin  Pilař
2. 12. 2002 Analýza politiky ČSSD: Koho místo Špidly? Martin  Kunštek
2. 12. 2002 Ohlédnutí: Stará struktura nového rozpočtu Martin  Kunštek
2. 12. 2002 Šaron se dostal do pasti: umožnil bin Ladenovi určovat scénář války proti terorismu
2. 12. 2002 Ignorujte xenofoby: Británie by měla přistěhovalce vítat
2. 12. 2002 František Novotný a Jan Čulík v Klubu Netopýr
2. 12. 2002 Zpráva o stavu Impéria
2. 12. 2002 Nepotrestatelní politici aneb imunita třikrát jinak Ivan  David
2. 12. 2002 Jak si Západ pěstuje smetiště své technologické civilizace
2. 12. 2002 Veřejná služba a televizní prostituti Jan  Paul
2. 12. 2002 Hospodaření OSBL za listopad 2002 Jaroslav  Štemberk
2. 12. 2002 Statistiky čtenosti Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
3. 12. 2002 BBC: Vyhnání Němců je tématem minulosti   
3. 12. 2002 Terorismus funguje   
3. 12. 2002 EU rozšířila zákaz reklamy na tabákové výrobky   
3. 12. 2002 Amnesty International kritizovala dokument britské vlády o Iráku   
3. 12. 2002 O české exilové literatuře: Problém identity mezi domovem a cizinou Martin  Pilař
3. 12. 2002 Investigace nebo propaganda? Jan  Čulík
2. 12. 2002 Šaron se dostal do pasti: umožnil bin Ladenovi určovat scénář války proti terorismu   
2. 12. 2002 Analýza politiky ČSSD: Koho místo Špidly? Martin  Kunštek
2. 12. 2002 Kůl v plotě a předseda vlády Štěpán  Kotrba
29. 11. 2002 Jak Američané zcenzurovali Grahama Greena   
28. 11. 2002 ČT: zvykové právo a kamarádšoft Jan  Čulík
27. 11. 2002 Evropská bezpečnostní a obranná politika: prostor pro francouzské vize Jan  Eichler
27. 11. 2002 Feminismus, muslimský fundamentalismus a soutěž Miss World - už jen v třetím světě   
27. 11. 2002 42 milionů lidí je infikováno nemocí AIDS, konstatuje OSN   
27. 11. 2002 Nigérie: má být popraven novinář   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
3. 12. 2002 Investigace nebo propaganda? Jan  Čulík
2. 12. 2002 Zákon o ČT anebo jablko sváru? Vladimíra Al-Maliki Levá, Lubomír Brožek
2. 12. 2002 Veřejná služba a televizní prostituti Jan  Paul
28. 11. 2002 Otevřený dopis pěti členům Rady ČT, kteří se zasloužili o setrvání Jiřího Balvína ve funkci generálního ředitele ČT   
28. 11. 2002 ČT: zvykové právo a kamarádšoft Jan  Čulík
28. 11. 2002 K dopisu FITESU a ARASU Štěpán  Kotrba
28. 11. 2002 Situace je jiná než za Chmelíčka Jana  Dědečková
28. 11. 2002 Nekvalitní dokument Jana  Dědečková
28. 11. 2002 Plnění úkolů projektu, který předložil Jiří Balvín do "výběrového řízení na generálního ředitele České televize v  2001" Jana  Dědečková
28. 11. 2002 Dopis předsedovi Rady ČT Mrzenovi Jiří  Balvín
27. 11. 2002 Balvín odvolán z postu generálního ředitele České televize, Klimeš jmenován prozatímním ředitelem Štěpán  Kotrba, Karel Mašita
13. 11. 2002 Na konzervatismu není nic špatného, ale je zapotřebí kritického myšlení a plurality Jan  Čulík
11. 11. 2002 Diskusní monolog - digitální média veřejné služby - služba veřejnosti 21. století Štěpán  Kotrba