13. 1. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 1. 2003

TV media o víkendu: Čekání na volbu prezidenta

Těsně před Šponou vysílala ČT1 pořad Dvojhlas moderovaný E. Kočičkovou. Zásluhou V. Žilkové a "bývalého politika" M. Kocába si mohl divák opravdu orazit. Nad tématem Život s dětmi příjemně plynul čas, diskuse svěží, uvolněná, zábavná. O nic však nešlo. Trochu relaxace však před Šponou nebylo na škodu. Tam šlo o volbu prezidenta a účinkovali vyjednavači jednotlivých stran. Milan Ekert za ČSSD, Miroslav Beneš za ODS, Jaromír Talíř z KDU-ČSL a komunista Pavel Kováčik. Diskuse komplikovaná, argumenty postrádající kreativitu.

Jedinou opravdovou novinu vnesl do přehlídky starých známých prohlášení sám Jakub Železný tím, že zúčastněným vyjednavačům (postupně po dvojicích, v první zástupci ČSSD a ODS) položil otázku, co vědí o tom, že někteří zástupci lidovců v Parlamentu budou v prvním kole podporovat Václava Klause, a to proto, že Petr Pithart by ve druhém právě proti němu měl více šancí. Potvrzení takového záměru jsme se nedočkali ani od Jaromíra Talíře. Již v ranním tisku se ovšem objevila jiná spekulace, v jejímž centru pozornosti byl zase Petr Pithart, kterého mají podpořit naopak socialisté, zřejmě především z důvodu eliminace Klause a Zemana.

Důvodem pro uplatnění druhé hypotézy je i slabost vlastního kandidáta Jaroslava Bureše. K jeho osobě se téměř roztomile vyjádřil lidovecký vyjednavač. Odmítl názor, že Bureš je pro jeho stranu nepřijatelný, pouze ho eufemisticky označil za "jednoho z nejméně vhodných." Ať je to jak chce, celkový vývoj svědčí především o nevynalézavosti, nesoudržnosti a šedi současných socialistů. Jestliže se přesto někdo snaží, a takové hlasy se tu a tam ozývají, dosavadní průběh a vývoj kampaně prezentovat jako rafinovaně zaranžovanou zápletku, v níž měl být Bureš vlastně od počátku obětním beránkem, pokouší se zakrýt absenci invence ČSSD. Pletichaření a intrikování dominuje, absence schopnosti racionální kalkulace a optimálních rozhodnutí je zřejmá z řady příkladů.

Velmi ploše působil i sám vyjednavač socialistů, Beneš však této příležitosti nevyužil. Kromě již obehraných frázi jsme se od něho mohli třeba dozvědět informace typu: "Václav Klaus by před referendem o vstupu do EU byl správným prezidentem proto, že lidé potřebují znát pravdu o unii." Ani Talíř se nesnažil zvlášť vyniknout a vcelku se mu to podařilo. Za tohoto stavu a vzhledem k obsahu otázek měl relativně nejvíce šancí Kováčik. Chopil se jich problematicky. Jeho ukotvení v minulosti nasvědčuje třeba prohlášení, že "Gustav Husák byl rozhodně lepším prezidentem, než Václav Havel." Aniž bych chtěl formu komentování ještě dále zlehčovat, neodpustím si poznámku, že v jednom ohledu určitě pravdu má. Husák byl rozhodně neupejpavý a vřelejší ve chvílích, kdy vítal své zahraniční vzory, kolegy a přátele (soudruhy). Tak líbat se Havel ani za třináct let nenaučil.

Ve vážnější rovině bych si však ještě rád všiml causy veřejné obhajoby Karla Srby prezidentským kandidátem komunistů. Kováčik k tomu žádné přesvědčivé stanovisko nezaujal a těžko také mohl. Jestliže totiž Kříženecký v rámci předvolební kampaně slibuje svému současnému klientovi milost, může to manifestovat jeho přesvědčení o nevině obhajovaného a "advokátské zanícení", málo to však prospívá image budoucího prezidenta. Osobně to vnímám jako zneužití kampaně (kde zřejmě cítí nulovou šanci). Jeho postup se dá interpretovat i jinak. Nejen tedy jako obžalobu justice ze zmanipulování procesu, ale stejně tak opačně, jako výraz profesního zaujetí a osobních sympatií, jejichž výsledkem je nekritický pohled na fakticky provedené činy (úkony) jeho mandanta.

Na Nově moderátorka přivítala Václava Klause (ODS) slavobránou řady titulů, jeho kolega kandidát Jaroslav Bureš (ČSSD) ho dokonce jednou oslovil pane předsedo. Sedmička to byla předvolebně důstojná. S jistou porcí nadsázky se dopustím následující charakteristiky: Kdykoli začal hovořit Bureš, mohl si divák představit, že právě otevřel skripta, v nichž teze jsou uspořádány systematicky, formulovány jazykem odborným, kultivovaným, bez zbytečného balastu, prostě profesorsky. Dokonce, jakoby počet vět a slov byl předem přesně určen a nesměl být překročen.

Kniha se zavřela, divák může mít pocit vyčerpávajícího sdělení, úplné jasno nenastalo, vyčítá si však, že nebyl dost pozorný. Nevadí, v rukou diváka se ocitá populárně vědecký časopis a on se do něho zahloubává. Informace v něm jsou určeny pro experty i laiky zároveň. Není to nudné, spíše pestré, jednotlivé pasáže o čemsi vypovídají, něco naznačují, odkazují na sebe i nevyřčené, tušené. Neodbytně se vkrádá představa mimořádné hlubiny znalostí, které nelze na tak omezeném časovém prostoru uplatnit. Čtenář (divák) takto dojde téměř nepozorovaně na zadní stranu obálky. Také si početl. Ač měl dosud pocit, že rozumí, tak náhle si tím není jist.

Předchozím odstavcem jsem se záměrně vyhnul věcnému komentování jednotlivých témat. Nechce se mi totiž konkrétně participovat na jisté nekorektnosti komerční televize, která krátce před volbami, dala šanci pouze dvěma kandidátům. Pithart a Kříženecký ostrouhali (I když - kdo ví? Třeba neměli zájem.). Může to být náznak, jakým způsobem by se do případné přímé volby prezidenta mohly televize zapojit.

Prima byla, co do vyjadřovací schopnosti zúčastněných politiků, nejméně o dvě patra níž. Image bodrého Moraváka se Zdeněk Škromach (ČSSD) asi nezbaví. Jeho parlamentní kolega Martin Kocourek (ODS) se vyjadřoval až překotně, snad ze strachu, aby stačil vše říci, v čase, kterého mu soupeř poskytoval velmi omezeně. Rozvláčná a košatá řeč ministra práce a sociálních věcí každého diváka asi nepřesvědčila, je mu však třeba přiznat, že se do problematiky postupně vpravuje a zřejmě si nechá i poradit. V tomto směru však existuje jistý problém, ani rady úředníků nebývají vždy nezištné a správné - jeho úkolem tedy je naučit se oddělovat zrno od plev.

Prvním tématem Partie byla nezaměstnanost, která mimochodem v současnosti dosahuje rekordních 10 %. Zvlášť komentovanou kategorií se staly osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které Kocourek pro úsporu nazýval živnostníky - po tradičním prvorepublikovém vzoru. Od počátku nové právní úpravy sociálního zabezpečení je jisté, že skutečně jde o skupinu osob, u níž byl režim plateb pojistného nastaven velmi benevolentně.

Nyní existuje snaha o "nápravu" směrem k zaměstnanecké kategorii. Věc však má řadu ale. V obecné rovině tímto způsobem stát do značné míry řeší nezaměstnanost, což ostatně v důchodové sféře s gustem dělá desítky let. Nicméně mnozí podnikatelé si tak za cenu mizivých odvodů do systému zakládají na mimořádně nízké důchody ve stáří. Dále je třeba připomenout, že taková OSVČ platí pojistné v plné výši, zaměstnanec jen čtvrtinu, zbytek za něho uhrazuje zaměstnavatel. Je to jistě složité, přesto neměl poslanec Kocourek pravdu, když ideologicky obvinil ČSSD z toho, že z OSVČ dělá třídu a volal po solidaritě s ní. V rámci důchodového systému taková solidarita nemá místo, jestliže má být zachováván, resp. nadále prosazován, pojistný princip.

Pozoruhodná však byla jeho argumentace v okamžiku, kdy Škromach plédoval pro velké podniky, jejichž podporou se podporuje i zaměstnanost. Zde Kocourek poukázal na odlišné zájmy "živnostníků" a zahraničních, resp. velkých firem. I když nikoli úplně bez demagogie, ocenil vytváření pracovních míst drobnými podnikateli a na druhé straně akcentoval, že u velkých firem většina investic paradoxně směřuje k úspoře pracovních sil.

Škromach na některé otázky odpovídal tak, že mluvil o něčem úplně jiném, jindy zase poměrně stručně a výstižně. V reakci na relativně odvážný odhad jednoho z "přísedících", že 5 - 6 % nezaměstnaných nechce vůbec pracovat a raději pobírá dávky, připomněl průměrnou výši podpory, která je "něco přes tři tisíce korun."

Velmi nepřesvědčivý byl ministr v otázce připravované reformy nemocenského pojištění, resp. změny organizace výplaty nemocenského. Zde by evidentně měl pečlivěji prověřovat informace a návrhy, které jsou mu předkládány. Podle mého názoru velmi správně místopředseda rozpočtového výboru PS varoval, že nelze při reformě vycházet pouze z premisy, že systém je některými pacienty a lékaři zneužíván. Stejně tak dobře upozornil na okolnost, že jeden resort (zdravotnictví, potažmo lékaři) o nároku na dávky fakticky rozhoduje a druhý (sociální) je vyplácí. Poukázal na to, že problém spíše tkví v nedostatečné kontrole, resp. neschopnosti a nechuti ji důsledně provádět.

Za chabý argument ministra, přesně v tomto duchu, nutno považovat tvrzení o větší úspěšnosti výběru sociálního pojištění před zdravotním a u daněmi. To nesvědčí o ničem jiném, než o neschopnosti exekutivy řídit příslušné procesy. Je sice pravda, že sociální pojištění vybírá státní orgán (daně ovšem také) a zdravotní pojištění veřejnoprávní VZP. Pokud by zde byl spatřován ten hlavní důvod neúspěšnosti, tak takové poznatky by odporovaly dosud prezentovanému názoru, že předpokladem důchodové reformy a bezporuchovému fungování nositele sociálního pojištění je jeho transformace ze státní ve veřejnoprávní instituci. Mimochodem, třeba u našeho souseda, SRN, provádí výběr pojistného pro všechny systémy, tedy i sociální, právě nemocenské pokladny. A funguje to. Prostě si to lépe ohlídají.

Na reformu veřejných financí, zejména tedy na důchody a sociální dávky vůbec, nezbylo příliš času, ten byl ještě zkrácen nesouvisejícím komentářem jednoho z přihlížejících. Stačili jsme se tak od ministra dozvědět, že reforma se bude týkat lidí, kterým je dnes 45 let a méně. Dále pak, že současní důchodci i "čekatelé" nebudou přistoupením do EU poškozeni. Redaktor Mrzena (přísedící) v daném kontextu vyjádřil pochybnost, zda všechny sliby skutečně dojdou svého naplnění, protože ty minulé sociálně demokratické byly v průběhu vládnutí této strany značně "obrušovány".

I Kocourek měl šanci krátce předestřít představu ODS o "dvoupilířovém" uspořádání v budoucnu. Protože však prezentace byla velmi syrová, neřku-li zmatená, ocitujme proto raději bonmot, kterým parafrázoval někdejší výrok Ronalda Reagana, a jehož závěr zazněl až s běžícími titulky: "Recese je, když přijde o práci můj soused. Krize je, když přijde o práci můj otec. A mám pocit - že konjunktura znamená, když o práci přijde současný premiér Špidla." Citace téměř doslovná, nicméně Kocourek není Reagan. Ten ostatně výrok použil v trochu jiných souvislostech. Zveřejnění však může potěšit jak příznivce Martina Kocourka, tak Ronalda Regana. Proč to neudělat?

                 
Obsah vydání       13. 1. 2003
12. 1. 2003 Náckové si dupou po našem rozumu Ondřej  Hausenblas
11. 1. 2003 Sobota podvečer: přímá akce proti pochodu "hnědé špíny" Štěpán  Kotrba
12. 1. 2003 Pochodňový pochod neonacistů a paradigma doby Štěpán  Kotrba
11. 1. 2003 Policejní plukovník Žák k neonacistům: "Tentokrát jsme byli tolerantní..." Štěpán  Kotrba
12. 1. 2003 Kde jsou limity svobody projevu Jan  Čulík
12. 1. 2003 Židovské město: fašisté neprošli Petr  Záras
13. 1. 2003 Jak Spojené státy narušily suverenitu ČR a nikomu to nevadilo Martin D. Brown
12. 1. 2003 Ještě jednou o prezidentských milostech Zdeněk  Jemelík
13. 1. 2003 Příjemnou a zajímavou sobotou v Londýně Jan  Čulík
13. 1. 2003 Česká literatura v postkomunismu Petr  Bílek
13. 1. 2003 Monitor Jana Paula: Nadace ČFU se rozhodla pohřbít galerii Václava Špály Jan  Paul
13. 1. 2003 Diskuse na téma Česká umělecká kritika
13. 1. 2003 TV media o víkendu: Čekání na volbu prezidenta Josef  Trnka
13. 1. 2003 Kolik tajemství má Česká pošta? Petr  Jánský
13. 1. 2003 Česká pošta: Vypláznout na ni jazyk a oblíznout
aneb neznalost zákona novináře neomlouvá
Štěpán  Kotrba
12. 1. 2003 Petice za veřejný soud s Vladimírem Hučínem
13. 1. 2003 Jaké petice jsou přípustné
13. 1. 2003 Klabačka kritizuje Britské listy
10. 1. 2003 Bojkotujme T-Mobile
10. 1. 2003 Do první volby prezidenta jde druhá garnitura Štěpán  Kotrba
10. 1. 2003 Devítihlavá saň česko-slovenské státnosti Štěpán  Kotrba
13. 1. 2003 Monika Beňová: Ako pacifistka odmietam vojenské zásahy Ivan  Štefunko
13. 1. 2003 Všenápravou proti všedeštrukcii Antónia  Furjelová
13. 1. 2003 Jednotky EÚ v Bosne a Hercegovine Lucia  Waldnerová
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 1. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2002 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Politický zápisník RSS 2.0      Historie >
13. 1. 2003 TV media o víkendu: Čekání na volbu prezidenta Josef  Trnka
11. 1. 2003 Sobota podvečer: přímá akce proti pochodu "hnědé špíny" Štěpán  Kotrba
6. 1. 2003 TV media o víkendu: Úředníci a politici Josef  Trnka
23. 12. 2002 Topolánek ve Šponě: Není naším národním zájmem vstoupit do EU... Josef  Trnka
16. 12. 2002 TV média o víkendu: Současná koalice (ne)má správné lidi na svém místě Josef  Trnka
13. 12. 2002 KAUZA: Ostravská ČT   
2. 12. 2002 Nepotrestatelní politici aneb imunita třikrát jinak Ivan  David
2. 12. 2002 Kůl v plotě a předseda vlády Štěpán  Kotrba
2. 12. 2002 Analýza politiky ČSSD: Koho místo Špidly? Martin  Kunštek
1. 11. 2002 Anarchistické vnitro před summitem NATO a já Štěpán  Kotrba
18. 10. 2002 Zákon tvrdé ruky aneb konec demokratů v Čechách Štěpán  Kotrba
27. 9. 2002 Sociální demokracie to s důchody "dělá dobře" Josef  Trnka
23. 9. 2002 Bedári na Slovensku si zvolili pravicu Daniel  Krajcer
23. 9. 2002 Anarchisté odmítají přeceňování významu pražského zasedání NATO Štěpán  Kotrba
20. 9. 2002 Opoziční smlouva o pozice Štěpán  Kotrba

Volba prezidenta ČR RSS 2.0      Historie >
13. 1. 2003 TV media o víkendu: Čekání na volbu prezidenta Josef  Trnka
12. 1. 2003 Kdo bude příštím prezidentem ČR   
12. 1. 2003 Ještě jednou o prezidentských milostech Zdeněk  Jemelík
10. 1. 2003 Do první volby prezidenta jde druhá garnitura Štěpán  Kotrba
10. 1. 2003 Devítihlavá saň česko-slovenské státnosti Štěpán  Kotrba
9. 1. 2003 Rozpad? Ne, byla to státní porážka! Petr  Uhl
8. 1. 2003 Proč uděluji milosti a amnestie Václav  Havel
8. 1. 2003 O neartikulované touze po pomstě Jan  Čulík
7. 1. 2003 Umění skandalizace Zdeněk  Jemelík
6. 1. 2003 TV media o víkendu: Úředníci a politici Josef  Trnka
6. 1. 2003 Přestřelka o milosti Zdeněk  Jemelík
2. 1. 2003 Má smysl srovnávat Havlův novoroční projev s projevem Tonyho Blaira? Jan  Čulík
1. 1. 2003 Zástupný problém: Havlovy milosti Zdeněk  Jemelík
1. 1. 2003 Media uprostřed týdne: Havel končí, Špidla zdaleka ne Josef  Trnka
30. 12. 2002 Československo po deseti letech: Lepší, než jsem si uměl představit Václav  Žák