12. 9. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 9. 2002

Akademicky trvalá udržitelnost

"Trvale udržitelný rozvoj regionu vzniká synergickým působením harmonického interního a externího rozvoje místní komunity s minimalizací jejich nežádoucích vlivů na biosféru, včetně snížení spotřeby neobnovitelných zdrojů, vytvářením vnějších regionálních národních a mezinárodních podmínek a podporou regulačních a samočistících vlastností ekosystému se vznikem sítě ekologické stability v krajině."

Fuj tajxl, to je ale věta. Josef Zelenka má ve svém článku "Trvale udržitelný rozvoj regionu" takových perel víc. Uvedená ukázka jen naznačuje, jak vzdálená je akademická teorie udržitelného rozvoje od občana, kterému by měla zkvalitnit život.

Článek vyšel v roce 1999, tedy sedm let po "přelomové" konferenci o životním prostředí v Rio de Janeiru. V Johansburgu teď skončila, dle mnohým fiaskem, další z celosvětových klání o vývoj světa. Nejednalo se pouze o ekologii, ale také o problémy sociální a ekonomické. Všechny uvedené oblasti se navzájem ovlivňují a nelze je řešit odděleně. To ostatně konstatovali už delegáti v roce 1992 Riu.

Tehdejší konference byla významná tím, že se většina světa na něčem dohodla: současný vývoj není udržitelný, ohrožujeme svojí vlastní existenci a proto budeme muset dodržovat nějaká pravidla. Tedy klasika typu "dohodli jsme se, že se dohodneme."

Ne, že by se některá témata nezačala prakticky řešit (např.problematika biodiverzity pod záštitou IUCN, či Agenda 21 - program pro jednadvacáté století, jež se pokouší uchytit i u nás), ale u jiných je efektivita vidět po letech následovně. Už jsme se na něčem jednou dohodli a teď bychom se měli dohodnout, že dohoda platí. Viz například otázka snížení množství skleníkových plynů, tzv.Kjótský protokol.

Jak k otázce omezení čehokoliv přistupují USA jasně ukazuje projev Colina Powella, který v Johanesburgu vzbudil nelibost zejména chudých afrických států.

Buďme féroví a přiznejme, že se snažíme dohnat Ameriku seč to jde a tak se i naše Spolana dostala do pořad dne. Vraťme se do roku 1997, kdy záplavy pohltily kus Moravy a vzaly kromě majetku sebou i několik desítek životů.

Okamžitě byly nastartovány diskuse o úloze krajiny, její retenční schopnosti i o úloze současných vodních děl. Tisíce stran, desítky studií.

O pět let později se proplavily Čechy a diskuse začínají znovu. Opět se hledá někdo, "kdo za to může". Nebyli jsme moc schopni přijmout poučení 5 let staré. Studie zůstaly na papíře, na bázi politicko ekonomické zůstalo u teoretického plkání, které se za 5 let nedohrabalo k žádným praktickým výstupům.

Mluvím teď o hledisku environmentálním, záchranný systém na rozdíl od minula fungoval mnohem lépe.

Jak spolu souvisí povodně, trvalá udržitelnost a konference o budoucnosti světa? Právě oním teoretickým, v praxi velmi málo kdy uplatňovaným plkáním.

Konference jako duha osvětluje naše možné světlé zítřky, ale stejně tak jako duha nikdy nedopadá na zem. Pozor! Existují báje, které praví, že tam kde se duha dotýká země, je možné najít hrnec zlaťáků. A tak máme Duhový program Ministerstva životního prostředí z roku 1990, ale hrnec zlaťáků je možno viděl spíše v kvalitním zákonu 114/92 Sb O ochraně přírody a krajiny.

Praxe peníze vyžaduje, něco vybudovat, dotáhnout do konce stojí podstatně víc, než to teoreticky jen zdůvodnit a oznámit světu. Když je potřeba získat grant, strhnout pozornost či vykázat studii hovoří a píše se o tom, že "důsledky hospodářské činnosti předčily svou mohutností síly přírody, které od věků až do zcela nedávné doby určovaly vývoj základních procesů země, jako je globální klima či světový vodní cyklus, stratosférický ozónový štít a bohatství biologické rozmanitosti."

Diskuse se vedou, studie zpracovávají, miliony vyúčtovávají (o těch někdy později). Je to podobné, jako když v zajímavých časech popisuje Terry Prattchet situaci, kdy zemědělci tisíce let obdělávají půdu postaru a mladí revolucionáři jim teď konečně ukážou, jak se to správně dělá. A pomůžou jim, ať se jim to líbí, nebo ne.

V našem českém (ale nejen) reálu to vypadá asi následovně. Ty, milý občánku, si bojuj o svojí každodenní existenci, jak umíš. S tebou se nikdo moc bavit nebude, protože nejsi ani grantovou agenturou, ani pořadatelem konference. Jsi jenom cílovou skupinou, kterou je dobré se zaštítit. Ve skutečnosti nikoho moc tohle akademické schůzování moc nezajímá, každý má svých starostí dost.

Výsledky konferencí totiž ti, kteří to mají na starosti, neumějí veřejnosti prodat. Když skutek utek ( a pokud neutek, tak se o něm nikdo kromě zasvěcených moc nedozvěděl), tak se není co divit, že žádnou veřejnou odezvu nevzbudil.

Konference v JAR skončila a tak lze její závěry parafrázovat starým vtipem z dob předrevolučních. "Náš lid trpělivě překonává překážky vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji, zatímco lidi na to většinou serou."

Nakonec citát, který možná ještě lépe vystihuje podstatu. P.Nováček a M.Huba se ve své knize Ohrožená planeta ptají: "Nerodí se nová kasta ochranářů, euro-byrokratů, kteří vyhrávají konkurzy na ne špatně placená místa v hlavních městech EU, často víc díky své šikovnosti, diplomatickým schopnostem a jazykovým znalostem, než hlubokému přesvědčení, které nemusí souviset jen s fenoménem zkorumpovatelnosti, ale i se ztrátou nonkonformního myšlení, vyjadřování a chování ve snaze stát se akceptovatelnějším partnerem vysoké politiky a byznysu?

Topí Pigula autor je reportérem magazínu KOKTEJL

                 
Obsah vydání       12. 9. 2002
12. 9. 2002 Budou povodně zneužity k omezení pravomocí veřejnosti?
12. 9. 2002 Pomoc povodněmi postiženým kulturním organizacím
12. 9. 2002 Petice: Uvolněte Prahu lidem
12. 9. 2002 Chudoba a nevědomost plodí extremismus Petr  Vařeka
12. 9. 2002 Akademicky trvalá udržitelnost Topí  Pigula
12. 9. 2002 Kubánská vláda, Johannesburg a ekologie
12. 9. 2002 Proč musím platit předvolební kampaň ODS? Michal  Kubíček
12. 9. 2002 Špona & spol. Užitečný produkt nebo odpad? Josef  Trnka
11. 9. 2002 Strach: úvaha z osobního hlediska Hannah  Čulík
12. 9. 2002 Konto Občanského sdružení Britské listy Jan  Čulík
12. 9. 2002 Chtěl jsem odhalit Pecinovo podivné chování už dávno Fabiano  Golgo
10. 9. 2002 BL podávají trestní oznámení na bývalého jednatele Občanského sdružení Britské listy
10. 9. 2002 Případ Tomáš Pecina: Naléhali jsme dlouho, avšak bezvýsledně. Nyní nelze reagovat jinak než podáním trestního oznámení Jan  Čulík
9. 9. 2002 Pražské metro: Subterra čerpá tam, kam ji poslalo město Praha Štěpán  Kotrba, Radek  Mokrý
11. 9. 2002 Případ mrtvého Roma byl vrácen inspekci MV k náležitému šetření
11. 9. 2002 Co vlastně znamenaly nedávné záplavy Eugen  Haičman
11. 9. 2002 Výzva Tisíciletí v Evropě unavené z válek Jaroslav  Pour
11. 9. 2002 Škromachovo tažení proti mládeži Petr  Jindra
11. 9. 2002 Obavy se potvrdily: Dioxiny ze Spolany jsou v Labi

Povodně a změna klimatu RSS 2.0      Historie >
12. 9. 2002 Akademicky trvalá udržitelnost Topí  Pigula
11. 9. 2002 Co vlastně znamenaly nedávné záplavy Eugen  Haičman
11. 9. 2002 Obavy se potvrdily: Dioxiny ze Spolany jsou v Labi   
9. 9. 2002 Poučíme se? Tři katastrofální selhání českých vodohospodářů a nejen jich Jan  Zeman
9. 9. 2002 Pražské metro: Subterra čerpá tam, kam ji poslalo město Praha Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
6. 9. 2002 Spolana: Místo seriózní odpovědi přišla snaha o diskreditaci Štěpán  Kotrba
5. 9. 2002 Spolaně během unikly během povodní i další chemické látky z odpadních vod a jímek... Štěpán  Kotrba
3. 9. 2002 O vodě vyháněné a o krátkozrakosti Jaromír S. Morávek
2. 9. 2002 Povodeň u Spolany? Normální soutok Vltavy a Labe Jiří  Šoler
2. 9. 2002 Povodňové pojišťovnictví: Kupte redaktorům kalkulačku! Dalibor  Žůrek
30. 8. 2002 Poslanče Šplíchale, odmítám vaši kritiku novinářů Jiří  Kolařík
29. 8. 2002 Spolana: Vedení by šlo sedět, kdyby přišla jen stoletá voda, řekl Papež Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
29. 8. 2002 Povodňové škody? Ať je zaplatí ti chudší! Dalibor  Žůrek

Ekologické znečištění Spolany RSS 2.0      Historie >
12. 9. 2002 Akademicky trvalá udržitelnost Topí  Pigula
11. 9. 2002 Obavy se potvrdily: Dioxiny ze Spolany jsou v Labi   
6. 9. 2002 Spolana: Místo seriózní odpovědi přišla snaha o diskreditaci Štěpán  Kotrba
5. 9. 2002 Spolaně během unikly během povodní i další chemické látky z odpadních vod a jímek... Štěpán  Kotrba
2. 9. 2002 Povodeň u Spolany? Normální soutok Vltavy a Labe Jiří  Šoler
29. 8. 2002 Tisková zpráva Spolany nadále zamlžuje, co bylo obsahem kontejnerů u Štěpánského mostu Štěpán  Kotrba
29. 8. 2002 Spolana udělala inventuru povodňových úniků chemikálií   
29. 8. 2002 Dobrá zpráva - Spolana začala komunikovat
Špatná zpráva - prozatím velmi kuse
Štěpán  Kotrba
29. 8. 2002 Spolana: Vedení by šlo sedět, kdyby přišla jen stoletá voda, řekl Papež Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
28. 8. 2002 Spolana: Kapacita porušených skladů je 800 tun kapalného chlóru Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
28. 8. 2002 Kanadští experti ve Spolaně: První oficiální informace pro Zprávu o povodni 2002   
28. 8. 2002 Největší ekologická katastrofa v historii: předzvěst toho, co přijde Eugen  Haičman
28. 8. 2002 Spolana: Dostanou Britské listy od Unipetrolu konečně odpověď? Štěpán  Kotrba