6. 12. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 12. 2002

Hrůzné informace o řediteli brněnského studia ČT

Jsou to téměř dva roky, co se o sobě dočítám hrůzné informace, alarmující skutečnosti a téměř neuvěřitelné interpretace různých témat ze života brněnského studia České televize. Ve vynalézavosti a ve schopnosti dosáhnout co nejdrsnějšího, propagandistického účinku ve zdrcujících kritikách mého působení v televizi dosud jednoznačně vedli Zdeněk Plachý, údajně hudební skladatel a režisér, Břetislav Rychlík, konstruktér celé kampaně, a Jakub Patočka, který značku Literárních novin obětoval ve prospěch účelových politizujících textů.

Toto je vyjádření ředitele brněnského studia ČT Zdeňka Drahoše ke kritickému článku od Jiřího Leschtiny, publikovanému nedávno v Literárních novinách. Zdeněk Drahoš ho poskytl Českému rozhlasu 6, kde se vysílal v sobotu 7. 12. v 18. 10 v pořadu Názory a argumenty spolu s dalšími materiály k této tematice, citacemi z původního Leschtinova článku a mj. i komentářem Jana Čulíka k této věci, převzatým z Britských listů.)

Ovšem -- vždy může být hůř, patrně aby autorství nebylo stále opakované a tři snaživí tvůrci necitovali vzájemně své spekulace a lži, předali pero Jiřímu Leschtinovi, který ač neznán v literárním prostředí, opanoval svými materiály právě Literární noviny. A jak je v posledních letech v České republice módou, ovládl právě tematiku českotelevizní. Ve 48. čísle Literárních novin otiskl obsáhlý materiál, který měl odhalit společné -- a krajně negativní -- rysy odvolaného generálního ředitele Jiřího Balvína a mé.

V polovině svého díla drtí Balvína za údajné finanční zničení televize, za zmanipulované výběrové řízení na přenosový vůz, který byl v České republice v jediném exempláři, a za umístění skrytých kamer a mikrofonu na vybraném pracovišti. Ve druhé polovině se zasvěceně rozhlíží po mých prohřešcích, z nichž některé rozebírá a zužitkovává v triumfální nález.

Leschtinovi posloužily některé už známé jednotliviny z hospodářského života brněnského studia:

 • firmy bývalých zaměstnanců byly celkem dvě a forenzní auditor HZ Praha na straně č. 170 uvedl, že ceny si ověřil a označil za seriózní a pro ČT příznivé. A v hospodaření je právě tento nález z á s a d n í, nikoliv ten, že jednatel této firmičky vykonával i funkci stavebního dozoru -- i tím nám prostředky ušetřil, protože my v Brně už od r. 1993 nezaměstnáváme stavební techniky. Pan Leschtina a jeho předběžci se mýlí, když ve spolupráci s touto firmou vidí něco špatného. Opak je pravdou.
 • V případě tzv. hladové zdi se opět tito znalci všeho mýlí, když stavbu této opěrné zdi interpretují jako něco zbytečného. My jsme byli v průběhu pěti let třikrát vyzváni kompetentními městskými i státními orgány, abychom tímto způsobem náš majetek zabezpečili. Ujišťuji čtenáře, že se potřetí tito psavci mýlí, když tvrdí, že zeď není postavena na televizním pozemku. Geodetické zaměření tuto pomluvu vyvrací. Zdí se zabýval i policejní vyšetřovatel, shromáždil posudky a i tuto kauzu uzavřel. Odložením.
 • Kauza Můj dům -- soudím, že to byla 2. rozbuška mých odpůrců. První byla, že jsem jim neprodloužil termínované pracovní smlouvy, a za tím si stojím podnes, protože nebylo možné je zaměstnávat za situace, když o jejich pořady ztratili tvůrci programu České televize zájem. Firmička, která nikoliv všechny, ale většinu stavebních prací pro ČT Brno vykonává (za příznivých finančních podmínek) a dále za obdobně výhodných podmínek má dlouholetou smlouvu na úklidové práce, stavěla hrubou stavbu mého domu. Měl jsem u ní jistotu, že mi s penězi neuteče, jak se tomu dálo a děje jinde. Nezneužil jsem ničeho, i když jsem počítal s tím, že to může asociovat něco temného, proto jsou všechny účty a náklady nejen jasně dokladovány, ale i pečlivě uloženy. V této souvislosti je třeba i zmínit i pozemek, který jsem koupil za údajně "velmi výhodných podmínek" od dceřinné společnosti démonického Železničního stavitelství, a.s. Opět doložitelně -- cena 1.775,- Kč za metr čtvereční není vůbec výhodná, byla v této lokalitě zcela standardní, spíše vyšší. Podstatný je i dovětek -- a opět průkazně byla v plné výši uhrazena.
 • Abych příliš nezabíral prostoru, vyjmu z nálezu auditora jednu médii utajovanou větu, která má význam zásadní. Větu, která všechna pochybení shrnuje, všechny nedůslednosti, všechny prohřešky, a to na hlavní straně svého výstupu: "Celkový objem neefektivností se pohybuje v celém auditovaném období (10 let) v objemu do 3 mil. Kč ...v prvé řadě nákupem akcií investičních fondů v roce 1993 ve výši 2,1 mil. Kč." V roce 1993 nikdo na této planetě nemohl mít dějinnou zkušenost s tím, že fondy budou neúspěšné, přesto se tento souhrn neefektivit rovná jednomu promile z celkového obratu. Přeji všem subjektům v této zemi, aby žily neefektivně do výše jednoho promile. Auditor sám tuto částku hodnotí jako nezásadní.
 • Nebudu se rozepisovat o dalších, méně mediálních tématech a "hrůzných skandálech", omezím se na podstatné dvě informace: Policejní vyšetřovatel po osmiměsíčním šetření všech 14 bodů trestního oznámení na moji osobu v březnu tohoto roku uzavřel a všechny odložil. Tzv. brněnští intelektuálové však prostřednictvím své právní zástupkyně požádali státní zastupitelství o prošetření, zda-li v práci vyšetřovatele nedošlo k pochybení. Můžu své odpůrce potěšit informací, že i toto podání státní zastupitelství uzavřelo a neshledalo ve vyšetřovacím procesu chyb. Leschtina je udiven, že po všech těch strašlivostech jsem ještě nebyl odsouzen a popraven, možná lépe v opačném pořadí, nebo ještě lépe popraven bez soudu. Jiří Balvín, který si dal tu práci a 173 stránkový forenzní audit pozorně přečetl, dospěl ke stejnému názoru jako později policejní vyšetřovatel i státní zástupce. Nenechal se vydírat.

  Leschtinovy triumfální dedukce o dlouhých prstech ředitelů Balvína a Drahoše do řad policie, jsou skutečně hodny psychiatrického zkoumání, v lepším případě jsou hmatatelným dokladem žurnalistického sebeklamu. Já se jenom ptám zda vědomého, dobrovolného a nezávislého.

                   
  Obsah vydání       6. 12. 2002
  7. 12. 2002 Hrůzné informace o řediteli brněnského studia ČT Zdeněk  Drahoš
  6. 12. 2002 Levicové bědování - ale s novými informacemi a s noblesou Jan  Čulík
  6. 12. 2002 Tentokrát se bojím
  6. 12. 2002 Evropané stále nepodporují invazi do Iráku
  5. 12. 2002 Motejl naskočil na normalizační vlak Jan  Čulík
  6. 12. 2002 Korea bude mít brzo jaderné zbraně
  6. 12. 2002 Sťažujú sa tomu pravému Lubomír  Sedláčik
  6. 12. 2002 Štěpánu Kotrbovi: Jděte už konečně k čertu, demagogu! Tomáš  Pospíšil
  5. 12. 2002 Slavomír Klaban: "Proč jsem proti kandidatuře dr. Motejla na prezidenta" Štěpán  Kotrba
  5. 12. 2002 Procesní právo nade vše - pozadí rehabilitace skupiny národních socialistů
  4. 12. 2002 Otakaru Motejlovi:
  Jděte už konečně k čertu, pane Spravedlivý!
  Štěpán  Kotrba
  4. 12. 2002 Nechcete-li, aby se o něčem psalo, nedělejte to Jan  Čulík
  5. 12. 2002 Jsme zmanipulováváni pro válku proti Saddámu Husajnovi
  3. 12. 2002 BBC: Vyhnání Němců je tématem minulosti
  3. 12. 2002 O české exilové literatuře: Problém identity mezi domovem a cizinou Martin  Pilař
  2. 12. 2002 Hospodaření OSBL za listopad 2002 Jaroslav  Štemberk
  2. 12. 2002 Statistiky čtenosti Britských listů
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

  Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
  7. 12. 2002 Hrůzné informace o řediteli brněnského studia ČT Zdeněk  Drahoš
  6. 12. 2002 Štěpánu Kotrbovi: Jděte už konečně k čertu, demagogu! Tomáš  Pospíšil
  6. 12. 2002 Levicové bědování - ale s novými informacemi a s noblesou Jan  Čulík
  5. 12. 2002 Motejl naskočil na normalizační vlak Jan  Čulík
  5. 12. 2002 Procesní právo nade vše - pozadí rehabilitace skupiny národních socialistů   
  5. 12. 2002 Jsme zmanipulováváni pro válku proti Saddámu Husajnovi   
  5. 12. 2002 Slavomír Klaban: "Proč jsem proti kandidatuře dr. Motejla na prezidenta" Štěpán  Kotrba
  4. 12. 2002 Nechcete-li, aby se o něčem psalo, nedělejte to Jan  Čulík
  4. 12. 2002 Bylo možné o Motejlovi mlčet? Jan  Čulík
  4. 12. 2002 Otakaru Motejlovi:
  Jděte už konečně k čertu, pane Spravedlivý!
  Štěpán  Kotrba
  4. 12. 2002 Pacifistické Německo štve Ameriku   
  3. 12. 2002 BBC: Vyhnání Němců je tématem minulosti   
  3. 12. 2002 Terorismus funguje   
  3. 12. 2002 EU rozšířila zákaz reklamy na tabákové výrobky   
  3. 12. 2002 Amnesty International kritizovala dokument britské vlády o Iráku   

  Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
  7. 12. 2002 Hrůzné informace o řediteli brněnského studia ČT Zdeněk  Drahoš
  5. 12. 2002 Kterak Jan Čulík pomáhal České televizi pochovat Netopýra Karel  Mašita
  4. 12. 2002 Nával do televízneho kresla Lubomír  Sedláčik
  3. 12. 2002 Investigace nebo propaganda? Jan  Čulík
  2. 12. 2002 Zákon o ČT anebo jablko sváru? Vladimíra Al-Maliki Levá, Lubomír Brožek
  2. 12. 2002 Veřejná služba a televizní prostituti Jan  Paul
  28. 11. 2002 Otevřený dopis pěti členům Rady ČT, kteří se zasloužili o setrvání Jiřího Balvína ve funkci generálního ředitele ČT   
  28. 11. 2002 ČT: zvykové právo a kamarádšoft Jan  Čulík
  28. 11. 2002 K dopisu FITESU a ARASU Štěpán  Kotrba
  28. 11. 2002 Situace je jiná než za Chmelíčka Jana  Dědečková
  28. 11. 2002 Nekvalitní dokument Jana  Dědečková
  28. 11. 2002 Plnění úkolů projektu, který předložil Jiří Balvín do "výběrového řízení na generálního ředitele České televize v  2001" Jana  Dědečková
  28. 11. 2002 Dopis předsedovi Rady ČT Mrzenovi Jiří  Balvín
  27. 11. 2002 Balvín odvolán z postu generálního ředitele České televize, Klimeš jmenován prozatímním ředitelem Štěpán  Kotrba